Analytika Pinterestu

Díky analytice Pinterestu lépe porozumíte svému celkovému působení na Pinterestu. Udává, jaký obsah, placený i organický, má na Pinterestu největší ohlas.

Prohlížení úspěšnosti obsahu

 1. Přihlaste se ke svému firemnímu účtu Pinterest.

 2. Klikněte na Analytika v levém horním rohu a vyberte Přehled.

Na stránce analytiky můžete:

 • Filtrovat výsledky: Použijte panel filtrování vlevo, kde můžete zobrazit obsah podle data, typu obsahu, potvrzených účtů, zařízení, zdroje a formátu.

 • Zobrazit nejlepší piny: Posuňte se dolů, kde uvidíte svoje nejlepší piny seřazené podle počtu zobrazení nebo projevů zájmu.

 • Vyexportovat data: Kliknutím na Exportovat v pravém horním rohu můžete vyexportovat snímek vybraných datových filtrů v souboru CSV.

 1. Přihlaste se ke svému firemnímu účtu Pinterest.
 2. Klepnutím na profilový obrázek v pravém dolním rohu přejděte na svůj profil.
 3. Klepněte na Zobrazit další pod částí „Vaše analytika“.

Na stránce analytiky můžete:

 • Zobrazit přehled: Klepnutím na Přehled v horní části obrazovky můžete zobrazit svá zobrazení, celkové publikum, projevy zájmu a zaujaté publikum.
 • Filtrovat výsledky: Klepnutím na ikonu filtrování v pravém horním rohu můžete obsah zobrazit podle typu, potvrzených účtů, zařízení, zdroje a formátu.
 • Zobrazit nejlepší piny: Klepnutím na Nejlepší piny v horní části obrazovky můžete zobrazit vaše nejlepší piny seřazené podle počtu zobrazení nebo projevů zájmu.
 1. Přihlaste se ke svému firemnímu účtu Pinterest.
 2. Klepnutím na profilový obrázek v pravém dolním rohu přejděte na svůj profil.
 3. Klepněte na Zobrazit další pod částí „Vaše analytika“.

Na stránce analytiky můžete:

 • Zobrazit přehled: Klepnutím na Přehled v horní části obrazovky můžete zobrazit svá zobrazení, celkové publikum, projevy zájmu a zaujaté publikum.
 • Filtrovat výsledky: Klepnutím na ikonu filtrování v pravém horním rohu můžete obsah zobrazit podle typu, potvrzených účtů, zařízení, zdroje a formátu.
 • Zobrazit nejlepší piny: Klepnutím na Nejlepší piny v horní části obrazovky můžete zobrazit vaše nejlepší piny seřazené podle počtu zobrazení nebo projevů zájmu.

Poznatky, které získáte z analytiky, vám mohou pomoci při rozhodování a přizpůsobování obsahu. Pokud například většina vašich zobrazení pochází z mobilních zařízení, můžete svou webovou stránku optimalizovat pro mobilní zařízení. Pokud položka na vašem webu podporuje návštěvnost, můžete se ujistit, že je k dispozici, doporučit ji ve více pinech a uložit je na více nástěnkách.

Analytika videa

 1. Přihlaste se ke svému firemnímu účtu Pinterest.
 2. Klikněte na Analytika v levém horním rohu a vyberte Přehled.
 3. Klikněte na Video na levé straně.
  • Uvidíte svoje nejlepší videopiny seřazené podle počtu zobrazení nebo projevů zájmu.
  • Kliknutím na Exportovat v pravém horním rohu vyexportujete snímek vybraných datových filtrů v souboru CSV.

 Analytika videa je k dispozici pouze ve verzi pro stolní zařízení. 
 

Analytika videa je k dispozici pouze ve verzi pro stolní zařízení. 

Nejlepší piny a nástěnky

Při filtrování dat se zobrazí vaše nejlepší piny a nástěnky pro vybraný filtr. Nejlepší piny a nástěnky jsou organické nebo placené piny a nástěnky, které lidé nejčastěji zobrazovali nebo na ně nejvíce reagovali. 

Pro začátek budou vaše nejlepší piny a nástěnky seřazeny podle největšího počtu zobrazení. Kliknutím na „Nejlepší piny“ nebo „Nejlepší nástěnky“ aktualizujte filtr na počet projevů zájmu, uložení, podrobných zobrazení nebo kliknutí na odkaz. 

Metrika

Metrika Definice
Počet zobrazení Celkový počet zobrazení vašich pinů
Projevy zájmu Celkový počet projevů zájmu u vašich pinů. Ty zahrnují uložení, podrobná zobrazení, kliknutí na odkaz a přejetí po kartě karuselu.
Otevření pinu Celkový počet případů, kdy lidé zobrazili otevřenou verzi vašeho pinu
Uložení Celkový počet uložení pinů uživateli na nástěnku
Kliknutí na odkaz Celkový počet případů, kdy lidé kliknutím na váš pin přešli do cíle na Pinterestu nebo mimo něj
Zobrazení videa Kolikrát bylo video zobrazeno po dobu minimálně 2 sekund při 50 % videa
Průměrná doba sledování Průměrná doba, kterou uživatel strávil sledováním vašeho videa
Uložení Kolikrát uživatelé uložili videopin na nástěnku
Míra kliknutí na odkaz Kolikrát uživatelé klikli na videopin vedoucí na cílovou stránku, na Pinterestu nebo mimo něj
95% zobrazení Počet zobrazení videa do 95 % jeho délky
Celková doba sledování Celková doba sledování videa v minutách
10sekundová zhlédnutí Kolikrát bylo video zobrazeno po dobu minimálně 10 sekund nebo po delší dobu

 

Filtry

Použitím filtrů můžete zobrazit další poznatky o vaší úspěšnosti:

 • Datum: Zobrazení dat od 1. ledna 2019 dál
 • Organický obsah: Piny, které jste vytvořili nebo uložili ve svém profilu nebo piny, které vytvořili nebo uložili jiní uživatelé a které podporují návštěvnost vaší potvrzené webové stránky nebo účtu
 • Placený obsah: Piny, které jste propagovali, včetně získané aktivity. To znamená, že piny uložené z kampaně, kterou jste vedli v minulosti, mohou pokračovat v získávání zobrazení a projevů zájmu, kdy lidé ukládají vaše piny na své nástěnky na Pinterestu.
 • Zdroj: Co lidé na Pinterestu ukládají z vaší ověřené webové stránky

Filtrování dat

 1. Přejděte na analytiku.
 2. Vyhledejte podokno filtrování vlevo.
  • Filtrování podle data: Klikněte na ikonu hodin pod položkou „Datové rozmezí“. Vyberte kroužek vedle datového rozmezí, které chcete vidět, nebo v kalendáři vyberte vlastní počáteční a koncové datum. Data se automaticky aktualizují podle tohoto časového rámce.
  • Filtrování podle typu obsahu: Výběrem položky Vše zobrazíte data z obou typů, nebo určete konkrétní typ obsahu výběrem položky Organický nebo Placený v části „Typy obsahu“. Pokud chcete vidět data hlášení z vašich reklam, přejděte na svůj řídicí panel hlášení. Přejděte do horní části grafu a pomocí rozevírací šipky vedle položky „Zobrazení“ a „Rozdělit podle“ zobrazte organickou a placenou aktivitu vedle sebe.
  • Filtrování podle zdroje: Výběrem položky Vše zobrazíte data z obou zdrojů. Výběrem možnosti „Vaše piny“ zobrazíte piny vytvořené nebo uložené vámi, výběrem možnosti „Ostatní piny“ zobrazíte piny vytvořené nebo uložené ostatními uživateli Pinterestu, které odkazují na vaši potvrzenou webovou stránku nebo účet.
 1. Klepnutím na profilový obrázek v pravém dolním rohu přejděte na svůj profil.
 2. Klepněte na Zobrazit další pod částí „Vaše analytika“.
  • Filtrování podle data: Klepněte na Posledních 30 dní v horní části. Vyberte kroužek vedle datového rozmezí, které chcete vidět, nebo z rozevíracích nabídek vyberte vlastní počáteční a koncové datum. Klepněte na Hotovo.
 3. Klepněte na ikonu filtrování vpravo nahoře.
  1. Filtrování podle typu obsahu: V části „Typy obsahu“ výběrem položky Vše zobrazíte data z obou typů, nebo určete konkrétní typ obsahu výběrem položky Organický nebo Placený. Klepněte na Hotovo.
  2. Filtrování podle zdroje: V části „Zdroje“ výběrem položky Vše zobrazíte data z obou zdrojů. Výběrem možnosti „Vaše piny“ zobrazíte piny vytvořené nebo uložené vámi, výběrem možnosti „Ostatní piny“ zobrazíte piny vytvořené nebo uložené ostatními uživateli Pinterestu, které odkazují na vaši potvrzenou webovou stránku nebo účet.
 1. Klepnutím na profilový obrázek v pravém dolním rohu přejděte na svůj profil.
 2. Klepněte na Zobrazit další pod částí „Vaše analytika“.
  1. Filtrování podle data: Klepněte na Posledních 30 dní v horní části. Vyberte kroužek vedle datového rozmezí, které chcete vidět, nebo z rozevíracích nabídek vyberte vlastní počáteční a koncové datum. Klepněte na Hotovo.
 3. Klepněte na ikonu filtrování vpravo nahoře.
  1. Filtrování podle typu obsahu: V části „Typy obsahu“ výběrem položky Vše zobrazíte data z obou typů, nebo určete konkrétní typ obsahu výběrem položky Organický nebo Placený. Klepněte na Hotovo
  2. Filtrování podle zdroje: Výběrem položky Vše zobrazíte data z obou zdrojů. Výběrem možnosti „Vaše piny“ zobrazíte piny vytvořené nebo uložené vámi, výběrem možnosti „Ostatní piny“ zobrazíte piny vytvořené nebo uložené ostatními uživateli Pinterestu, které odkazují na vaši potvrzenou webovou stránku nebo účet.
Ještě potřebujete pomoc?
Kontaktujte nás