Duplikování kampaně nebo reklamní skupiny

Zdá se, že tuto nabídku zobrazujete z regionu, ve kterém reklamy zatím nejsou k dispozici. Podívejte se, kde jsou reklamy pro firemní účty Pinterest dostupné.

Další informace

Duplikování umožňuje opakovaně používat úspěšné kampaně a reklamní skupiny. Při duplikování kampaně nebo reklamní skupiny budou duplikovány také všechny reklamní skupiny nebo reklamy, které obsahuje. Všechny tyto subjekty lze během duplikování upravit.

Duplikování kampaně nebo reklamní skupiny

 1. Ve vašem firemním účtu Pinterest klikněte na možnost Reklamy.
 2. Klikněte na možnost Hlášení.
 3. V tabulce hlášení zaškrtněte políčko vedle kampaně nebo reklamní skupiny, kterou chcete duplikovat.
 4. Klikněte na možnost Duplikovat nad panelem hledání.
 5. Vyberte počet kampaní nebo reklamních skupin, které chcete vytvořit, a klikněte na možnost Duplikovat. 
 6. Proveďte změny nových kampaní nebo reklamních skupin.
  • Při duplikování kampaně nebo reklamní skupiny do nové kampaně:
   • Můžete provádět úpravy na úrovni kampaně, reklamní skupiny a reklamy.
   • Kampaně a reklamní skupiny můžete kopírovat do nových kampaní s různými cíli, abyste otestovali stejnou reklamní skupinu z hlediska různých cílů.
  • Při duplikování reklamní skupiny do existující kampaně:
   • Můžete provádět úpravy na úrovni reklamní skupiny a reklamy.
 7. Klikněte na Zkontrolovat kopie.
 8. Pokud nastavíte duplikovanou kampaň nebo reklamní skupinu správně, uvidíte zprávu s výzvou ke kontrole nových subjektů.
  • Pokud tuto zprávu nevidíte, možná se při nastavení objevily nějaké chyby.
   • Zkontrolujte jakékoli položky v oranžovém textu v levé části stránky.
   • Kliknutím na oranžový text přejdete přímo na chybu.
   • Opravte chyby a klikněte na Zkontrolovat kopie.
 9. Kliknutím na Vytvořit kampaně nebo Vytvořit reklamní skupinu vytvořte nové subjekty.

Poznámka: Karuselové, nákupní nebo archivované kampaně nelze duplikovat.

Kontrola stavu duplikované kampaně

Ve svém firemním účtu Pinterest klikněte na Reklamy a poté vyberte Historie reklamního účtu. Název duplikované kampaně nebo reklamní skupiny bude ve sloupci „Subjekt změněn“.

Seznamte se s historií změn.

Ještě potřebujete pomoc?
Kontaktujte nás