Analytika třetí strany nebo inzerentů, kterou Pinterest používá nebo jejíž používání umožňuje.

K analýze a zlepšení služeb využíváme služeb určitých poskytovatelů a dalším poskytovatelům umožňujeme shromažďovat informace na Pinterest jménem našich inzerentů.
 
  1. Na našem webu a v aplikacích používáme službu Google Analytics. Pokud se rozhodnete službu Google Analytics nepoužívat, instalujte Doplněk prohlížeče pro odhlášení ze služby Google Analytics .