Dodání reklamy

Zdá se, že tuto nabídku zobrazujete z regionu, ve kterém reklamy zatím nejsou k dispozici. Podívejte se, kde jsou reklamy pro firemní účty Pinterest dostupné.

Další informace

Díky aukcím reklamy můžeme uživatelům i reklamním partnerům poskytovat přidanou hodnotu tím, že v nejpříhodnější okamžiky zobrazujeme nejkvalitnější reklamy a optimalizujeme obchodní výsledky našich reklamních partnerů.

Náš aukční systém ke každému dostupnému zobrazení reklamy na základě pravděpodobnosti uskutečnění požadované akce a toho, jakou má pro vás daná akce cenu, vybere nejlepší reklamu pro dané místo. Pravděpodobnost uskutečnění dané akce závisí na okolnostech, jako jsou kvalita cílové stránky a relevance cílení. Na základě vaší nabídky zjistíme, jakou částku byste zaplatili za optimalizaci pro akci, již jste si vybrali. 

Platíte pouze za to, co je třeba k porážce druhé nejlepší reklamy v aukci. V některých případech můžete zaplatit méně, než nabídnete. Stanovení příliš nízkých nabídek však může omezit zobrazování vaší reklamy. Chcete-li získat další informace o stanovení nabídek, přečtěte si tento článek.

Ještě potřebujete pomoc?
Kontaktujte nás