Vytváření a úpravy propagovaných pinů

The Pinterest Ads Manager helps you create Promoted Pins. Promoted Pins are regular Pins that you can pay for so that more of your desired audience sees them in relevant search results, category feeds and home feed.
 
Before you get started, here are a few things to know:
 
Vytváření a úpravy kampaní propagovaných pinů
Campaigns help you organize your Promoted Pins, kind of like boards on Pinterest. Review the following steps to learn how to create and edit Promoted Pin campaigns. 
 
Začínáme
Choose your campaign objective
Zadání informací o kampani
Set up an ad group
Přidání parametrů pro cílení
Nastavení částky
Add Pins to your ad group
Review your Pin details
Nastavit fakturaci
Schválení propagovaného pinu
Úprava kampaní, reklamních skupin a propagovaných pinů
Přidání propagovaných pinů do stávajících kampaní
A faster way to promote your Pins
Duplicate your campaign or ad group

Visit the Pinterest Ads Manager at ads.pinterest.com, click the + button and select Create Ad. If ads.pinterest.com isn't loading, make sure that you've turned off all ad blockers on your browser.

When you first access Ads Manager, you will be prompted to select your country: which will determine your billing currency. This will determine your billing currency Keep in mind you won’t be able to change this later. 

 • United States – USD
 • Canada – CAD
 • United Kingdom - GBP
 • Ireland - EUR
 • Australia - AUD
 • New Zealand - NZD

Choose your campaign objective

Choose the campaign objective that best reflects your business goals. The objective you pick for your campaign determines how your Pins get promoted. 
 

If your goal is to build awareness, consider using: 

 • Brand awareness campaign: Pay when people see your Promoted Pin. You should run an awareness campaign if your primary goal is reach.
 • Video views campaign: Pay when people see your Promoted Video Pin. You should run an awareness campaign if your primary goal is reach. Find out more about promoting video ads.

If your goal is to drive consideration, consider using: 

 • Traffic campaign: Pay when people click on your Promoted Pin to visit your website. You should run a traffic campaign if your primary goal is to drive sales on your business website.
 • App install campaign: Pay when people click on your Promoted App Pin to visit your app's download page. You'll bid on a CPI or a CPC. You should run a promoted app pin campaign if your primary goal is to drive installs of your app.
  • Rozhodnete-li se pro CPI, bude náš algoritmus nabídky každý den automaticky upravovat na základě vámi poskytnuté cílové hodnoty CPI a námi předpokládané pravděpodobnosti instalace.
  • Zvolíte-li CPC, budou reklamy fungovat jako běžné CPC kampaně s cílem optimalizovat prokliky. Budete manuálně upravovat nabídky tak, abyste dosáhli cílového počtu instalací.
  • Find out more about promoted app pin campaigns.


 1. Name your campaign
 2. Set a spend limit (optional) 
  • You can set a daily or a lifetime limit for how much a campaign is allowed to spend.  This is particularly useful for advertisers with contractual limits who want to safeguard against overspending.
 3. If you want to create a campaign in a paused state, click the “Pause campaign?” checkbox 
 4. Click Continue to set up an ad group
  • When you click Continue, a campaign shell is saved. You can exit the creation flow and come back at a later time to finish setting up your campaign’s ad group and Promoted Pin. 

 1. Name your ad group
 2. Add your targeting details
 3. Select start and end dates. Note that all dates in Ads Manager are in UTC. 
 4. Set your budget 
  • Choose between running a daily or lifetime budget
   • Daily budget: the most you want to spend per day for each ad group.
   • Lifetime budget: the total amount you want to spend between your specified start and end dates. Selecting a lifetime budget will require you to specify an end date. We don’t guarantee evenly paced delivery with lifetime budgets.
  • Keep in mind you can’t change your budget type between lifetime and daily budgets after the ad group is created.  However, you can have multiple ad groups with different budget types within a single campaign.
 5. If your campaign has an awareness objective (CPM, including video), you have the option to add a frequency target to your ad group
  • Frequency target (optional): You can choose to use either a monthly or weekly target, and we’ll optimize to deliver your target as an average frequency over that window. We don’t guarantee exact frequency or evenly distributed frequency per user.
  • Frequency cap (optional): You can choose to input a monthly frequency cap to make sure a single user sees no more than the number of impressions you specify.
 6. Nastavení částky
 7. Click Continue to add Pins to your ad group
  • When you click Continue, an ad group shell is saved. You can exit the creation flow and come back at a later time to finish setting up Promoted Pins in your ad group. 

Detaily cílení je třeba přidat do reklamní skupiny. V tomto článku najdete podrobný popis různých atributů cílení.

Při zadávání detailů cílení se bude měnit maximální velikost publika, která odráží počet lidí, kteří podle našeho očekávání budou v průběhu 30 dní splňovat vaše kritéria cílení na Pinterestu. Úzké publikum značí, že jste zadali specifické publikum, a možná budete muset poskytovat agresivnější nabídky, abyste je zaujali, atd. Maximální velikost publika neodráží očekávané výsledky kampaně, které závisí na dalších faktorech, jako jsou nabídky, rozpočty a data letů.  

Při vytváření nové reklamní skupiny lze přidat publika, zájmy, lokality, zařízení a pohlaví a lze je také upravit výběrem specifické reklamní skupiny z tabulky hlášení a poté kliknutím na ikonu tužky vedle názvu reklamní skupiny (pod filtry hlášení a nad grafem). Klíčová slova lze přidat při vytváření reklamní skupiny, ale je nutné je upravit v zobrazení hlášení „Klíčová slova“ – přepněte na kartu Klíčová slova, kde uvidíte tlačítka pro vytvoření a odstranění klíčových slov.

A bid tells us what’s the most you’d like to pay for a desired action on Pinterest (click, engagement, or impression). You should bid what that action is worth to you.  

Traffic campaigns: Set a maximum CPC (cost per click) bid for traffic campaigns. Maximum CPC is the maximum you are willing to pay when a person clicks through on a Promoted Pin to visit your website. For example, if you set a $2.00 CPC, this means that you are willing to pay as much as $2.00 per click through on your Promoted Pin to your website.  

Awareness campaigns & Video Awareness Campaigns: Set a maximum CPM (cost per thousand impressions) for awareness campaigns. Maximum CPM is the maximum you are willing to pay for every 1,000 impressions your Promoted Pin serves.

Promoted App Pin Campaigns: Set a target CPI (cost per install) for promoted app Pin campaigns. Our algorithm will dynamically adjust a CPC bid to optimize for people most likely to install your app and optimize to reach your CPI target. Your actual CPI may be more or less than your target CPI. When a user clicks through to your app store page, you will pay the CPC bid dynamically selected by our algorithm. Learn more about Promoted App Pins here.

 

Minimum bids for campaign objectives Each campaign type has a different minimum bid. Within each campaign type, different countries have different floors. The minimum bid will depend on which countries you select your campaign to target. The bid floor for each country is then converted to the USD equivalent based on the current exchange rate. The minimum bid will be the highest of the different floors for the different countries. 

For example, if you have a CPC campaign targeting US, UK, Canada, the bid floors are $0.10, £0.07, and $0.10 respectively. We convert these bid floors to USD then set the minimum as the highest price, which would be $0.10.

Below are the minimum bids for each bidding model:

US (USD) CPC: $0.10, CPM: $2.00, Autoplay video - standard width (CPM): $6.00, Autoplay video - max width (CPM): $9.00

UK (GBP) CPC: £0.07, CPM: £1.40, Autoplay video - standard width (CPM): £4.10, Autoplay video - max width (CPM): £6.00

Canada (CAD) CPC: $0.10, CPM: $2.00, Autoplay video - standard width (CPM): $6.10, Autoplay video - max width (CPM): $9.10

Ireland and France (EUR) CPC: €0.05, CPM: €1.00, Autoplay video - standard width (CPM): €3.00, Autoplay video - max width (CPM): €4.50

Australia (AUD) CPC: $0.10, CPM: $2.10, Autoplay video - standard width (CPM): $6.20, Autoplay video - max width (CPM): $9.30

New Zealand (NZD) CPC: $0.11, CPM: $2.20, Autoplay video - standard width (CPM): $6.70, Autoplay video - max width (CPM): $10.10

 

Note: Non-USD minimum bids are pegged to the USD minimum. If you use a non-USD currency, the USD minimum will be enforced at the time of the auction based on that day’s exchange rates.

 

Nabídky na úrovni klíčových slov: Při použití klíčových slov máte možnost použít nabídku na úrovni klíčových slov pro případ, kdy se reklamy zobrazují ve výsledcích hledání. Nabídky na úrovni klíčových slov vám pomáhají lépe optimalizovat vaše kampaně na základě výsledků jednotlivých klíčových slov. Pokud nezadáte nabídku na úrovni klíčových slov, jako výchozí bude nastavena nabídka na úrovni skupiny reklam. Nabídka na úrovni klíčových slov lze nastavit v hromadném editoru nebo pomocí úprav na řádku.

The number of Pins you add to your ad group depends on how you want to organize and optimize your Promoted Pins.

 • Multiple Pins per ad group: Pinterest will optimize to show the best-performing Pins within each ad group more often than the others. 
 • One Pin per ad group: Gives you full control over optimization and testing.

To add a Pin to an ad group, click on it — it will be circled in your view and you’ll see the number of selected Pins go up. You can see all of your pins while scrolling through the All Pin tab, with Pins listed by most recently added or by most recently promoted Pins. Alternatively, you can toggle to the Boards tab and find Pins by going through the boards on your profile. 

To undo a selection, simply click on the Pin again and the circle around the Pin will go away. 

You can only promote Pins that fit the following criteria: 

 • Pins are saved to your own profile
 • Pins do not live on secret boards
 • Pins have destination URLs
 • Pins do not have link shorteners as the destination URL or in its description 
 • Pins are not third party videos or GIFs
 • Pins you pick follow our Ad Standards to ensure they'll be approved during the ad review process

 1. Promoted Pin name: this is the reporting name that will be associated with your ad
 2. Destination URL: the destination URL for your ad. The value in this field will only change the destination URL for this Promoted Pin (and will not change the destination URL of the organic Pin), in case you want to add any special tracking parameters.  Keep in mind that we don’t support any link shorteners at this time.
 3. Ability to remove from ad group: if you decide you don’t want a particular Pin in your ad group, you can remove the ad group by clicking on the button 

Once you click Launch campaign, your ads will go through our ad review process.

You'll be asked to set up your billing info the first time you promote a Pin. See a list of cards we accept here

To update billing details and see how you’ve been charged, you can visit the Billing dropdown under your profile image in the upper right corner of Ads Manager. You can also go to your billing details directly at ads.pinterest.com/billing.

 Když svůj pin propagujete, bude zkontrolován, zda splňuje naše Reklamní standardy.
 • Zkontrolování může trvat až 24 hodin.
 • Zašleme vám e-mail na e-mailovou adresu uvedenou ve vašem účtu a v případě zamítnutí vašeho pinu uvidíte ve Správci reklam oznámení.
 • Pokud přidáte nebo upravíte cílení (zájmy nebo klíčová slova) nebo upravíte popis propagovaného pinu, bude znovu odeslán ke kontrole, která může opět trvat až 24 hodin.
 • Pokud vidíte oznámení, že byl váš propagovaný pin zamítnut, najděte e-mail od odesílatele ad-reviews@account.pinterest.com, abyste zjistili důvod.
 • Přečtěte si naše Reklamní standardy obsahující zásady pro propagované piny. Pokud se chcete odvolat proti zamítnutí reklamy, kontaktujte náš tým s důvodem zamítnutí, který jste obdrželi, a adresami URL vašich propagovaných pinů.


Můžete snadno upravovat kampaně, reklamní skupiny nebo propagované piny:

1. Úpravy v řádku – ve výkazní tabulce najeďte myší na buňku, kterou si přejete upravit. Klikněte na ikonu tužky, která se objeví, proveďte úpravu a uložte. Chcete-li změnit stav kampaně, stačí přepnout tlačítko ve sloupci Vypnout/zapnout.

 • Editable in-line at the campaign: campaign name, lifetime spend limit

 • Upravitelné položky v řádku reklamní skupiny: název reklamní skupiny, rozpočet, nabídka, datum spuštění (pokud se nachází v budoucnu a reklamní skupina ještě nebyla spuštěna), datum ukončení.

 • Upravitelné položky v řádku propagovaného pinu: název propagovaného pinu, cílová adresa URL.

2. Úpravy více řádků – více řádků výkazní tabulky lze snadno upravit kliknutím na zaškrtávací políčka ve sloupci Akce. Poté stačí kliknout na akci, kterou si přejete provést.

 • K čemu můžete využít úpravy více řádků?

  • U kampaní, reklamních skupin a propagovaných pinů lze měnit stavy na Pozastaveno, Aktivováno nebo Archivováno.

  • Nabídky a rozpočty u reklamních skupin lze zvyšovat a snižovat o absolutní nebo procentuální hodnotu (např. zvýšit všechny rozpočty o 10 % nebo zvýšit všechny nabídky o 15 Kč). Úpravu více řádků lze rovněž použít ke zjednodušení nastavení všech rozpočtů a nabídek na určitou hodnotu (např. změnit rozpočty všech reklamních skupin na 12 000 Kč). Po zadání hodnot úpravy uložíte kliknutím na možnost Použít.

 • Tipy k používání úprav více řádků:

  • Chcete-li zobrazit podrobnosti o chystané změně, rozbalte část Náhled změn. Uvidíte název a ID reklamní skupiny, předchozí hodnotu a novou hodnotu, která bude použita. Tato funkce je obzvláště užitečná, pokud upravujete několik řádků najednou a chcete zkontrolovat, že jste změny příslušných reklamních skupin provedli správně.

  • Chcete-li v rámci prováděné úpravy nabídky nebo rozpočtu nastavit fixní maximální částku, klikněte na zaškrtávací políčko vedle možnosti Nepřekračovat a zadejte hodnotu v korunách.

3. Upravit stránku – Vyberte určitou kampaň, reklamní skupinu nebo reklamu, kterou můžete upravit přímo v podřízené tabulce. Klikněte na ikonu tužky vedle kampaně, reklamní skupiny nebo názvu reklamy, které se zobrazí pod filtry hlášení a nad grafem. Proveďte změny a nezapomeňte je uložit. 

Kampaň můžete zastavit pomocí výše uvedených metod úprav. Jakmile kampaň, reklamní skupinu nebo propagovaný pin pozastavíte, bude jejich činnost zastavena a nebudou způsobovat další výdaje.

Keep in mind that the hierarchy level you pause at will apply to all the levels below it.  For example, if you are running a campaign with multiple ad groups, pausing one of those ad groups will stop running all the Promoted Pins within that ad group, but will not impact the other ad groups on that campaign.

To review edits previously made, you can refer to its change history.

To add more Pins to an existing campaign, create a new Promoted Pin through the + button in the upper right corner. From there, select the type of campaign you are running, then select the name of the existing campaign you want to add the new Promoted Pin to. You can only add Pins to campaigns that are currently running.

You can also navigate to the campaign in question and click on the "Create ad" button in the upper right corner.

Now there’s an easy way to create Promoted Pins directly from your profile (currently available only in the US, but will be launching in other countries soon!). Here’s how you can create campaigns that drive more traffic in just a few steps.

 1. Choose a Pin from your profile that you’d like to Promote and click the Promote button. 
 2. Make sure the destination URL is for the page you want to drive traffic to.
 3. Add your daily budget. This is the most you’re willing to pay each day the ad is running. 
  1. Tip: You’ll only pay when someone clicks through to your website from your Promoted Pin. If you want to calculate your lifetime budget, multiply your daily budget by the duration of your campaign and set your campaign duration.
 4. Add any keywords you want to target. This helps Pinterest show your Promoted Pin in relevant search results, categories and related Pin feeds. You can quickly bulk add keywords by copying and pasting a comma separated list of terms. If it’s your first time creating an ad, you’ll be prompted to set up your billing information.
 5. Cost per click for your campaign is automatically generated based on how many advertisers are competing for the keywords you're targeting and what they're paying. You can change it in Ads Manager.
 6. Click Promote to create your ad. It will go out for review, which may take up to 1 business day to complete.

Additional information:

 • Review our Ad Standards to make sure your Pins are easily approved. 
 • You’ll begin to  see campaign metrics in the Ads Manager after about 24 hours after your ads is approved.
 • This feature is designed for traffic campaigns. You can always pause or edit any of your campaigns using the Ads Manager
 • Campaigns created using this feature will automatically default to targeting all genders, devices and locations within your country. This helps your ad get the most reach. If you want to refine this targeting, edit the new campaign the Traffic Campaign section in Ads Manager.
 • Dashboards in the Pinterest Ads Manager are updated every 24 hours, so you’ll always see performance metrics from the day before, but not the day of. 
 • You can add traffic parameters to your Promoted Pin destination URLs, so you can easily measure the clicks you get from this Pin using third party analytics tools.  

  Duplicating allows you to reuse previous campaigns and ad groups. By duplicating a campaign, all of the ad groups and Promoted Pins in it will also be duplicated. Duplicating a single ad group will include all of its Promoted Pins as well. Once duplicated, you can edit the components within the new campaign or ad group.

  Duplicate a campaign or ad group 

  1. In Ads Manager, click Reporting under “Ads” in the top left corner
  2. Select the campaign or ad group you want to duplicate and click Duplicate above the search bar
  3. In the window that appears, select the number of campaigns or ad groups you would like to create and click Duplicate 
  4. Follow the steps to make changes to your campaign, ad group, or promoted Pins 
  5. Click Publish
  6. Check the status of your duplicated campaign in Bulk Editor under ‘History of changes’

  If your duplicated campaign(s) receives an error status in the Bulk editor ‘History of changes’, those campaigns were not successfully duplicated; in that case, download the results file from the 'Actions' column to fix the errors, then re-upload the updated sheet to complete duplication.   You can duplicate standard or video campaigns or ad groups with the following status: active, paused, not started, completed. You will not be able to duplicate carousel, shopping, or archived campaigns.