Zastavení reklam

Ve Správě inzerce můžete kampaně, reklamní skupiny nebo propagované piny kdykoli pozastavit, aby se náklady nezvyšovaly.

  1. Na Pinterestu klikněte na možnost Reklamy vedle panelu hledání a poté vstupte do Správy inzerce kliknutím na Přehled.
  2. Klikněte na Zobrazit vše vedle typu kampaně, který chcete upravit.
  3. Klikněte na kampaň, reklamní skupinu nebo propagovaný pin, který chcete upravit.
  4. Přepínač „Vypnout/Zapnout“ přepněte do polohy Vypnuto.

Pokud provozujete kampaň s několika reklamními skupinami, pozastavení jedné z těchto reklamních skupin zastaví všechny propagované piny v rámci dané reklamní skupiny, ale nebude mít vliv na jiné reklamní skupiny v rámci kampaně.  Pokud kampaň zastavíte, pozastavíte všechny reklamní skupiny v jejím rámci.

Získejte další informace o úpravě kampaní. 
 

Ještě potřebujete pomoc?
Kontaktujte nás