Archivace reklamních kampaní

Zdá se, že tuto nabídku zobrazujete z regionu, ve kterém reklamy zatím nejsou k dispozici. Podívejte se, kde jsou reklamy pro firemní účty Pinterest dostupné.

Další informace

Archivujte neaktivní kampaně, reklamní skupiny a reklamy, chcete-li snížit zahlcení a zkrátit dobu načítání při použití Správy inzerce.

Archivovat můžete pomocí Správy inzerce nebo hromadného editoru. Ve Správě inzerce můžete archivovat stejným způsobem, jako provádíte úpravy. Pomocí hromadného editoru můžete archivovat více kampaní, reklamních skupin nebo reklam současně zadáním slova ‚ARCHIVE‘ ve sloupci akcí.

Při archivaci kampaně nebo reklamní skupiny se archivuje také vše, co obsahuje. Například pokud archivujete kampaň, budou archivovány všechny reklamní skupiny a reklamy v dané kampani. Pokud archivujete reklamní skupinu, budou archivovány reklamy, ale kampaň ani jiné reklamní skupiny v dané kampani nebudou dotčeny.

Jakmile bude něco archivováno, nebude to možné obnovit. Archivace trvale odstraní součást z vašich výchozích zobrazení a hlášení. I když tuto akci nemůžete vrátit, přesto můžete exportovat data o výkonnosti archivovaných objektů.

Ještě potřebujete pomoc?
Kontaktujte nás