Pravidla pro poskytování informací orgánům výkonné moci

Každá společnost, která ukládá informace (ať už se jedná o banku, telekomunikační společnost nebo poskytovatele e-mailových služeb), by měla mít stanoveny zásady a pravidla, které definují, jak reagovat na žádosti o poskytnutí informací o uživatelích, vznesené orgány výkonné moci, soudy apod. Zde zjistíte, jakými zásadami se řídí Pinterest. Většina těchto informací je určena orgánům výkonné moci, soudním nebo dozorčím orgánům. Pokud mezi ně nepatříte a máte otázky, přečtěte si naši Nápovědu.
 

Co je Pinterest?

Pokud se chcete dozvědět víc o Pinterestu, přejděte do části Co je Pinterest.
 

Jaké údaje uživatelů má Pinterest k dispozici?

Informace o uživatelích Pinterest ukládá a uchovává způsobem, který je popsán v našich zásadách ochrany soukromí a v příslušných smluvních podmínkách (pro soukromé osoby, pro firemní zákazníky). Příklady informací, které ukládáme, jsou k dispozici v našich zásadách ochrany soukromí.
 
Nemůžeme zaručit, že informace popsané v zásadách ochrany soukromí nebo příslušných smluvních podmínkách budou k dispozici každému jednotlivému uživateli. Pinterest neuchovává kopie všech obrazových a zvukových souborů nebo videí, které uživatelé ukládají v podobě pinů. Piny uživatelů mohou například odkazovat na službu pro sdílení videosouborů YouTube. Tato videa se pak přehrávají pomocí rozhraní API serveru YouTube.
 

Co Pinterest vyžaduje, aby předložil údaje uživatelů?

Policejní a bezpečnostní složky USA
 
Pinterest poskytne uživatelské údaje pouze na základě platného předvolání, soudního příkazu nebo příkazu k domovní prohlídce („příkaz orgánů výkonné moci“). Pinterest poskytne uživatelský obsah pouze na základě platného příkazu k domovní prohlídce.
 
Policejní a bezpečnostní složky ostatních zemí
 
Pinterest neposkytne informace o uživatelích bez platného nařízení soudu Spojených států amerických (získáte ho na základě smluv o vzájemné právní pomoci nebo prostřednictvím žádosti o právní pomoc).
 

Co Pinterest potřebuje, aby sdílel údaje uživatelů s policejními a bezpečnostními složkami?

Máme-li reagovat na žádost(i) vašich policejních a bezpečnostních složek, budeme potřebovat následující:
 
 1. Platnou žádost policejních a bezpečnostních složek podle výše uvedeného.
 2. Uživatelské jméno (pinterest.com/[uzivatelske_jmeno] a/nebo e-mailovou adresu použitou při vytvoření účtu na Pinterestu.
 3. Platnou e-mailovou adresu příjemce z oficiální domény státního úřadu.
S cílem zajistit, aby byla vaše žádost policejních a bezpečnostních složek úzce vymezena a nežádala o více informací, než je nutné (potenciálně vedoucí k větším finančním ačasovým nákladům), žádáme následující:
 1. dostatečně krátké/definované časové období,
 2. konkrétní událost nebo čin, které subjekt podnikl,
 3. konkrétní odkaz (např. URL pinu = https://pinterest.com/pin/424605071088241488/). 
 

Jak mohu požádat o ochranu a/nebo předložení údajů uživatele?

Společnost Pinterest musí být informována v souladu s platnými zákony USA nebo platným zákonným postupem prostřednictvím našeho formuláře Žádost orgánu činného v trestním řízení . Pouze elektronické zpracování.
 
Reagovat budeme pouze na žádosti od orgánů činných v trestním řízení. Pokud nejste orgán činný v trestním řízení a máte problém, projděte si naše články nápovědy
 
Přijetí srozumění o zahájení právního řízení nelze vykládat jako náhradu za příslušné náležitosti, včetně nedostatečné soudní pravomoci nebo řádně poskytované služby.
 

Informujete uživatele o žádosti o ochranu?

Ne, uživatele informujeme, pouze pokud obdržíme žádost o údaje ze strany policejních a bezpečnostních složek.
 

Informujete uživatele o žádostech o údaje ze strany policejních a bezpečnostních složek?

Ano, podle našich pravidel informujeme uživatele o žádostech ze strany výkonných orgánů mocí; zašleme jim úplnou kopii žádosti předtím, než je předložíme složkám výkonné moci. V následujících případech můžeme učinit výjimku z těchto pravidel:
 • je nám zákonem zakázáno provést takové oznámení (např. na základě příkazu podle zákona 18. U.S.C. § 2705(b)),
 • v naléhavém případě, kdy existuje nebezpečí smrti nebo vážného fyzického poranění osoby,
 • jsme důvodně přesvědčeni, že takové oznámení by nebylo doručeno skutečnému držiteli účtu (např. účet byl ukraden).

Pokud od vlády USA obdržíme listinu od národní bezpečnosti (National Security Letter, NSL), jejíž součástí bude časově neomezený příkaz o zachování mlčenlivosti, požádáme vládu o soudní přezkoumání příkazu v souladu s americkým zákonem FREEDOM Act.

V případech, kdy oznámení nebylo provedeno na základě soudního příkazu nebo naléhavé situace, je třeba informovat uživatele poté, co platnost soudního příkazu nebo naléhavá situace pominula.
 
Upozornění: Úřední prohlášení, popisy, průvodní dopisy a podobné dokumenty nejsou dostatečným podkladem pro to, abychom neinformovali uživatele. Jestliže chcete zamezit tomu, abychom uživatele informovali o žádosti orgánu výkonné moci, musíte předložit soudní nařízení vydané v souladu s částí 18 trestního zákoníku USA, oddíl 2705, písmeno b, nebo uvést odkaz na příslušné právní předpisy. Máte-li související dotazy, kontaktujte nás.
 

Přikládáte k informaci pro uživatele kopii žádosti orgánu výkonné moci?

Ano, přikládáme úplné znění žádosti orgánu výkonné moci, kterou Pinterest obdržel (s výjimkou případů, kdy uživatele nesmíme informovat, viz výše).
 

Jaké jsou náklady na žádost o ochranu a/nebo předložení údajů?

Pokud budeme moci žádat náhradu skutečných nákladů na ochranu a/nebo předložení informací, Pinterest v dobré víře poskytne odhad výše takových nákladů v rámci předložení nebo na základě žádosti ze strany policejních a bezpečnostních složek ještě před zpracováním. Náklady vycházejí z množství údajů, času a zdrojů, kterých je třeba ke zpracování a vyhledání surových dat spravovaných Pinterestem.
 

Poskytujete ověření pravosti nebo odborné svědectví?

Pinterest poskytuje osvědčení vystavené správcem záznamů pro všechny předložené údaje, zpravidla však není schopen poskytnout osobní výpověď nebo odborné svědectví.
 

Kontakt pro mimořádné události

Pokud se jako uživatel dozvíte o nebezpečí bezprostředně hrozícím jednotlivci nebo jednotlivcům, neprodleně kontaktujte policii.
 
V případě, že hrozí nebezpečí smrti nebo těžkého poranění, mohou orgány výkonné moci podat žádost o zpřístupnění informací o uživatelích prostřednictvím tísňového e-mailu, který jsme pro tyto případy vyhradili: lawenforcement@pinterest.com .
 
Reagujeme pouze na e-maily od orgánů výkonné moci. Pokud mezi ně nepatříte a narazíte na problém,  přečtěte si naši Nápovědu.  Zasílání e-mailů na tuto adresu považujeme za porušení podmínek používání Pinterestu.
 
Pinterest tyto žádosti přezkoumá a odpoví na ně individuálně.
 

Různé

Připravujete zprávy o transparentnosti?
 
 
Jak se Pinterest oficiálně staví k hromadným žádostem státní správy o sledování uživatelů?
 
V souladu s pravidly pro poskytování informací orgánům výkonné moci Pinterest vyžaduje, aby se veškeré žádosti o poskytnutí informací o uživatelích omezovaly na konkrétní a známé uživatele a odpovídaly právním předpisům. Pinterest se v minulosti nepodílel ani v současnosti nepodílí na hromadném shromažďování informací o uživatelích na žádost státní správy. Pinterest je proti skrytým sledovacím kódům (tzv. compelled back doors) a podporuje úsilí o omezení hromadného sledování uživatelů.
 
 
Pomocí kterých informací najdu účet?
 
Uživatelé mají na Pinterestu zobrazené jméno (v horní části profilu) a jedinečné uživatelské jméno (v URL adrese svého profilu). Abychom nalezli konkrétní účet, potřebujeme znát uživatelské jméno nebo e-mailovou adresu daného účtu. (E-mailová adresa je soukromá a zpravidla přístupná pouze samotným uživatelům nebo prostřednictvím služby CyberTips Národního centra pro pohřešované a zneužívané děti).
 
Pro vyhledání uživatelského jméno postupujte podle následujících pokynů:
 • On the Pinterest website On the Pinterest website
  Když si otevřete profil uživatele, na řádku s adresou za „https://www.pinterest.com/“ uvidíte jeho uživatelské jméno (zvýrazněné níže).
   

   
 • In the iOS app In the iOS app
  Až se budete nacházet na uživatelském profilu, klepněte na vlajku v levém horním rohu obrazovky. Uživatelské jméno daného uživatele se zobrazí v závorkách u dolního okraje obrazovky (jako na níže uvedené ilustraci).
   
  „Pokud zablokujete jméno pinnera (uživatelské jméno)...“
   
 • In the Android app In the Android app
  Až se budete nacházet na uživatelském profilu, klepněte na vlajku v levém horním rohu obrazovky. Uživatelské jméno daného uživatele se zobrazí v závorkách u dolního okraje obrazovky (jako na níže uvedené ilustraci).
   
  „Pokud zablokujete jméno pinnera (uživatelské jméno)...“
   
Chci se zeptat na CyberTips, jak mám postupovat?
 
Pošlete zprávu na adresu law enforcement@pinterest.com. Požadavky přijímáme pouze v elektronické podobě.
 
Reagujeme pouze na e-maily od orgánů výkonné moci. Pokud mezi ně nepatříte a narazíte na problém,  přečtěte si naši Nápovědu
 

Co je Pinterest?

Pinterest je online nástroj k objevování, shromažďování a organizaci zájmů. Umožňuje vám uložit odkaz na mediální obsah (například obrázky, video či audio nahrávky) z celého internetu nebo nahrát vlastní obrázky (přímo na Pinterest není v tuto chvíli možné nahrávat zvukové soubory či videa).
 
Piny ukládáte na nástěnky. Chcete-li, aby s vámi piny na nástěnku ukládali i další uživatelé, můžete je pozvat.
 
Můžete sledovat nástěnky jiných lidí, ukládat jejich piny, dávat jim lajky nebo k nim přidávat komentáře.
 
Na domovské stránce se v chronologickém pořadí zobrazují piny uživatelů nebo z nástěnek, které sledujete.
 
Nové piny, nástěnky a lidi můžete objevovat procházením kategorií (výzdoba interiéru, pánská móda atd.), případně můžete vyhledávat konkrétní obsah.
 
Přečtěte si další obecné informace o tom, jak používat Pinterest.
 

Piny

Pin sestává z mediálního obsahu (obrázek, zvuk nebo video), stručného popisu a odkazu. Existuje několik způsobů, jejichž prostřednictvím lze ukládat piny: (1) web pinterest.com, (2) tlačítko Pinterest do prohlížeče, (3) mobilní aplikace Pinterest (pro systém iOS nebo Android) a (4) tlačítko Uložit, které nezávislí vlastníci obsahu přidávají na své weby.
 
Při ukládání pinu můžete upravit jeho popis a zvolit nástěnku, na kterou ho uložíte.
 
Poznámka: V některých případech předvyplní vlastník webu či obsahu popis pinu (např. „lina_kocicka.jpg“ nebo „Nejlepší recept na cheesecake | přináší mbarton.org“). Tento popis můžete při ukládání pinu změnit.
 
Uživatelé mohou napsat vlastní popis, případně odkaz na zdroj a popis upravit po uložení pinu. Uživatelé dále mohou piny přesouvat z jedné nástěnky na druhou nebo pin uložit na několik nástěnek.
 
Úprava pinu
 
Pin můžete přesouvat z jedné nástěnky na jinou nebo ho uložit na několik nástěnek. Další obecné informace o pinech.
 

Nástěnky a tajné nástěnky

Nástěnka je sbírka pinů, které jsou obvykle rozděleny podle témat či zájmů. Piny na vaše nástěnky mohou ukládat i další uživatelé, které pozvete.
 
Nástěnky mohou být buď veřejné, nebo tajné. Další informace o nástěnkáchtajných nástěnkách.
 

Uložené piny

Piny ostatních uživatelů Pinterestu můžete uložit na své vlastní nástěnky. Může se stát, že v důsledku řetězového ukládání bude pin na hony vzdálen svému původnímu „tvůrci“ (uživatel X převezme pin uživatele Y, který jej zase převzal od původního autora pinu, uživatele Z).
 
Pokud smažete určitý pin, neodstraní se tento pin z nástěnek, na které ho uložili další uživatelé.
 
Další informace o ukládání pinů.
 
Upozornění: Popis ukládaného pinu se předvyplní informacemi od uživatele, který ho uložil před vámi. Popis můžete změnit jak během ukládání pinu, tak kdykoli po jeho uložení.
 

Lajky

Pinům můžete dávat lajky. Tyto piny se následně zobrazují ve vašem profilu v sekci Lajky. Pinům můžete lajk kdykoli odebrat. Jakmile lajk odeberete, pin se přestane zobrazovat ve vašem profilu. Lajky jsou veřejné. 
 

Komentáře

Kterýkoli uživatel může přidávat komentáře k pinům, které vidí na Pinterestu. Své komentáře u pinů ostatních uživatelů i komentáře ostatních uživatelů u vlastních pinů můžete smazat. Jestliže je nástěnka veřejná, jsou veřejné i komentáře. Další informace o komentářích.
 
Upozornění: To, co u pinu vypadá jako první komentář, je ve skutečnosti jeho popis.
 

Profil

Všechny profily na Pinterestu jsou veřejné a obsahují určité informace zadané uživatelem (jméno, profilový obrázek) a také údaje o nástěnkách, pinech, lajkách, fanoušcích a lidech, které uživatel sleduje. Údaje dostupné v profilu:
 
 1. Jméno (povinné).
 2. Uživatelské jméno (povinné).
 3. Místo (nepovinné).
 4. Popis profilu o maximální délce 500 znaků (nepovinný).
 5. Web (nepovinný).
 6. Profilový obrázek (nepovinný).
 7. Facebook nebo Twitter, pokud chcete uvést odkaz na své účty na těchto sítích (nepovinné).
Nevyžadujeme, aby jste uváděli své pravé jméno a ani ho společně s místem neověřujeme.
 
Pokud nepozastavíme váš účet, můžete informace ve svém profilu kdykoli upravit.