Statistiky pinů

Metriky úspěšnosti si můžete prohlédnout přímo z vašich pinů v jejich statistikách. Podívejte se na všechny způsoby, jakými lidé reagovali na váš obsah na Pinterestu, abyste měli přehled o tom, jak si vaše piny vedou.

Chcete-li zobrazovat statistiky pinů, ujistěte se, že máte firemní profilpotvrzený web a další účty. Tyto statistiky vidíte jen vy.

Zobrazení statistik pinů

With Pin stats, you can:

Review your Pin's metrics and engagements

We calculate Pin stats by aggregating the data for all Pins that share an image and URL. This includes data from all the people who have saved content from your site using the Save button, our browser extension or from somewhere else on Pinterest. We also include data from the Pin's downstream activity, like saves from your Pinterest profile, resaves from someone else's profile, or clicks on any place that the Pin exists. 

If you've created a Story or video Pin, we'll show you real-time metrics on that Pin for the first 7 days. These real-time metrics are a good way to learn how your Pin is performing right after publishing. After 7 days, Pin stats will typically be updated daily. 

Informace o statistikách pinů

Statistiky pinu počítáme na základě souhrnných dat pro všechny piny, které sdílí stejný obrázek a adresu URL. To zahrnuje data od všech lidí, kteří uložili obsah z vašeho webu pomocí tlačítka Uložit na vašem webu, našeho rozšíření pro prohlížeče nebo z jiného místa na Pinterestu.  Zahrnuli jsme také data z aktivity převzetí propagovaného pinu, jako jsou uložení z vašeho profilu na Pinterestu, převzetí z profilu jiného uživatele nebo kliknutí na libovolnou instanci pinu.

Metriky pro standardní piny

 • Zobrazení: Kolikrát byl pin na Pinterestu viděn

 • Podrobná zobrazení: Kolikrát uživatelé pin otevřeli klepnutím

 • Uložení: Kolikrát uživatelé uložili pin na nástěnku

 • Kliknutí na odkaz: Kolikrát uživatelé klikli na pin vedoucí na cílovou stránku, na Pinterestu nebo mimo něj

Metriky pro videopiny

 • Zobrazení videa: Kolikrát bylo video zobrazeno po dobu minimálně 2 sekund s 50 % videa

 • Průměrná doba sledování: Průměrná doba, kterou uživatel strávil sledováním vašeho videa

 • Uložení: Kolikrát uživatelé uložili videopin na nástěnku

 • Kliknutí na odkaz: Kolikrát uživatelé klikli na videopin vedoucí na cílovou stránku, na Pinterestu nebo mimo něj

 • 95% zobrazení: Počet zobrazení videa do 95 % jeho délky

 • Celková doba sledování: Celková doba sledování vašeho videa v minutách

Metriky v reálném čase

Při prvním vytvoření příběhového pinu nebo videopinu, ukážeme vám metriky pro tento pin v reálném čase během prvních 24 hodin. Metriky v reálném čase jsou dobrým nástrojem, který vám pomůže zjistit, jak si váš pin vede hned po publikování. Po 24 hodinách budeme statistiky každou hodinu aktualizovat a provedeme následující úpravy, aby bylo možné zajistit přesnost finálních metrik:

 • Určení a vyfiltrování duplicitních událostí a událostí od uživatelů, kteří posílají spam
 • Souhrn včetně opětovných uložení vašeho původního pinu

Zobrazení metrik

 • Během prvních 24 hodin vám zobrazíme statistiky v reálném čase.
 • Po 24 hodinách vám budeme zobrazovat statistiky za posledních 24 hodin a každou hodinu je budeme aktualizovat.
 • Jakmile budou data připravena, ukážeme vám finální čísla. Zahrnují statistiky od chvíle, kdy byl pin vytvořen, až do posledního dne.

Chcete-li zobrazit další podrobnosti o vaší úspěšnosti, podívejte se do části Analytika Pinterestu. Protože statistiky pinů se aktualizují v reálném čase, mohou se od dat v analytice lišit.

Ještě potřebujete pomoc?
Kontaktujte nás