Hromadné nahrávání videopinů

Zdá se, že tuto nabídku zobrazujete z regionu, ve kterém videopiny zatím nejsou k dispozici. Podívejte se, kde jsou videopiny pro firemní účty Pinterest dostupné.

Další informace

Chcete-li současně nahrát několik videí, použijte kartu Hromadné vytváření pinů v nastavení Pinterestu. Tento nástroj je dostupný pro vybrané autory videí a umožňuje nahrát současně až 200 videí z tabulky, která obsahuje informace o vašich videích.

Začněte pomocí této vzorové tabulky. Každý řádek v tabulce představuje metadata jednoho videa. Tabulku můžete předem ověřit, abyste se vyhnuli problémům během nahrávání. Chcete-li videopiny zveřejnit v určitou dobu, můžete nastavit plánované datum zveřejnění.

Podrobnosti tabulky 

Ujistěte se, že názvy sloupců v tabulce splňují tyto pokyny.

Názvy sloupců Kritéria
Title (povinný)
 • Maximálně 100 znaků
Video URL (povinná)
 • Musí se jednat o odkaz na daný soubor, obvykle končící na .mp4 nebo dl=1.
Pinterest board (povinná)
 • Nadpis nástěnky na Pinterestu, na kterou by měl být váš obsah uložen
 • Chcete-li vybrat část nástěnky, uveďte její nadpis za lomítkem, například název nástěnky / název části.
 • Název nástěnky a adresy URL části musí být také platné.
 • Pokud nástěnka nebo její část neexistuje, bude pro vás vytvořena.
Thumbnail
 • Může se jednat o časové razítko, počet sekund souboru videa nebo veřejnou adresu URL souboru obrázku.
 • Pokud je miniaturou adresa URL obrázku, poměr stran obrázku musí odpovídat poměru stran videa.
Description
 • Maximálně 500 znaků
Link
 • Adresa URL, na kterou pin vede, když uživatel klikne na tlačítko „Navštívit“ u pinu
Publish date
 • Pokud je datum zveřejnění videa prázdné nebo v minulosti, bude video zveřejněno ihned.
 • Pokud je toto časové razítko v budoucnosti, bude zveřejnění videa naplánováno na konkrétní datum.
 • Pokud se nám nepodaří analyzovat formát data, zobrazí se chyba a video nebude zveřejněno.
Keywords
 • Seznam čárkami oddělených klíčových slov relevantních pro vaše video

 

Nahrání tabulky

 1. Tabulku vyexportujte jako soubor s hodnotami oddělenými čárkami neboli soubor CSV.
 2. Kliknutím na šipku dolů v pravém horním rohu Pinterestu otevřete nabídku.
 3. Klikněte na Nastavení.
 4. Klikněte na Hromadné vytváření pinů na levé straně.
 5. Přetáhněte soubor CSV do pole. Po přijetí videí vám zašleme e-mail s informacemi o tom, zda bylo nahrávání úspěšné nebo zda je třeba něco opravit.
Ještě potřebujete pomoc?
Kontaktujte nás