Zastavení reklam

Zdá se, že tuto nabídku zobrazujete z regionu, ve kterém reklamy zatím nejsou k dispozici. Podívejte se, kde jsou reklamy pro firemní účty Pinterest dostupné.

Další informace

Ve Správě inzerce můžete kampaně, reklamní skupiny nebo reklamy kdykoli pozastavit, aby se náklady nezvyšovaly. 

  1. Klikněte na Reklamy v levém horním rohu a pak klikněte na Hlášení.
  2. Klikněte na kampaň, reklamní skupinu nebo reklamu, kterou chcete upravit.
  3. Přepínač „Vypnout/Zapnout“ přepněte do polohy „Vypnout“.

Pokud provozujete kampaň s několika reklamními skupinami, pozastavení jedné z těchto reklamních skupin zastaví všechny reklamy v rámci dané reklamní skupiny, ale nebude mít vliv na jiné reklamní skupiny v rámci kampaně. Pokud kampaň zastavíte, pozastavíte všechny reklamní skupiny v jejím rámci.

Získejte další informace o úpravě kampaní. 
 

Ještě potřebujete pomoc?
Kontaktujte nás