Kampaně zaměřené na konverze

Zdá se, že tuto nabídku zobrazujete z regionu, ve kterém reklamy zatím nejsou k dispozici. Podívejte se, kde jsou reklamy pro firemní účty Pinterest dostupné.

Další informace

Kampaně zaměřené na konverze vám pomohou podpořit akce na vaší webové stránce, které budou sledovány tagem Pinterestu. Kampaně zaměřené na konverze lze používat bez událostí Nákup, Registrace, Potenciální zájemce nebo Přidání do košíku. Zvolte, jaký typ konverzí chcete podpořit, zadejte cílovou průměrnou hodnotu CPA a rozpočet a my podle toho optimalizujeme vaše výdaje.

Příprava na kampaň zaměřenou na konverze 

Chcete-li zahájit kampaň zaměřenou na konverze, postupujte podle níže uvedených povinných kroků:

 1. Začněte vložením tagu Pinterestu na svoji webovou stránku.

 2. Ujistěte se, že sledujete minimálně jednu z následujících podporovaných událostí: Nákup, Přidání do košíku, Registrace nebo Potenciální zájemce.

 3. Jakmile se spustí jedna úspěšná událost, jste připraveni vytvořit kampaň zaměřenou na konverze.

Pokud se kampaň zastavila, ujistěte se, že tag Pinterestu řádně funguje a že vaše cílová hodnota CPA je dostatečně vysoká, aby vaše reklamy mohly běžet.  

Pokud požadavky nesplňujete, začněte implementací tagu Pinterestu nebo použijte jiný cíl kampaně.

Režim učení

Jakmile vytvoříte kampaň zaměřenou na konverze, budeme reklamy zobrazovat různým typům lidí, abychom zjistili, u koho s největší pravděpodobností proběhne konverze. Tento počáteční proces se označuje jako režim učení. Během této fáze může ve vaší kampani docházet k určitému kolísání výkonnosti.

Po dokončení režimu učení, a jakmile budeme mít dostatek dat, budeme zobrazovat reklamy lidem, u kterých s největší pravděpodobností dojde ke konverzi. V tomto bodě by se měla výkonnost kampaně stabilizovat a budete moci provádět změny. Nedoporučujeme provádět změny kampaně zaměřené na konverze, dokud nebude režim učení dokončen, aby se neresetoval a netrval déle.

V případě optimalizované kampaně navrhujeme, abyste za týden neprováděli více než dvě kola změn. Opětovné nastavení, učení a úprava po každé změně může trvat 3 až 5 dní, abychom mohli zaručit ty nejlepší výsledky. Lepší představu o skutečném výkonu kampaně získáte, pokud jej budete posuzovat za týden nebo měsíc spíše než každý den.

Vytvoření kampaně zaměřené na konverze

Nastavení kampaně zaměřené na konverze ve Správě inzerce

 1. Začněte vytvořením kampaně.

 2. Vyberte konverze pro cíl vaší kampaně. Pokud je šedý, nesplňujete požadavky.

 3. Vyplňte detaily kampaně a poté kliknutím na Pokračovat nastavte reklamní skupinu.

 4. V části „Optimalizace a dodávka“ vyplňte tato pole optimalizace kampaně: Pinterest tag (Tag Pinterestu), Conversion event (Událost konverze), Conversion window (Okno konverze) a Target average CPA (Cílová průměrná CPA).

 5. Dokončete nastavení reklamní skupiny a poté kliknutím na Reklamy v levé nabídce nebo posunutím dolů vyberte piny pro vaši reklamní skupinu.

   

Nastavení kampaně zaměřené na konverze v hromadném editoru

 1. Začněte vytvořením nové kampaně v hromadném editoru nebo naklonováním existující kampaně. Pole optimalizace konverze budou následující sloupce:

 2. Postupujte podle původního nastavení hromadného editoru, ale vyplňte tato pole optimalizace konverze: (Cíl kampaně), (Hodnota cíle), (ID tagu konverze), (Událost konverze) a  (Atribuční okna).

Volba okna konverze

Okna konverze vám umožňují sdělit nám, jaká data konverze máme používat při doručování reklam uživatelům Pinterestu – používají se pro optimalizaci. 

Atribuční okna naopak měří hodnotu – říkají nám, kterým konverzím při plnění obchodních cílů připisujete význam. 

Okna konverze i atribuční okna jsou vyjádřena pomocí zpětného okna (doba od události konverze po událost reklamy) a také typu projevu zájmu o reklamu (po kliknutí, po projevu zájmu nebo po zobrazení). Používáme tato zpětná okna: 30 dní, 7 dní a 1 den. 

Při rozhodování o tom, která okna použít, pamatujte na následující záležitosti:

 • Cyklus nákupu vaší firmy: Produkty s nízkou cenou (neboli základní) jsou kupovány rychleji než zboží s vyšší cenou (neboli trvanlivé/luxusní). Pokud má váš produkt dlouhé období zvažování nákupu, je velmi důležité vybrat delší okno.

 • Spárování s atribučními okny měření: Doporučujeme okno konverze a atribuční okno co nejblíže spárovat. Pokud jste již zvolili atribuční okno, které pro vaši firmu funguje, a nenabízíme odpovídající okno konverze, nevadí. Zvolte nejbližší okno a bude to v pořádku.

 • Jak lidé Pinterest používají: I když někteří uživatelé Pinterestu se přihlašují každý den nebo dokonce několikrát denně, schémata využívání Pinterestu jsou obecně podrobnější a méně časté než sociální sítě a služby zpráv. Prohlížení obsahu je také častější než klikání na obsah, takže určování hodnoty zobrazení souvisí se škálovatelností.

 • Objem konverze: Ujistěte se, že okno konverze poskytuje dostatek událostí optimalizace, aby bylo efektivní. Obvykle stačí 50 až 200 konverzí za týden, aby se náš systém dodávek mohl naučit, komu bychom měli vaše reklamy zobrazovat. Také však platí, že čím více konverzí, tím lépe, pokud mají značnou obchodní hodnotu.

Doporučení

 • Použijte co nejméně kampaní a reklamních skupin, aby se struktura zjednodušila a aby bylo možné poskytovat jasnější výsledky.

 • Při vytváření reklamních skupin zachovejte co nejobecnější cílení, abyste své reklamy dostaly před co nejvíce lidí, u kterých by mohla proběhnout konverze.

 • V reklamách používejte kreativní obsah, který uživatele vybízí k provedení akce na webové stránce, spíše než obsah, jehož cílem je budovat povědomí o značce.

Ještě potřebujete pomoc?
Kontaktujte nás