Ikona chatu s vykřičníkem Analytika může být k dispozici pouze vlastníkům účtů od určitého věku.

Díky Analytice Pinterestu lépe porozumíte svému celkovému působení na Pinterestu. Ukáže vám, jaký placený a organický zveřejněný obsah má na Pinterestu největší ohlas.

Poznatky, které získáte z Analytiky Pinterestu, vám můžou pomáhat při rozhodování a přizpůsobování obsahu. Pokud například většina vašich zobrazení pochází z mobilních zařízení, můžete svou webovou stránku optimalizovat pro mobilní zařízení. Pokud některá položka na vašem webu zvyšuje návštěvnost, můžete zajistit, aby byla k dispozici, doporučovat ji ve více pinech a uložit je na více nástěnek.

Časem můžete zjistit, že váš výkon na Pinterestu kolísá nebo se snižuje. Zjistěte, jak odstranit potíže a zlepšit váš výkon.

Než začnete

Pokud chcete zobrazit Analytiku Pinterestu, musíte si nastavit firemní účet.

Sledování výkonu

Stránka Přehled analytiky nabízí stručný přehled vašeho výkonu, nejlepších pinů a nástěnek a konkrétních metrik a filtrů.

Uvidíte Celkový výkon, Výkon v průběhu času, Nejlepší nástěnkyNejlepší piny za posledních 30 dní. Pamatujte, že tyto metriky v reálném čase jsou odhady a mohou se změnit. V důsledku toho se mohou snížit.

Poznámka: Analytika v reálném čase není k dispozici pro metriky publika a ani při použití filtru typu obsahu.

Jak zobrazit analytiku:

 • Přihlaste se ke svému firemnímu účtu Pinterest.
 • V levém horním rohu stránky klikněte na ikonu hamburgeru .
 • V části Analytika vyberte Přehled.
 • Jak zobrazit analytiku:

 • Spusťte aplikaci Pinterest v zařízení a přihlaste se ke svému firemnímu účtu na Pinterestu.
 • Klepnutím na profilový obrázek v pravém dolním rohu přejděte na svůj profil.
 • Vlevo nahoře klepněte na ikonu sloupcového grafu .
 • Vyberte možnost Analytika.
 • Jak zobrazit analytiku:

 • Spusťte aplikaci Pinterest v zařízení a přihlaste se ke svému firemnímu účtu na Pinterestu.
 • Klepnutím na profilový obrázek v pravém dolním rohu přejděte na svůj profil.
 • Vlevo nahoře klepněte na ikonu sloupcového grafu .
 • Vyberte možnost Analytika.
 • Metrika

  Níže jsou uvedeny všechny metriky dostupné v Analytice Pinterestu. Každá metrika vám pomůže zjistit, jak lidé projevují zájem a reagují na vaše piny.

  Metrika Definice
  Projevy zájmu Celkový počet projevů zájmu u vašich pinů. Zahrnuje uložení, kliknutí na pin, odchozí kliknutí, přejetí po kartě karuselu, kliknutí na sekundární kreativní prvky (sbírky).
  Míra zájmu Celkový počet projevů zájmu u vašich pinů vydělený celkovým počtem zobrazení vašich pinů na obrazovce. Projevy zájmu zahrnují uložení, kliknutí na pin a odchozí kliknutí.
  Počet zobrazení Kolikrát byly vaše piny nebo reklamy zobrazeny na obrazovce
  Uložení Kolikrát uživatelé uložili pin na nástěnku.
  Míra uložení Celkový počet uložení vašich pinů vydělený celkovým počtem zobrazení vašich pinů na obrazovce
  Kliknutí na pin Celkový počet kliknutí na váš pin nebo reklamu za účelem otevření v podrobném zobrazení.
  Míra kliknutí na pin Celkový počet kliknutí na váš pin nebo reklamu za účelem přechodu na obsah na Pinterestu nebo mimo něj vydělený celkovým počtem zobrazení vašich pinů nebo reklam na obrazovce.
  Odchozí kliknutí Celkový počet případů, kdy uživatelé provedou akce, které je přivedou k cíli mimo Pinterest

  Poznámka: Odchozí kliknutí se měří od data přidání odkazu.

  Míra odchozích kliknutí Celkový počet kliknutí na cílovou adresu URL přiřazenou k vašemu pinu vydělený celkovým počtem zobrazení vašich pinů na obrazovce

  Poznámka: Odchozí kliknutí se měří od data přidání odkazu.

  Návštěvy profilu Kolikrát lidé po zobrazení vašeho pinu navštívili váš profil.
  Sledování Kolikrát vás uživatelé po zobrazení jednoho z vašich pinů začali sledovat.
  Zobrazení videa Kolikrát bylo video zobrazeno po dobu minimálně 2 sekund při 50 % videa
  Průměrná doba přehrávání videa Průměrná doba, kterou někdo strávil přehráváním videa a statických obrázkových karet zahrnutých v pinu.
  10sekundová přehrávání Kolikrát bylo video zobrazeno po dobu minimálně 10 sekund nebo po delší dobu.
  Přehrávání do 95 % Počet zobrazení videa do 95 % jeho délky
  Celková doba přehrávání (v minutách) Celková doba přehrávání videa v minutách
  Celkové publikum* Celkový počet lidí, kteří vaše piny viděli nebo na ně reagovali
  Zaujaté publikum* Počet lidí, kteří na vaše piny reagovali
  Celkové publikum za měsíc* Celkový počet lidí, kteří viděli vaše piny nebo na ně reagovali během 30denního okna až do určitého dne včetně
  Zaujaté publikum za měsíc* Celkový počet lidí, kteří reagovali na vaše piny během 30denního okna až do určitého dne včetně
  Měsíční počet zobrazení Počet uložení vašich publikovaných pinů a pinů uložených z potvrzené domény nebo účtu na obrazovce za posledních 30 dní

  *Poznámka: Analytika v reálném čase není k dispozici pro metriky publika.

  Formáty pinů

  V závislosti na formátu pinu (obrázek nebo video) uvidíte různé metriky.

 • Všechny piny bez ohledu na formát zahrnují následující základní metriky: zobrazení, uložení, kliknutí na pin, návštěvy profilu, sledováníodchozí kliknutí.
 • Videopiny mají ještě několik dalších metrik. Kromě základních metrik můžete sledovat zobrazení videa, dobu sledováníprůměrnou dobu sledování.
 • Poznámka: Všechny organické nápadové piny vytvořené před 16. srpnem 2023 jsou považovány za formát videa. Nápadové piny s jedním obrázkem vytvořené 16. srpna 2023 nebo později jsou považovány za formát obrázku.

  Filtrování dat

  Existují různé filtry, které můžete použít k získání dalších informací o vašem výkonu. Pokud jste inzerent nebo obchodník, můžete také zobrazit další data vykazování pro reklamy tak, že navštívíte řídicí panel vykazování.

  Ke všem níže uvedeným filtrům se dostanete tak, že v pravém horním rohu obrazovky klepnete na Další filtry ikonu filtru . Po použití filtru můžete kliknutím na Exportovat v pravém horním rohu exportovat snímek vybraných datových filtrů v souboru CSV.

  Filtr Co to je Jak ho používat
  Datové rozmezí Umožňuje zobrazit vlastní datová rozmezí za uplynulý rok a půl a také odhady v reálném čase za posledních 48 hodin. Vyberte datové rozmezí, které chcete vidět, nebo vyberte vlastní počáteční a koncové datum. Podle tohoto datového rozmezí se automaticky aktualizují data.

  Přepněte možnost Použít odhady v reálném čase, pokud chcete zahrnout data za posledních 48 hodin.

  Typ obsahu* Organické: Piny, které jste vytvořili nebo uložili ve svém profilu. Piny, které vytvořili nebo uložili jiní uživatelé a které přivádějí lidi na vaši potvrzenou webovou stránku nebo účet.

  Placený nebo získaný: Piny, které jste propagovali, včetně získané aktivity. To znamená, že piny uložené z kampaně, kterou jste vedli v minulosti, mohou pokračovat v získávání zobrazení a projevů zájmu, kdy lidé ukládají vaše piny na své nástěnky na Pinterestu.

  Použijte filtr Typu obsahu (nebo nabídku v horní části stránky Přehled).  Výběrem možnosti Vše zobrazíte data pro všechny vaše piny (organické nebo propagované).

  Výběrem možnosti Organické zobrazíte data pouze pro organické piny.

  Výběrem možnosti Placené a získané zobrazíte pouze data pro propagovaný obsah.

  Pokud chcete zobrazit organickou a placenou aktivitu vedle sebe, pod Výkonem v průběhu času klikněte na ikonu šipky dolů vedle Zobrazení nebo vedle možnosti Rozdělit podle.

  Formát pinu Výběrem formátu pinu zobrazíte data výkonu na základě typu pinů, které jste vytvořili (například obrázek nebo video). Jako Typ obsahu vyberte Organické a pak kliknutím na rozbalovací nabídku Formát pinu zobrazte seznam formátů.

   

  Formáty reklamy Výběrem formátu reklamy zobrazíte data výkonu na základě typu reklamy, kterou jste vytvořili (například videoreklama nebo nápadová reklama). Jako Typ obsahu vyberte Placené a získané a pak kliknutím na rozbalovací nabídku Formát reklamy zobrazte seznam formátů.
  Skupina produktů Filtr skupiny produktů se zobrazí, pokud má váš účet aktivní kanál nebo katalog. Tento filtr umožňuje zjistit, jak si různé skupiny produktů vedou. Pomocí ikony se šipkou dolů  pod možností Skupina produktů vyberte kanál nebo katalog.
  Potvrzené účty Co si lidé na Pinterestu ukládají z vašich potvrzených webových stránek nebo účtů. Výběrem možnosti Všechny piny zobrazíte data ze všech účtů. Nebo vyberte některý z vašich potvrzených účtů.
  Zařízení Na jakém zařízení si uživatelé vaše piny prohlížejí. Výběrem možnosti Vše zobrazíte data ze všech zařízení. Nebo můžete určit typ zařízení výběrem možnosti Mobil, Počítač nebo Tablet.
  Věk* Jaké věkové skupiny na vaše piny reagují. Výběrem možnosti Vše zobrazíte data od lidí všech věkových skupin. Nebo výběrem jedné z věkových kategorií zobrazte data z konkrétních věkových skupin.
  Pohlaví* Jaká pohlaví na vaše piny reagují.

  Výběrem možnosti Vše zobrazíte data od lidí všech pohlaví.

  Výběrem možnosti Muži nebo Ženy zobrazíte data od mužů nebo žen.

  Výběrem možnosti Neurčeno zobrazíte data od lidí, kteří své pohlaví neuvedli.

  Zdroj Piny, které jste vytvořili a uložili vy, a aktivita pro piny, které vytvořili a uložili jiní uživatelé z vašich potvrzených účtů. Výběrem možnosti Vše zobrazíte data z pinů vytvořených a uložených vámi i pinů, které vytvořili a uložili jiní uživatelé z vašich potvrzených účtů.

  Výběrem možnosti Vaše piny zobrazíte pouze piny vytvořené nebo uložené vámi.

  Výběrem možnosti Ostatní piny zobrazíte pouze piny vytvořené nebo uložené jinými uživateli na Pinterestu, které pocházejí z vaší potvrzené webové stránky nebo účtu.

  Uložený obsah Budou zahrnuty statistiky pro piny, které jste uložili a které nejsou propojené s žádnou z vašich potvrzených domén. Přepnutím možnosti Zahrnout uložené piny zobrazíte data z uložených pinů, které neodkazují zpět na vaše potvrzené domény.

  *Poznámka: Analytika v reálném čase není k dispozici při použití filtru typu obsahu, věku nebo pohlaví, nebo když data rozdělíte.

  Ke všem níže uvedeným filtrům se dostanete tak, že v pravém horním rohu obrazovky klepnete na ikonu filtru .

  Filtr Co to je Jak ho používat
  Datové rozmezí Umožňuje zobrazit vlastní datová rozmezí za uplynulý rok a půl a také odhady v reálném čase za posledních 48 hodin. Vyberte datové rozmezí, které chcete vidět, nebo vyberte vlastní počáteční a koncové datum. Podle tohoto datového rozmezí se automaticky aktualizují data.

  Přepněte možnost Použít odhady v reálném čase, pokud chcete zahrnout data za posledních 48 hodin.

  Typ obsahu* Organické: Piny, které jste vytvořili nebo uložili ve svém profilu. Piny, které vytvořili nebo uložili jiní uživatelé a které přivádějí lidi na vaši potvrzenou webovou stránku nebo účet.

  Placený nebo získaný: Piny, které jste propagovali, včetně získané aktivity. To znamená, že piny uložené z kampaně, kterou jste vedli v minulosti, mohou pokračovat v získávání zobrazení a projevů zájmu, kdy lidé ukládají vaše piny na své nástěnky na Pinterestu.

  Výběrem možnosti Vše zobrazíte data pro všechny vaše piny (organické nebo propagované).  Výběrem možnosti Organické zobrazíte data pouze pro organické piny. Klepnutím na formát pinu zobrazíte data výkonu na základě daného typu pinu.  Výběrem možnosti Placené a získané zobrazíte pouze data pro propagovaný obsah. Klepnutím na Formát reklamy zobrazíte data výkonu na základě daného typu reklamy.
  Formát pinu Výběrem formátu pinu zobrazíte data výkonu na základě typu pinů, které jste vytvořili (například obrázek nebo video). V části Typ obsahu vyberte Organické a klepnutím na Formát pinu zobrazte seznam formátů.
  Formáty reklamy Výběrem formátu reklamy zobrazíte data výkonu na základě typu reklamy, kterou jste vytvořili (například videoreklama nebo nápadová reklama). Jako Typ obsahu vyberte Placené a získané a pak kliknutím na Formát reklamy zobrazte seznam formátů.
  Skupina produktů Filtr skupiny produktů se zobrazí, pokud má váš účet aktivní kanál nebo katalog. Tento filtr umožňuje zjistit, jak si různé skupiny produktů vedou. Pomocí ikony se šipkou dolů  pod možností Skupina produktů vyberte kanál nebo katalog.
  Potvrzené účty Co si lidé na Pinterestu ukládají z vašich potvrzených webových stránek nebo účtů. Výběrem možnosti Všechny piny zobrazíte data ze všech účtů. Nebo vyberte některý z vašich potvrzených účtů.
  Zařízení Na jakém zařízení si uživatelé vaše piny prohlížejí. Výběrem možnosti Vše zobrazíte data ze všech zařízení. Nebo můžete určit typ zařízení výběrem možnosti Mobil, Počítač nebo Tablet.
  Věk* Jaké věkové skupiny na vaše piny reagují. Pokud chcete data filtrovat podle věku, zobrazte si Analytiku Pinterestu v prohlížeči na počítači nebo mobilním zařízení.
  Pohlaví* Jaká pohlaví na vaše piny reagují. Pokud chcete data filtrovat podle pohlaví, zobrazte si Analytiku Pinterestu v prohlížeči na počítači nebo mobilním zařízení.
  Zdroj Piny, které jste vytvořili a uložili vy, a aktivita pro piny, které vytvořili a uložili jiní uživatelé z vašich potvrzených účtů. Výběrem možnosti Vše zobrazíte data z pinů vytvořených a uložených vámi i pinů, které vytvořili a uložili jiní uživatelé z vašich potvrzených účtů.

  Výběrem možnosti Vaše piny zobrazíte pouze piny vytvořené nebo uložené vámi.

  Výběrem možnosti Ostatní piny zobrazíte pouze piny vytvořené nebo uložené jinými uživateli na Pinterestu, které pocházejí z vaší potvrzené webové stránky nebo účtu.

  Uložený obsah Budou zahrnuty statistiky pro piny, které jste uložili a které nejsou propojené s žádnou z vašich potvrzených domén. Přepnutím možnosti Zahrnout uložené piny zobrazíte data z uložených pinů, které neodkazují zpět na vaše potvrzené domény.

  *Poznámka: Analytika v reálném čase není k dispozici při použití filtru typu obsahu, věku nebo pohlaví, nebo když data rozdělíte.

  Ke všem níže uvedeným filtrům se dostanete tak, že v pravém horním rohu obrazovky klepnete na ikonu filtru .

  Filtr Co to je Jak ho používat
  Datové rozmezí Umožňuje zobrazit vlastní datová rozmezí za uplynulý rok a půl a také odhady v reálném čase za posledních 48 hodin. Vyberte datové rozmezí, které chcete vidět, nebo vyberte vlastní počáteční a koncové datum. Podle tohoto datového rozmezí se automaticky aktualizují data.

  Přepněte možnost Použít odhady v reálném čase, pokud chcete zahrnout data za posledních 48 hodin.

  Typ obsahu* Organické: Piny, které jste vytvořili nebo uložili ve svém profilu. Piny, které vytvořili nebo uložili jiní uživatelé a které přivádějí lidi na vaši potvrzenou webovou stránku nebo účet.

  Placený nebo získaný: Piny, které jste propagovali, včetně získané aktivity. To znamená, že piny uložené z kampaně, kterou jste vedli v minulosti, mohou pokračovat v získávání zobrazení a projevů zájmu, kdy lidé ukládají vaše piny na své nástěnky na Pinterestu.

  Výběrem možnosti Vše zobrazíte data pro všechny vaše piny (organické nebo propagované).  Výběrem možnosti Organické zobrazíte data pouze pro organické piny. Klepnutím na formát pinu zobrazíte data výkonu na základě daného typu pinu.  Výběrem možnosti Placené a získané zobrazíte pouze data pro propagovaný obsah. Klepnutím na Formát reklamy zobrazíte data výkonu na základě daného typu reklamy.
  Formát pinu Výběrem formátu pinu zobrazíte data výkonu na základě typu pinů, které jste vytvořili (například obrázek nebo video). V části Typ obsahu vyberte Organické a klepnutím na Formát pinu zobrazte seznam formátů.
  Formáty reklamy Výběrem formátu reklamy zobrazíte data výkonu na základě typu reklamy, kterou jste vytvořili (například videoreklama nebo nápadová reklama). Jako Typ obsahu vyberte Placené a získané a pak kliknutím na Formát reklamy zobrazte seznam formátů.
  Skupina produktů Filtr skupiny produktů se zobrazí, pokud má váš účet aktivní kanál nebo katalog. Tento filtr umožňuje zjistit, jak si různé skupiny produktů vedou. Pomocí ikony se šipkou dolů  pod možností Skupina produktů vyberte kanál nebo katalog.
  Potvrzené účty Co si lidé na Pinterestu ukládají z vašich potvrzených webových stránek nebo účtů. Výběrem možnosti Všechny piny zobrazíte data ze všech účtů. Nebo vyberte některý z vašich potvrzených účtů.
  Zařízení Na jakém zařízení si uživatelé vaše piny prohlížejí. Výběrem možnosti Vše zobrazíte data ze všech zařízení. Nebo můžete určit typ zařízení výběrem možnosti Mobil, Počítač nebo Tablet.
  Věk* Jaké věkové skupiny na vaše piny reagují. Pokud chcete data filtrovat podle věku, zobrazte si Analytiku Pinterestu v prohlížeči na počítači nebo mobilním zařízení.
  Pohlaví* Jaká pohlaví na vaše piny reagují. Pokud chcete data filtrovat podle pohlaví, zobrazte si Analytiku Pinterestu v prohlížeči na počítači nebo mobilním zařízení.
  Zdroj Piny, které jste vytvořili a uložili vy, a aktivita pro piny, které vytvořili a uložili jiní uživatelé z vašich potvrzených účtů. Výběrem možnosti Vše zobrazíte data z pinů vytvořených a uložených vámi i pinů, které vytvořili a uložili jiní uživatelé z vašich potvrzených účtů.

  Výběrem možnosti Vaše piny zobrazíte pouze piny vytvořené nebo uložené vámi.

  Výběrem možnosti Ostatní piny zobrazíte pouze piny vytvořené nebo uložené jinými uživateli na Pinterestu, které pocházejí z vaší potvrzené webové stránky nebo účtu.

  Uložený obsah Budou zahrnuty statistiky pro piny, které jste uložili a které nejsou propojené s žádnou z vašich potvrzených domén. Přepnutím možnosti Zahrnout uložené piny zobrazíte data z uložených pinů, které neodkazují zpět na vaše potvrzené domény.

  *Poznámka: Analytika v reálném čase není k dispozici při použití filtru typu obsahu, věku nebo pohlaví, nebo když data rozdělíte.

  Prohlížení nejlepších pinů

  Při filtrování dat se zobrazí vaše nejoblíbenější piny pro vybraný filtr. Nejoblíbenější piny, organické nebo placené, jsou ty, které lidé nejčastěji zobrazovali nebo na ně nejvíce reagovali.

  Pro začátek budou vaše nejlepší piny a nástěnky seřazeny podle největšího počtu zobrazení. Kliknutím na  ikonu se šipkou dolů pod možností Nejlepší nástěnky nebo Nejlepší piny aktualizujte filtr na projevy zájmu, kliknutí na pin, odchozí kliknutí nebo uložení.

  Pro začátek budou vaše nejlepší piny a nástěnky seřazeny podle největšího počtu zobrazení. Kliknutím na  ikonu se šipkou dolů pod možností Nejlepší nástěnky nebo Nejlepší piny aktualizujte filtr na projevy zájmu, kliknutí na pin, odchozí kliknutí nebo uložení.

  Pro začátek budou vaše nejlepší piny a nástěnky seřazeny podle největšího počtu zobrazení. Klepnutím na Zobrazit všechny piny, pak  ikonu šipky dolů vedle Zobrazení aktualizujte filtr na projevy zájmu, kliknutí na pin, odchozí kliknutí nebo uložení. Klepnutím na Hotovo změny uložte.

  Co dál?

  Zjistěte, jak si můžete prohlédnout Statistiky pinůInformace o publiku, abyste porozuměli tomu, jak si jednotlivé piny na Pinterestu vedou a kdo si je prohlíží.

  End of Other articles Links
  User feedback
  Byl tento článek užitečný?

  collection_fields

  Jak můžeme tento článek vylepšit?