Jak funguje fakturace

Zdá se, že tuto nabídku zobrazujete z regionu, ve kterém reklamy zatím nejsou k dispozici. Podívejte se, kde jsou reklamy pro firemní účty Pinterest dostupné.

Další informace

Souhrnné výdaje za aktivní reklamy vám budeme fakturovat první den následujícího měsíce, nebo po dosažení limitu pro vyúčtování, podle toho, co nastane dřív. Dalším výdajům můžete předejít pozastavením reklam, kterým se ukončí zobrazování vašich pinů. Vezměte prosím v úvahu náš seznam přijímaných plateb

Mezní hodnoty výdajů

Mezní hodnota výdajů je částka, jejíž dosažení spustí fakturaci na konci daného dne.

Když začnete využívat reklamy, mezní hodnota výdajů bude nastavena na nízkou částku. Když budete úspěšně hradit platby, mezní hodnota výdajů se bude zvyšovat, dokud nedosáhne konečné mezní částky. Od tohoto okamžiku vám budeme fakturovat buď první den následujícího měsíce, nebo když dosáhnete konečné mezní hodnoty výdajů (podle toho, co nastane dříve).

Vaše počáteční mezní hodnota výdajů bude činit kupříkladu 50 dolarů. Když vaše výdaje za reklamu dosáhnou 50 dolarů, budeme je fakturovat na konci daného dne. Když platbu úspěšně uhradíte, zůstatek se vyrovná a my mezní hodnotu výdajů za reklamu zvedneme na vyšší částku.

Četnost fakturace

Během jednoho měsíce můžete mezní hodnoty výdajů dosáhnout jednou, vícekrát nebo nikdy. Záleží na výši mezní hodnoty a vašich výdajích za reklamu. Pokud výdaje nedosáhnou mezní hodnoty, budeme vám fakturovat první den následujícího měsíce.

Mějte na paměti, že když dosáhnete mezní hodnoty výdajů, budeme fakturovat celkovou částku výdajů, jež vznikly do konce daného dne. Fakturovaná částka tedy může být vyšší než mezní hodnota výdajů.

Ještě potřebujete pomoc?
Kontaktujte nás