Úprava reklam

Zdá se, že tuto nabídku zobrazujete z regionu, ve kterém reklamy zatím nejsou k dispozici. Podívejte se, kde jsou reklamy pro firemní účty Pinterest dostupné.

Další informace

Úprava reklam ve Správě inzerce

 1. Přejděte na Pinterest a klikněte na možnost Reklamy v levém horním rohu.

 2. Klikněte na možnost Hlášení.

 3. Přejděte dolů do tabulky hlášení a klikněte na zaškrtávací políčko vlevo od kampaně, reklamní skupiny nebo reklamy, kterou chcete upravit.

 4. Kliknutím na možnost Upravit přejdete na stránku úprav.

 5. Zobrazí se různé možnosti úprav. Proveďte požadované změny.

 6. Klikněte na možnost Uložit a ukončit.

Chcete-li zkontrolovat předchozí úpravy, prohlédněte si historii změn.

Úprava reklam z tabulky hlášení

Jednotlivé součásti reklamy můžete upravovat přímo z tabulky hlášení ve Správě inzerce.

 1. Přejděte na Pinterest a klikněte na možnost Reklamy v levém horním rohu.

 2. Klikněte na možnost Hlášení.

 3. Přejděte dolů do tabulky hlášení a klikněte na zaškrtávací políčko vlevo od kampaně, reklamní skupiny nebo reklamy, kterou chcete upravit. Můžete také vybrat více subjektů a upravovat je současně.

 4. V horní části tabulky hlášení se zobrazí různé možnosti úprav, například Pozastavit nebo Exportovat.

 5. Chcete-li upravit stav kampaně, reklamní skupiny nebo reklamy, použijte přepínač ve sloupci „Vypnout/Zapnout“.

 6. Úpravy proveďte kliknutím na tlačítka. Uloží se automaticky.

Ještě potřebujete pomoc?
Kontaktujte nás