Propagované piny s aplikacemi

Propagované piny s aplikacemi umožňují uživatelům objevovat a stahovat aplikace pro systém iOS a Android přímo z propagovaného pinu. U těchto pinů se zobrazí ikona aplikace a také tlačítko pro instalaci. Klepnutím na tlačítko můžete aplikaci stáhnout přímo do zařízení se systémem iOS nebo Android.

Piny s aplikacemi umožňují podporu a šíření vaší aplikace publiku na Pinterestu.  Můžeme vám pomoci sledovat výkon instalace prostřednictvím přímé integrace s partnery pro měření mobilních aplikací (MMP). Mezi MMP, které podporujeme, patří Adjust, Branch, AppsFlyer, Kochava, Singular a Tune.

Vytváření kampaní propagovaných pinů s aplikacemi

Chcete-li začít s propagovanými piny s aplikacemi, vytvořte nejprve statický pin nebo videopin, který bude odkazovat na obchod s aplikacemi iTunes nebo Android. Adresa URL musí být platná adresa na obchod s aplikacemi iTunes nebo Android, aby bylo možné jej propagovat v kampani na instalaci aplikace. Například:

https://itunes.apple.com/us/app/pinterest/id429047995?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pinterest&hl=en_US

V kroku výběru pinu se zobrazí všechny vaše kreativní piny, videopiny a statické piny, které odkazují na obchod s aplikacemi. Přesvědčte se, zda pin, který hledáte, využívá přímou adresu URL obchodu s aplikacemi.

Stejně jako u jiných propagovaných pinů se musí pin nacházet na veřejné nástěnce. Pokud vytváříte videopin s aplikacemi, nezapomeňte nahrát soubor videa přímo na Pinterest, protože nepřijímáme videa služeb Youtube nebo Vimeo. Další informace o specifikacích a kreativních doporučených postupech najdete v článku nápovědy k propagovaným videopinům. Poté přejděte na stránku podmínek a potvrďte, že souhlasíte s podmínkami programu měření mobilních aplikací Pinterestu.

Jakmile podle pokynů výše vytvoříte piny, budete moci vytvořit kampaně zaměřené na instalaci aplikací a reklamy. Chcete-li vytvářet reklamy pomocí hromadného editoru, přečtěte si tento článek. Chcete-li vytvářet reklamy pomocí Správy inzerce, přečtěte si tento článek a jako cíl vaší kampaně vyberte možnost Instalace aplikace. Poté postupujte podle pokynů, které vám poskytnou příslušní partneři pro měření mobilních aplikací: Adjust, Branch, AppsFlyer, Kochava, Singular a Tune.

Optimalizace

Pro propagované piny s aplikacemi si můžete vybrat ze dvou taktik optimalizace – „Dokončené instalace vaší aplikace“ nebo „Návštěvnost stránky ke stažení“. Obě možnosti se účtují za kliknutí (CPC). Pamatujte, že jakmile vytvoříte kampaň, nebudete moci volbu optimalizace nabídky změnit. Budete-li chtít zvolit jinou optimalizaci nabídky, budete muset vytvořit novou kampaň.

Optimalizace pro instalace
(Cíl „Instalace aplikace“): Náš algoritmus bude nabídky každý den automaticky upravovat na základě vámi poskytnuté cílové hodnoty CPI a námi předpokládané pravděpodobnosti instalace. Nabídku nastavte na cílovou hodnotu CPI a vaše nabídky CPC se podle ní automaticky upraví. Když uživatelé kliknou na vaši stránku v obchodě s aplikacemi, zaplatíte cenu CPC.

Za účelem implementace této funkce proveďte optimalizaci kampaně pro „Dokončené instalace aplikace“ ve Správě inzerce. V hromadném editoru zadejte jako cíl kampaně možnost „Instalace aplikace“ a zadejte cílovou hodnotu CPI do pole maximální nabídky.

Optimalizace pro návštěvnost
Cíl „Návštěvnost instalace aplikace“: Reklamy budou fungovat jako běžné CPC kampaně s cílem optimalizovat prokliky. Budete manuálně upravovat nabídky tak, abyste dosáhli cílového počtu instalací.

Za účelem implementace této funkce proveďte optimalizaci kampaně pro „Návštěvnost vaší stránky pro stahování“ ve Správě inzerce. V hromadném editoru zadejte jako cíl kampaně „Návštěvnost instalace aplikace“.

Doporučení pro kreativní prvky pro vaše propagované piny s aplikacemi najdete v této příručce.

Zobrazení metrik

Při prohlížení kampaní na instalaci aplikace na panelu hlášení se ve výchozím nastavení zobrazí položky „Cena za výsledek“ a „Instalace aplikace – počet konverzí“, které uvádí cenu za instalaci a počet instalací pro vaši kampaň. Další metriky pro kampaně na instalaci aplikace zobrazíte přidáním sloupců v části „Konverze při instalaci aplikace“ do zobrazení hlášení ve Správě inzerce. 

Zjistěte, jak si můžete tabulku hlášení přizpůsobit.

Ještě potřebujete pomoc?
Kontaktujte nás