Cílení na data třetích stran

Zdá se, že tuto nabídku zobrazujete z regionu, ve kterém reklamy zatím nejsou k dispozici. Podívejte se, kde jsou reklamy pro firemní účty Pinterest dostupné.

Další informace

Cílení na data třetích stran umožňuje schváleným řízeným partnerům podpořit cílení na segmenty od našich partnerů v oblasti dat a díky tomu podpořit plnění marketingových cílů.

Pinterest automaticky řídí náklady související s cílením na třetí strany, aby bylo možné zajistit, že vám nebudou účtovány poplatky vyšší než vaše nabídka. Když používáte cílení na třetí strany, náš systém vaši nabídku v aukci sníží maximálně o 15 %, aby se pokryly náklady na data. Pokud v aukci zvítězíte, bude vám naúčtována cena aukce, která pokryje náklady na média, a navíc příslušný % podíl ceny aukce, který pokryje náklady na data.