Nahlášení obsahu na Pinterestu

Zobrazit pokyny pro:

Pokud najdete pin, který porušuje naše zásady přijatelného užívání, můžete ho nahlásit anonymně. Přezkoumáme vaše hlášení, a pokud zjistíme něco problematického, přijmeme příslušná opatření. Pokud už nechcete piny určitého uživatele vídat nebo mu zabránit, aby vás sledoval, zablokujte jeho profil.

Nahlášení pinu

 1. Klikněte na pin, aby se otevřelo jeho podrobné zobrazení.
 2. Klikněte na v horní části pinu.
 3. Klikněte na tlačítko Nahlásit pin.
 4. Vyberte důvod hlášení a klikněte na tlačítko Další.
 5. Klikněte na Hotovo.
 1. Klepnutím na pin jej otevřete.
 2. Klepněte na v levém horním rohu nad pinem.
 3. Klepněte na tlačítko Nahlásit pin.
 4. Vyberte důvod hlášení.
 1. Klepněte na pin, aby se otevřelo jeho podrobné zobrazení.
 2. Klepněte na v pravém dolním rohu pinu.
 3. Klepněte na tlačítko Nahlásit pin.
 4. Vyberte důvod hlášení.

Nahlášení komentáře

 1. Klikněte na pin.
 2. Klikněte na napravo od komentáře.
 3. Klikněte na tlačítko Nahlásit.
 4. Vyberte důvod hlášení a klikněte na tlačítko Nahlásit zprávu.
 1. Klepnutím na pin jej otevřete.  
 2. Klepněte na Komentáře pod pinem. 
 3. Klepněte na komentář, který chcete nahlásit.
 4. Klepněte na pod komentářem.
 5. Klepněte na Nahlásit.
 6. Vyberte důvod hlášení.
 1. Otevřete pin.
 2. Klepněte na tlačítko Komentáře a pak na komentář, který chcete nahlásit.
 3. Klepněte na napravo od komentáře.
 4. Klepněte na Nahlásit.
 5. Vyberte důvod hlášení.

Nahlášení zprávy

 1. Kliknutím na otevřete svoje zprávy.
 2. Klikněte na konverzační vlákno.
 3. Umístěte kurzor v blízkosti a klikněte na .
 4. Vyberte důvod, proč chcete odeslat hlášení.
 5. Klikněte na tlačítko Nahlásit zprávu.
 1. Klepněte na  a poté Zprávy.
 2. Klepnutím na konverzaci ji otevřete.
 3. Klepněte na v pravém horním rohu.
 4. Klepněte na tlačítko Nahlásit tuto konverzaci.
 5. Vyberte důvod hlášení.
 1. Klepněte na a pak na tlačítko Doručená pošta.
 2. Klepnutím otevřete konverzační vlákno.
 3. Klepněte na v pravém horním rohu.
 4. Klepněte na Nahlásit vlákno.
 5. Vyberte důvod, proč chcete odeslat hlášení.

Nahlášení fotografie jiného uživatele v pinu

 1. Klikněte na u fotografie, kterou chcete nahlásit.
 2. Klikněte na možnost Nahlásit tento obsah.
 3. Vyberte důvod hlášení.
 4. Klikněte na tlačítko Nahlásit obsah.
 1. Klepněte na  nad fotografií, kterou chcete nahlásit.
 2. Klepněte na Nahlásit.
 3. Vyberte důvod hlášení.
 1. Klepněte na  u fotografie, kterou chcete nahlásit.
 2. Klepněte na Nahlásit.
 3. Vyberte důvod hlášení.

Po nahlášení budete mít i nadále přístup k účtu, nástěnkám, pinům a komentářům daného uživatele. Pokud chcete vidět méně jeho obsahu, můžete přestat sledovat tuto nástěnku nebo profil, nebo můžete tohoto uživatele kromě nahlášení i zablokovat.

Ještě potřebujete pomoc?
Kontaktujte nás