Chybové zprávy hromadného editoru

Zdá se, že tuto nabídku zobrazujete z regionu, ve kterém reklamy zatím nejsou k dispozici. Podívejte se, kde jsou reklamy pro firemní účty Pinterest dostupné.

Další informace

Pokud se v hromadném editoru něco pokazí, budeme vás informovat prostřednictvím jedinečné chybové zprávy.

Pokud budete mít duplicitní klíčová slova, obdržíte varování označené písmenem ‚W‘ (z anglického ‚warning‘). Nahrávání přesto proběhne úspěšně, pokud se neobjeví žádné další chyby, takže se jedná spíše o oznámení o duplicitních klíčových slovech než o chybu. Nahrávání je tak možné považovat za úspěšné: 

ÚSPĚCH;W1622: Ve stejném nadřazeném subjektu byla nalezena duplicitní klíčová slova. Odstraňte všechny duplicitní položky. 

V níže uvedených chybových zprávách najdete tipy týkající se aktualizace listu hromadného editoru.

Chybová zpráva Navrhovaná akce
Chyba 1559: Neplatné datum zahájení UTC. Datum zahájení musí být před datem ukončení a po dnešním datu. Ujistěte se, že je datum zahájení v budoucnosti a před datem ukončení. Pamatujte, že datum je třeba zadat v čase UTC, který se může od vašeho místního času lišit.
Chyba 1569: Neplatné umístění. Jakmile vytvoříte reklamu, nebude možné umístění změnit. Pokud chcete otestovat další umístění, duplikujte existující kampaň a aktualizujte umístění.
Chyba 1619: Obrázek, popis nebo adresa URL propagace organického pinu chybí. Vytvoření nového pinu vyžaduje soubor obrázku, popis a adresu URL cílové stránky. Zkontrolujte, zda něco nechybí, v listu hromadného editoru.
Chyba 1622: Ve stejném nadřazeném subjektu byla nalezena duplicitní klíčová slova. Odstraňte všechny duplicitní položky. Pokud máte v jedné kampani nebo reklamní skupině stejná klíčová slova a stejné typy shody, bude vytvořena pouze jejich první instance. Duplicitní položky bude třeba odebrat.
Chyba 2009: Na tomto řádku chybí informace. Sloupec Název nebo ID je třeba vyplnit. Pokud vytváříte kampaň, přidejte název kampaně. Pokud upravujete kampaň nebo reklamní skupinu, zadejte ID kampaně nebo reklamní skupiny.
Chyba 2016: Nadřazený řádek nelze najít. Pokud se jedná o kampaň, pak by měl typ shody klíčového slova začínat slovem CAMPAIGN. Např. CAMPAIGN_NEGATIVE_PHRASE Na úrovni kampaně lze přidat pouze vylučující klíčová slova. Typ shody lze opravit zadáním slov CAMPAIGN_NEGATIVE_PHRASE nebo CAMPAIGN_NEGATIVE_EXACT.
Chyba 2017: Sloupec obsahuje neplatnou hodnotu – Neplatné ID subjektu. Obvykle to znamená, že chybí předpona pro ID subjektu. Písmeno „C“ značí kampaň, „AG“ reklamní skupinu, „KW“ klíčové slovo, „P“ ID organického pinu, „PP“ ID reklamy a „COL“ řádek objednávky kampaně.
Chyba 2017: Sloupec „Interests“ (Zájmy) má neplatnou hodnotu. Ujistěte se, že je seznam zájmů správně naformátován. Pokyny k řádku 2 najdete v listu hromadného editoru.
Chyba 2017: Neplatná hodnota – Pin nelze vytvořit. Je třeba zadat hodnoty Image (Obrázek), Pin Description (Popis pinu) a Organic Pin URL (Organická URL pinu). Ujistěte se, že název souboru obrázku, který nahráváte, se shoduje s názvem souboru obrázku uvedeným v souboru CSV. Vytvoření nového pinu vyžaduje soubor obrázku, popis a adresu URL cílové stránky. Zkontrolujte, zda něco nechybí v listu hromadného editoru.
Chyba 2017: Sloupec „Existing Pin ID“ (ID existujícího pinu) obsahuje neplatnou hodnotu – pin nelze propagovat. Ujistěte se, že organický pin, který chcete propagovat, má cílovou adresu URL, je na veřejné nebo chráněné nástěnce a že jste jeho vlastníkem. Pamatujte, že piny z tajných nástěnek nelze propagovat.
Chyba 2017: Sloupec „Ads Status“ (Stav reklamy) má neplatnou hodnotu – ARCHIVED (Archivováno). Chcete-li objekt archivovat, zadejte slovo „Archive“ (Archivovat) jako akci, která má být provedena, do sloupce A. Objekt nelze archivovat změnou jeho stavu.
Chyba 2017: Sloupec „Ads URL“ (URL reklamy) má neplatnou hodnotu – byla zadána neplatná adresa URL. Upravte pole Ad URL (URL reklamy), chcete-li odebrat mezery nebo opravit nesprávné formátování.
Chyba 2018: Došlo k chybě. Proveďte nahrávání znovu a opakujte akci. Došlo k chybě v backendu. Zkuste soubor nahrát později. Pokud se bude problém opakovat, kontaktujte nás.
Chyba 2019: Došlo k chybě v jednom z vašich nadřazených objektů. Opravte chyby a nahrajte tento soubor znovu. Pokud dojde k chybě u jednoho z nadřazených objektů, nebudeme moci vytvořit nebo aktualizovat objekty v něm vnořené. Vyřešte jakékoli chybové zprávy týkající se nadřazeného prvku a poté zkuste soubor nahrát znovu.
Chyba 2020: Sloupec obsahuje neplatné znaky. Povoleny jsou pouze hodnoty UTF8. Aplikace Excel může váš text přeformátovat. Zkuste soubor uložit jako typ „CSV UTF-8“ a poté jej znovu nahrát.
Chyba 2033: Řádek obsahuje pole z různých subjektů. Uveďte pole pouze z jednoho subjektu: kampaň, reklamní skupina, propagace pinu nebo klíčové slovo. Zkontrolujte, zda jste vyplnili sloupce, které nepatří k objektu, který se pokoušíte vytvořit nebo upravit. Každý řádek představuje jiný objekt (kampaň, reklamní skupina, pin nebo klíčové slovo) a list hromadného editoru odráží vnořenou strukturu s piny a klíčovými slovy v reklamních skupinách a reklamní skupiny v kampaních. Ujistěte se, že sloupce, které jste vyplnili, se vztahují pouze na objekt na řádku, který vytváříte.
Chyba 2038: Tento řádek nebyl zpracován. Nezapomeňte, že na tomto řádku máte aktualizaci. Tato chyba se zobrazí, když zadáte akci „Edit“ (Upravit) nebo „Create“ (Vytvořit) do sloupce A, ale nevyplníte sloupce pro vytvoření čehokoli nebo neprovedete žádné úpravy existujícího sešitu.
Chyba 2044: Klíčové slovo se stejnou hodnotou a typem shody již existuje. Stáhněte list znovu. Zkontrolujte, zda některá klíčová slova nebo typy shody, které se pokoušíte přidat, již neexistují ve vašich aktuálních reklamních skupinách nebo kampaních.
Chyba 12: Během zpracování tohoto řádku došlo k neznámé chybě. Tuto akci můžete ověřit ve svém účtu. K této chybě dochází častěji u velkých souborů. Zkuste soubor nahrát znovu později.
Ještě potřebujete pomoc?
Kontaktujte nás