Hromadné nahrávání videopinů

Zdá se, že tuto nabídku zobrazujete z regionu, ve kterém videopiny zatím nejsou k dispozici. Podívejte se, kde jsou videopiny pro firemní účty Pinterest dostupné.

Další informace

Chcete-li současně nahrát několik videí, použijte kartu Hromadné vytváření pinů v nastavení Pinterestu. Tento nástroj je dostupný pro vybrané autory videí a umožňuje nahrát současně až 200 videí z tabulky, která obsahuje informace o vašich videích.

Začněte pomocí této vzorové tabulky. Každý řádek v tabulce představuje metadata jednoho videa. Tabulku můžete předem ověřit, abyste se vyhnuli problémům během nahrávání. Chcete-li videopiny zveřejnit v určitou dobu, můžete nastavit plánované datum zveřejnění.

Podrobnosti tabulky

Ujistěte se, že názvy sloupců v tabulce splňují tyto pokyny.

Názvy sloupců Kritéria
Title (povinný)
 • Maximálně 100 znaků
Video URL (povinná)
 • Musí se jednat o odkaz na daný soubor, obvykle končící na .mp4 nebo dl=1.
Pinterest board (povinná)
 • Nadpis nástěnky na Pinterestu, na kterou by měl být váš obsah uložen
 • Chcete-li vybrat část nástěnky, uveďte její nadpis za lomítkem, například název nástěnky / název části.
 • Název nástěnky a adresy URL části musí být také platné.
 • Pokud nástěnka nebo její část neexistuje, bude pro vás vytvořena.
Thumbnail
 • Může se jednat o časové razítko, počet sekund souboru videa nebo veřejnou adresu URL souboru obrázku.
 • Pokud je miniaturou adresa URL obrázku, poměr stran obrázku musí odpovídat poměru stran videa.
Description
 • Maximálně 500 znaků
Link
 • Adresa URL, na kterou pin vede, když uživatel klikne na tlačítko „Navštívit“ u pinu
Publish date
 • Datum publikování musí být ve formátu „2020-01-01“.
 • Pokud je datum zveřejnění videa prázdné nebo v minulosti, bude video zveřejněno ihned.
 • Pokud je toto časové razítko v budoucnosti, bude zveřejnění videa naplánováno na konkrétní datum.
 • Pokud se nám nepodaří analyzovat formát data, zobrazí se chyba a video nebude zveřejněno.
Keywords
 • Seznam čárkami oddělených klíčových slov relevantních pro vaše video

Nahrání tabulky

 1. Tabulku vyexportujte jako soubor s hodnotami oddělenými čárkami neboli soubor CSV.
 2. Přihlaste se ke svému firemnímu účtu Pinterest.
 3. Kliknutím na směrovou šipku dolů v pravém horním rohu Pinterestu otevřete nabídku.
 4. Klikněte na Nastavení.
 5. Klikněte na Hromadné vytváření pinů na levé straně.
 6. Přetáhněte soubor CSV do pole nebo kliknutím na směrovou šipku nahoru v kroužku nahrajte soubor. Po přijetí videí vám zašleme e-mail s informacemi o tom, zda bylo nahrávání úspěšné nebo zda je třeba něco opravit.
Ještě potřebujete pomoc?
Kontaktujte nás