Úprava nastavení

Nápověda na téma:
Vaše nastavení vám umožňují mít kontrolu nad přístupem k účtu a jeho používáním.
 
Prohlédněte si své nastavení a zkontrolujte si, že je správné.
 
Další informace:
 
E-mail a heslo
Jazyk, země a pohlaví
Ochrana soukromí ve výsledcích vyhledávání
Přizpůsobení
Cílení na návštěvníky
Sociální sítě
Přizpůsobení reklam
Hlavními nástroji pro přihlášení k Pinterestu jsou váš e-mail a heslo.
 
Zajistěte, aby tyto údaje byly aktuální. Nepřijdete tak o  přístup ke svému účtu.
 
Jak změnit e-mailovou adresu
 1. Otevřete nabídku kliknutím na tlačítko se třemi tečkami v horní části Pinterestu.
 2. Kliknutím na položku Nastavení otevřete nastavení.
 3. Do pole zadejte novou e-mailovou adresu.
 4. Jakmile budete hotoví, klikněte na tlačítko Uložit nastavení.
Na starou e-mailovou adresu zašleme pokyny, jak nový e-mail potvrdit. Tento krok je nezbytné provést, abyste mohli e-mail používat k přihlašování.
 
Pokud vám e-mail s pokyny nedorazí, napište nám.
 
Jak změnit heslo
 1. Otevřete nabídku kliknutím na tlačítko se třemi tečkami v horní části Pinterestu.
 2. Kliknutím na položku Nastavení otevřete nastavení.
 3. Klikněte na možnost Změnit heslo...
 4. Nejprve zadejte stávající heslo a pak nové heslo (dvakrát - pro potvrzení).
 5. Klikněte na Změna hesla a poté na Uložit nastavení.
Pokud jste zapomněli své heslo, můžete požádat o jeho resetování.
 

Váš jazyk, země a pohlaví ovlivňují, jak Pinterest vidíte.
 
Vyberte proto odpovídající nastavení.
 
Jak změnit jazyk nebo zemi
 1. Otevřete nabídku kliknutím na tlačítko se třemi tečkami v horní části Pinterestu.
 2. Kliknutím na položku Nastavení otevřete nastavení.
 3. Klikněte na rozevírací nabídku u možnosti Jazyk nebo Země.
 4. Vyberte volbu, která odpovídá vašim požadavkům.
 5. Jakmile budete hotoví, klikněte na tlačítko Uložit nastavení.
Možná byste si měli změnit také nastavení prohlížeče na jazyk, který chcete používat. Další informace získáte na webu podpory vašeho prohlížeče. Pokud máte správná nastavení, ale přesto stále vidíte obsah v nesprávném jazyce, zkuste vyhledat piny pomocí slov z vašeho jazyka. 
 
Jak změnit pohlaví
 1. Otevřete nabídku kliknutím na tlačítko se třemi tečkami v horní části Pinterestu.
 2. Kliknutím na položku Nastavení otevřete nastavení.
 3. Klikněte na přepínač s odpovídajícím pohlavím.
 4. Nebo klikněte na Vlastní a zadejte preferované pohlaví.
 5. Jakmile budete hotoví, klikněte na tlačítko Uložit nastavení.
 

Vyhledávače (například Google) mohou zobrazovat váš profil a nástěnky ve výsledcích vyhledávání. 
 
Pokud se nechcete objevovat ve výsledcích vyhledávání, můžete svůj profil skrýt.
 
Postup pro zapnutí ochrany soukromí při vyhledávání:
 1. Otevřete nabídku kliknutím na tlačítko se třemi tečkami v horní části Pinterestu.
 2. Kliknutím na položku Nastavení otevřete nastavení.
 3. Změňte přepínač možnosti Soukromí vyhledávání z volby Ne na volbu Ano.
 4. Jakmile budete hotoví, klikněte na tlačítko Uložit nastavení.
Když zapnete ochranu soukromí ve výsledcích vyhledávání (nebo deaktivujete svůj účet), na vaše stránky se přidá tag, podle kterého vyhledávače poznají, že váš profil a nástěnky mají vyloučit z výsledků vyhledávání. Dokončení tohoto procesu může trvat měsíce. Protože jsem ale tyto tagy do vašeho profilu a nástěnek přidali, můžete kontaktovat společnost Google a pořádat o okamžité odstranění z výsledků. K tomu účelu budete potřebovat odkazy, které se zobrazují ve výsledcích vyhledávání. Ty pak odešlete s žádostí o odstranění prostřednictvím stránky „Odstranění informací z Googlu“.
 

Někdy vám budeme zobrazovat propagované piny a další doporučení založená na vaší aktivitě na Pinterestu. 
 
Tato doporučení jsou založena například na pinech, které ukládáte, nebo tématech, která sledujete. K tomu, abychom vám něco doporučili, můžeme také využívat informace od reklamních partnerů a dalších webů, které jste nedávno navštívili. Pokud například navštěvujete hodně blogů o jídle, můžeme vám zobrazovat více pinů s recepty.
 
Chcete-li upravit, jaké údaje používáme k zobrazování propagovaných pinů a dalších doporučení:
 1. Otevřete nabídku kliknutím na tlačítko se třemi tečkami v horní části Pinterestu.
 2. Kliknutím na položku Nastavení otevřete nastavení.
 3. Nastavte si přepínače v sekci Přizpůsobení podle toho, jestli chcete, abychom používali informace od reklamních partnerů nebo stránek, které jste nedávno navštívili.
 4. Až budete hotovi, klikněte na Uložit nastavení.
Jak Pinterest využívá informace o posledních navštívených stránkách? Další informace.
 
Jakým způsobem využívají reklamní partneři informace, které získají na Pinterestu? Další informace.
 

Jak vypnout zobrazování propagovaných pinů z navštívených webů

Některé společnosti platí za to, aby se vám po návštěvě jejich stránek nebo aplikace zobrazovala reklama.

Nemáte na Pinterestu zájem o reklamu, která byla přizpůsobena pomocí těchto informací?  Přejděte do nastavení účtu a na kartě „Používat informace od našich reklamních partnerů“ zvolte „Ne“. Na Pinterestu se vám stále budou zobrazovat reklamy, ale nebudou přizpůsobeny pomocí informací od našich partnerů.

Další informace o přizpůsobených reklamách na Pinterestu.

Připojení účtů sociálních sítí k Pinterestu vám umožní snadno se přihlašovat a najít přátele.
 
Propojení se sociální sítí je také skvělé záložní řešení pro případ, že zapomenete přihlašovací údaje k Pinterestu.
 
Propojení účtu s Facebookem nebo Google+:
 1. Otevřete nabídku kliknutím na tlačítko se třemi tečkami v horní části Pinterestu.
 2. Kliknutím na položku Nastavení otevřete nastavení.
 3. Přejděte do sekce Sociální sítě.
 4. V části Přihlásit pomocí Facebooku nebo Propojit s Google+ vyberte možnost Ano.
 5. Potvrďte výzvu a povolte Pinterestu přístup k vašemu účtu.
 6. Jakmile budete hotoví, klikněte na tlačítko Uložit nastavení.
Než začnete svůj účet propojovat s Facebookem nebo Google+, doporučujeme, abyste se přihlásili ke svému účtu na těchto sociálních sítích. 
 
Jak sdílet piny z Pinterestu na sociálních sítích? Další informace.
 

Přizpůsobení reklam

Některé společnosti, jež inzerují na Pinterestu, používají informace o vaší činnosti na Pinterestu, které mají k dispozici, aby vám nabídly reklamu, o níž si myslí, že pro vás bude zajímavá.

Nemáte na Pinterestu zájem o reklamu, která byla přizpůsobena pomocí těchto informací?  Přejděte do nastavení svého účtu a na kartě „Používat také informace od našich reklamních partnerů“ zvolte „Ne“.

Další nastavení reklamy

Mnohé reklamní služby shromažďují a používají údaje o vaší činnosti na webových stránkách a v mobilních aplikacích, aby vám zobrazily reklamu, která více odpovídá vašim zájmům. Zde je několik dalších kroků, které můžete učinit, abyste měli přehled o tom, jak jsou vaše údaje používány.

Mobilní aplikace:

Zařízení se systémem iOS nebo Android jsou vybavena identifikátorem reklam, který lze resetovat. Společnosti mohou tento identifikátor používat, aby cílily reklamu na základě aplikací, jež používáte. Zařízení se systémem iOS nebo Android vám umožňují deaktivovat použití tohoto identifikátoru pro účely zobrazování cílených reklam:

 • iOS: V nastavení systému iOS ve vašem zařízení zapněte volbu „Omezit sledování reklam“.

 • Android: V nastavení systému Android ve vašem zařízení zapněte volbu „Odhlášení od zobrazování personalizovaných reklam“.

Činnost na webu:

Mnohé reklamní služby se připojují k nástroji spotřebitelské volby od Aliance digitální reklamy, který je dostupný na optout.aboutads.info. Na této webové stránce můžete zrušit možnost, aby zúčastněné společnosti používaly informace o vaší činnosti na webu pro zobrazování cílené reklamy.Pokud se nacházíte v Kanadě nebo v Evropě, můžete navštívit rovněž stránku Kanadské aliance digitální reklamy youradchoices.ca nebo Evropské aliance digitální reklamy youronlinechoices.eu.

Vaše nastavení vám umožňují mít kontrolu nad přístupem k účtu a jeho používáním.
 
Prohlédněte si své nastavení a zkontrolujte si, že je správné.
 
Další informace:
 
E-mail a heslo
Jazyk, země a pohlaví
Ochrana soukromí ve výsledcích vyhledávání
Přizpůsobení
Cílení na návštěvníky
Sociální sítě
Přizpůsobení reklam
Váš e-mail a heslo jsou vašimi hlavními nástroji pro přihlášení k Pinterestu.
 
Zkontrolujte, že jsou aktuální, abyste k němu neztratili přístup.
 
Jak změnit e-mailovou adresu
 1. Ve svém profilu klepněte na tlačítko s ikonou matičky a poté na Upravit nastavení.
 2. Klepněte na E-mail a v okénku zadejte svou novou e-mailovou adresu.
 3. Jakmile budete hotovi, klepněte na Uložit.
Na zadanou e-mailovou adresu zašleme pokyny, jak nový e-mail potvrdit. Tento krok je nezbytné provést, abyste mohli e-mail používat k přihlašování.
 
Pokud vám e-mail s pokyny nedorazí, napište nám.
 
Jak změnit heslo
 1. Na svém profilu klepněte na tlačítko se třemi tečkami a poté na Upravit nastavení.
 2. Klepněte na Změnit heslo.
 3. Nejprve zadejte aktuální heslo a pak nové heslo.
 4. Klepněte na Změnit , čímž se heslo uloží.
Pokud jste zapomněli své heslo, můžete požádat o jeho resetování.
 

Váš jazyk, země a pohlaví ovlivňují, jak Pinterest vidíte.
 
Vyberte proto odpovídající nastavení.
 
Jak změnit zemi:
 1. Ve svém profilu klepněte na tlačítko s ikonou matičky a poté na Upravit nastavení.
 2. Klepněte na možnost Země.
 3. Vyberte volbu, která odpovídá vašim požadavkům.
 
Jak změnit pohlaví
 1. Ve svém profilu klepněte na tlačítko s ikonou matičky a poté na Upravit nastavení.
 2. Vyberte odpovídající pohlaví nebo klepněte na Vlastní a zadejte preferované pohlaví.
 3. Jakmile budete hotovi, klepněte na Uložit.

Na zařízeních se systémem Android je jazyk určen nastavením vašeho zařízení.

Vyhledávače (například Google) mohou zobrazovat váš profil a nástěnky ve výsledcích vyhledávání. 
 
Pokud se nechcete objevovat ve výsledcích vyhledávání, můžete svůj profil skrýt.
 
Jak změnit nastavení soukromí vyhledávání
 1. Ve svém profilu klepněte na tlačítko s ikonou matičky a poté na Upravit nastavení.
 2. Posuňte se dolů a klepněte na Ochrana soukromí ve výsledcích vyhledávače.
 3. Zaškrtněte políčko Neuvádějte mě ve výsledcích vyhledávání.
 4. Po dokončení klikněte na Uložit.
Když zapnete ochranu soukromí ve výsledcích vyhledávání (nebo deaktivujete svůj účet), na vaše stránky se přidá tag, podle kterého vyhledávače poznají, že váš profil a nástěnky mají vyloučit z výsledků vyhledávání. Dokončení tohoto procesu může trvat měsíce. Protože jsem ale tyto tagy do vašeho profilu a nástěnek přidali, můžete kontaktovat společnost Google a požádat o okamžité odstranění z výsledků. K tomu účelu budete potřebovat odkazy, které se zobrazují ve výsledcích vyhledávání. Ty pak odešlete s žádostí o odstranění prostřednictvím stránky „Odstranění informací z Googlu“.
 

Někdy vám budeme zobrazovat propagované piny a další doporučení založená na vaší aktivitě na Pinterestu.
 
Při doporučení vycházíme také z webů, které jste nedávno navštívili, a informací od našich reklamních partnerů, avšak tyto funkce můžete deaktivovat.
 
Jak změnit nastavení přizpůsobení
 1. Ve svém profilu klepněte na tlačítko s ikonou matičky a poté na Upravit nastavení.
 2. Posuňte se dolů a klepněte na Přizpůsobení.
 3. Zaškrtněte políčka nebo zrušte zaškrtnutí požadovaného nastavení.
  • Zaškrtněte políčko, pokud máte zájem o personalizovaný obsah.
  • Zrušte zaškrtnutí políčka, pokud nemáte zájem o personalizovaný obsah.
 4. Po dokončení klikněte na Uložit.
Jak Pinterest využívá informace o posledních navštívených stránkách? Další informace.
 
Jakým způsobem využívají reklamní partneři informace, které získají na Pinterestu? Další informace.
 

Jak vypnout zobrazování propagovaných pinů z navštívených webů

Některé společnosti platí za to, aby se vám po návštěvě jejich stránek nebo aplikace zobrazovala reklama.

Nemáte na Pinterestu zájem o reklamu, která byla přizpůsobena pomocí těchto informací?  Přejděte do nastavení účtu a na kartě „Používat informace od našich reklamních partnerů“ zvolte „Ne“. Na Pinterestu se vám stále budou zobrazovat reklamy, ale nebudou přizpůsobeny pomocí informací od našich partnerů.

Další informace o přizpůsobených reklamách na Pinterestu.

Připojení účtů sociálních sítí k Pinterestu vám umožní snadno se přihlašovat a najít přátele.
 
Propojení se sociální sítí je také skvělé záložní řešení pro případ, že zapomenete přihlašovací údaje k Pinterestu.
 
Propojení účtu s Facebookem nebo Google+:
 1. Ve svém profilu klikněte na tlačítko s ikonou matičky a poté na Upravit nastavení.
 2. Přejděte do sekce Sociální sítě.
 3. V části Přihlásit pomocí Facebooku nebo Propojit s Google+ vyberte možnost Ano.
 4. Potvrďte výzvu a povolte Pinterestu přístup k vašemu účtu.
 5. Jakmile budete hotoví, klikněte na tlačítko Uložit nastavení.
Než začnete svůj účet propojovat s Facebookem nebo Google+, doporučujeme, abyste se přihlásili ke svému účtu na těchto sociálních sítích. 
 
Jak sdílet piny z Pinterestu na sociálních sítích? Další informace.
 

Přizpůsobení reklam

Některé společnosti, jež inzerují na Pinterestu, používají informace o vaší činnosti na Pinterestu, které mají k dispozici, aby vám nabídly reklamu, o níž si myslí, že pro vás bude zajímavá.

Nemáte na Pinterestu zájem o reklamu, která byla přizpůsobena pomocí těchto informací?  Přejděte do nastavení svého účtu a na kartě „Používat také informace od našich reklamních partnerů“ zvolte „Ne“.

Další nastavení reklamy

Mnohé reklamní služby shromažďují a používají údaje o vaší činnosti na webových stránkách a v mobilních aplikacích, aby vám zobrazily reklamu, která více odpovídá vašim zájmům. Zde je několik dalších kroků, které můžete učinit, abyste měli přehled o tom, jak jsou vaše údaje používány.

Mobilní aplikace:

Zařízení se systémem iOS nebo Android jsou vybavena identifikátorem reklam, který lze resetovat. Společnosti mohou tento identifikátor používat, aby cílily reklamu na základě aplikací, jež používáte. Zařízení se systémem iOS nebo Android vám umožňují deaktivovat použití tohoto identifikátoru pro účely zobrazování cílených reklam:

 • iOS: V nastavení systému iOS ve vašem zařízení zapněte volbu „Omezit sledování reklam“.

 • Android: V nastavení systému Android ve vašem zařízení zapněte volbu „Odhlášení od zobrazování personalizovaných reklam“.

Činnost na webu:

Mnohé reklamní služby se připojují k nástroji spotřebitelské volby od Aliance digitální reklamy, který je dostupný na optout.aboutads.info. Na této webové stránce můžete zrušit možnost, aby zúčastněné společnosti používaly informace o vaší činnosti na webu pro zobrazování cílené reklamy.Pokud se nacházíte v Kanadě nebo v Evropě, můžete navštívit rovněž stránku Kanadské aliance digitální reklamy youradchoices.ca nebo Evropské aliance digitální reklamy youronlinechoices.eu.

Vaše nastavení vám umožňují mít kontrolu nad přístupem k účtu a jeho používáním.
 
Prohlédněte si své nastavení a zkontrolujte si, že je správné.
 
Další informace:
 
E-mail a heslo
Jazyk, země a pohlaví
Ochrana soukromí ve výsledcích vyhledávání
Přizpůsobení
Cílení na návštěvníky
Sociální sítě
Přizpůsobení reklam
Váš e-mail a heslo jsou vašimi hlavními nástroji pro přihlášení k Pinterestu.
 
Zkontrolujte, že jsou aktuální, abyste k němu neztratili přístup.
 
Jak změnit e-mailovou adresu
 1. Ve svém profilu klepněte na tlačítko s ikonou matičky a poté na Upravit nastavení.
 2. Klepněte na možnost E-mail a do pole zadejte svou novou e-mailovou adresu.
 3. Až budete hotoví, klepněte na Hotovo.
Na zadanou e-mailovou adresu zašleme pokyny, jak nový e-mail potvrdit. Tento krok je nezbytné provést, abyste mohli e-mail používat k přihlašování.
 
Pokud vám e-mail s pokyny nedorazí, napište nám.
 
Jak změnit heslo
 1. Ve svém profilu klepněte na tlačítko s ikonou matičky a poté na Upravit nastavení.
 2. Klepněte na Změnit heslo.
 3. Nejprve zadejte stávající heslo a pak nové heslo (dvakrát - pro potvrzení).
 4. Heslo aktualizujete klepnutím na tlačítko Hotovo.
Pokud zapomenete heslo, můžete požádat o jeho resetování.
 

Váš jazyk, země a pohlaví ovlivňují, jak Pinterest vidíte.
 
Vyberte proto odpovídající nastavení.
 
Jak změnit zemi:
 1. Ve svém profilu klepněte na tlačítko s ikonou matičky a poté na Upravit nastavení.
 2. Klepněte na možnost Země.
 3. Vyberte volbu, která odpovídá vašim požadavkům.
 
Jak změnit pohlaví
 1. Ve svém profilu klepněte na tlačítko s ikonou matičky a poté na Upravit nastavení.
 2. Vyberte odpovídající pohlaví nebo klepněte na Vlastní a zadejte preferované pohlaví.
 3. Jakmile budete hotovi, klepněte na Uložit.

Na zařízeních se systémem iOS je jazyk určen nastavením vašeho zařízení.

Vyhledávače (například Google) mohou zobrazovat váš profil a nástěnky ve výsledcích vyhledávání. 
 
Pokud se nechcete objevovat ve výsledcích vyhledávání, můžete svůj profil skrýt.
 
Jak změnit nastavení soukromí vyhledávání
 1. Ve svém profilu klepněte na tlačítko s ikonou matičky a poté na Upravit nastavení.
 2. Sjeďte do sekce Soukromí.
 3. Změňte nastavení z Ne (šedá) na Ano (červená).
Když zapnete ochranu soukromí ve výsledcích vyhledávání (nebo deaktivujete svůj účet), na vaše stránky se přidá tag, podle kterého vyhledávače poznají, že váš profil a nástěnky mají vyloučit z výsledků vyhledávání. Dokončení tohoto procesu může trvat měsíce. Protože jsem ale tyto tagy do vašeho profilu a nástěnek přidali, můžete kontaktovat společnost Google a pořádat o okamžité odstranění z výsledků. K tomu účelu budete potřebovat odkazy, které se zobrazují ve výsledcích vyhledávání. Ty pak odešlete s žádostí o odstranění prostřednictvím stránky „Odstranění informací z Googlu“.
 

Někdy vám budeme zobrazovat propagované piny a další doporučení založená na vaší aktivitě na Pinterestu.
 
Při doporučení vycházíme také z webů, které jste nedávno navštívili, a informací od našich reklamních partnerů, avšak tyto funkce můžete deaktivovat.
 
Jak změnit nastavení přizpůsobení
 1. Ve svém profilu klepněte na tlačítko s ikonou matičky a poté na Upravit nastavení.
 2. Sjeďte do sekce Přizpůsobení.
 3. Změňte nastavení podle svých požadavků.
  • Ano (červená), pokud chcete přizpůsobovat obsah.
  • Ne (šedá), pokud nechcete přizpůsobovat obsah.
Jak Pinterest využívá informace o posledních navštívených stránkách? Další informace.
 
Jakým způsobem využívají reklamní partneři informace, které získají na Pinterestu? Další informace.

Jak vypnout zobrazování propagovaných pinů z navštívených webů

Některé společnosti platí za to, aby se vám po návštěvě jejich stránek nebo aplikace zobrazovala reklama.

Nemáte na Pinterestu zájem o reklamu, která byla přizpůsobena pomocí těchto informací?  Přejděte do nastavení účtu a na kartě „Používat informace od našich reklamních partnerů“ zvolte „Ne“. Na Pinterestu se vám stále budou zobrazovat reklamy, ale nebudou přizpůsobeny pomocí informací od našich partnerů.

Další informace o přizpůsobených reklamách na Pinterestu.

Připojení účtů sociálních sítí k Pinterestu vám umožní snadno se přihlašovat a najít přátele.
 
Propojení se sociální sítí je také skvělé záložní řešení pro případ, že zapomenete přihlašovací údaje k Pinterestu.
 
Propojení účtu s Facebookem nebo Google+:
 1. Ve svém profilu klepněte na tlačítko s ikonou matičky a poté na Upravit nastavení.
 2. Sjeďte do sekce Facebook nebo Google+.
 3. Změňte nastavení z Ne (šedá) na Ano (červená).
 4. Potvrďte výzvu a povolte Pinterestu přístup k vašemu účtu v sociálních médiích.
Než začnete svůj účet propojovat s Facebookem nebo Google+, doporučujeme, abyste se přihlásili ke svému účtu na těchto sociálních sítích. 
 
Jak sdílet piny z Pinterestu na sociálních sítích? Další informace.
 

Přizpůsobení reklam

Některé společnosti, jež inzerují na Pinterestu, používají informace o vaší činnosti na Pinterestu, které mají k dispozici, aby vám nabídly reklamu, o níž si myslí, že pro vás bude zajímavá.

Nemáte na Pinterestu zájem o reklamu, která byla přizpůsobena pomocí těchto informací?  Přejděte do nastavení svého účtu a na kartě „Používat také informace od našich reklamních partnerů“ zvolte „Ne“.

Další nastavení reklamy

Mnohé reklamní služby shromažďují a používají údaje o vaší činnosti na webových stránkách a v mobilních aplikacích, aby vám zobrazily reklamu, která více odpovídá vašim zájmům. Zde je několik dalších kroků, které můžete učinit, abyste měli přehled o tom, jak jsou vaše údaje používány.

Mobilní aplikace:

Zařízení se systémem iOS nebo Android jsou vybavena identifikátorem reklam, který lze resetovat. Společnosti mohou tento identifikátor používat, aby cílily reklamu na základě aplikací, jež používáte. Zařízení se systémem iOS nebo Android vám umožňují deaktivovat použití tohoto identifikátoru pro účely zobrazování cílených reklam:

 • iOS: V nastavení systému iOS ve vašem zařízení zapněte volbu „Omezit sledování reklam“.

 • Android: V nastavení systému Android ve vašem zařízení zapněte volbu „Odhlášení od zobrazování personalizovaných reklam“.

Činnost na webu:

Mnohé reklamní služby se připojují k nástroji spotřebitelské volby od Aliance digitální reklamy, který je dostupný na optout.aboutads.info. Na této webové stránce můžete zrušit možnost, aby zúčastněné společnosti používaly informace o vaší činnosti na webu pro zobrazování cílené reklamy.Pokud se nacházíte v Kanadě nebo v Evropě, můžete navštívit rovněž stránku Kanadské aliance digitální reklamy youradchoices.ca nebo Evropské aliance digitální reklamy youronlinechoices.eu.

Vaše nastavení vám umožňují mít kontrolu nad přístupem k účtu a jeho používáním.
 
Prohlédněte si své nastavení a zkontrolujte si, že je správné.
 
Další informace:
 
E-mail a heslo
Jazyk, země a pohlaví
Ochrana soukromí ve výsledcích vyhledávání
Přizpůsobení
Cílení na návštěvníky
Sociální sítě
Přizpůsobení reklam
Váš e-mail a heslo jsou vašimi hlavními nástroji pro přihlášení k Pinterestu.
 
Zkontrolujte, že jsou aktuální, abyste k němu neztratili přístup.
 
Jak změnit e-mailovou adresu
 1. Ve svém profilu klepněte na tlačítko s ikonou matičky a poté na Upravit nastavení.
 2. Klepněte na možnost E-mail a do pole zadejte svou novou e-mailovou adresu.
 3. Až budete hotoví, klepněte na Hotovo.
Na zadanou e-mailovou adresu zašleme pokyny, jak nový e-mail potvrdit. Tento krok je nezbytné provést, abyste mohli e-mail používat k přihlašování.
 
Pokud vám e-mail s pokyny nedorazí, napište nám.
 
Jak změnit heslo
 1. Ve svém profilu klepněte na tlačítko s ikonou matičky a poté na Upravit nastavení.
 2. Klepněte na Změnit heslo.
 3. Nejprve zadejte stávající heslo a pak nové heslo (dvakrát - pro potvrzení).
 4. Heslo aktualizujete klepnutím na tlačítko Hotovo.
Pokud zapomenete heslo, můžete požádat o jeho resetování.
 

Váš jazyk, země a pohlaví ovlivňují, jak Pinterest vidíte.
 
Vyberte proto odpovídající nastavení.
 
Jak změnit zemi:
 1. Ve svém profilu klepněte na tlačítko s ikonou matičky a poté na Upravit nastavení.
 2. Klepněte na možnost Země.
 3. Vyberte volbu, která odpovídá vašim požadavkům.
 
Jak změnit pohlaví
 1. Ve svém profilu klepněte na tlačítko s ikonou matičky a poté na Upravit nastavení.
 2. Vyberte odpovídající pohlaví nebo klepněte na Vlastní a zadejte preferované pohlaví.
 3. Jakmile budete hotovi, klepněte na Uložit.

Na zařízeních se systémem iOS je jazyk určen nastavením vašeho zařízení.

Vyhledávače (například Google) mohou zobrazovat váš profil a nástěnky ve výsledcích vyhledávání. 
 
Pokud se nechcete objevovat ve výsledcích vyhledávání, můžete svůj profil skrýt.
 
Jak změnit nastavení soukromí vyhledávání
 1. Ve svém profilu klepněte na tlačítko s ikonou matičky a poté na Upravit nastavení.
 2. Sjeďte do sekce Soukromí.
 3. Změňte nastavení z Ne (šedá) na Ano (červená).
Když zapnete ochranu soukromí ve výsledcích vyhledávání (nebo deaktivujete svůj účet), na vaše stránky se přidá tag, podle kterého vyhledávače poznají, že váš profil a nástěnky mají vyloučit z výsledků vyhledávání. Dokončení tohoto procesu může trvat měsíce. Protože jsem ale tyto tagy do vašeho profilu a nástěnek přidali, můžete kontaktovat společnost Google a pořádat o okamžité odstranění z výsledků. K tomu účelu budete potřebovat odkazy, které se zobrazují ve výsledcích vyhledávání. Ty pak odešlete s žádostí o odstranění prostřednictvím stránky „Odstranění informací z Googlu“.

Někdy vám budeme zobrazovat propagované piny a další doporučení založená na vaší aktivitě na Pinterestu.
 
Při doporučení vycházíme také z webů, které jste nedávno navštívili, a informací od našich reklamních partnerů, avšak tyto funkce můžete deaktivovat.
 
Jak změnit nastavení přizpůsobení
 1. Ve svém profilu klepněte na tlačítko s ikonou matičky a poté na Upravit nastavení.
 2. Sjeďte do sekce Přizpůsobení.
 3. Změňte nastavení podle svých požadavků.
  • Ano (červená), pokud chcete přizpůsobovat obsah.
  • Ne (šedá), pokud nechcete přizpůsobovat obsah.
Jak Pinterest využívá informace o posledních navštívených stránkách? Další informace.
 
Jakým způsobem využívají reklamní partneři informace, které získají na Pinterestu? Další informace.
 

Jak vypnout zobrazování propagovaných pinů z navštívených webů

Některé společnosti platí za to, aby se vám po návštěvě jejich stránek nebo aplikace zobrazovala reklama.

Nemáte na Pinterestu zájem o reklamu, která byla přizpůsobena pomocí těchto informací?  Přejděte do nastavení účtu a na kartě „Používat informace od našich reklamních partnerů“ zvolte „Ne“. Na Pinterestu se vám stále budou zobrazovat reklamy, ale nebudou přizpůsobeny pomocí informací od našich partnerů.

Další informace o přizpůsobených reklamách na Pinterestu.

Připojení účtů sociálních sítí k Pinterestu vám umožní snadno se přihlašovat a najít přátele.
 
Propojení se sociální sítí je také skvělé záložní řešení pro případ, že zapomenete přihlašovací údaje k Pinterestu.
 
Propojení účtu s Facebookem nebo Google+:
 1. Ve svém profilu klepněte na tlačítko s ikonou matičky a poté na Upravit nastavení.
 2. Sjeďte do sekce Facebook nebo Google+.
 3. Změňte nastavení z Ne (šedá) na Ano (červená).
 4. Potvrďte výzvu a povolte Pinterestu přístup k vašemu účtu v sociálních médiích.
Než začnete svůj účet propojovat s Facebookem nebo Google+, doporučujeme, abyste se přihlásili ke svému účtu na těchto sociálních sítích. 
 
Jak sdílet piny z Pinterestu na sociálních sítích? Další informace.
 

Přizpůsobení reklam

Některé společnosti, jež inzerují na Pinterestu, používají informace o vaší činnosti na Pinterestu, které mají k dispozici, aby vám nabídly reklamu, o níž si myslí, že pro vás bude zajímavá.

Nemáte na Pinterestu zájem o reklamu, která byla přizpůsobena pomocí těchto informací?  Přejděte do nastavení svého účtu a na kartě „Používat také informace od našich reklamních partnerů“ zvolte „Ne“.

Další nastavení reklamy

Mnohé reklamní služby shromažďují a používají údaje o vaší činnosti na webových stránkách a v mobilních aplikacích, aby vám zobrazily reklamu, která více odpovídá vašim zájmům. Zde je několik dalších kroků, které můžete učinit, abyste měli přehled o tom, jak jsou vaše údaje používány.

Mobilní aplikace:

Zařízení se systémem iOS nebo Android jsou vybavena identifikátorem reklam, který lze resetovat. Společnosti mohou tento identifikátor používat, aby cílily reklamu na základě aplikací, jež používáte. Zařízení se systémem iOS nebo Android vám umožňují deaktivovat použití tohoto identifikátoru pro účely zobrazování cílených reklam:

 • iOS: V nastavení systému iOS ve vašem zařízení zapněte volbu „Omezit sledování reklam“.

 • Android: V nastavení systému Android ve vašem zařízení zapněte volbu „Odhlášení od zobrazování personalizovaných reklam“.

Činnost na webu:

Mnohé reklamní služby se připojují k nástroji spotřebitelské volby od Aliance digitální reklamy, který je dostupný na optout.aboutads.info. Na této webové stránce můžete zrušit možnost, aby zúčastněné společnosti používaly informace o vaší činnosti na webu pro zobrazování cílené reklamy.Pokud se nacházíte v Kanadě nebo v Evropě, můžete navštívit rovněž stránku Kanadské aliance digitální reklamy youradchoices.ca nebo Evropské aliance digitální reklamy youronlinechoices.eu.

Související články