Přidat, upravit nebo smazat komentář

Nápověda na téma:
You can comment on Pins when you find something great.
Naučte se, jak...
 
Přidat komentář k pinu
Upravit nebo smazat komentář
Máte problémy s přidáváním komentářů?
Okomentovat pin, pokud ho chcete pochválit
 
Jak přidat komentář k pinu
 1. Klikněte na pin.
 2. Klikněte na tlačítko Komentáře pod obrázkem pinu.
 3. Do pole napište zprávu a klikněte na tlačítko Komentovat.

Úprava nebo odstranění komentáře:
 1. U pinu klikněte na možnost Komentáře.
 2. Klikněte na tři tečky vedle komentáře, který chcete upravit nebo odstranit.
 3. Chcete-li komentář upravit, klikněte na možnost Upravit, aktualizujte komentář a poté stisknutím klávesy Enter změny uložte.
 4. Chcete-li komentář odstranit, klikněte na možnost Odstranit.

Jako ochranu proti spamu nedovolujeme přidávat komentáře pinnerům s nepotvrzenou e-mailovou adresou.
 
Adresu potvrdíte následovně:
 1. Podívejte se do své e-mailové schránky (a složky se spamem), kde byste měli najít e-mail s potvrzením.
 2. Ve zprávě klepněte na tlačítko Potvrdit e-mail.
 3. Pokud vám zpráva nedorazila, rádi vám ji znovu pošleme. Stačí klepnout na tlačítko Poslat e-mail znovu v upozornění v horní části domovské stránky.

Tipy a odstraňování problémů

Délka komentářů je omezená na 500 znaků. Buďte struční a milí!

Změnili jsme způsob fungování komentářů. Nyní se budou komentáře zobrazovat u všech verzí pinu. Komentáře na tajných a skupinových nástěnkách zůstanou stejné, ale komentáře na samostatných nástěnkách budou aktualizovány.

You can comment on Pins when you find something great.
Naučte se, jak...
 
Přidat komentář k pinu
Upravit nebo smazat komentář
Někoho @zmínit
Máte problémy s přidáváním komentářů?
Okomentovat pin, pokud ho chcete pochválit
 
Jak přidat komentář k pinu
 1. Klepněte na pin.
 2. V poli pod pinem klepněte na tlačítko Přidat komentář.
 3. Napište komentář a klepněte na tlačítko Přidat.

Úprava nebo odstranění komentáře:
 1. U pinu klepněte na možnost Komentáře.
 2. Klepněte na možnost Zobrazit všechny komentáře.
 3. Klepněte na tři tečky vedle komentáře, který chcete upravit nebo odstranit.
 4. Chcete-li komentář upravit, klepněte na možnost Upravit, aktualizujte komentář a poté klepněte na možnost Hotovo.
 5. Chcete-li komentář odstranit, klepněte na možnost Odstranit.

Jestliže někoho @zmíníte v komentáři nebo popisu pinu, pošleme tomuto uživateli oznámení.
 
Jak @zmínit uživatele
 1. Napište symbol @ a jméno uživatele (například @jmeno).
 2. Klepnutím vyberte požadované jméno ze seznamu.

Jako ochranu proti spamu nedovolujeme přidávat komentáře pinnerům s nepotvrzenou e-mailovou adresou.
 
Jak potvrdit e-mailovou adresu
 1. Podívejte se do své e-mailové schránky (a složky s nevyžádanou poštou), kde byste měli najít e-mail s potvrzením.
 2. Ve zprávě klepněte na tlačítko Potvrdit e-mail.
 3. Pokud vám zpráva nedorazí, rádi vám ji znovu pošleme. Stačí, když v upozornění v horní části domovské stránky klepnete na tlačítko Poslat e-mail znovu.

Tipy a odstraňování problémů

Délka komentářů je omezená na 500 znaků. Buďte struční a milí!

We made some changes to the way comments work. Now, comments will show on all versions of a Pin. Comments on Secret boards and Group boards will stay the same, but comments on individual boards have been refreshed. Please let us know what you think.

You can comment on Pins when you find something great.
Naučte se, jak...
 
Přidat komentář k pinu
Upravit nebo smazat komentář
Máte problémy s přidáváním komentářů?
Okomentovat pin, pokud ho chcete pochválit
 
Jak přidat komentář k pinu
 1. Klepněte na pin.
 2. V rámečku pod pinem klepněte na tlačítko Přidat komentář.
 3. Přidejte komentář a klepněte na tlačítko Odeslat.

Úprava nebo odstranění komentáře:
 1. U pinu klepněte na možnost Komentáře.
 2. Klepněte na tři tečky vedle komentáře, který chcete upravit nebo odstranit.
 3. Chcete-li komentář upravit, klepněte na možnost Upravit, aktualizujte komentář a poté klepněte na možnost Hotovo.
 4. Chcete-li komentář odstranit, klepněte na možnost Odstranit a poté akci potvrďte opětovným klepnutím na možnost Odstranit.

Jako ochranu proti spamu nedovolujeme přidávat komentáře pinnerům s nepotvrzenou e-mailovou adresou.
 
Adresu potvrdíte následovně:
 1. Podívejte se do své e-mailové schránky (a složky s nevyžádanou poštou), kde byste měli najít e-mail s potvrzením.
 2. Ve zprávě klepněte na tlačítko Potvrdit e-mail.
 3. Pokud vám zpráva nedorazila, rádi vám ji znovu pošleme. Stačí klepnout na tlačítko Poslat e-mail znovu v upozornění v horní části domovské stránky.

Tipy a odstraňování problémů

Délka komentářů je omezená na 500 znaků. Buďte struční a milí!

Změnili jsme způsob fungování komentářů. Nyní se budou komentáře zobrazovat u všech verzí pinu. Komentáře na tajných a skupinových nástěnkách zůstanou stejné, ale komentáře na samostatných nástěnkách budou aktualizovány.

You can comment on Pins when you find something great.
 
Naučte se, jak...
 
Přidat komentář k pinu
Upravit nebo smazat komentář
Někoho @zmínit
Máte problémy s přidáváním komentářů?
Okomentovat pin, pokud ho chcete pochválit
 
Jak přidat komentář k pinu
 1. Klepněte na pin.
 2. V poli pod pinem klepněte na tlačítko Přidat komentář.
 3. Přidejte komentář a klepněte na tlačítko Odeslat.

Úprava nebo odstranění komentáře:
 1. U pinu klepněte na možnost Komentáře.
 2. Klepněte na tři tečky vedle komentáře, který chcete upravit nebo odstranit.
 3. Chcete-li komentář upravit, klepněte na možnost Upravit, aktualizujte komentář a poté klepněte na možnost Hotovo.
 4. Chcete-li komentář odstranit, klepněte na možnost Odstranit a poté akci potvrďte opětovným klepnutím na možnost Odstranit.

Jestliže někoho @zmíníte v komentáři nebo popisu pinu, pošleme tomuto uživateli oznámení.
 
Jak @zmínit uživatele
 1. Napište symbol @ a jméno uživatele (například @jmeno).
 2. Klepnutím vyberte požadované jméno ze seznamu.

Jako ochranu proti spamu nedovolujeme přidávat komentáře pinnerům s nepotvrzenou e-mailovou adresou.
 
Adresu potvrdíte následovně:
 1. Podívejte se do své e-mailové schránky (a složky se spamem), kde byste měli najít e-mail s potvrzením.
 2. Ve zprávě klepněte na tlačítko Potvrdit e-mail.
 3. Pokud vám zpráva nedorazí, rádi vám ji znovu pošleme. Stačí, když v upozornění v horní části domovské stránky klepnete na tlačítko Poslat e-mail znovu.

Tipy a odstraňování problémů

Délka komentářů je omezená na 500 znaků. Buďte struční a milí!

Změnili jsme způsob fungování komentářů. Nyní se budou komentáře zobrazovat u všech verzí pinu. Komentáře na tajných a skupinových nástěnkách zůstanou stejné, ale komentáře na samostatných nástěnkách budou aktualizovány.