Produktové piny

Zdá se, že tuto nabídku zobrazujete z regionu, ve kterém katalogy zatím nejsou k dispozici. Podívejte se, kde jsou katalogy pro firemní účty Pinterest dostupné.

Další informace

U rozšířených produktových pinů můžete uvést aktuální cenu, dostupnost a popis zboží přímo z webu. Rozšířené produktové piny přidáváme pouze z webů, kde lze toto zboží koupit. Musí být tedy možné koupit produkt přímo z vaší webové stránky, než bude možné přidat produktový rozšířený pin.

Všechny produktové piny na Pinterestu lze distribuovat organicky pomocí rozšířených pinů, ale pouze produktové piny vytvořené pomocí katalogů lze propagovat jako nákupní reklamy. Začněte pracovat s katalogy, chcete-li nahrát zdroj dat vašich produktů a vytvářet skupiny produktů za účelem seskupení podobných pinů.

Přidání produktových pinů na web

  1. Přidejte na svůj web značkovací jazyk Open Graph či Schema.org mezi tagy <head> a </head> do HTML kódu každé stránky, na níž chcete aktivovat rozšířené produktové piny.
  2. Pomocí validátoru rozšířených pinů zkontrolujte, že se údaje o rozšířených pinech zobrazují správně.
  3. Pokud vše vypadá v pořádku, klikněte na Požádat. Při odesílání žádosti nezapomeňte vybrat správný značkovací jazyk.

Značky Open Graph a Schema.org

Níže najdete povinná pole rozšířených pinů pro každý typ tagů. Upravte si pole psaná s velkými písmeny nebo zelenými číslicemi tak, aby odpovídala vašim produktům.

Tagy Open Graph:

<meta property="og:title" content="De Young Copper Bookmark" />
<meta property="og:type" content="product" />
<meta property="product:price:amount" content="15.00" />
<meta property="product:price:currency" content="USD" />

Tagy Schema.org:

<div itemscope itemtype="https://schema.org/Product">
<meta itemprop="name" content="De Young Copper Bookmark" />
<meta itemprop="url" content="Https://shop.famsf.org/do/product/BK5160" />
<div itemprop="offers" itemscope itemtype="https://schema.org/Offer">
<span itemprop="price">.00</span>
<meta itemprop="priceCurrency" content="USD” />
<meta itemprop="availability" itemtype="https://schema.org/ItemAvailability"
content="https://schema.org/InStock" />
</div>

Nemusíte přidávat žádné značky, pokud je vaše stránka hostována službou Etsy, Teachers Pay Teachers nebo eBay. Nové piny z těchto webů budou mít informace doplněny do 24 hodin.

Chcete-li přidat rozšířené produktové piny ze stránky Shopify, přejděte na stránku s validátorem rozšířených pinů, vložte odkaz na produkt a na konec odkazu přidejte „.oembed“ – zobrazí se všechny údaje rozšířeného pinu pro daný produkt. Na této stránce požádejte o rozšířené piny (a nezapomeňte vybrat možnost Shopify).

Přidání rozšířených pinů do obchodu Shopify:

  1. Přejděte na adresu URL konkrétního produktu na vaší stránce Shopify (to je stránka, na níž je tlačítko „Koupit“ nebo „Přidat do košíku“).
  2. Zkopírujte a vložte adresu URL produktu do validátoru rozšířených pinů a na konec adresy URL produktu připište .oembed.
  3. Klikněte na Ověřit.
  4. Poté, co se objeví náhled, klikněte na možnost Požádat. Lze žádat pouze s adresou URL, na níž je jen jeden produkt.

Vaše produktové piny se do 24 hodin změní na rozšířené piny.

Další informace najdete na našem webu pro vývojáře.

Ještě potřebujete pomoc?
Kontaktujte nás