Nastavení cílení na polohu

Zdá se, že tuto nabídku zobrazujete z regionu, ve kterém reklamy zatím nejsou k dispozici. Podívejte se, kde jsou reklamy pro firemní účty Pinterest dostupné.

Další informace

Cílení na polohu vám pomáhá dostat vaše reklamy před lidi v konkrétních zeměpisných oblastech. Cílit můžete podle země, regionu, metropolitní oblasti, poštovního směrovacího čísla nebo vybrané oblasti trhu (DMA). Doporučujeme zvolit polohy pro cílení na základě míst, kde žijí vaši zákazníci a kde jim může vaše firma poskytovat služby.

Poznámka: Ve Správě inzerce je jako výchozí umístění použita země vaší firmy. Například firmy ze Spojených států budou ve výchozím nastavení cílit na lidi ve Spojených státech.

Přidání cílení na polohu ve Správě inzerce

 1. Přihlaste se ke svému firemnímu účtu Pinterest.
 2. Klikněte na Reklamy v horní části obrazovky a pak klikněte na Vytvořit reklamu.
 3. Klikněte na Nová reklamní skupina na levé straně.
 4. Klikněte na Cílení na levé straně.
 5. Přejděte na Lokality a vyberte Vybrat konkrétní oblasti.
  • Kliknutím na Země, regiony a metropolitní oblasti můžete přidat větší zeměpisné oblasti.
  • Kliknutím na PSČ můžete přidat konkrétní města.
 6. Po dokončení vyberte Rozpočet a plán, Optimalizace a dodávkaReklamy.
 7. Zkontrolujte své údaje.
 8. Klikněte na možnost Spustit.

Přidání cílení na polohy v hromadném editoru

 1. Přihlaste se ke svému firemnímu účtu Pinterest.
 2. Klikněte na Reklamy v horní části obrazovky a pak na Hromadný editor.
 3. Kliknutím na Stáhnout vzorový list si můžete stáhnout vzorový list.
 4. Vyplňte sloupec AK, Geografické údaje.
 5. Zadejte poštovní směrovací čísla, která chcete přidat, ve formátu [US:94100]. Sloupec AJ, Lokality, ponechejte prázdný, protože zadávání lokalit zruší poštovní směrovací čísla, na která chcete cílit.
 6. Po dokončení můžete kliknutím na možnost Nahrát šablonu nahrát list hromadného editoru.
 7. Klikněte na tlačítko Nahrát.

Přidání cílení na vybranou oblast trhu

Pokud máte zájem o cílení na konkrétní lokality na základě trhů médií, můžete použít cílení na DMA neboli vybranou oblast trh. Tento typ cílení je k dispozici jenom pro USA a Spojené Království. V USA je dle Nielsenovy definice DMA mapováno 210 metropolitních oblastí. Ve Spojeném království je dle definice ITV pro regionální vysílací lokality mapováno 15 ITV metropolitních oblastí.

Chcete-li přidat cílení na DMA, vyberte možnost Vybrat konkrétní oblasti v části Lokality. Pak klikněte na Země, regiony a metropolitní oblasti. Klikněte na ikonu pravé ostré závorky  vedle možnosti USA nebo Spojené království, pak klikněte na ikonu pravé ostré závorky vedle možnosti Metropolitní oblasti ta vyberte metropolitní oblasti, na které chcete cílit.

Postup kontroly reklamy

Po spuštění kampaně ji zkontrolujeme, abychom se ujistili, že vyhovuje našim Reklamním pravidlům. Kontrola kampaně může trvat až 24 hodin.

Pokud je cílení kampaně v rozporu s našimi reklamními pravidly, pošleme vám oznámení ve Správě inzerce, abyste věděli, co je třeba změnit, aby bylo možné vaši reklamu znovu zkontrolovat za účelem schválení. Po schválení začneme vaši reklamu distribuovat.

Seznamte se s cílením na Pinterestu

Pokud chcete nastavit několik různých typů cílení na Pinterestu nebo upravit stávající cílení kampaně, najdete další informace v článku o přehledu cílení.

Ještě potřebujete pomoc?
Kontaktujte nás