Vytvoření nástěnky

Zobrazit pokyny pro:

Nástěnky slouží k ukládání, sbírání a uspořádání pinů. Nové nástěnky můžete vytvářet ve svém profilu nebo při vytváření nových pinů. Používejte nástěnky k uspořádání pinů vaší firmy, aby se uživatelé mohli snadno zorientovat ve vašem profilu a prozkoumat vaše nápady. Naučte se vytvářet nástěnky v osobním účtu.

Vytvoření nástěnky v profilu

 1. Ve svém profilu klikněte na tlačítko Nástěnky.

 2. Klikněte na možnost Vytvořit nástěnku.

 3. Zadejte název nástěnky, a pokud ji chcete uchovat v tajnosti, klikněte na políčko vedle položky „Viditelnost“.

 4. Klikněte na tlačítko Vytvořit.

   

Vytvoření nástěnky v profilu

 1. Na domovské stránce nebo v profilu klepněte na ikonu znaménka plus v dolní části obrazovky.

 2. Klepněte na položku Nástěnka.

 3. Zadejte název nástěnky a pokud chcete, přidejte spolupracovníky, nebo zapněte přepínač vedle položky „Ponechat nástěnku jako tajnou“, pokud chcete, aby nástěnka byla tajná.

 4. Klepněte na Další.

Vytvoření nástěnky v profilu

 1. Na domovské stránce nebo v profilu klepněte na ikonu znaménka plus v dolní části obrazovky.

 2. Klepněte na položku Nástěnka.

 3. Zadejte název nástěnky a pokud chcete, přidejte členy skupiny, nebo zapněte přepínač vedle položky „Ponechat nástěnku jako tajnou“, pokud chcete, aby nástěnka byla tajná.

 4. Klepněte na Vytvořit.

If you want to create boards on your personal account, learn how to create boards.

Ještě potřebujete pomoc?
Kontaktujte nás