Karta Projevy zájmu

Pokud máte firemní účetpotvrzenou webovou stránku, můžete pomocí karty Projevy zájmu lajkovat komentáře nebo fotografie u vašich pinů, reagovat na ně nebo je odstranit – na jednom místě. Možnost přidávat komentáře nebo nahrávat fotografie můžete u kteréhokoli vašeho pinu vypnout.

Karta Projevy zájmu má 3 části. Komentáře a fotografie přidané jinými uživateli najdete vlevo. Když vyberete jednu z položek, otevře se ve středu obrazovky. Položky vlevo vyberte také tehdy, chcete-li je označit jako přečtené nebo nepřečtené. Výběrem možnosti „Fotografie“ nebo „Komentáře“ v horní části se budou zobrazovat pouze fotografie nebo komentáře na levé straně. Na pravé straně najdete podrobné metriky pinu a možnost povolit nebo zakázat ostatním uživatelům přidávání komentářů nebo fotografií k vašim pinům.

  1. Kliknutím na ikonu megafonu můžete otevřít kartu Projevy zájmu v pravém horním rohu.
  2. Klikněte na komentář nebo fotografii vlevo. Komentář nebo fotografie se otevře ve středu obrazovky.
  3. Vybraný komentář nebo fotografii můžete lajkovat, odstranit nebo na ně reagovat.
Ještě potřebujete pomoc?
Kontaktujte nás