Vyhledání ID ve Správě inzerce

Vyhledání ID reklamy

 1. Kliknutím na Reklamy otevřete Správu inzerce.
 2. Klikněte na Hlášení.
 3. Klikněte na kartu Reklamy pod grafem.
 4. Přejděte dolů k seznamu reklam.
 5. ID reklamy je 12místné číslo začínající na 687 pod názvem reklamy.

Pokud chcete vyhledat ID reklamy, která čeká na zpracování, byla pozastavena nebo zamítnuta:

 1. Klikněte na Stav v horní části stránky a přejděte na Stav reklamy.
 2. Klikněte na pole vedle položky „Schváleno“, aby se vybraly pouze možnosti „Čeká na vyřízení“, „Pozastaveno“ a „Zamítnuto“.

Vyhledání ID nákupního pinu

 1. Kliknutím na Reklamy otevřete Správu inzerce.
 2. Klikněte na Katalogy.
 3. Klikněte na Skupiny produktů v levém horním rohu.
 4. Klikněte na Všechny produkty.
 5. Kliknutím na pin, který si chcete prohlédnout, otevřete jeho podrobné zobrazení.
 6. ID pinu je 18místné číslo v horní části stránky na konci adresy URL.
Ještě potřebujete pomoc?
Kontaktujte nás