Díky Analytice Pinterestu lépe porozumíte svému celkovému působení na Pinterestu. Ukáže vám, jaký placený a organický publikovaný obsah má na Pinterestu největší ohlas.

Poznatky, které získáte z analytiky, vám mohou pomoci při rozhodování a přizpůsobování obsahu. Pokud například většina vašich zobrazení pochází z mobilních zařízení, můžete svou webovou stránku optimalizovat pro mobilní zařízení. Pokud položka na vašem webu podporuje návštěvnost, můžete se ujistit, že je k dispozici, doporučit ji ve více pinech a uložit je na více nástěnkách.

Projděte si svůj celkový výkon, nejlepší piny a nástěnky a konkrétní metriky a filtrujte svá data.

Časem můžete zjistit, že váš výkon na Pinterestu kolísá nebo se snižuje. Zjistěte, jak odstranit potíže a zlepšit váš výkon.

Kontrolování výkonu

Výkon svých pinů, nástěnek a reklam si můžete zkontrolovat v reálném čase. Pamatujte, že tyto metriky v reálném čase jsou odhady a mohou se změnit. V důsledku toho se mohou snížit. Poznámka: Analytika v reálném čase není k dispozici pro metriky publika a není k dispozici ani při použití filtru typu obsahu.

Na stránce Přehled uvidíte Celkový výkon, Výkon v průběhu času, Nejlepší nástěnkyNejlepší piny za posledních 30 dní.

Můžete také zkontrolovat informace o publiku.

 • Přihlaste se ke svému firemnímu účtu Pinterest.
 • Klikněte na Analytika v horní části obrazovky a pak vyberte Přehled.
 • Pomocí analytiky Pinterestu můžete: 

 • Zkontrolovat konkrétní formáty pinů: Kliknutím na Všechny piny v horní části stránky můžete zobrazit celkový výkon nebo můžete vybrat Standardní piny, Produktové piny, Nápadové piny nebo Videopiny, pokud chcete zkontrolovat určitý formát pinu.
 • Filtrovat výsledky: Použijte panel filtrování v levé části obrazovky k zobrazení obsahu podle datového rozmezí, potvrzených účtů, typu obsahu, skupiny produktů, zařízení, věku, pohlaví, zdroje a formátu.
 • Zobrazit nejlepší piny nebo nástěnky: Posuňte se dolů, kde uvidíte svoje nejlepší piny nebo nástěnky seřazené podle počtu zobrazení, projevů zájmu, kliknutí na pin, odchozích kliknutí nebo uložení.
 • Exportovat data: Kliknutím na Exportovat v pravém horním rohu můžete exportovat snímek vybraných datových filtrů v souboru CSV.
 • Spusťte aplikaci Pinterest v zařízení a přihlaste se ke svému firemnímu účtu na Pinterestu.
 • Klepnutím na profilový obrázek v pravém dolním rohu přejděte na svůj profil.
 • Klepněte na ikonu sloupcového grafu v levém horním rohu.
 • Vyberte možnost Analytika.
 • Na stránce analytiky můžete:

 • Vybrat datové rozmezí: Klepnutím na Posledních 30 dní  ikonu se směrovou šipkou dolů v horní části obrazovky můžete zobrazit informace pro vybrané datové rozmezí.
 • Filtrovat výsledky: Klepnutím na  ikonu filtrování v pravém horním rohu můžete obsah zobrazit podle typu, potvrzených účtů, zařízení, zdroje a formátu. 
 • Zobrazit nejlepší piny: Posuňte se do dolní části obrazovky, kde uvidíte svoje nejlepší piny seřazené podle počtu zobrazení, a klepnutím na Zobrazit všechny piny si prohlédněte piny seřazené podle počtu zobrazení, projevů zájmu, kliknutí na pin, odchozích kliknutí nebo uložení.
 • Spusťte aplikaci Pinterest v zařízení a přihlaste se ke svému firemnímu účtu na Pinterestu.
 • Klepnutím na profilový obrázek v pravém dolním rohu přejděte na svůj profil.
 • Klepněte na ikonu sloupcového grafu v levém horním rohu.
 • Vyberte možnost Analytika.
 • Na stránce analytiky můžete:

 • Vybrat datové rozmezí: Klepnutím na Posledních 30 dní  ikonu se směrovou šipkou dolů v horní části obrazovky můžete zobrazit informace pro vybrané datové rozmezí.
 • Filtrovat výsledky: Klepnutím na  ikonu filtrování v levém horním rohu můžete obsah zobrazit podle typu, potvrzených účtů, zařízení, zdroje a formátu. 
 • Zobrazit nejlepší piny: Posuňte se do dolní části obrazovky, kde uvidíte svoje nejlepší piny seřazené podle počtu zobrazení, a klepnutím na Zobrazit všechny piny si prohlédněte piny seřazené podle počtu zobrazení, projevů zájmu, kliknutí na pin, odchozích kliknutí nebo uložení.
 • Metrika

  Níže jsou uvedeny metriky, které najdete v Analytice Pinterestu a pomocí kterých můžete zjistit, jak lidé projevují zájem a reagují na vaše piny. Poznámka: Analytika v reálném čase není k dispozici pro metriky publika.

  Metrika Definice
  Počet zobrazení Kolikrát byly vaše piny nebo reklamy zobrazeny na obrazovce
  Projevy zájmu Celkový počet projevů zájmu u vašich pinů. Zahrnuje uložení, kliknutí na pin, odchozí kliknutí, přejetí po kartě, kliknutí na sekundární kreativní prvky (sbírky) a přejetí vpřed nebo vzad po nápadovém pinu.
  Kliknutí na pin Celkový počet kliknutí na váš pin nebo reklamu za účelem otevření v podrobném zobrazení.
  Odchozí kliknutí Celkový počet případů, kdy uživatelé provedou akce, které je přivedou k cíli mimo Pinterest
  Míra odchozích kliknutí Celkový počet kliknutí na cílovou adresu URL přiřazenou k vašemu pinu vydělený celkovým počtem zobrazení vašich pinů na obrazovce
  Zobrazení videa Kolikrát bylo video zobrazeno po dobu minimálně 2 sekund při 50 % videa
  Průměrná doba přehrávání videa Průměrná doba, kterou někdo strávil přehráváním videa a statických obrázkových karet zahrnutých v pinu.
  Uložení Kolikrát uživatelé uložili váš videopin na nástěnku
  Míra kliknutí na pin Celkový počet kliknutí na váš pin nebo reklamu za účelem přechodu na obsah na Pinterestu nebo mimo něj vydělený celkovým počtem zobrazení vašich pinů nebo reklam na obrazovce.
  Přehrávání do 95 % Počet zobrazení videa do 95 % jeho délky
  Celková doba přehrávání (v minutách) Celková doba přehrávání videa v minutách
  10sekundová přehrávání Kolikrát bylo video zobrazeno po dobu minimálně 10 sekund nebo po delší dobu.
  Míra zájmu Celkový počet projevů zájmu u vašich pinů vydělený celkovým počtem zobrazení vašich pinů na obrazovce. Projevy zájmu zahrnují uložení, kliknutí na pin a odchozí kliknutí.
  Míra uložení Celkový počet uložení vašich pinů vydělený celkovým počtem zobrazení vašich pinů na obrazovce
  Celkové publikum Celkový počet lidí, kteří vaše piny viděli nebo na ně reagovali
  Celkové zaujaté publikum Počet lidí, kteří na vaše piny reagovali
  Celkové publikum za měsíc Celkový počet lidí, kteří viděli vaše piny nebo na ně reagovali během 30denního okna až do určitého dne včetně
  Celkové zaujaté publikum za měsíc Celkový počet lidí, kteří reagovali na vaše piny během 30denního okna až do určitého dne včetně
  Měsíční počet zobrazení Počet uložení vašich publikovaných pinů a pinů uložených z potvrzené domény nebo účtu na obrazovce za posledních 30 dní
  Výběr formátu pinu a filtrování dat

  Začněte tím, že v horní části stránky vyberete formát pinu, který chcete zkontrolovat, a poté pomocí filtrů v levé části stránky získejte další poznatky o svém výkonu. Poznámka: Analytika v reálném čase není k dispozici při použití filtru typu obsahu, věku nebo pohlaví, nebo když data rozdělíte.

 • Datové rozmezí: Můžete si zobrazit vlastní datová rozmezí za uplynulý rok a půl a také odhady v reálném čase za posledních 48 hodin. 
 • Typ obsahu:
  • Organický: Piny, které jste vytvořili nebo uložili ve svém profilu. Piny, které vytvořili nebo uložili jiní uživatelé a které podporují návštěvnost vaší potvrzené webové stránky nebo účtu.
  • Placený nebo získaný: Piny, které jste propagovali, včetně získané aktivity. To znamená, že piny uložené z kampaně, kterou jste vedli v minulosti, mohou pokračovat v získávání zobrazení a projevů zájmu, kdy lidé ukládají vaše piny na své nástěnky na Pinterestu.
 • Potvrzené účty: Co lidé na Pinterestu ukládají z vašich potvrzených webových stránek nebo účtů.
 • Zařízení: Na jakém zařízení si uživatelé vaše piny prohlíží
 • Věk: Jaké věkové skupiny reagují na vaše piny
 • Pohlaví: Jaká pohlaví reagují na vaše piny
 • Zdroj: Piny, které jste vytvořili a uložili vy, a aktivita pro piny, které vytvořili a uložili jiní uživatelé z vašich potvrzených účtů.
 • Uložený obsah: Budou zahrnuty statistiky pro piny, které jste uložili a které nejsou propojené s žádnou z vašich potvrzených domén.
 • Přihlaste se ke svému firemnímu účtu Pinterest.
 • Klikněte na Analytika v horní části obrazovky a pak vyberte Přehled.
 • Kliknutím na Všechny piny v horní části stránky můžete zobrazit data týkající se celkového výkon pinu nebo můžete kliknout na Standardní piny, Produktové piny, Nápadové piny nebo Videopiny, pokud chcete zobrazit data pro určitý formát pinu.
 • Vyberte filtry na levé straně.
  • Filtrování podle data: Klikněte na  ikonu šipky dolů pod možností Datové rozmezí. Vyberte datové rozmezí, které chcete zobrazit, nebo kliknutím na ikonu kalendáře vyberte vlastní počáteční a koncové datum. Data se automaticky aktualizují podle tohoto datového rozmezí. Přepněte možnost Použít odhady v reálném čase, pokud chcete zahrnout data za posledních 48 hodin.
  • Filtrování podle typu obsahu: V části Typy obsahu vyberte Vše, pokud chcete zobrazit dat z obou typů, nebo určete konkrétní typ obsahu výběrem možnosti Organické nebo Placené a získané. Pokud chcete vidět data hlášení z vašich reklam, přejděte na svůj řídicí panel hlášení. Pod grafem Výkon v průběhu času klikněte na ikonu šipky dolů vedle Zobrazení nebo vedle možnosti Rozdělit podle, pokud chcete zobrazit organickou a placenou aktivitu vedle sebe.
  • Filtrování podle skupiny produktů: Filtr skupiny produktů se zobrazí, pokud má váš účet aktivní kanál/katalog. Kliknutím na ikonu se směrovou šipkou dolů  pod možností Skupina produktů vyberte domovskou stránku nebo katalog.
  • Filtrování podle potvrzených účtů: Vyberte Všechny piny, pokud chcete zobrazit data ze všech účtů, nebo vyberte jeden z vašich potvrzených účtů.
  • Filtrování podle zařízení: Výběrem možnosti Vše můžete zobrazit data ze všech zařízení, nebo vybrat určitý typ zařízení výběrem možnosti Mobilní, Stolní nebo Tablet.
  • Filtrování podle věku: Vyberte Vše, pokud chcete zobrazit data od lidí všech věkových skupin, nebo jednu z věkových kategorií, pokud chcete zobrazit data z konkrétních věkových skupin.
  • Filtrování podle pohlaví: Vyberte Vše, pokud chcete zobrazit data od lidí všech pohlaví, případně vyberte Muž nebo Žena, pokud chcete zobrazit data od mužů nebo žen, nebo vyberte možnost Neurčeno k zobrazení dat od lidí neurčeného pohlaví. Poznámka: Neznámé odkazuje na lidi, kteří neuvedli své pohlaví.
  • Filtrování podle zdroje: Výběrem položky Vše zobrazíte data z obou zdrojů, výběrem možnosti Vaše piny zobrazíte piny vytvořené nebo uložené vámi, výběrem možnosti Ostatní piny zobrazíte piny vytvořené nebo uložené ostatními uživateli Pinterestu, které pocházejí z vaší potvrzené webové stránky nebo účtu.
  • Zahrnout data z uloženého obsahu: Přepnutím možnosti Zahrnout uložené piny zobrazte data z uložených pinů, které neodkazují zpět na vaše potvrzené domény.
 • Kliknutím na Exportovat v pravém horním rohu vyexportujete snímek vybraných datových filtrů v souboru CSV.

  Filtrování dat

  Použitím filtrů na levé straně můžete získat další poznatky o svém výkonu. Přihlaste se ke svému firemnímu účtu Pinterest v počítači, abyste mohli data filtrovat podle pohlaví a věku. Poznámka: Analytika v reálném čase není k dispozici při rozdělení dat.

 • Datové rozmezí: Můžete si zobrazit vlastní datová rozmezí za uplynulý rok a půl a také odhady v reálném čase za posledních 48 hodin. 
 • Typ obsahu:
  • Organický: Piny, které jste vytvořili nebo uložili ve svém profilu. Piny, které vytvořili nebo uložili jiní uživatelé a které podporují návštěvnost vaší potvrzené webové stránky nebo účtu.
  • Placený nebo získaný: Piny, které jste propagovali, včetně získané aktivity. To znamená, že piny uložené z kampaně, kterou jste vedli v minulosti, mohou pokračovat v získávání zobrazení a projevů zájmu, kdy lidé ukládají vaše piny na své nástěnky na Pinterestu.
 • Potvrzené účty: Co lidé na Pinterestu ukládají z vašich potvrzených webových stránek nebo účtů.
 • Zařízení: Na jakém zařízení si uživatelé vaše piny prohlíží
 • Zdroj: Piny, které jste vytvořili a uložili vy, a aktivita pro piny, které vytvořili a uložili jiní uživatelé z vašich potvrzených účtů.
 • Uložený obsah: Budou zahrnuty statistiky pro piny, které jste uložili a které nejsou propojené s  žádnou z vašich potvrzených domén.
 • Spusťte aplikaci Pinterest v zařízení a přihlaste se ke svému firemnímu účtu na Pinterestu.
 • Klepnutím na profilový obrázek v pravém dolním rohu přejděte na svůj profil.
 • Klepněte na ikonu sloupcového grafu v levém horním rohu.
 • Vyberte možnost Analytika.
 • Vyberte filtry, které chcete použít:
  • Filtrování podle data: Klepněte na Posledních 30 dní v horní části obrazovky. Vyberte datové rozmezí, které si chcete prohlédnout, nebo klepnutím na  ikonu se směrovou šipkou dolů pod položkou Od: a Do: vyberte vlastní datum zahájení a ukončení. Přepněte možnost Zobrazit odhady v reálném čase tak, aby byla zahrnuta data za posledních 48 hodin.
  • Filtrování podle typu obsahu: Klepněte na ikonu filtru v pravém horním rohu a vyberte Vše pod Typem obsahu, pokud chcete zobrazit data z obou typů obsahu, nebo určete typ obsahu výběrem možnosti Organické nebo Placené a získané.
  • Filtrování podle potvrzeného účtu: Klepněte na  ikonu filtru v pravém horním rohu. V části Potvrzený účet můžete výběrem možnosti Vše zobrazit data ze všech účtů, vybrat jeden z potvrzených účtů nebo vybrat Ostatní piny.
  • Filtrování podle zařízení: Klepněte na  ikonu filtru v pravém horním rohu. Pod položkou Zařízení můžete výběrem možnosti Vše zobrazit data ze všech zařízení, nebo vybrat určitý typ zařízení výběrem možnosti Mobilní, Stolní nebo Tablet.
  • Filtrování podle zdroje: Klepněte na ikonu filtru v pravém horním rohu. Pod položkou Zdroj výběrem možnosti Vše zobrazíte data z obou zdrojů, výběrem možnosti Vaše piny zobrazíte piny vytvořené nebo uložené vámi, výběrem možnosti Ostatní piny zobrazíte piny vytvořené nebo uložené ostatními uživateli Pinterestu, které pocházejí z vaší potvrzené webové stránky nebo účtu.
  • Filtrování podle formátu: Klepněte na  ikonu filtru v pravém horním rohu. Pod položkou Formát výběrem možnosti Vše zobrazíte data ze všech formátů, nebo určete formát výběrem možnosti Standardní, Produkt, Video nebo Nápad.
  • Zahrnout data z uloženého obsahu: Klepněte na ikonu filtru v pravém horním rohu a přepnutím možnosti Zahrnout uložené piny v části Data  zobrazte data z uložených pinů, které neodkazují zpět na vaše potvrzené domény. 
 • Klepněte na Hotovo.
 • Filtrování dat

  Použitím filtrů na levé straně můžete získat další poznatky o svém výkonu. Přihlaste se ke svému firemnímu účtu Pinterest v počítači, abyste mohli data filtrovat podle pohlaví a věku. Poznámka: Analytika v reálném čase není k dispozici při rozdělení dat.

 • Datové rozmezí: Můžete si zobrazit vlastní datová rozmezí za uplynulý rok a půl a také odhady v reálném čase za posledních 48 hodin. 
 • Typ obsahu:
  • Organický: Piny, které jste vytvořili nebo uložili ve svém profilu. Piny, které vytvořili nebo uložili jiní uživatelé a které podporují návštěvnost vaší potvrzené webové stránky nebo účtu.
  • Placený nebo získaný: Piny, které jste propagovali, včetně získané aktivity. To znamená, že piny uložené z kampaně, kterou jste vedli v minulosti, mohou pokračovat v získávání zobrazení a projevů zájmu, kdy lidé ukládají vaše piny na své nástěnky na Pinterestu.
 • Potvrzené účty: Co lidé na Pinterestu ukládají z vašich potvrzených webových stránek nebo účtů.
 • Zařízení: Na jakém zařízení si uživatelé vaše piny prohlíží
 • Zdroj: Piny, které jste vytvořili a uložili vy, a aktivita pro piny, které vytvořili a uložili jiní uživatelé z vašich potvrzených účtů.
 • Uložený obsah: Budou zahrnuty statistiky pro piny, které jste uložili a které nejsou propojené s  žádnou z vašich potvrzených domén.
 • Spusťte aplikaci Pinterest v zařízení a přihlaste se ke svému firemnímu účtu na Pinterestu.
 • Klepnutím na profilový obrázek v pravém dolním rohu přejděte na svůj profil.
 • Klepněte na ikonu sloupcového grafu v levém horním rohu.
 • Vyberte možnost Analytika.
 • Vyberte filtry, které chcete použít:
  • Filtrování podle data: Klepněte na Posledních 30 dní v horní části obrazovky. Vyberte datové rozmezí, které si chcete prohlédnout, nebo klepnutím na  ikonu se směrovou šipkou dolů pod položkou Od: a Do: vyberte vlastní datum zahájení a ukončení. Přepněte možnost Zobrazit odhady v reálném čase tak, aby byla zahrnuta data za posledních 48 hodin.
  • Filtrování podle typu obsahu: Klepněte na ikonu filtru v pravém horním rohu a vyberte Vše pod Typem obsahu, pokud chcete zobrazit data z obou typů obsahu, nebo určete typ obsahu výběrem možnosti Organické nebo Placené a získané.
  • Filtrování podle potvrzeného účtu: Klepněte na  ikonu filtru v pravém horním rohu. V části Potvrzený účet můžete výběrem možnosti Vše zobrazit data ze všech účtů, vybrat jeden z potvrzených účtů nebo vybrat Ostatní piny.
  • Filtrování podle zařízení: Klepněte na  ikonu filtru v pravém horním rohu. Pod položkou Zařízení můžete výběrem možnosti Vše zobrazit data ze všech zařízení, nebo vybrat určitý typ zařízení výběrem možnosti Mobilní, Stolní nebo Tablet.
  • Filtrování podle zdroje: Klepněte na ikonu filtru v pravém horním rohu. Pod položkou Zdroj výběrem možnosti Vše zobrazíte data z obou zdrojů, výběrem možnosti Vaše piny zobrazíte piny vytvořené nebo uložené vámi, výběrem možnosti Ostatní piny zobrazíte piny vytvořené nebo uložené ostatními uživateli Pinterestu, které pocházejí z vaší potvrzené webové stránky nebo účtu.
  • Filtrování podle formátu: Klepněte na  ikonu filtru v pravém horním rohu. Pod položkou Formát výběrem možnosti Vše zobrazíte data ze všech formátů, nebo určete formát výběrem možnosti Standardní, Produkt, Video nebo Nápad.
  • Zahrnout data z uloženého obsahu: Klepněte na ikonu filtru v pravém horním rohu a přepnutím možnosti Zahrnout uložené piny v části Data  zobrazte data z uložených pinů, které neodkazují zpět na vaše potvrzené účty.
 • Klepněte na Hotovo.
 • Prohlížení nejlepších pinů

  Při filtrování dat se zobrazí vaše nejoblíbenější piny pro vybraný filtr. Nejoblíbenější piny, organické nebo placené, jsou ty, které lidé nejčastěji zobrazovali nebo na ně nejvíce reagovali.

  Pro začátek budou vaše nejlepší piny a nástěnky seřazeny podle největšího počtu zobrazení. Kliknutím na  ikonu se směrovou šipkou dolů pod položkou Nejlepší nástěnky nebo Nejlepší piny aktualizujte filtr na projevy zájmu, kliknutí na pin, odchozí kliknutí nebo uložení.

  Pro začátek budou vaše nejlepší piny a nástěnky seřazeny podle největšího počtu zobrazení. Klepněte na Zobrazit všechny piny, pak  ikonu se směrovou šipkou dolů vedle položky Zobrazení a aktualizujte filtr na projevy zájmu, kliknutí na pin, odchozí kliknutí nebo uložení. Tyto změny se automaticky uloží.

  Pro začátek budou vaše nejlepší piny a nástěnky seřazeny podle největšího počtu zobrazení. Klepnutím na Zobrazit všechny piny, pak  ikonu šipky dolů vedle Zobrazení aktualizujte filtr na projevy zájmu, kliknutí na pin, odchozí kliknutí nebo uložení. Klepnutím na Hotovo změny uložte. Pokud chcete zobrazit pouze piny, které jste vytvořili za posledních 30 dní, vyberte možnost Piny vytvořené za posledních 30 dní.

  End of Other articles Links
  Ještě potřebujete pomoc? Kontaktujte nás
  User feedback
  Byl tento článek užitečný?

  collection_fields

  Jak můžeme tento článek vylepšit?