Informace o publiku

Zdá se, že tuto nabídku zobrazujete z regionu, ve kterém reklamy zatím nejsou k dispozici. Podívejte se, kde jsou reklamy pro firemní účty Pinterest dostupné.

Další informace

Informace o publiku na základě jeho chování na Pinterestu ukazují, o co se vaši potenciální zákazníci zajímají. Tyto poznatky jsou zpracovávány modulem Taste Graph a odráží aktivní zvážení smýšlení lidí na Pinterestu, zahrnující například hledání a ukládání.

Chcete-li přejít do služby Informace o publiku, klikněte na možnost Analytika v horní části Pinterestu a poté vyberte možnost Informace o publiku.

Výběr publika

Prohlédněte si data pro své publikum a celkové publikum Pinterestu nebo jejich srovnání kliknutím na karty v horní části stránky. Tyto karty obsahují data za posledních 30 dní.

Vaše celkové publikum je definováno jako lidé, kteří si zobrazili nebo reagovali na všechny piny, které jste uložili (organické a reklamy), a také všechny piny, které byly uloženy z vaší potvrzené webové stránky.

Pravděpodobnost zájmu

Podívejte se na nejlepší kategorie a zájmy pro výběr svého publika a porovnejte pravděpodobnost zájmu svého publika s pravděpodobností zájmu celkového publika Pinterestu. Tyto tabulky lze třídit podle pravděpodobnosti zájmu nebo procentuálního podílu publika. Při vytváření reklamní kampaně můžete cílit na kterýkoli z těchto zájmů.

Pravděpodobnost zájmu značí sílu zájmu vašeho publika v určité kategorii ve srovnání s průměrným uživatelem Pinterestu. Vysoká pravděpodobnost zájmu značí, že tato část publika bude velmi pravděpodobně reagovat na obsah související s tímto zájmem.

Podrobné informace o uživatelích

Můžete zobrazit demografickou analýzu výběru publika podle věku, pohlaví, lokality a zařízení.

Jak účinně využít informace získané z analytiky Pinterestu, se dozvíte na našem blogu pro firemní zákazníky.

Select your audience

View data for:

  • Your engaged audience: the number of people who have engaged with your Pins.

  • Your total audience: the total number of people who have seen or engaged with your Pins. This includes Pins you’ve created or saved (both organic and ads) as well as any Pins that have been saved from your claimed website or claimed accounts.

  • Pinterest's total audience: the total number of people who have seen or engaged with Pins across Pinterest.

  • Pinterest’s engaged audience: the number of people who have engaged with Pins across Pinterest. This includes people who click or save your Pins.

These tabs will show data for the last 30 days.

Compare audiences

You can compare data for two audiences to see Audience Insights side by side.

Affinities

See the top categories and interests for your audience selection and compare your audience's affinity with those of Pinterest's total audience. You can sort these tables by affinity or audience percentage. When you create an ad campaign, you can target any of these interests.

Affinity indicates the strength of your audience's interest in a particular category compared to the average person on Pinterest. A high affinity indicates that this portion of your audience has a strong likelihood of engaging with content related to this interest.

Demographics

You can view a demographic breakdown of your audience selection by age, gender, location and device.

Export Audience Insights

Ještě potřebujete pomoc?
Kontaktujte nás