Nastavení cílení na klíčová slova

Zdá se, že tuto nabídku zobrazujete z regionu, ve kterém reklamy zatím nejsou k dispozici. Podívejte se, kde jsou reklamy pro firemní účty Pinterest dostupné.

Další informace

Cílení podle klíčových slov umožňuje oslovit lidi, kteří na Pinterestu hledají konkrétní nápad. Chcete-li použít cílení na klíčová slova, vyberte klíčová slova související s reklamou, kterou propagujete. Pokud například propagujete nábytek do obývacího pokoje, zkuste cílit na lidi, kteří hledají „dekorace do obývacího pokoje“ nebo „nápady na výzdobu interiéru“. Chcete-li mít přesnější kontrolu nad hledáními, ve kterých se vaše reklama objevuje nebo neobjevuje, použijte typy shody klíčových slov.

Poznámka: Nejlepších výsledků dosáhnete při použití minimálně 25 klíčových slov. Na každou reklamní skupinu můžete použít až 20 000 klíčových slov.

Přidání cílení na klíčové slovo ve Správě inzerce

 1. Přihlaste se ke svému firemnímu účtu Pinterest.
 2. Klikněte na Reklamy v horní části obrazovky a pak klikněte na Vytvořit reklamu.
 3. Klikněte na Nová reklamní skupina na levé straně.
 4. Klikněte na Cílení na levé straně.
 5. Pod položkou Klíčová slova přidejte svá klíčová slova.
  • Seznam klíčových slov zadejte do prázdného pole vlevo. Jednotlivá klíčová slova oddělte čárkou. 
  • Klíčová slova vyhledejte na panelu hledání vpravo a klikněte na [+ v kroužku] vedle požadovaných klíčových slov.
 6. Pokud chcete použít typy shody klíčových slov, naformátujte klíčová slova tak, aby udávala typ shody: obecná shoda, “shoda fráze”, [přesná shoda], -”vylučující shoda fráze” nebo -[vylučující přesná shoda]. 
 7. Po dokončení vyberte Rozpočet a plán, Optimalizace a dodávkaReklamy.
 8. Zkontrolujte své údaje.
 9. Klikněte na Spustit.

Úprava cílení na klíčové slovo ve Správě inzerce

 1. Přihlaste se ke svému firemnímu účtu Pinterest.
 2. Klikněte na Reklamy v horní části obrazovky a pak klikněte na Přehled.
 3. Klikněte na reklamu, kterou chcete upravit. 
 4. Klikněte na kartu Klíčová slova pod grafem.
  • Klikněte na Vytvořit klíčová slova nebo kliknutím na Vytvořit vylučující klíčová slova přidejte nová.
  • Vyberte klíčová slova, která nechcete, a kliknutím na Archivovat je odeberte.

Přidání cílení na klíčové slova v hromadném editoru

 1. Přihlaste se ke svému firemnímu účtu Pinterest.
 2. Klikněte na Reklamy v horní části obrazovky a pak na Hromadný editor.
 3. Kliknutím na Stáhnout vzorový list si můžete stáhnout vzorový list.
 4. Vyplňte sloupec CR, Klíčové slovo.
 5. Zadejte klíčová slova, která chcete přidat, každé na samostatný řádek.
 6. Pokud chcete použít typy shody klíčových slov, ve sloupci CS, Typ shody zadejte typ shody pro jednotlivá klíčová slova zadáním BROAD (Obecná), PHRASE (Fráze), EXACT (Přesná), NEGATIVE_EXACT (Vylučující přesná), NEGATIVE_PHRASE (Vylučující fráze), CAMPAIGN_NEGATIVE_EXACT (Vylučující přesná shoda kampaně) nebo CAMPAIGN_NEGATIVE_PHRASE (Vylučující fráze kampaně).
 7. Po dokončení můžete kliknutím na Nahrát šablonu nahrát list hromadného editoru.
 8. Klikněte na Nahrát.

Úprava cílení na klíčové slova v hromadném editoru

 1. Přihlaste se ke svému firemnímu účtu Pinterest.
 2. Klikněte na Reklamy a pak na Hlášení.
 3. Klikněte na Exportovat pod grafem a pak klikněte na Hromadný list pro úpravy nebo duplikování.
 4. Vyberte informace a pak klikněte na Spustit export.
 5. Při vyplňování sloupce A:
  • Jako akci pro klíčová slova, která chcete upravit, zadejte Upravit
  • Jako akci pro klíčová slova, která chcete archivovat, zadejte Archivovat
  • Jako akci pro nová klíčová slova, která chcete přidat, zadejte Vytvořit
 6. Po dokončení klikněte na Reklamy a pak na Hromadný editor.
 7. Klikněte na Nahrát šablonu na levé straně.
 8. Vyberte soubor a pak klikněte na Nahrát.

Typy shody klíčových slov pro příslušné cílení

Získejte kontrolu nad tím, v jakých vyhledáváních se vaše reklama objeví, díky použití fráze a přesné shody pro zúžení konkrétních hledání, nebo použijte obecnou shodu, chcete-li oslovit širší publikum. Vylučující klíčová slova umožňují vyloučit určité hledané výrazy, takže nebudou vaši reklamu spouštět a lze je nastavit na úrovni reklamní skupiny.

Při přidávání typů shody ve Správě inzerce použijte hranaté závorky nebo uvozovky pro označení typu shody, jak vidíte pod polem Příklad klíčových slov v tabulce níže. Při použití hromadného editoru nejsou tyto závorky a uvozovky nutné.

Typ shody

Souhrn

Příklad klíčových slov Platné hledání Neplatné hledání
Obecná shoda (výchozí) Piny se zobrazí pro vaše klíčové slovo i pro překlepy, synonyma a další související hledané výrazy. Na pořadí slov nezáleží. Kuchyňský design Nápady na výzdobu kuchyně, nápady na tapety Nápady na trička
Shoda fráze Piny se zobrazí pro hledané výrazy, které zahrnují celou frázi uvedenou v zadaném klíčovém slovu a také překlepy a blízké varianty dané fráze. Hledaná fráze musí používat stejné pořadí slov jako klíčové slovo. "Design kuchyně" Nápady na design kuchyně, design kuchyně Nápady na výzdobu kuchyně, Výzdoba kuchyně
Přesná shoda Piny se zobrazí pro přesné klíčové slovo nebo pro blízkou variantu daného klíčového slova. Na pořadí slov záleží. [Design kuchyně] Design pro kuchyně, design kuchyně Nápady na kuchyňský design, Kuchyně design, Výzdoba kuchyně
Vylučující shoda fráze Piny se nezobrazí pro žádné hledání, které obsahuje celou frázi klíčového slova v hledaném výrazu. Na pořadí slov záleží. -"Výzdoba ložnice" Výzdoba kuchyně Tipy na výzdobu ložnice
Vylučující přesná shoda Piny se nezobrazí pro hledání, které se přesně shoduje s klíčovým slovem. Na pořadí slov záleží. -[Výzdoba ložnice] Moderní výzdoba ložnice, Výzdoba kuchyně Výzdoba ložnice

Postup kontroly reklamy

Po spuštění kampaně ji zkontrolujeme, abychom se ujistili, že vyhovuje našim Reklamním pravidlům. Kontrola kampaně může trvat až 24 hodin. 

Pokud je cílení kampaně v rozporu s našimi reklamními pravidly, pošleme vám oznámení ve Správě inzerce, abyste věděli, co je třeba změnit, aby bylo možné vaši reklamu znovu zkontrolovat za účelem schválení. Po schválení začneme vaši reklamu distribuovat.

Seznamte se s cílením na Pinterestu

Pokud chcete nastavit několik typů cílení na Pinterestu nebo upravit stávající možnosti cílení reklamní skupiny, najdete další informace v článku o přehledu cílení.

Ještě potřebujete pomoc?
Kontaktujte nás