Pravidla pro poskytování informací orgánům výkonné moci

Každá společnost, která ukládá informace (ať už se jedná o banku nebo poskytovatele e-mailových služeb) by měla mít stanoveny zásady a pravidla, která definují, jak reagovat na žádosti o poskytnutí informací o uživatelích, vznesené orgány výkonné moci, soudy apod. Zde zjistíte, jakými zásadami se řídí Pinterest.

Většina těchto informací je určena orgánům výkonné moci, soudním nebo dozorčím orgánům. Pokud mezi ně nepatříte a máte otázky, najdete odpovědi v našem centru nápovědy.

Ukládané informace o uživatelích

Informace o uživatelích Pinterest ukládá a uchovává způsobem, který je popsán v našich zásadách ochrany osobních údajů a v příslušných smluvních podmínkách pro soukromé osoby a pro firemní zákazníky. Příklady informací, které ukládáme, jsou k dispozici v našich zásadách ochrany osobních údajů.

Nemůžeme zaručit, že informace popsané v zásadách ochrany osobních údajů nebo příslušných smluvních podmínkách budou k dispozici každému jednotlivému uživateli. Pinterest neuchovává kopie všech obrazových a zvukových souborů nebo videí, které uživatelé ukládají v podobě pinů. Piny uživatelů mohou například odkazovat na službu pro sdílení videosouborů YouTube. Taková videa se pak přehrávají pomocí rozhraní API serveru YouTube.

Požadavky na předložení informací o uživatelích

Policejní a bezpečnostní složky USA

Aby bylo možné od společnosti Pinterest požadovat poskytnutí jakýchkoli informací o uživatelích, musíte obdržet platné předvolání, nařízení soudu nebo povolení k domovní prohlídce (dále jen „žádost orgánů výkonné moci“). Pinterest poskytne uživatelský obsah pouze na základě platného příkazu k domovní prohlídce. 

Policejní a bezpečnostní složky ostatních zemí

Pinterest neposkytne informace o uživatelích bez platného nařízení soudu Spojených států amerických (získáte ho na základě smluv o vzájemné právní pomoci nebo prostřednictvím žádosti o právní pomoc).

Požadavky na sdílení informací o uživatelích s orgány výkonné moci

Abychom mohli reagovat na vaše žádosti, budeme potřebovat následující:

 • Příslušné dokumenty popsané výše
 • Jedinečné uživatelské jméno (pinterest.com/[uzivatelske_jmeno]) anebo e-mailovou adresu použitou při vytvoření účtu na Pinterestu
 • Platnou e-mailovou adresu příjemce z oficiální domény státního úřadu.

S cílem zajistit, aby byla vaše Žádost orgánů výkonné moci úzce vymezena a nežádala o více informací, než je nutné (potenciálně vedoucí k větším finančním a časovým nákladům), žádáme následující:

Požadavky na ochranu anebo předložení údajů uživatele

Společnost Pinterest musí být informována v souladu s platnými zákony USA nebo platným zákonným postupem prostřednictvím našeho formuláře Žádost orgánů výkonné moci. Tento formulář je možné zpracovat pouze elektronicky.

Reagovat budeme pouze na žádosti od orgánů výkonné moci. Pokud mezi ně nepatříte a narazíte na problém, přečtěte si naše články nápovědy.

Přijetí srozumění o zahájení právního řízení nelze vykládat jako náhradu za příslušné náležitosti, včetně nedostatečné soudní pravomoci nebo řádně poskytované služby.

Informování uživatelů o žádostech

Podle našich pravidel informujeme uživatele o žádostech ze strany orgánů výkonné moci. Zašleme jim úplnou kopii žádosti předtím, než je předložíme složkám výkonné moci. V následujících případech můžeme učinit výjimku z těchto pravidel:

 • je nám zákonem zakázáno provést takové oznámení (např. na základě příkazu podle zákona 18. U.S.C. § 2705(b)),
 • v naléhavém případě, kdy existuje nebezpečí smrti nebo vážného fyzického poranění osoby,
 • jsme důvodně přesvědčeni, že takové oznámení by nebylo doručeno skutečnému držiteli účtu (např. účet byl ukraden nebo je e-mailová adresa neplatná).

Pokud od vlády USA obdržíme listinu od národní bezpečnosti (National Security Letter, NSL), jejíž součástí bude časově neomezený příkaz o zachování mlčenlivosti, požádáme vládu o soudní přezkoumání příkazu v souladu s americkým zákonem FREEDOM Act.

V případech, kdy oznámení nebylo provedeno na základě soudního příkazu nebo naléhavé situace, je třeba informovat uživatele poté, co platnost soudního příkazu nebo naléhavá situace pominula.

Upozornění: Úřední prohlášení, popisy, průvodní dopisy a podobné dokumenty nejsou dostatečným podkladem pro to, abychom neinformovali uživatele. Jestliže chcete zamezit tomu, abychom uživatele informovali o žádosti orgánu výkonné moci, musíte předložit soudní nařízení vydané v souladu s částí 18 trestního zákoníku USA, oddíl 2705, písmeno b, nebo uvést odkaz na příslušné právní předpisy. 

Náklady na žádosti o ochranu anebo předložení údajů

Pokud budeme moci žádat náhradu skutečných nákladů na ochranu anebo předložení informací, Pinterest v dobré víře poskytne odhad výše takových nákladů v rámci předložení nebo na základě žádosti ze strany orgánů výkonné moci. Náklady vycházejí z množství údajů, času a zdrojů, kterých je třeba ke zpracování a vyhledání surových dat spravovaných Pinterestem.

Ověření pravosti nebo odborné svědectví

Pinterest poskytuje osvědčení vystavené správcem záznamů pro všechny předložené údaje, zpravidla však není schopen poskytnout osobní výpověď nebo odborné svědectví.

Kontakt pro mimořádné události

Pokud se jako uživatel dozvíte o nebezpečí bezprostředně hrozícím jednotlivci nebo jednotlivcům, neprodleně kontaktujte policii.

V případě, že hrozí nebezpečí smrti nebo těžkého poranění, mohou orgány výkonné moci podat žádost o zpřístupnění informací o uživatelích podáním žádosti prostřednictvím našeho formuláře Žádosti orgánů výkonné moci (nezapomeňte kliknout na tlačítko „Ano“ na možnost žádosti pro mimořádné události) nebo prostřednictvím tísňového e-mailu, který jsme pro tyto případy vyhradili: lawenforcement [at] pinterest.com.

Reagujeme pouze na e-maily od orgánů výkonné moci. Pokud mezi ně nepatříte a narazíte na problém, přečtěte si naše články nápovědy. Zasílání e-mailů na tuto adresu považujeme za porušení podmínek používání Pinterestu a může vést ke krokům s vaším účtem Pinterest.

Pinterest tyto žádosti přezkoumá a odpoví na ně individuálně.

Oficiálně postoj Pinterestu k hromadným žádostem státní správy o sledování uživatelů

V souladu s pravidly pro poskytování informací orgánům výkonné moci Pinterest vyžaduje, aby se veškeré žádosti o poskytnutí informací o uživatelích omezovaly na konkrétní a známé uživatele a odpovídaly právním předpisům. Pinterest se v minulosti nepodílel ani v současnosti nepodílí na hromadném shromažďování informací o uživatelích na žádost státní správy. Pinterest je proti skrytým sledovacím kódům (tzv. compelled back doors) a podporuje úsilí o omezení hromadného sledování uživatelů.

Informace vedoucí k identifikaci účtu

Uživatelé mají na Pinterestu zobrazené jméno (v horní části profilu) a jedinečné uživatelské jméno (v URL adrese svého profilu). Abychom nalezli konkrétní účet, potřebujeme znát uživatelské jméno nebo e-mailovou adresu daného účtu. (E-mailová adresa je soukromá a zpravidla přístupná pouze samotným uživatelům nebo prostřednictvím služby CyberTips Národního centra pro pohřešované a zneužívané děti).

Hledání uživatelského jména:

 • Na webové stránce Pinterestu přejděte do profilu uživatele a na adresním řádku za „https://pinterest.com/“ uvidíte jeho uživatelské jméno.
 • V aplikaci iOS přejděte do profilu uživatele a klepněte na vlajku v levém horním rohu obrazovky. Uživatelské jméno se zobrazí v závorkách u dolního okraje obrazovky.
 • V aplikaci Android přejděte do profilu uživatele a klepněte na vlajku v levém horním rohu obrazovky. Uživatelské jméno se zobrazí v závorkách u dolního okraje obrazovky.

Zpráva o transparentnosti

Prohlédněte si naši nejnovější zprávu o transparentnosti nebo náš archiv zpráv o transparentnosti.

Co je Pinterest?

Pinterest je online nástroj pro objevování, shromažďování a organizaci zájmů. Umožňuje vám uložit odkazy na mediální obsah (například obrázky nebo video) z celého internetu nebo nahrát vlastní obrázky na Pinterest (přímo na Pinterest není v tuto chvíli možné nahrávat zvukové soubory či videa). Nebo můžete Pinterest procházet a hledat obsah, který uložil ostatní uživatelé.

Piny ukládáte na nástěnky. Chcete-li, aby s vámi piny na nástěnku ukládali i další uživatelé, můžete je pozvat. Můžete také sledovat nástěnky jiných uživatelů nebo komentovat jejich piny.

Piny ostatních uživatelů nebo nástěnky můžete procházet na vaší domovské stránce. 

Nové piny, nástěnky a uživatele můžete objevovat procházením našich tematických domovských stránek nebo si konkrétní obsah či uživatele vyhledat.

Další informace o používání Pinterestu najdete v našem průvodci.

Piny

Pin sestává z mediálního obsahu (obrázek, zvuk nebo video), stručného popisu a odkazu. Existuje několik způsobů, jejichž prostřednictvím lze ukládat piny: (1) web pinterest.com, (2) tlačítko Pinterest do prohlížeče, (3) mobilní aplikace Pinterest pro systém iOS nebo Android a (4) tlačítko Uložit, které nezávislí vlastníci obsahu přidávají na své weby.

Při ukládání pinu můžete upravit jeho popis a zvolit nástěnku, na kterou ho uložíte.

Poznámka: V některých případech předvyplní vlastník webu či obsahu popis pinu informacemi o obsahu (např. „lina_kocicka.jpg“ nebo „Nejlepší recept na cheesecake | přináší mbarton.org“).

Po uložení mohou uživatelé popis upravit nebo změnit. Uživatelé dále mohou piny přesouvat z jedné nástěnky na druhou nebo pin uložit na několik nástěnek.

Nástěnky

Nástěnka je sbírka pinů, které jsou obvykle rozděleny podle témat či nápadů. Piny na vaše nástěnky mohou ukládat i další uživatelé, které pozvete.

Nástěnky mohou být buď veřejné, nebo tajné. Piny, které uložíte na tajnou nástěnku, uvidíte pouze vy nebo uživatelé, které na ni pozvete.

Uložené piny

Piny ostatních uživatelů na Pinterestu můžete uložit na své vlastní nástěnky. V některých případech uživatel, od kterého pin ukládáte, nemusí být původní uživatel, který jej uložil (například uživatel X jej převzal od uživatele Y, který jej převzal od uživatele Z, který jej původně zveřejnil).

Pokud smažete určitý pin, neodstraní se tento pin z nástěnek, na které ho uložili další uživatelé.

Komentáře

Kterýkoli uživatel může přidávat komentáře k pinům, které vidí na Pinterestu. Můžete smazat vlastní komentáře, ale nikoli komentáře jiných uživatelů. Komentáře jsou veřejné, pokud je nástěnka veřejná.

Upozornění: To, co u pinu vypadá jako první komentář, je ve skutečnosti jeho popis.

Zprávy

Ostatním uživatelům na Pinterest můžete poslat soukromou zprávu. Zprávy můžete poslat jednomu uživateli nebo skupině více uživatelů. Pokud se uživatelé vzájemně nesledují, zobrazí se zpráva jako „žádost o kontakt“, dokud ji příjemce neschválí.

Profil

Všechny profily na Pinterestu jsou veřejné a obsahují určité informace zadané uživatelem a také údaje o nástěnkách, pinech, vyzkoušených nápadech, fanoušcích a lidech, které uživatel sleduje. Údaje dostupné v profilu zahrnují:

 • Jméno (povinné).
 • Uživatelské jméno (povinné).
 • Místo (nepovinné).
 • Popis profilu o maximální délce 500 znaků (nepovinný).
 • Web (nepovinný).
 • Profilový obrázek (nepovinný).
 • Facebook nebo Twitter, pokud je přihlašovací jméno propojeno s těmito účty (nepovinné).
 • Nevyžadujeme, aby jste uváděli své pravé jméno a ani ho společně s vaším jménem, věkem nebo místem neověřujeme.

Kdykoli můžete informace ve svém profilu upravit, pokud váš účet nepozastavíme.

Ještě potřebujete pomoc?
Kontaktujte nás