Tipy pro hromadný editor

Zdá se, že tuto nabídku zobrazujete z regionu, ve kterém reklamy zatím nejsou k dispozici. Podívejte se, kde jsou reklamy pro firemní účty Pinterest dostupné.

Další informace

Hromadný editor vám pomáhá vytvářet a upravovat více reklamních kampaní, reklamních skupin a reklam současně. Zde jsme sepsali nějaké tipy, které nám pomohou odpovídat na časté dotazy. Pokud máte problémy s chybovými zprávami, přečtěte si náš článek o řešení chyb v hromadném editoru.

Formátování hromadného listu

Pamatujte, že soubor CSV lze stáhnout pouze v angličtině a že nahrané hodnoty musí být také v angličtině. Ostatní jazyky momentálně nemůžeme akceptovat. 

 • Řádky 1 a 2 v každém hromadném listu jsou referenční řádky, které zahrnují popis sloupců a také vhodné parametry a speciální formátování požadované pro jednotlivé záznamy. Tyto řádky neupravujte.
 • Při stažení listu hromadného editoru uložte soubor aplikace Excel jako soubor CSV UTF-8, aby bylo zajištěno správné formátování všech hodnot v šabloně.
 • Každý řádek musí mít vyplněno pole „Action“ (Akce) ve sloupci A. Pokud nebude uvedena žádná akce, budeme řádek ignorovat.
 • Zadejte data kampaně v závorkách ve formátu [YYYY-MM-DD] (RRRR-MM-DD), aby nedošlo k přeformátování data.
 • V nové verzi hromadného editoru můžete odebrat hodnoty pro limity výdajů a data ukončení reklamní skupiny nahrazením existujících hodnot slovem „CLEAR“ (Smazat).

Nastavení kampaně

 • Při vytváření nových objektů nastavte jejich stav na „Active“ (Aktivní), pokud jste připraveni uvést je do provozu. Pamatujte, že vaše reklamy musí přesto projít kontrolou reklamy.
 • Chcete-li v kampani vytvořit více pinů, zkopírujte a vložte stejné informace o kampani a reklamní skupině pro všechny piny v rámci dané kampaně.
 • Rozpočty a nabídky budou vedeny v měně vašeho účtu. Pokud se vaše firma nachází v USA, budou vám poplatky účtovány v USD.

Další informace o struktuře kampaně

  Cílení

  Chcete-li přidat nová klíčová slova, přidejte řádek pro každé klíčové slovo a jako akci do sloupce A přidejte možnost „Create“ (Vytvořit).
  Můžete také přiřadit nabídky na úrovni klíčového slova. Pokud bude toto pole ponecháno prázdné, použijeme nabídku nastavenou na úrovni reklamní skupiny. Další detaily cílení, jako například zájmy, zařízení a pohlaví, se stále definují na úrovni reklamní skupiny.
  Pokud přidáváte klíčová slova do existující reklamní skupiny, nezapomeňte zadat ID reklamní skupiny.
  V případě jakýchkoli seznamů s hodnotami oddělenými čárkami (např. zájmy, klíčová slova, lokality) nezapomeňte seznamy vložit do závorek. Například interests: [exotic pets,insects,mammals,cute animals] (zájmy: exotická zvířata,hmyz,savci,roztomilá zvířátka) nebo locations: [662,525,124522,826047] (lokality: 662,525,124522,826047).

  Projděte si všechny kódy cílení, které můžete použít:

  Ještě potřebujete pomoc?
  Kontaktujte nás