Správa výdajů

Své výdaje můžete spravovat zobrazením vašich měsíčních výdajů, nastavením limitů výdajů, nastavením dat ukončení pro vaše reklamy a zastavením vašich reklam.

Zobrazení měsíčních výdajů

Celkové výdaje za měsíc najdete v části „Přehled“ ve Správě inzerce. Ve sloupci na stránce zcela vpravo zobrazíte celkové výdaje za posledních 30 dní.

Kopie obrazovky přehledu Správy inzerce

Zobrazení měsíčních výdajů:

  1. Na Pinterestu klikněte na možnost Reklamy vedle panelu hledání.
  2. Vyberte možnost Přehled pro vaše celkové měsíční výdaje.
  3. Posuňte se dolů a zobrazte výdaje pro každý cíl kampaně.
  4. Kliknutím na možnost Zobrazit vše vedle cíle kampaně zobrazíte podrobnou analýzu výdajů podle kampaně, reklamní skupiny nebo propagovaného pinu.

Zastavení reklam

Ve Správě inzerce můžete kampaně, reklamní skupiny nebo propagované piny kdykoli pozastavit, aby se náklady nezvyšovaly. Zjistěte, jak reklamy zastavit.

Pokud provozujete kampaň s několika reklamními skupinami, pozastavení jedné z těchto reklamních skupin zastaví všechny propagované piny v rámci dané reklamní skupiny, ale nebude mít vliv na jiné reklamní skupiny v rámci kampaně.  Pokud kampaň zastavíte, pozastavíte všechny reklamní skupiny v jejím rámci.

Nastavení denních nebo celkových limitů výdajů

Nastavte denní nebo celkové limity výdajů na úrovni kampaně, abyste se chránili před nadměrnými výdaji.

  1. Na Pinterestu klikněte na možnost Reklamy vedle panelu hledání.
  2. Z nabídky vyberte typ kampaně, kterou chcete upravit.
  3. Vyhledejte kampaň, kterou chcete upravit, a posuňte se zcela vpravo na řádku kampaní.
  4. Najeďte na limit výdajů, který chcete změnit, a klikněte na tlačítko  .
  5. Zadejte nový limit výdajů a klikněte na tlačítko Uložit.
Ještě potřebujete pomoc?
Kontaktujte nás