Úprava nebo smazání pinu

Upravit můžete pin, který jste vytvořili, nebo pin, který jste uložili z obrázků, které najdete online.

Pin, který jste uložili, můžete také odstranit. Pin odstraňte jen tehdy, když jste si jistí, že už nechcete, aby se objevoval na vašich nástěnkách a v částech nástěnek. Smazané piny nemůžeme obnovit.

 

Úprava nebo odstranění pinů, které jste vytvořili

Pokud jste pin vytvořili tím, že jste nahráli obrázek z počítače nebo telefonu, můžete upravit kteroukoli část pinu, včetně nástěnky, části nástěnky, nadpisu, popisu nebo webové stránky.

Úprava nebo odstranění pinů uložených z obrázků, které najdete na webu

Pokud jste pin uložili z obrázku, který jste našli na webu, můžete upravit jen nástěnku a část nástěnky, ve které je pin uložen.

Ještě potřebujete pomoc?
Kontaktujte nás