Autorské právo poskytuje výhradní práva pro autory originálních autorských děl (např. knih, hudby nebo umění). Často zahrnuje právo na reprodukci díla, jeho veřejné vystavení nebo provedení či distribuci a vytváření odvozených děl. Další práva se mohou v jednotlivých zemích lišit. Autorské právo obecně nechrání fakta a nápady, ale chrání původní slova nebo obrázky, které vyjadřují myšlenku.

Další informace o zákoně na ochranu autorských práv najdete na webové stránce úřadu U.S. Copyright Office nebo webové stránce organizace World Intellectual Property Organization.

Vlastnictví autorských práv

Autorská práva obvykle vlastní osoba, která dané dílo vytvořila. V některých případech může být vlastníkem někdo jiný, pokud bylo dílo vytvořeno zaměstnancem nebo smluvním partnerem. Původní vlastník také může vlastnictví autorského práva převést na někoho jiného.

Vlastnictví fyzického díla nemusí nezbytně znamenat, že vlastníte autorské právo na dané dílo. Pokud například zakoupíte sbírku starých fotografií, nemusí to nutně znamenat, že vlastníte autorské právo na tyto snímky (i když je vlastnit můžete).

Porušení autorských práv

Pokud se domníváte, že došlo k porušení vašich autorských práv, a chcete nechat obsah odstranit, navštivte naši stránku věnovanou autorským právům a zadejte požadavek na odebrání autorského práva. Požadavek nám můžete poslat prostřednictvím našeho webového formuláře nebo nás informovat jiným způsobem uvedeným v zákoně na ochranu autorských práv v digitálním tisíciletí (Digital Millennium Copyright Act), jak je vysvětleno zde.

Při zadávání požadavku se ujistěte, že uvedené informace jsou pravdivé a přesné. Vědomé zaslání falešného oznámení o porušení autorských práv může mít za následek odpovědnost za škody dle článku 512(f) zákona DMCA nebo podobných zákonů v jiných zemích.

Požadavky na odebrání autorských práv

Požadavek na odebrání autorských práv může podat pouze vlastník autorského práva (nebo pověřený zástupce jednající jeho jménem). Před podáním žádosti na odebrání autorského práva byste měli zvážit, zda jste u daného obsahu vlastníkem autorského práva.

Požadavky na odebrání autorských práv pro fotografie vaší osoby

Pokud jste na fotografii, kterou vyfotil někdo jiný, nemusí to nezbytně znamenat, že jste vlastníkem autorského práva na tuto fotografii. Požadavek na odebrání autorských práv může podat pouze vlastník autorského práva (nebo pověřený zástupce jednající jeho jménem). Pokud existuje fotografie vaší osoby, kterou chcete nechat odstranit, můžete nám poslat písemnou stížnost týkající se ochrany soukromí.

Zásady týkající se ochranných známek

Autorská práva a ochranné známky jsou dva různé typy duševního vlastnictví. Ochranná známka chrání například názvy a loga značek před tím, aby byly použity způsobem, který by mohl vyvolat nejasnosti ohledně zdroje zboží nebo služeb v oblasti obchodu. Chcete-li získat další informace o našich zásadách týkajících se ochranných známek nebo nahlásit obsah, který porušuje vaši ochrannou známku, navštivte naši stránku věnovanou ochranným známkám.

Odvolání

Pokud se domníváte, že jeden z vašich pinů byl odstraněn omylem, můžete podat odvolání podle pokynů na stránce věnované autorským právům. Další informace o odvoláních a konkrétní pokyny k jejich podání najdete na naší stránce věnované autorským právům.

Používání obrázků na Pinterestu

Kromě výjimečných případů není Pinterest držitelem autorských práv na obrázky, které uživatelé na stránce ukládají. Tam, kde je to nutné, měli byste si zajistit povolení k použití obrázku od vlastníka jeho autorských práv.

End of Other articles Links
Ještě potřebujete pomoc? Kontaktujte nás
User feedback
Byl tento článek užitečný?

collection_fields

Jak můžeme tento článek vylepšit?