Úprava nebo smazání pinu

Zobrazit pokyny pro:

Piny, které si uložíte, můžete upravit nebo smazat.
 

 1. Klikněte na pin na nástěnce, aby se otevřelo jeho podrobné zobrazení.
 2. Klikněte na  .
 3. Upravte popis pinu nebo klikněte na tlačítko Smazat.
 4. Kliknutím na tlačítko Hotovo uložte změny nebo tlačítkem Smazat potvrďte odstranění.
 1. Klepněte na pin na nástěnce, aby se otevřelo jeho podrobné zobrazení.
 2. Klepněte na  .
 3. Upravte popis pinu nebo klepněte na tlačítko Smazat.
 4. Klepnutím na tlačítko Hotovo uložte změny nebo tlačítkem Smazat potvrďte odstranění.
 1. Klepněte na pin na nástěnce, aby se otevřelo jeho podrobné zobrazení.
 2. Klepněte na  .
 3. Klepnutím do popisu pinu jej upravte nebo klepněte na tlačítko Smazat.
 4. Klepnutím na tlačítko Hotovo uložte změny nebo tlačítkem Smazat potvrďte odstranění.

Smazané piny nemůžeme obnovit. Piny odstraňujte, pouze když jste si jisti, že je nepotřebujete.

Další články
Ještě potřebujete pomoc?
Kontaktujte nás