Nástěnky slouží k ukládání pinů. Nové nástěnky můžete vytvářet ve svém profilu nebo při ukládání pinů.

Naučte se vytvářet nástěnky ve firemním účtu.

Vytvoření nástěnky v profilu
 • Přihlaste se ke svému účtu Pinterest.
 • Kliknutím na svůj profilový obrázek v pravém horním rohu stránky svůj profil otevřete.
 • Klikněte na  ikonu znaménka plus v pravé části obrazovky vedle  ikony filtrů .
 • Vyberte Nástěnka.
 • Zadejte název nástěnky a kliknutím na pole pod položkou Data přidejte datum ukončení nebo datové rozmezí.
 • Přepněte volbu Ponechat tuto nástěnku jako tajnou, pokud ji chcete ponechat jako tajnou.
 • Klikněte na Vytvořit.
 • Otevřete aplikaci Pinterest v zařízení.
 • Přihlaste se ke svému účtu.
 • Klepnutím na svůj profilový obrázek v pravé dolní části obrazovky otevřete svůj profil.
 • Klepněte na  ikonu znaménka plus  vpravo od panelu hledání.
 • Vyberte Nástěnka.
 • Zadejte název nástěnky, a pokud chcete, přidejte spolupracovníky, nebo přepněte volbu Ponechat nástěnku jako tajnou, pokud chcete nástěnku ponechat jako tajnou.
 • Klepněte na Další v pravém horním rohu obrazovky.
 • Vyberte piny, které chcete přidat na nástěnku.
 • Klepněte na Hotovo v pravém horním rohu.
 • Otevřete aplikaci Pinterest v zařízení.
 • Přihlaste se ke svému účtu.
 • Klepnutím na svůj profilový obrázek v pravé dolní části obrazovky otevřete svůj profil.
 • Klepněte na  ikonu znaménka plus  vpravo od panelu hledání.
 • Vyberte Nástěnka.
 • Zadejte název nástěnky, a pokud chcete, přidejte spolupracovníky, nebo přepněte volbu Ponechat tuto nástěnku jako tajnou, pokud chcete nástěnku ponechat jako tajnou.
 • Klepněte na Vytvořit v pravém horním rohu obrazovky.
 • Vytvoření nástěnky při ukládání pinu
 • Přihlaste se ke svému účtu Pinterest.
 • Na domovské stránce najeďte na pin, který chcete uložit.
 • Klikněte na  ikonu se směrovou šipku dolů vedle názvu navrhované nástěnky v horní části pinu.
 • Klikněte na Vytvořit nástěnku v dolní části seznamu názvů nástěnek.
 • Zadejte název nástěnky, přidejte data, přepněte volbu Tajná, pokud ji chcete ponechat jako tajnou , nebo přidejte spolupracovníky, jestli chcete.
 • Pokud se zobrazí výzva, abyste vybrali oblíbená témata pro vytvoření nástěnky, kliknutím na ně můžete vytvořit části nástěnky a pak vybrat piny, které chcete do těchto částí zařadit. Pokud to nechcete udělat, klikněte na Přeskočit
 • Poznámka: Vaše nástěnka se automaticky uloží.

 • Otevřete aplikaci Pinterest v zařízení.
 • Přihlaste se ke svému účtu.
 • Klepnutím na pin ho otevřete a pak klepněte na Uložit v dolní části obrazovky.
 • Klepněte na Vytvořit nástěnku v dolní části obrazovky.
 • Zadejte název nástěnky, a pokud chcete, přidejte spolupracovníky, nebo přepněte volbu Ponechat tuto nástěnku jako tajnou, pokud chcete nástěnku ponechat jako tajnou.
 • Klepněte na Vytvořit v pravém horním rohu obrazovky.
 • Otevřete aplikaci Pinterest v zařízení.
 • Přihlaste se ke svému účtu.
 • Klepnutím na pin ho otevřete a pak klepněte na Uložit v dolní části obrazovky.
 • Klepněte na Vytvořit nástěnku v dolní části obrazovky.
 • Zadejte název nástěnky, a pokud chcete, přidejte spolupracovníky, nebo přepněte volbu  Ponechat tuto nástěnku jako tajnou, pokud chcete nástěnku ponechat jako tajnou.
 • Klepněte na Další v pravém horním rohu obrazovky.
 • Pokud se zobrazí výzva, abyste vybrali oblíbená témata pro vytvoření nástěnky, kliknutím na ně můžete vytvořit části nástěnky a pak vybrat piny, které chcete do těchto částí zařadit. Pokud to nechcete udělat, klikněte na Přeskočit.
 • Poznámka: Vaše nástěnka se automaticky uloží.

  End of Other articles Links
  Ještě potřebujete pomoc? Kontaktujte nás
  User feedback
  Byl tento článek užitečný?

  collection_fields

  Jak můžeme tento článek vylepšit?