Reklamy na instalaci aplikace

Zdá se, že tuto nabídku zobrazujete z regionu, ve kterém reklamy zatím nejsou k dispozici. Podívejte se, kde jsou reklamy pro firemní účty Pinterest dostupné.

Další informace

Reklamy na instalaci aplikace umožňují uživatelům objevovat a stahovat aplikace pro systém iOS a Android přímo z reklamy. U těchto pinů se zobrazí ikona aplikace a také tlačítko pro instalaci. Klepnutím na tlačítko můžete aplikaci stáhnout přímo do zařízení se systémem iOS nebo Android.

Reklamy na instalaci aplikace umožňují podporu a šíření vaší aplikace publiku na Pinterestu.  Můžeme vám pomoci sledovat výkon instalace prostřednictvím přímé integrace s partnery pro měření mobilních aplikací (MMP). Mezi MMP, které podporujeme, patří Adjust, Branch, AppsFlyer, Kochava, Singular a Tune.

Vytvoření reklamních kampaní na instalaci aplikace

Chcete-li začít s reklamami na instalací aplikace, nejprve vytvořte standardní reklamu nebo videoreklamu, která povede do obchodu s aplikacemi iTunes nebo Android. Adresa URL musí být platná adresa obchodu s aplikacemi iTunes nebo Android, aby bylo možné jej propagovat v reklamní kampani na instalaci aplikací. Například:

https://itunes.apple.com/us/app/pinterest/id429047995?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pinterest&hl=en_US

V kroku výběru pinu se zobrazí všechny vaše kreativní piny, videopiny a standardní, které odkazují na obchod s aplikacemi. Přesvědčte se, zda pin, který hledáte, využívá přímou adresu URL obchodu s aplikacemi.

Stejně jako u jiných reklam se musí pin nacházet na veřejné nástěnce. Pokud vytváříte videoreklamu na instalaci aplikace, nezapomeňte nahrát soubor videa přímo na Pinterest, protože nepřijímáme videa služeb Youtube nebo Vimeo. Další informace o specifikacích a kreativních doporučených postupech najdete v tomto článku k videoreklamám. Poté přejděte na stránku podmínek a potvrďte, že souhlasíte s podmínkami programu měření mobilních aplikací Pinterestu.

Jakmile podle pokynů výše vytvoříte piny, budete moci vytvořit kampaně zaměřené na instalaci aplikací a reklamy. Chcete-li vytvářet reklamy pomocí hromadného editoru, přečtěte si tento článek. Chcete-li vytvářet reklamy pomocí Správy inzerce, přečtěte si tento článek a jako cíl vaší kampaně vyberte možnost Instalace aplikace. Poté postupujte podle pokynů, které vám poskytnou příslušní partneři pro měření mobilních aplikací: Adjust, Branch, AppsFlyer, Kochava, Singular a Tune.

Optimalizace

Pro reklamy na instalaci aplikace si můžete vybrat ze dvou taktik optimalizace – „Dokončené instalace vaší aplikace“ nebo „Návštěvnost stránky ke stažení“. Obě možnosti se účtují za kliknutí (CPC). Pamatujte, že jakmile vytvoříte kampaň, nebudete moci volbu optimalizace nabídky změnit. Budete-li chtít zvolit jinou optimalizaci nabídky, budete muset vytvořit novou kampaň.

Optimalizace pro instalace
(Cíl „Instalace aplikace“): Náš algoritmus bude nabídky každý den automaticky upravovat na základě vámi poskytnuté cílové hodnoty CPI a námi předpokládané pravděpodobnosti instalace. Nabídku nastavte na cílovou hodnotu CPI a vaše nabídky CPC se podle ní automaticky upraví. Když uživatelé kliknou na vaši stránku v obchodě s aplikacemi, zaplatíte cenu CPC.

Za účelem implementace této funkce proveďte optimalizaci kampaně pro „Dokončené instalace aplikace“ ve Správě inzerce. V hromadném editoru zadejte jako cíl kampaně možnost „Instalace aplikace“ a zadejte cílovou hodnotu CPI do pole maximální nabídky.

Optimalizace pro návštěvnost
Cíl „Návštěvnost instalace aplikace“: Reklamy budou fungovat jako běžné CPC kampaně s cílem optimalizovat prokliky. Budete manuálně upravovat nabídky tak, abyste dosáhli cílového počtu instalací.

Za účelem implementace této funkce proveďte optimalizaci kampaně pro „Návštěvnost vaší stránky pro stahování“ ve Správě inzerce. V hromadném editoru zadejte jako cíl kampaně „Návštěvnost instalace aplikace“.

Doporučení pro kreativní prvky pro vaše reklamy na instalaci aplikace najdete v této příručce.

Zobrazení metrik

Při prohlížení kampaní na instalaci aplikace na panelu hlášení se ve výchozím nastavení zobrazí položky „Cena za výsledek“ a „Instalace aplikace – počet konverzí“, které uvádí cenu za instalaci a počet instalací pro vaši kampaň. Další metriky pro kampaně na instalaci aplikace zobrazíte přidáním sloupců v části „Konverze při instalaci aplikace“ do zobrazení hlášení ve Správě inzerce. 

Zjistěte, jak si můžete tabulku hlášení přizpůsobit.

Ještě potřebujete pomoc?
Kontaktujte nás