Vytváření a úprava kampaně

Zdá se, že tuto nabídku zobrazujete z regionu, ve kterém reklamy zatím nejsou k dispozici. Podívejte se, kde jsou reklamy pro firemní účty Pinterest dostupné.

Další informace

Kampaně představují nejvyšší úroveň struktury kampaně a zahrnují reklamní skupiny a reklamy. Chcete-li inzerovat na Pinterestu, nejprve je třeba vytvořit kampaň. Jakmile kampaň vytvoříte, můžete ji upravovat nebo duplikovat.

Vytvořit kampaň

Chcete-li spouštět reklamy na Pinterestu, vytvořte kampaň. 
 

Úprava kampaně

Proveďte úpravy kampaně, kterou jste už vytvořili.
 

Duplikování kampaně

Duplikujte kampaň, chcete-li zkopírovat a upravit informace z kampaně, kterou jste už vytvořili. Pin karuselu a archivované kampaně nelze duplikovat.
 

Máte nějaký problém?

Pokud ve vaší kampani chybí jakékoli nezbytné informace, budou chyby na levé straně zvýrazněny červeně. Kliknutím na zvýrazněná témata můžete přejít do dané části a opravit jakékoli případné chyby. Informace, které zadáte, se budou po provedení jednotlivých kroků postupně ukládat. Pokud okno zavřete před kliknutím na „Pokračovat“, „Uložit úpravy“ nebo „Vytvořit kampaně“, vaše práce bude ztracena.
 

Co dál

Po vytvoření, úpravě nebo duplikování kampaně se naučte vytvořit a upravit reklamní skupinu v kampani.

Ještě potřebujete pomoc?
Kontaktujte nás