Zdá se, že tuto nabídku zobrazujete z regionu, ve kterém katalogy zatím nejsou k dispozici. Podívejte se, kde jsou katalogy pro firemní účty Pinterest dostupné. Další informace

Existují dva způsoby, jak propagovat skupiny produktů prostřednictvím cíle Katalogový prodej ve Správě inzerce nebo hromadném editoru:

 • Nákupní reklamy: Reklamy s jedním obrázkem, které propagují produkt související se zájmy uživatelů
 • Personalizované sbírky reklam: Reklamy s více obrázky, které zobrazují lifestylový obrázek dle vaší volby a skupinu produktů souvisejících se zájmy uživatelů
 • Kromě propagování vašich skupin produktů můžete také pomocí dynamické změny cílení cílit na uživatele Pinterestu, kteří už navštívili vaši webovou stránku nebo mají v košíku zboží.

  Poznámka: Pokud aktualizujete obrázky pro celý katalog, může se zobrazování vašich nákupních reklam nebo reklam sbírek o pár dní zpozdit. 

  Nastavení reklamní kampaně zaměřené na nakupování

  Nákupní reklamy vám pomohou včas oslovit vaše zákazníky, když uživatelé Pinterestu hledají inspiraci. Jakmile v katalozích nastavíte skupiny produktů, můžete je propagovat jako nákupní reklamy, a tím prezentovat své produkty uživatelům.

  Pinterest využívá data produktů z vašeho zdroje dat k zobrazování relevantních produktů uživatelům Pintertestu, kteří o ně mají zájem, na všech jeho platformách, včetně nákupních prostředí, ve kterých lidé procházejí produktové piny. To znamená, že pro nákupní reklamy není třeba nastavovat žádné další cílení.

  Pokud máte několik reklamních účtů, všechny z nich budou mít přístup ke katalogům, které jsou na úrovni firemního účtu.

  Poznámka: Můžete si zvolit, že chcete nastavit cílení na umístění na Pinterestu pomocí vašich reklam, ale nemůžete si vybrat, ve kterých nákupních prostředích se budou vaše nákupní reklamy zobrazovat. Vaše nákupní reklamy za vás automaticky umístíme do různých nákupních prostředí. 

  1. Přihlaste se ke svému firemnímu účtu Pinterest.
  2. Klikněte na Reklamy v horní části obrazovky a pak klikněte na Vytvořit kampaň.
  3. Pod možností Vyberte cíl kampaně zvolte Katalogový prodej.
  4. Zadejte zbývající podrobnosti kampaně a klikněte na Pokračovat
  5. Zadejte Název reklamní skupiny a dokončete výběr Skupin produktů, Podrobnosti cílení, Rozpočtu a plánuOptimalizace a dodávky. Poznámka: Pro kampaně zaměřené na katalogový prodej není třeba cílení podle klíčových slov ani zájmu. 
  6. Zkontrolujte své údaje.
  7. Klikněte na Publikovat.
  1. Přihlaste se ke svému firemnímu účtu Pinterest.
  2. Klikněte na Reklamy v horní části obrazovky a pak na Hromadný editor.
  3. Kliknutím na Stáhnout vzorový nákupní list si můžete stáhnout vzorový list.
   • Sloupec Campaign Objective (Cíl kampaně) bude automaticky nastaven jako CATALOG_SALES.
   • Do sloupce Product Group ID (ID skupiny produktů) vyplňte ID propagované skupiny produktů, které se vygeneruje po vytvoření reklamních skupin.
   • Vyplňte sloupec Product Group Reference ID (Referenční ID skupiny produktů), který najdete na stránce skupiny produktů katalogů.
   • Vyplňte sloupec Product Group Name (Název skupiny produktů), pokud chcete – není to povinné.
   • Vyplňte sloupec Product Group Status (Stav skupiny produktů) a nastavte stav propagovaných skupin produktů jako Active (Aktivní) nebo Paused (Pozastaveno).
  4. Podle potřeby vyplňte zbývající sloupce. Poté kliknutím na Nahrát šablonu nahrajte list hromadného editoru.
  5. Klikněte na Nahrát.
  Nastavení kampaně s personalizovanou reklamou sbírky

  Personalizované reklamy sbírek vám pomůžou dostat produkty k lidem na Pinterestu ve velkém. Zatímco nákupní reklamy se s každým produktem zobrazují jako reklama s jedním obrázkem, personalizované reklamy sbírek se zobrazují jako lifestylový obrázek se skupinou produktů. 

  Jakmile v katalozích nastavíte skupiny produktů, budete moct automaticky vytvořit personalizovanou reklamu sbírky výběrem skupin produktů, které chcete uvést. Díky tomuto přístupu reklama sbírky vybere nejvíce relevantní produkty pro uživatele z vaší domovské stránky produktů.

  Než spustíte kampaň s personalizovanou sbírkou reklam, ujistěte se, že:

 • Váš katalog je nahraný a vaše produkty jsou rozděleny do skupin produktů.
 • Vytvořili jste nebo identifikovali pin (statický obrázek nebo video), který bude použit jako hlavní kreativní prvek. Hlavní kreativní prvek nelze nahrát během vytváření reklamy.
 • Jakmile budete připraveni začít, můžete vytvořit a propagovat personalizovanou reklamu sbírek prostřednictvím Správy inzerce, hromadného editoru nebo výběrem partnerů API. Pokud váš partner API zatím nemá integraci reklam sbírek, obraťte se přímo na něj.

  Poznámka: Pokud už skupina produktů běží jako nákupní reklama v existující reklamní skupině, bude třeba vytvořit novou, samostatnou reklamní skupinu, chcete-li použít formát reklamy sbírek.

  1. V počítači se přihlaste ke svému firemnímu účtu Pinterest.
  2. Nahoře na obrazovce klikněte na Vytvořit a pak vyberte Vytvořit kampaň.
  3. Pod možností Vyberte cíl kampaně zvolte Katalogový prodej
  4. Zadejte zbývající podrobnosti kampaně a klikněte na Pokračovat
  5. Zadejte název Reklamní skupiny
  6. Vyberte Skupiny produktů, které chcete ve své reklamě doporučovat (jakmile je vyberete, zobrazí se vpravo pole). 
   • V části Vybrat formát vyberte Reklama sbírek.
   • Kliknutím na ikonu plus v kroužku vyberte obrázkový pin nebo videopin, který chcete nastavit jako hlavní obrázek, a potom klikněte na Hotovo.
   • Zadejte Cílovou adresu URL hlavního obrázku a volitelnou adresu URL pro sledování.  
    • Další podrobnosti o nastavení parametrů sledování pro reklamy sbírek najdete v našem článku Sledování reklam sbírek.
  7. Dokončete výběr Podrobností cílení, Rozpočtu a plánuOptimalizace a dodávky. Poznámka: Pro kampaně zaměřené na katalogový prodej není třeba cílení podle klíčových slov ani zájmu. 
   • Pokud spouštíte kampaň s cílem zvažování, můžete optimalizovat pro kliknutí na pin nebo odchozí kliknutí. Pokud spouštíte kampaň s cílem konverzí, můžete optimalizovat pro konverze.
  8. Zkontrolujte své údaje. 
  9. Klikněte na Publikovat
  1. Přihlaste se ke svému firemnímu účtu Pinterest.
  2. Klikněte na Reklamy v horní části obrazovky a pak na Hromadný editor.
  3. Kliknutím na Stáhnout vzorový list si můžete stáhnout vzorový list.
  4. V části Cíl kampaně zadejte CATALOG_SALES.
  5. V části Formát reklamy zadejte COLLECTIONS.
  6. Zadejte referenční ID skupiny produktů.
  7. Zadejte volitelné sledování.
   • Další podrobnosti o nastavení parametrů sledování pro reklam sbírek najdete v našem článku Sledování reklam sbírek.
  8. V části ID existujícího pinu zadejte ID hlavního pinu sbírek.
  9. Přidejte adresu URL hlavního pinu sbírek.
  10. Po provedení výše uvedených kroků a uložení šablony klikněte na Nahrát šablonu.
  11. Klikněte na Nahrát.
  Nastavení kampaně s dynamickou změnou cílení

  Dynamická změna cílení vám pomáhá oslovit uživatele Pinterestu, kteří už navštívili váš web nebo mají v košíku nezakoupené zboží, změnou cílení přesných nebo podobných produktů na produkty, na které reagovali při procházení Pinterestu.

  Než spustíte kampaň s dynamickou změnou cílení, ujistěte se, že:

 • Váš katalog je aktivní s vašimi produkty.
 • Nastavili jste tag Pinterestu na své webové stránce a sledujete následující události konverze: Nákup, Přidání do košíku, Návštěva stránky. 
 • Vaše události předávají zpět data události ID produktu a předávaná ID produktu jsou stejná jako ID produktů v katalogu.
 • Splňujete nezbytný počet událostí Návštěva stránky a Přidání do košíku za posledních 7 dní.
 • Pokud se vaše kampaň po spuštění zastavila, ujistěte se, že stále splňujete výše uvedené požadavky.

  Pokud tyto požadavky nesplňujete, začněte přidáním tagu Pinterestu nebo využijte standardní cílení na publikum.

  1. Přihlaste se ke svému firemnímu účtu Pinterest.
  2. Nahoře na obrazovce klikněte na Reklamy a pak klikněte na Vytvořit kampaň
  3. Pod možností Vyberte cíl kampaně zvolte Katalogový prodej
  4. Zadejte zbytek podrobností kampaně a klikněte na Pokračovat.
  5. Pod položkou Cílení vyberte možnost Dynamická změna cílení
   • Vyberte časové rozmezí pro ohlédnutí tím, že zvolíte datum zahájení a ukončení, a typ událostí, na které se chcete zaměřovat.
   • Posuňte se na Rozšířené možnosti a pod položkou Umístění reklamní skupiny vyberte Vše nebo Procházet (Poznámka: Pro možnost Vyhledávání není Dynamická změna cílení k dispozici). 
  6. Dokončete výběr Skupin produktů, Rozpočtu a plánuOptimalizace a dodávky
   • Pokud spouštíte kampaň s cílem zvažování, můžete optimalizovat pro kliknutí na pin nebo odchozí kliknutí. Pokud spouštíte kampaň s cílem konverzí, můžete optimalizovat pro konverze.
  7. Vyplňte zbývající údaje pro vaši reklamní skupinu. 
  8. Zkontrolujte své údaje. 
  9. Klikněte na Publikovat
  1. Přihlaste se ke svému firemnímu účtu Pinterest.
  2. Klikněte na Reklamy v horní části obrazovky a pak na Hromadný editor.
  3. Kliknutím na Stáhnout vzorový nákupní list si můžete stáhnout vzorový list.
   • Vyplňte sloupec Ad Placement (Umístění reklamy) hodnotami ALL nebo BROWSE – dynamická změna cílení není k dispozici pro SEARCH.
   • Vyplňte sloupec Dynamic Retargeting Lookback (Dynamická změna cílení – zpětné okno) hodnotami 7, 14, 30, 60 nebo 180 dní. Hodnota představuje zpětné okno. Se zpětným oknem 7 dní cílíte na jakéhokoli uživatele, který v posledních 7 dnech reagoval na stránku produktu. 
  4. Podle potřeby vyplňte zbývající sloupce. Poté kliknutím na Nahrát šablonu nahrajte list hromadného editoru.
  5. Po dokončení můžete kliknutím na Nahrát šablonu nahrát list hromadného editoru.
  6. Klikněte na tlačítko Nahrát.
  Doporučení
 • Začněte obecně a vytvořte kampaň s výchozí skupinou produktů „Všechny produkty“. Další kampaně nebo reklamní skupiny po spuštění rozložte, aby bylo možné optimalizovat a podpořit jejich výkon.
 • Při používání dynamické změny cílení vyberte delší zpětné okno. Zvýšíte tím šance na větší dosah při prvním nastavení kampaně a poté budete moct náležitě optimalizovat.
 • Kampaň můžete spustit pomocí automatické nabídky, chcete-li maximalizovat šance na dosažení výsledků. Nabídky spravuje Pinterest několikrát denně, aby bylo možné vyzkoušet a získat co nejvíce výsledků za co nejnižší cenu za výsledek a současně utratit celý váš rozpočet. 
   
 • End of Other articles Links
  User feedback
  Byl tento článek užitečný?

  collection_fields

  Jak můžeme tento článek vylepšit?