Přidat, upravit nebo smazat nástěnku

Nápověda na téma:
Nástěnky slouží k ukládání pinů. Nové nástěnky můžete vytvářet v profilu nebo při ukládání pinů. Název i popis nástěnky můžete později změnit.
 
Naučte se, jak...
 
Přidat nástěnku
Upravit nebo smazat nástěnku
Změnit titulní stránku nástěnky
Přeskupení nástěnek v profilu
Přesunout piny na jinou nástěnku
Přidání nové nástěnky v profilu:
 1. V horní části Pinterestu klikněte na tlačítko profilu.
 2. Klikněte na okénko Vytvořit nástěnku v horní části seznamu nástěnek.
 3. Napište název nástěnky a vyberte kategorii. Můžete vytvořit tajnou nástěnku nebo pozvat k nástěnce další lidi. 
 4. Po zadání všech informací klikněte na Vytvořit nástěnku. 
Přidání nové nástěnky v průběhu ukládání pinu
 1. Na pinu, který chcete uložit, klikněte na tlačítko Uložit.
 2. Klikněte na Vytvořit nástěnku.
 3. Zadejte název nové nástěnky a vyberte, zda chcete, aby byla tajná.
 4. Nástěnku vytvoříte kliknutím na Vytvořit nástěnku a uložte pin.

Úprava nebo smazání nástěnky:
 1. Na stránce s profilem vyhledejte požadovanou nástěnku a klikněte na tlačítko Upravit nebo otevřete existující nástěnku a klikněte na tlačítko s ikonou tužky.
 2. Proveďte změny názvu nástěnky, nastavení soukromí nástěnky, popisu atd.
 3. Klikněte na Uložit změny.
 4. Pokud chcete trvale smazat nástěnku, použijte tlačítko Smazat nástěnku.
Smažete-li nástěnku, zmizí i všechny piny, které na ní byly. Piny ani nástěnky nelze obnovit, proto si to dobře rozmyslete.
 

Změna titulní stránky nástěnky:
 1. Přejděte na nástěnku a klikněte na tlačítkoUpravit nebo otevřete existující nástěnku a klikněte na tlačítko s ikonou tužky.
 2. Klikněte na Změnit titulní stránku a vyberte nový hlavní obrázek nástěnky.
 3. Klikněte a přetáhněte obrázek tak, aby zapadl do rámečku.
 4. Kliknutím na Uložit změny uložíte titulní stránku a celou nástěnku pak uložíte kliknutím na Uložit změny.

Přeskupení nástěnek:
 1. Přejděte do svého profilu (klikněte na tlačítko profilu v horní části stránky Pinterestu).
 2. Nástěnky přeskupíte tak, že na ně klikněte a přetáhnete je na požadované místo - jednoduše ji pusťte tam, kde ji chcete mít.
Momentálně můžete upravit pouze pořadí nástěnek, nikoliv pinů na nástěnce.
 
Máte problém s přeskupením nástěnek?
Někdy se stane, že pokud přemístíte všechny nástěnky najednou, nové pořadí se neuloží. Zkuste jich přemístit pouze několik a jejich pořadí zkontrolujte obnovením obsahu stránky.
 
Pokud problémy přetrvají, zkontrolujte, že máte aktuální verzi prohlížeče, pak vymažte mezipaměť a soubory cookie.

Přesunutí nebo zkopírování pinů na jinou nástěnku:
 1. Přejděte na některou ze svých nástěnek na webu (na notebooku nebo počítači).
 2. Klikněte na tlačítko se šipkami.
 3. Vyberte až 50 pinů, které chcete přesunout, zkopírovat nebo smazat.
 4. Nyní máte tři možnosti:
  • Klikněte na Přesunout a vyberte nástěnku, jejíž piny chcete přesunout na jinou nástěnku.
  • Klikněte Zkopírovat a vyberte nástěnku, jejíž piny chcete zkopírovat na jinou nástěnku
   (aby mohly být uloženy na obou nástěnkách).
  • Kliknutím na Smazat smažete vybrané piny. Ale pozor tuto akci nelze vrátit!
 
Tato funkce je momentálně dostupná pouze na webu (nikoliv v aplikacích ani na mobilním webu).

Nástěnky slouží k ukládání pinů. Nové nástěnky můžete vytvářet v profilu nebo při ukládání pinů. Název i popis nástěnky můžete později změnit.
 
Naučte se, jak...
 
Přidat nástěnku
Upravit nebo smazat nástěnku
Přeskupení nástěnek v profilu
Přesunout piny na jinou nástěnku
Přidání nové nástěnky v profilu:
 1. Přejděte do svého profilu a klepněte na symbol + vedle vyhledávacího pole
 2. Klepněte na Vytvořit novou nástěnku
 3. Zadejte podrobnosti nástěnky, například název a popis. Pokud chcete přidat mapu, spolupracovníky nebo nástěnku změnti na tajnou, můžete to tady udělat
 4. Po zadání všech údajů klepněte na Vytvořit.
Přidání nové nástěnky v průběhu ukládání pinu
 1. Na pinu, který chcete uložit, klikněte na tlačítko Uložit.
 2. Klepněte na tlačítko vytvořit nástěnku  v pravém horním rohu (vypadá jako malá nástěnka se znaménkem plus).
 3. Zadejte podrobnosti nástěnky, například název a popis. Pokud chcete přidat mapu, spolupracovníky nebo nástěnku změnti na tajnou, můžete to tady udělat
 4. Po zadání všech potřebných informací klepněte na Vytvořit a pin uložte.

Úprava nebo smazání nástěnky:
 1. Přejít na profil
 2. Otevřete nástěnku, kterou chcete upravit nebo smazat
 3. Klepněte na tužku v horní části nástěnky
 4. Proveďte změny názvu nástěnky, nastavení soukromí nástěnky, popisu atd.
 5. Pokud chcete nástěnku smazat, klepněte na Smazat nástěnku 
 6. Jakmile budete hotovi, klepněte na Uložit.
Smažete-li nástěnku, zmizí i všechny piny, které na ní byly. Piny ani nástěnky nelze obnovit, proto si to dobře rozmyslete.

Nástěnky můžete třídit buď abecedně, nebo podle toho, kdy jste na ně naposledy uložili nějaký pin. Chcete-li změnit předvolbu, stačí klepnout na tlačítko Třídit podle.

Momentálně není v aplikaci pro Android možné přesunovat piny na jiné nástěnky. K tomu je třeba použít webovou verzi Pinterestu na notebooku nebo stolním počítači.

Nástěnky slouží k ukládání pinů. Nové nástěnky můžete vytvářet v profilu nebo při ukládání pinů. Název i popis nástěnky můžete později změnit.
 
Naučte se, jak...
 
Přidat nástěnku
Upravit nebo smazat nástěnku
Změnit titulní stránku nástěnky
Přeskupení nástěnek v profilu
Přesunout piny na jinou nástěnku
Přidání nové nástěnky v profilu:
 1. Přejděte do svého profilu a klepněte na symbol + vedle vyhledávacího pole
 2. Klepněte na Vytvořit novou nástěnku
 3. Zadejte podrobnosti nástěnky, například název a popis. Pokud chcete přidat mapu, spolupracovníky nebo nástěnku změnti na tajnou, můžete to tady udělat
 4. Po dokončení klepnutím na Vytvořit vytvořte nástěnku
Přidání nové nástěnky v průběhu ukládání pinu
 1. Na pinu, který chcete uložit, klikněte na tlačítko Uložit.
 2. Klepněte na tlačítko vytvořit nástěnku  v pravém horním rohu (vypadá jako malá nástěnka se znaménkem plus).
 3. Zadejte podrobnosti nástěnky, například název a popis. Pokud chcete přidat mapu, spolupracovníky nebo nástěnku změnti na tajnou, můžete to tady udělat
 4. Po zadání všech potřebných informací klepněte na Vytvořit a pin uložte.

Úprava nebo smazání nástěnky:
 1. Přejít na profil
 2. Otevřete nástěnku, kterou chcete upravit nebo smazat
 3. Klepněte na ikonu tužky v horní části nástěnky
 4. Upravte název nástěnky, popis apod.
 5. Pokud chcete nástěnku smazat, klepněte na tlačítko Smazat nástěnku
 6. Jakmile budete hotovi, klepněte na Uložit.
Smažete-li nástěnku, zmizí i všechny piny, které na ní byly. Piny ani nástěnky nelze obnovit, proto si to dobře rozmyslete.
 
Poznámka: Na mobilních zařízeních s iOS v současnosti nelze změnit veřejnou nástěnku na tajnou nástěnku, ale můžete změnit tajnou nástěnku na veřejnou.

Změna titulní stránky nástěnky:

 1. Přejděte na nástěnku a klepněte na ikonu s tužkou (nebo přidržte prst na nástěnce v zobrazení profilu a prst přesuňte na ikonu tužky).
 2. Klepněte na obrázek v části Titulní obrázek nástěnky a vyberte nový titulní obrázek nástěnky.
 3. Přetáhněte obrázek tak, aby co nejlépe zapadl do rámečku.
 4. Klepněte na tlačítko Hotovo, čímž uložíte titulní obrázek, a pak znovu na tlačítko Hotovo, čímž uložíte nástěnku.

Nástěnky můžete třídit buď abecedně (stejně jako ve webové verzi), nebo podle toho, kdy jste na ně naposledy uložili nějaký pin. V profilu klepněte na ikonu matičky, pak na možnost „Upravit profil“ a posuňte se dolů k možnosti „Třídit nástěnky“.


Momentálně není v aplikaci pro iOS možné přesunovat piny na jiné nástěnky. K tomu je třeba použít webovou verzi Pinterestu na notebooku nebo stolním počítači.

Nástěnky slouží k ukládání pinů. Nové nástěnky můžete vytvářet v profilu nebo při ukládání pinů. Název i popis nástěnky můžete později změnit.
 
Naučte se, jak...
 
Přidat nástěnku
Upravit nebo smazat nástěnku
Změnit titulní stránku nástěnky
Přeskupení nástěnek v profilu
Přesunout piny na jinou nástěnku
Přidání nové nástěnky v profilu:
 1. Přejděte do svého profilu a klepněte na symbol + vedle vyhledávacího pole
 2. Klepněte na Vytvořit novou nástěnku
 3. Zadejte podrobnosti nástěnky, například název a popis. Pokud chcete přidat mapu, spolupracovníky nebo nástěnku změnti na tajnou, můžete to tady udělat
 4. Po zadání všech údajů klepněte na Vytvořit.
Přidání nové nástěnky v průběhu ukládání pinu
 1. Na pinu, který chcete uložit, klikněte na tlačítko Uložit.
 2. Klepněte na tlačítko vytvořit nástěnku  v pravém horním rohu (vypadá jako malá nástěnka se znaménkem plus).
 3. Zadejte podrobnosti nástěnky, například název a popis. Pokud chcete přidat mapu, spolupracovníky nebo nástěnku změnti na tajnou, můžete to tady udělat
 4. Po zadání všech potřebných informací klepněte na Vytvořit a pin uložte.


Úprava nebo smazání nástěnky:
 1. Přejít na profil
 2. Otevřete nástěnku, kterou chcete upravit nebo smazat
 3. Klepněte na tužku v horní části nástěnky
 4. Upravte název nástěnky, popis apod.
 5. Pokud chcete nástěnku smazat, klepněte na tlačítko Smazat nástěnku
 6. Jakmile budete hotovi, klepněte na Uložit.
Smažete-li nástěnku, zmizí i všechny piny, které na ní byly. Piny ani nástěnky nelze obnovit, proto si to dobře rozmyslete.
 
Poznámka: Na mobilních zařízeních s iOS v současnosti nelze změnit veřejnou nástěnku na tajnou nástěnku, ale můžete změnit tajnou nástěnku na veřejnou.

Změna titulní stránky nástěnky:

 1. Přejděte na nástěnku a klepněte na ikonu s tužkou (nebo přidržte prst na nástěnce v zobrazení profilu a prst přesuňte na ikonu tužky).
 2. Klepněte na obrázek v části Titulní obrázek nástěnky a vyberte nový titulní obrázek nástěnky.
 3. Přetáhněte obrázek tak, aby co nejlépe zapadl do rámečku.
 4. Klepněte na tlačítko Hotovo, čímž uložíte titulní obrázek, a pak znovu na tlačítko Hotovo, čímž uložíte nástěnku.

Nástěnky můžete třídit buď abecedně (stejně jako ve webové verzi), nebo podle toho, kdy jste na ně naposledy uložili nějaký pin. V profilu klepněte na ikonu matičky, pak na možnost „Upravit profil“ a posuňte se dolů k možnosti „Třídit nástěnky“.


Momentálně není v aplikaci pro iOS možné přesunovat piny na jiné nástěnky. K tomu je třeba použít webovou verzi Pinterestu na notebooku nebo stolním počítači.

Související články