Cílení na věkové skupiny

Zdá se, že tuto nabídku zobrazujete z regionu, ve kterém reklamy zatím nejsou k dispozici. Podívejte se, kde jsou reklamy pro firemní účty Pinterest dostupné.

Další informace

Abyste mohli oslovit správné publikum, můžete si nyní při vytváření reklamy zvolit cílení na lidi určité věkové skupiny.

Cílení na určité věkové skupiny

 1. Ve Správě inzerce začněte vytvořením reklamy.

 2. V části „Cílení“ posunujte dolů, dokud nenajdete část „Věkové skupiny“.

 3. Vyberte možnost Všechny věkové skupiny, chcete-li vaši reklamu cílit na lidi všech věkových skupin, nebo kliknutím na možnost Vybrat konkrétní věkové skupiny vyberte jen určitou skupinu.

 4. Pokud se rozhodnete pro konkrétní skupiny, vyberte všechny věkové skupiny, ve kterých se má vaše reklama zobrazovat.

 5. Vyplňte zbývající údaje pro reklamu a klikněte na Spustit.

Nabízíme 8 předdefinovaných věkových skupin, takže vyberte takovou skupinu, která nejlépe vystihuje vaše zamýšlené publikum.

Add age targeting in Ads Manager

 1. Log into your Pinterest business account
 2. Click Ads at the top of the screen, then click Create ad
 3. Click New ad group from the left-side navigation
 4. Click Targeting from the left-side navigation
 5. Scroll down to Ages
 6. Select the age group you want to target
  1. Click All ages to target everyone
  2. Click Pick specific ages to select a specific age range
  3. Click 21+ to target people who are aged 21 years old and above
 7. Once complete, select your Budget & Schedule, Optimization & delivery and Ads
 8. Review your information
 9. Click Launch

Add age targeting in Bulk editor

 1. Log into your Pinterest business account
 2. Click Ads at the top of the screen, then click Bulk editor
 3. Click Download sample sheet to download a sample spreadsheet
 4. Fill out column AM, AgeBuckets
  1. Enter ALL to target everyone
  2. Enter specific age ranges separated by commas in this format [18-24,25-34,35-44,21+] to target specific ages
 5. Once complete, click Upload template to upload your bulk editor sheet
 6. Click Upload

Learn how to edit your existing ads using the bulk editor. 

Ad review process

Once you launch your campaign, we’ll review it to make sure it follows our Advertising guidelines. The campaign review process can take up to 24 hours. 

If your campaign targeting goes against our advertising guidelines, we’ll send you a notification in Ads Manager letting you know what needs to change so that your ad can be reviewed again for approval. Once approved, we’ll start distributing your ad.

Explore targeting on Pinterest

If you want to set up multiple different kinds of targeting on Pinterest or edit current campaign targeting, you can learn more in our targeting overview article.

Ještě potřebujete pomoc?
Kontaktujte nás