Nastavení kampaně

Zdá se, že tuto nabídku zobrazujete z regionu, ve kterém reklamy zatím nejsou k dispozici. Podívejte se, kde jsou reklamy pro firemní účty Pinterest dostupné.

Další informace

Když chcete vytvořit reklamní kampaň ve Správě inzerce, začněte vytvořením kampaně. Kampaně jsou reklamní struktury nejvyšší úrovně a zahrnují reklamní skupiny a reklamy. Přečtěte si další informace o struktuře kampaně.

Vytvořit kampaň

 1. Ve vašem firemním účtu Pinterest klikněte na možnost Reklamy.
 2. Vyberte Vytvořit reklamu.
 3. Zvolte cíl kampaně, který nejlépe vystihuje váš obchodní cíl.
 4. Zadejte název kampaně.
 5. Chcete-li, nastavte limit výdajů, který bude udávat maximální částku, kterou je možné v kampani utratit.
  • Limity výdajů jsou volitelné a lze nastavit denní a celkové limity. Jsou užitečné především jako ochranná opatření před nadměrným utrácením. Limity výdajů nemají vliv na tempo plnění vašich reklam.
 6. Chcete-li vytvořit kampaň v pozastaveném stavu, zaškrtněte políčko vedle možnosti „Pozastavit kampaň?“.
 7. Kliknutím na Pokračovat vytvořte kampaň a přejděte k nastavení reklamní skupiny nebo kliknutím na Spustit reklamy spusťte.
  • Pokud ve vaší kampani chybí jakékoli nezbytné informace, budou chyby zvýrazněny oranžově v levé části obrazovky.
  • Kliknutím na zvýrazněná témata na levé straně můžete přejít do dané části a opravit jakékoli případné chyby.

Informace, které zadáte, se budou po provedení jednotlivých kroků postupně ukládat. Pokud okno zavřete před kliknutím na Pokračovat nebo Spustit, vaše práce bude ztracena.

Jakmile kliknete na Spustit, vaše piny projdou procesem naší kontroly reklam, abychom se ujistili, že splňují naše reklamní pravidla.

Naučte se vytvořit reklamní skupinu.

Ještě potřebujete pomoc?
Kontaktujte nás