Vytváření a úpravy propagovaných pinů

The Pinterest Ads Manager helps you create Promoted Pins. Promoted Pins are regular Pins that you can pay for so that more of your desired audience sees them in relevant search results, category feeds and home feed.
 
Before you get started, here are a few things to know:
 • Promoted Pins are only available to partners in the US, CA, UK, IE, AU, & NZ at this time.
 • K používání propagovaných pinů potřebujete firemní účet. Registrujte se nebo převeďte váš stávající účet, abyste k nim získali přístup.
 • Zatím lze propagovat jen piny z vlastního profilu, takže se vždy nejprve ujistěte, že máte na svém profilu piny a nástěnky.
 • Pinterest Ads Manager můžete zobrazit ze svého profilu nebo si přidejte do záložek adresu ads.pinterest.com.
 • There's no minimum cost. The amount you pay varies on your targeting and bid, and depends on your campaign type.
 
Vytváření a úpravy kampaní propagovaných pinů
Campaigns help you organize your Promoted Pins, kind of like boards on Pinterest. Review the following steps to learn how to create and edit Promoted Pin campaigns. 
 
Začínáme
Choose a goal for your campaign
Zadání informací o kampani
Set up an ad group
Přidání parametrů pro cílení
Nastavení částky
Pick a Pin to promote
Review your Pin details
Nastavit fakturaci
Schválení propagovaného pinu
Úprava kampaní, reklamních skupin a propagovaných pinů
Přidání propagovaných pinů do stávajících kampaní
A faster way to promote your Pins

Visit the Pinterest Ads Manager at ads.pinterest.com, click the + button and select Create Ad. If ads.pinterest.com isn't loading, make sure that you've turned off all ad blockers on your browser.

When you first access Ads Manager, you will be prompted to select your country: which will determine your billing currency. This will determine your billing currency Keep in mind you won’t be able to change this later. 

 • United States – USD
 • Canada – CAD
 • United Kingdom - GBP
 • Ireland - EUR
 • Australia - AUD
 • New Zealand - NZD

Choose a goal for your campaign

Choose the campaign goal that best reflects the actions most important to your business. The goal you pick for your campaign determines how your Pins get promoted. There are three types of campaigns: traffic, engagement and awareness.  
 
Kampaň zaměřená na návštěvnost: Platíte za uskutečněné prokliky z propagovaných pinů. Tento typ kampaně byste měli zvolit, pokud je vaším hlavním cílem zvýšit prodeje na vašem webu.
 
Kampaň zaměřená na zvýšení povědomí: Platíte za zhlédnutí propagovaného pinu uživateli. Tento typ kampaně byste měli zvolit, pokud je vaším hlavním cílem zvýšit marketingový zásah.
 
Kampaň zaměřená na propagované piny s aplikacemi: Platíte za prokliky z propagovaného pinu s aplikací na stránku, kde si mohou uživatelé aplikaci stáhnout. Nabízet budete cenu za instalaci (CPI) nebo cenu za proklik (CPC). Tento typ kampaně byste měli zvolit, pokud je vaším hlavním cílem zvýšit počet instalací vaší aplikace.
 • Rozhodnete-li se pro CPI, bude náš algoritmus nabídky každý den automaticky upravovat na základě vámi poskytnuté cílové hodnoty CPI a námi předpokládané pravděpodobnosti instalace.
 • Zvolíte-li CPC, budou reklamy fungovat jako běžné CPC kampaně s cílem optimalizovat prokliky. Budete manuálně upravovat nabídky tak, abyste dosáhli cílového počtu instalací.
Více se o kampaních zaměřených na propagované piny s aplikacemi dozvíte zde.
 
Kampaň zaměřená na propagaci videa: Platíte za zhlédnutí propagovaného videopinu. Tento typ kampaně byste měli zvolit, pokud je vaším hlavním cílem oslovit více uživatelů. Více se o propagovaných videích dozvíte zde.

 1. Name your campaign

 2. Daily spend limit / Lifetime spend limit (optional): You can set a limit for how much a campaign is allowed to spend.  This is particularly useful for advertisers who have contractual limits who want a safeguard for overspending.

 3. Zapnutí možnosti „jedním klepnutím“ (volitelně pro kampaně na zvýšení návštěvnosti)

  • Funkce „jedním klepnutím“ je dostupná pouze pro kampaně CPC. Funkce „jedním klepnutím“ pomáhá lidem dostat se na vaši stránku rychleji. Funkci „jedním klepnutím“ použijte, pokud máte cíle návštěvnosti, například CPC nebo CTR, nebo pokud používáte k podpoře konverzí cílení.

  • Je-li zapnuta, kliknutí na propagovaný pin povede k zobrazení, ve kterém mohou lidé přejít na vaši cílovou stránku. Je-li vypnuta, kliknutí na propagovaný pin povede nejprve k zobrazení pinu a další kliknutí poté povede na vaši cílovou stránku.

  • Pamatujte, že funkce „jedním klepnutím“ je momentálně dostupná pouze pro kampaně na zvýšení návštěvnosti.
 4. Vyberte, kde se vaše reklamy na Pinterestu zobrazují:

  • Umístění určuje, kde na Pinterestu se budou zobrazovat vaše propagované piny. Při založení kampaně budeme automaticky zobrazovat vaše reklamy všude, aby si jich všimli všichni uživatelé. Také máte možnost zvolit si umístění na základě způsobu, jakým uživatelé Pinterest používají.

   • Prohlížení: Vaše propagované piny se uživatelům zobrazí při procházení stránek,  včetně domovské stránky a souvisejících pinů.

   • Hledání: Vaše propagované piny se uživatelů zobrazí při hledání nápadů, včetně výsledků vyhledávání a souvisejících pinů.

 1. Name your ad group
 2. Select start and end dates
  • Rozhodněte se, zda si přejete svou reklamní skupinu ponechat stále aktivní (s využitím denního rozpočtu), nebo vybrat konkrétní dny (můžete si zvolit použití denního nebo celoživotního rozpočtu).

   • Pokud je vaše reklamní skupina stále aktivní, budeme ji provozovat s využitím denního rozpočtu, který určíte, počínaje následujícím dnem podle koordinovaného světového času ( UTC).  Reklamní skupinu, kterou vytvoříte, můžete vždy upravit a přidat konkrétní datum jejího ukončení.

   • If you pick specific dates, you can choose between entering a daily budget or a lifetime budget (in which case you must select an end date).

 3. Add your ad group budget (this is not the same as your bid).  Keep in mind you can’t change your budget type between lifetime and daily budgets after the ad group is created.  However, you can have multiple ad groups with different budget types within a single campaign.

  • Daily budget: You can add a daily budget, which is the most you want to spend per day for each ad group.

  • Lifetime budget: You can select a lifetime budget when creating your ad group, which will require you to specify an end date. This will be the total amount you want to spend between your specified start and end dates. We don’t guarantee evenly paced delivery with lifetime budgets.

Detaily cílení je třeba přidat do reklamní skupiny. V tomto článku najdete podrobný popis různých atributů cílení.

Při zadávání detailů cílení se bude měnit maximální velikost publika, která odráží počet lidí, kteří podle našeho očekávání budou v průběhu 30 dní splňovat vaše kritéria cílení na Pinterestu. Úzké publikum značí, že jste zadali specifické publikum, a možná budete muset poskytovat agresivnější nabídky, abyste je zaujali, atd. Maximální velikost publika neodráží očekávané výsledky kampaně, které závisí na dalších faktorech, jako jsou nabídky, rozpočty a data letů.  

Při vytváření nové reklamní skupiny lze přidat publika, zájmy, lokality, zařízení a pohlaví a lze je také upravit výběrem specifické reklamní skupiny z tabulky hlášení a poté kliknutím na ikonu tužky vedle názvu reklamní skupiny (pod filtry hlášení a nad grafem). Klíčová slova lze přidat při vytváření reklamní skupiny, ale je nutné je upravit v zobrazení hlášení „Klíčová slova“ – přepněte na kartu Klíčová slova, kde uvidíte tlačítka pro vytvoření a odstranění klíčových slov.

A bid tells us what’s the most you’d like to pay for a desired action on Pinterest (click, engagement, or impression). You should bid what that action is worth to you.  

Traffic campaigns: Set a maximum CPC (cost per click) bid for traffic campaigns. Maximum CPC is the maximum you are willing to pay when a person clicks through on a Promoted Pin to visit your website. For example, if you set a $2.00 CPC, this means that you are willing to pay as much as $2.00 per click through on your Promoted Pin to your website.  

Awareness campaigns & Video Awareness Campaigns: Set a maximum CPM (cost per thousand impressions) for awareness campaigns. Maximum CPM is the maximum you are willing to pay for every 1,000 impressions your Promoted Pin serves.

Promoted App Pin Campaigns: Set a target CPI (cost per install) for promoted app Pin campaigns. Our algorithm will dynamically adjust a CPC bid to optimize for people most likely to install your app and optimize to reach your CPI target. Your actual CPI may be more or less than your target CPI. When a user clicks through to your app store page, you will pay the CPC bid dynamically selected by our algorithm. Learn more about Promoted App Pins here.

 

Minimum bids for campaign objectives Each campaign type has a different minimum bid, which is dependent on your account currency.

Below are the USD minimum bids for each bidding model:

CPC: $0.10, CPM: $2.00, Autoplay video (CPM): $6.00

International minimum bids are as follows:

UK (GBP) CPC: £0.08, CPM: £1.75, Autoplay video (CPM): £4.80

Canada (CAD) CPC: $0.15, CPM: $3.00, Autoplay video (CPM): $9.00

Ireland (EUR) CPC: €0.11, CPM: €2.00, Autoplay video (CPM): €6.60

Australia (AUD) CPC: $0.15, CPM: $3.00, Autoplay video (CPM): $9.00

New Zealand (NZD) CPC: $0.16, CPM: $3.25, Autoplay video (CPM): $9.60

 

Note: Non-USD minimum bids are pegged to the USD minimum. If you use a non-USD currency, the USD minimum will be enforced at the time of the auction based on that day’s exchange rates.

 

Nabídky na úrovni klíčových slov: Při použití klíčových slov máte možnost použít nabídku na úrovni klíčových slov pro případ, kdy se reklamy zobrazují ve výsledcích hledání. Nabídky na úrovni klíčových slov vám pomáhají lépe optimalizovat vaše kampaně na základě výsledků jednotlivých klíčových slov. Pokud nezadáte nabídku na úrovni klíčových slov, jako výchozí bude nastavena nabídka na úrovni skupiny reklam. Nabídka na úrovni klíčových slov lze nastavit v hromadném editoru nebo pomocí úprav na řádku.

V současnosti lze propagovat pouze piny, které už jsou na vašich veřejných nástěnkách. Pokud víte, které piny chcete propagovat, můžete piny vyhledat podle adresy URL pinu, klíčového slova nebo ID pinu. Můžete také filtrovat podle pinů, na které uživatelé v posledních 30 dnech nejvíce klikali nebo které nejvíce sdíleli. Propagujte tyto piny, které už jsou úspěšné, abyste mohli oslovit ještě více lidí.
 
Pokud nevidíte pin, který chcete propagovat, vraťte se do svého profilu, pin v něm najděte a upravte tak, aby odkazoval zpět na web. Videopiny a piny s aplikacemi v současnosti nelze propagovat. Pokud chcete propagovat pin s aplikací nebo videopin, upravte pin tak, aby vedl na vstupní stránku na vašem webu místo do obchodu s aplikacemi nebo na web pro sdílení videí.
 
Make sure the Pins you pick follow our Ad Standards, otherwise they won't be approved during the ad review process. 
 
How many Pins should you put in one campaign depends on how you want to organize and optimize your Promoted Pins.
 • Více pinů v kampani: Pinterest použije optimalizaci, která bude nejúspěšnější piny v každé kampani zobrazovat častěji než ostatní. Přidáním více propagovaných pinů do jedné kampaně získáte jasnější přehled o denním rozpočtu, pokud používáte mnoho propagovaných pinů najednou. 
 • Jeden pin v kampani: Umožní vám úplnou kontrolu nad optimalizací a testováním.

 1. Naming your Promoted Pin is optional.
 2. Review the destination URL of your Promoted Pin. You can leave this blank if you want to use the URL saved on the organic instance of this Pin.  Putting a value in this field will only change the destination URL for this Promoted Pin, in case you want to add any special tracking parameters.  Keep in mind that we don’t support any link shorteners at this time.

Once you click on “Promote Pin,” it will go through our ad review process.  

You'll be asked to set up your billing info the first time you promote a Pin. See a list of cards we accept here

To update billing details and see how you’ve been charged, you can visit the Billing dropdown under your profile image in the upper right corner of Ads Manager. You can also go to your billing details directly at ads.pinterest.com/billing.

 Když svůj pin propagujete, bude zkontrolován, zda splňuje naše Reklamní standardy.
 • Zkontrolování může trvat až 24 hodin.
 • Zašleme vám e-mail na e-mailovou adresu uvedenou ve vašem účtu a v případě zamítnutí vašeho pinu uvidíte ve Správci reklam oznámení.
 • Pokud přidáte nebo upravíte cílení (zájmy nebo klíčová slova) nebo upravíte popis propagovaného pinu, bude znovu odeslán ke kontrole, která může opět trvat až 24 hodin.
 • Pokud vidíte oznámení, že byl váš propagovaný pin zamítnut, najděte e-mail od odesílatele ad-reviews@account.pinterest.com, abyste zjistili důvod.
 • Přečtěte si naše Reklamní standardy obsahující zásady pro propagované piny. Pokud se chcete odvolat proti zamítnutí reklamy, kontaktujte náš tým s důvodem zamítnutí, který jste obdrželi, a adresami URL vašich propagovaných pinů.


Můžete snadno upravovat kampaně, reklamní skupiny nebo propagované piny:

1. Úpravy v řádku – ve výkazní tabulce najeďte myší na buňku, kterou si přejete upravit. Klikněte na ikonu tužky, která se objeví, proveďte úpravu a uložte. Chcete-li změnit stav kampaně, stačí přepnout tlačítko ve sloupci Vypnout/zapnout.

 • Editable in-line at the campaign: campaign name, lifetime spend limit

 • Upravitelné položky v řádku reklamní skupiny: název reklamní skupiny, rozpočet, nabídka, datum spuštění (pokud se nachází v budoucnu a reklamní skupina ještě nebyla spuštěna), datum ukončení.

 • Upravitelné položky v řádku propagovaného pinu: název propagovaného pinu, cílová adresa URL.

2. Úpravy více řádků – více řádků výkazní tabulky lze snadno upravit kliknutím na zaškrtávací políčka ve sloupci Akce. Poté stačí kliknout na akci, kterou si přejete provést.

 • K čemu můžete využít úpravy více řádků?

  • U kampaní, reklamních skupin a propagovaných pinů lze měnit stavy na Pozastaveno, Aktivováno nebo Archivováno.

  • Nabídky a rozpočty u reklamních skupin lze zvyšovat a snižovat o absolutní nebo procentuální hodnotu (např. zvýšit všechny rozpočty o 10 % nebo zvýšit všechny nabídky o 15 Kč). Úpravu více řádků lze rovněž použít ke zjednodušení nastavení všech rozpočtů a nabídek na určitou hodnotu (např. změnit rozpočty všech reklamních skupin na 12 000 Kč). Po zadání hodnot úpravy uložíte kliknutím na možnost Použít.

 • Tipy k používání úprav více řádků:

  • Chcete-li zobrazit podrobnosti o chystané změně, rozbalte část Náhled změn. Uvidíte název a ID reklamní skupiny, předchozí hodnotu a novou hodnotu, která bude použita. Tato funkce je obzvláště užitečná, pokud upravujete několik řádků najednou a chcete zkontrolovat, že jste změny příslušných reklamních skupin provedli správně.

  • Chcete-li v rámci prováděné úpravy nabídky nebo rozpočtu nastavit fixní maximální částku, klikněte na zaškrtávací políčko vedle možnosti Nepřekračovat a zadejte hodnotu v korunách.

3. Upravit stránku – Vyberte určitou kampaň, reklamní skupinu nebo reklamu, kterou můžete upravit přímo v podřízené tabulce. Klikněte na ikonu tužky vedle kampaně, reklamní skupiny nebo názvu reklamy, které se zobrazí pod filtry hlášení a nad grafem. Proveďte změny a nezapomeňte je uložit. 

Kampaň můžete zastavit pomocí výše uvedených metod úprav. Jakmile kampaň, reklamní skupinu nebo propagovaný pin pozastavíte, bude jejich činnost zastavena a nebudou způsobovat další výdaje.

Keep in mind that the hierarchy level you pause at will apply to all the levels below it.  For example, if you are running a campaign with multiple ad groups, pausing one of those ad groups will stop running all the Promoted Pins within that ad group, but will not impact the other ad groups on that campaign.

To review edits previously made, you can refer to its change history.

To add more Pins to an existing campaign, create a new Promoted Pin through the + button in the upper right corner. From there, select the type of campaign you are running, then select the name of the existing campaign you want to add the new Promoted Pin to. You can only add Pins to campaigns that are currently running.

You can also navigate to the campaign in question and click on the "Create ad" button in the upper right corner.

Now there’s an easy way to create Promoted Pins directly from your profile (currently available only in the US, but will be launching in other countries soon!). Here’s how you can create campaigns that drive more traffic in just a few steps.

 1. Choose a Pin from your profile that you’d like to Promote and click the Promote button. 
 2. Make sure the destination URL is for the page you want to drive traffic to.
 3. Add your daily budget. This is the most you’re willing to pay each day the ad is running. 
  1. Tip: You’ll only pay when someone clicks through to your website from your Promoted Pin. If you want to calculate your lifetime budget, multiply your daily budget by the duration of your campaign and set your campaign duration.
 4. Add any keywords you want to target. This helps Pinterest show your Promoted Pin in relevant search results, categories and related Pin feeds. You can quickly bulk add keywords by copying and pasting a comma separated list of terms. If it’s your first time creating an ad, you’ll be prompted to set up your billing information.
 5. Cost per click for your campaign is automatically generated based on how many advertisers are competing for the keywords you're targeting and what they're paying. You can change it in Ads Manager.
 6. Click Promote to create your ad. It will go out for review, which may take up to 1 business day to complete.

Additional information:

 • Review our Ad Standards to make sure your Pins are easily approved. 
 • You’ll begin to  see campaign metrics in the Ads Manager after about 24 hours after your ads is approved.
 • This feature is designed for traffic campaigns. You can always pause or edit any of your campaigns using the Ads Manager
 • Campaigns created using this feature will automatically default to targeting all genders, devices and locations within your country. This helps your ad get the most reach. If you want to refine this targeting, edit the new campaign the Traffic Campaign section in Ads Manager.
 • Dashboards in the Pinterest Ads Manager are updated every 24 hours, so you’ll always see performance metrics from the day before, but not the day of. 
 • You can add traffic parameters to your Promoted Pin destination URLs, so you can easily measure the clicks you get from this Pin using third party analytics tools.