Správa výdajů

Zdá se, že tuto nabídku zobrazujete z regionu, ve kterém reklamy zatím nejsou k dispozici. Podívejte se, kde jsou reklamy pro firemní účty Pinterest dostupné.

Další informace

Své výdaje můžete spravovat zobrazením vašich měsíčních výdajů, nastavením limitů výdajů a zastavením vašich reklam.

Zobrazení měsíčních výdajů

Prohlédněte si měsíční výdaje a sledujte, kde a jak se váš rozpočet utrácí.

 1. Klikněte na Reklamy v levém horním rohu.

 2. Klikněte na Hlášení.
 3. Klikněte na Posledních 7 dní vedle položky Filtry dat a vyberte „Posledních 30 dní“.
 4. Posunutím dolů si můžete zobrazit podrobnou analýzu výdajů podle kampaně, reklamní skupiny nebo reklamy.

Nastavení denních nebo celkových limitů výdajů

Nastavte denní nebo celkové limity výdajů na úrovni kampaně, abyste se chránili před nadměrnými výdaji.

 1. Klikněte na Reklamy v levém horním rohu a pak klikněte na Hlášení.
 2. Klikněte na kampaň, kterou chcete upravit.
 3. Klikněte na ikonu pera vlevo od názvu kampaně v horní části stránky
 4. Částku, kterou chcete utratit, zadejte do pole „Denní limit výdajů“ nebo „Celkový limit výdajů“. 
 5. Klikněte na Uložit úpravy.

Zastavení reklam

Ve Správě inzerce můžete kampaně, reklamní skupiny nebo reklamy kdykoli pozastavit, aby se náklady nezvyšovaly. 

 1. Klikněte na Reklamy v levém horním rohu a pak klikněte na Hlášení.

 2. Klikněte na kampaň, reklamní skupinu nebo reklamu, kterou chcete upravit.
 3. Přepínač „Vypnout/Zapnout“ přepněte do polohy „Vypnout“.

Pokud provozujete kampaň s několika reklamními skupinami, pozastavení jedné z těchto reklamních skupin zastaví všechny reklamy v rámci dané reklamní skupiny, ale nebude mít vliv na jiné reklamní skupiny v rámci kampaně. Pokud kampaň zastavíte, pozastavíte všechny reklamní skupiny v jejím rámci.

Ještě potřebujete pomoc?
Kontaktujte nás