Odeslat piny a zprávy

Nápověda na téma:
Našli jste pin, o který se prostě musíte podělit? Nebo si jen chcete s někým popovídat? Můžete se pustit do obojího – a to odkudkoliv z Pinterestu.
 
Poslat pin nebo nástěnku
Poslat profil
Odeslat zprávu
Skrýt zprávu
Jak poslat pin nebo nástěnku
 1. V horní části pinu nebo nástěnky klikněte na tlačítko sdílet.
 2. Vyberte si uživatele, sociální platformu nebo zadejte e-mailovou adresu.
 3. Můžete přidat zprávu.
 4. Klikněte na Odeslat.
 

Jak poslat profil
 1. V horní části profilu klikněte na tlačítko sdílet.
 2. Vyberte si uživatele, sociální platformu nebo zadejte e-mailovou adresu.
 3. Můžete přidat zprávu.
 4. Klikněte na Odeslat.

Jak odeslat zprávu
 1. Klikněte na bublinu chatu v horní části stránky.
 2. Klikněte na možnost Nová zpráva.
 3. Do pole Pro: můžete přidat až devět lidí.
 4. Napište zprávu a klikněte na tlačítko Odeslat.
V oznámeních zprávu skryjete tak, že umístíte ukazatel myši na zprávu a kliknete na tlačítko X. Předchozí zprávy se znovu zobrazí ve chvíli, kdy vám uživatel odpoví nebo pošle další pin.
 
Konverzační vlákno nelze v tuto chvíli trvale smazat.
 

V oznámeních skryjete zprávu tak, že kliknete na tlačítko X napravo od zprávy. Předchozí zprávy se znovu zobrazí ve chvíli, kdy vám uživatel odpoví nebo pošle další pin.
 
Konverzační vlákno nelze v tuto chvíli trvale smazat.
 

Tipy a odstraňování problémů

Pokud chcete někomu poslat pin a při odesílání se nezobrazí návrh jména daného uživatele, přesvědčte se, zda sleduje alespoň jednu z vašich nástěnek.

Našli jste pin, o který se prostě musíte podělit? Nebo si jen chcete s někým popovídat? Můžete se pustit do obojího – a to odkudkoliv z Pinterestu.
 
Poslat pin nebo nástěnku
Poslat profil
Odeslat zprávu
Skrýt zprávu
Jak poslat pin nebo nástěnku
 1. V horní části pinu nebo nástěnky klepněte na tlačítko sdílet.
 2. Vyberte si uživatele, aplikaci nebo zadejte e-mailovou adresu.
 3. Můžete přidat zprávu.
 4. Klepněte na Odeslat.
 

Jak poslat profil
 1. V horní části profilu klepněte na tlačítko sdílet.
 2. Vyberte si uživatele, aplikaci nebo zadejte e-mailovou adresu.
 3. Můžete přidat zprávu.
 4. Klepněte na Odeslat.

Jak odeslat zprávu
 1. Klepněte na bublinu chatu v horní části aplikace Pinterest.
 2. Klepněte na možnost Nová zpráva.
 3. Do pole Pro: můžete přidat až devět lidí. Pak klepněte na tlačítko Další.
 4. Napište zprávu nebo klepněte na tlačítko + a vyhledejte piny, které chcete poslat.
 5. Zprávu odešlete klepnutím na tlačítko Odeslat.

V oznámeních skryjete zprávu tak, že přes ni přejedete prstem doleva a klepnete na tlačítko Skrýt. Předchozí zprávy se znovu zobrazí ve chvíli, kdy vám uživatel odpoví nebo pošle další pin.
 
Konverzační vlákno nelze v tuto chvíli trvale smazat.
 

Tipy a odstraňování problémů

Pokud chcete někomu poslat pin a při odesílání se nezobrazí návrh jména daného uživatele, přesvědčte se, zda sleduje alespoň jednu z vašich nástěnek.
Našli jste pin, o který se prostě musíte podělit? Nebo si jen chcete s někým popovídat? Můžete se pustit do obojího – a to odkudkoliv z Pinterestu.
 
Poslat pin nebo nástěnku
Poslat profil
Odeslat zprávu
Skrýt zprávu
Jak poslat pin nebo nástěnku
 1. V pinu nebo na nástěnce klepněte na tlačítko sdílet.
 2. Vyberte si uživatele, aplikaci nebo zadejte e-mailovou adresu.
 3. Můžete přidat zprávu.
 4. Klepněte na Odeslat.
 

Jak poslat profil
 1. V horní části profilu klepněte na tlačítko sdílet.
 2. Vyberte si uživatele, aplikaci nebo zadejte e-mailovou adresu.
 3. Můžete přidat zprávu.
 4. Klepněte na Odeslat.

Jak odeslat zprávu
 1. Klepněte na Oznámení a přejděte ke Zprávám.
 2. Klepněte na tlačítko Nová zpráva.
 3. Do pole Pro: můžete přidat až devět lidí. Pak klepněte na tlačítko Další.
 4. Napište zprávu nebo klepněte na tlačítko + a vyhledejte piny, které chcete poslat.
 5. Zprávu odešlete klepnutím na tlačítko Odeslat.

V oznámeních skryjete zprávu tak, že na ní podržíte prst a pak klepnete na tlačítko Skrýt konverzaci. Předchozí zprávy se znovu zobrazí ve chvíli, kdy vám uživatel odpoví nebo pošle další pin.
 
Konverzační vlákno nelze v tuto chvíli trvale smazat.
 

Tipy a odstraňování problémů

Pokud chcete někomu poslat pin a při odesílání se nezobrazí návrh jména daného uživatele, přesvědčte se, zda sleduje alespoň jednu z vašich nástěnek.
Našli jste pin, o který se prostě musíte podělit? Nebo si jen chcete s někým popovídat? Můžete se pustit do obojího – a to odkudkoliv z Pinterestu.
 
Poslat pin nebo nástěnku
Poslat profil
Odeslat zprávu
Skrýt zprávu
Jak poslat pin nebo nástěnku
 1. V horní části pinu nebo nástěnky klepněte na tlačítko sdílet.
 2. Vyberte si uživatele, aplikaci nebo zadejte e-mailovou adresu.
 3. Můžete přidat zprávu.
 4. Klepněte na Odeslat.
 

Jak poslat profil
 1. V horní části profilu klepněte na tlačítko sdílet.
 2. Vyberte si uživatele, aplikaci nebo zadejte e-mailovou adresu.
 3. Můžete přidat zprávu.
 4. Klepněte na Odeslat.

Jak odeslat zprávu
 1. Klepněte na Oznámení a přejděte ke Zprávám.
 2. Novou zprávu vytvoříte klepnutím na tlačítko +.
 3. Do pole Pro: můžete přidat až devět lidí. Pak klepněte na tlačítko Další.
 4. Napište zprávu nebo klepněte na tlačítko + a vyhledejte piny, které chcete poslat.
 5. Až budete hotovi, klepněte na tlačítko Odeslat.

V oznámeních skryjete zprávu tak, že přes ni přejedete prstem doleva a klepnete na tlačítko Skrýt. Předchozí zprávy se znovu zobrazí ve chvíli, kdy vám uživatel odpoví nebo pošle další pin.
 
Konverzační vlákno nelze v tuto chvíli trvale smazat.
 

Tipy a odstraňování problémů

Pokud chcete někomu poslat pin a při odesílání se nezobrazí návrh jména daného uživatele, přesvědčte se, zda sleduje alespoň jednu z vašich nástěnek.