Vytvoření a úprava reklamní skupiny

Zdá se, že tuto nabídku zobrazujete z regionu, ve kterém reklamy zatím nejsou k dispozici. Podívejte se, kde jsou reklamy pro firemní účty Pinterest dostupné.

Další informace

Reklamní skupiny představují střední úroveň mezi kampaněmi a reklamami ve struktuře kampaně. V rámci reklamní skupiny můžete nastavit cílení, data spuštění, nabídku a rozpočet pro všechny reklamy, které jsou její součástí. Můžete vytvořit novou reklamní skupinu, upravit reklamní skupinu, duplikovat existující reklamní skupinu nebo odebrat reklamní skupinu.

Pokud chcete nastavit podobné, ale trochu odlišné cílení pro několik sad reklam ve vaší kampani, můžete vytvořit kampaň s několika reklamními skupinami.

Vytvoření nové reklamní skupiny

Vytvořte jednu nebo několik reklamních skupin pro reklamy, které chcete na Pinterestu spouštět. Jednu nebo několik reklamních skupin můžete vytvořit v nové kampani nebo v existující kampani. Současně můžete přidat maximálně 10 reklamních skupin. 
 

Úprava reklamní skupiny

Proveďte úpravy reklamní skupiny, kterou jste už vytvořili.
 

Duplikování reklamní skupiny

Duplikujte reklamní skupinu, chcete-li zkopírovat a upravit informace z reklamní skupiny, kterou jste už vytvořili. Reklamní skupinu můžete duplikovat během vytváření nové kampaně nebo při aktualizaci existující kampaně. 

Při duplikování reklamní skupiny do nové kampaně můžete úpravy provádět na úrovni kampaně, reklamní skupiny a reklamy. Při duplikování reklamní skupiny do existující kampaně můžete úpravy provádět na úrovni reklamní skupiny a reklamy. 

Současně můžete do jedné kampaně přidat maximálně 10 reklamních skupin. Při duplikování reklamní skupiny nejvyšší číslo v rozevíracím seznamu udává, kolik duplikátů reklamních skupin ještě můžete do kampaně přidat.
 

Odebrání skupiny

Jednu nebo několik reklamních skupin můžete odstranit z nové kampaně nebo existující kampaně. Je třeba mít alespoň jednu reklamní skupinu v každé kampani. Poslední reklamní skupinu v kampani odstranit nelze.
 

Máte nějaký problém?

Pokud ve vaší kampani chybí jakékoli nezbytné informace, budou chyby na levé straně zvýrazněny červeně. Kliknutím na zvýrazněná témata můžete přejít do dané části a opravit jakékoli případné chyby. Informace, které zadáte, se budou po provedení jednotlivých kroků postupně ukládat. Pokud okno zavřete před kliknutím na „Pokračovat“, „Uložit úpravy“ nebo „Vytvořit kampaně“, vaše práce bude ztracena.
 

Postup kontroly reklamy

Po spuštění kampaně ji zkontrolujeme, abychom se ujistili, že vyhovuje našim Reklamním pravidlům. Kontrola kampaně může trvat až 24 hodin.

Pokud je cílení kampaně v rozporu s našimi reklamními pravidly, pošleme vám oznámení ve Správě inzerce, abyste věděli, co je třeba změnit, aby bylo možné vaši reklamu znovu zkontrolovat za účelem schválení. Po schválení začneme vaši reklamu distribuovat.

Co dál

Po vytvoření, úpravě nebo duplikování reklamní skupiny se naučte vybrat piny k propagování

Ještě potřebujete pomoc?
Kontaktujte nás