Použití hromadného editoru

Zdá se, že tuto nabídku zobrazujete z regionu, ve kterém reklamy zatím nejsou k dispozici. Podívejte se, kde jsou reklamy pro firemní účty Pinterest dostupné.

Další informace

Hromadný editor je nástroj, který pomáhá efektivně vytvářet a spravovat tisíce reklamních kampaní. Stáhněte si šablonu ve formátu CSV, zadejte data pro vaše kampaně a nahrajte tabulku do hromadného editoru, aby se všechny změny provedly současně.

Pamatujte, že soubor CSV lze stáhnout pouze v angličtině a že nahrané hodnoty musí být také v angličtině. Ostatní jazyky momentálně nemůžeme akceptovat.

Vytvoření reklam pomocí hromadného editoru

Ze stránky hromadného editoru budete moci exportovat prázdné šablony za účelem vytvoření nové kampaně.

 1. Klikněte na možnost Reklamy v levém horním rohu Pinterestu a vyberte možnost „Hromadný editor“ nebo přejděte na stránku ads.pinterest.com/bulk_editor.

 2. Kliknutím na možnost Stáhnout vzorový list stáhněte šablonu, která bude sloužit jako model pro nastavení vašeho vlastního listu. Nyní můžete používat upravené šablony, jako například jedinečnou kampaň, reklamní skupinu, reklamu a detaily klíčových slov za účelem zahrnutí polí, která jsou nutná pro konkrétní akci, kterou chcete provést.

 3. Chcete-li vytvořit nový subjekt (kampaň, reklamní skupinu nebo reklamu), přidejte do listu nový řádek a vyberte možnost „Create“ (Vytvořit) jako požadovanou akci do sloupce A – ID objektu můžete ponechat prázdná, protože zatím nebyla vytvořena.

 4. Po dokončení můžete kliknutím na možnost Nahrát šablonu nahrát list hromadného editoru.

 5. Pokud vytváříte reklamy, použijte k nahrání obrázků nebo videa pro vaši reklamu část „Nahrát média“.

 6. Klikněte na tlačítko Nahrát

Úprava existujících reklam pomocí hromadného editoru

Chcete-li použít šablony s daty z existujících kampaní, přejděte na stránku vykazování vaší kampaně ve Správě inzerce a vyexportujte „hromadný list pro úpravy nebo duplikování“.

 1. Na stránce vykazování ve správě inzerce se ujistěte, že exportujete jako „hromadný list pro úpravy nebo duplikování“.

 2. Při vyplňování listu se změnami existujících entit nezapomeňte uvést „Edit“ (Upravit) jako akci do sloupce A – jakékoli řádky bez akce ve sloupci A budeme ignorovat.

 3. Chcete-li vytvořit nový subjekt (kampaň, reklamní skupinu nebo reklamu), přidejte do listu nový řádek a jako požadovanou akci ve sloupci A uveďte možnost „Create“ (Vytvořit). Nezapomeňte uvést ID nadřazeného objektu do hromadné šablony, kterou upravujete, a ponechejte ostatní pole pro daný nadřazený objekt prázdná.

 4. Po dokončení klikněte na možnost Reklamy v levém horním rohu Pinterestu a vyberte možnost „Hromadný editor“ nebo přejděte na stránku ads.pinterest.com/bulk_editor.

 5. Kliknutím na možnost Nahrát šablonu nahrajte list hromadného editoru.

 6. Pokud upravujete reklamy, použijte k přidání obrázků pro vaši reklamu část „Nahrát média“. Kromě toho pokud používáte software pro úpravu fotografií (např. Adobe Photoshop) a nahráváte soubor, který obsahuje vrstvy dokumentu, ujistěte se, že exportujete obrázek jako soubor JPG nebo PNG, než jej nahrajete na naši platformu.

 7. Klikněte na tlačítko Nahrát.

Jakmile bude soubor odeslán ke zpracování, stiskněte tlačítko „Pokračovat“ a budete přesměrováni k tabulce Historie změn, kde můžete zjistit, zda bylo nahrávání úspěšné. Pokud se stav nahrání změní na „Succeeded“ (Úspěšné), byl váš list zpracován bez jakýchkoli chyb. Pokud je uveden stav „Errors“ (Chyby), stáhněte si výsledky a podívejte se na „Status“ (Stav), kde zjistíte, jaké změny je třeba provést. Pokud je uveden stav „Failed“ (Nepodařilo se), kliknutím na možnost „See details“ (Zobrazit podrobnosti) můžete zjistit, jaké změny je třeba provést. Proveďte změny a nahrajte soubor znovu – budeme ignorovat jakékoli řádky bez určené akce (Action) (sloupec A). Pamatujte, že nahrané soubory budou uloženy po dobu 30 dní a stažené soubory pouze po dobu 1 dne.

Přečtěte si naše tipy k používání hromadného editoru.

Ještě potřebujete pomoc?
Kontaktujte nás