Aktualizace DIČ nebo čísla GST

Zdá se, že tuto nabídku zobrazujete z regionu, ve kterém reklamy zatím nejsou k dispozici. Podívejte se, kde jsou reklamy pro firemní účty Pinterest dostupné.

Další informace

Když vytvoříte reklamní účet, budete požádáni, abyste pro daňové účely potvrdili, že jste „firma“. Jako firma chcete svými reklamami dosáhnout ekonomických výhod, kterými jsou například vyšší výnosy, prodeje nebo počty registrací. Mezi firmy patří pobočky, drobní živnostníci, prodejci na volné noze, partnerství a další. Reklamy lze používat pouze pro účely podnikání.

Registrační číslo DIČ nebo GST

Většina firem se musí zaregistrovat k dani z přidané hodnoty (DPH) nebo k dani ze zboží a služeb (GST). Na základě registrace obdržíte číslo DIČ nebo GTS, pod kterým můžete vybírat a příslušnému finančnímu úřadu odvádět daň. Toto číslo je jedinečný alfanumerický identifikátor podnikající osoby nebo subjektu. Číslo DIČ nebo GST slouží k identifikaci daňového statusu zákazníka a také k identifikaci místa uskutečnění zdanitelného plnění.

Informace poskytované Pinterestem v centru nápovědy nelze považovat za náhradu odborného daňového poradenství. Pinterest nemůže poskytovat rady ohledně DPH. Pokud máte dotaz ohledně registrace k DPH nebo GST, kontaktujte daňového poradce nebo příslušný finanční úřad.

Poplatky za DPH a GST

Zda vám při nákupu reklam na Pinterestu bude účtována daň z přidané hodnoty (DPH) nebo daň ze zboží a služeb (GST), závisí na státu, ve kterém sídlíte.

Poplatky v Irsku

Firmám založeným v Irsku připočítáme k částce za reklamy DPH v platné výši. Pro účely DPH se tedy prodej považuje za uskutečněný v Irsku.

V případě, že je vaše firma podle článku 13b/56b irského konsolidovaného zákona z roku 2010 o dani z přidané hodnoty (Value-Added Tax Consolidation Act 2010) osvobozena od DPH, zaškrtněte příslušné pole v části „Daňové údaje“ a sdělte nám číslo osvobození od daně. DPH vám nebudeme účtovat.

Poplatky v EU (mimo Irsko)

Pokud je vaše firma zřízena v jiném členském státě EU (mimo Irsko), nebude irská DPH při nákupu reklam účtována. Pro účely DPH se prodej považuje za uskutečněný mimo Irsko. Z článků 44 a 196 směrnice Rady vám vyplývá povinnost sdělit nám své DIČ a následně odvést DPH za naše služby ve výši, kterou ukládá členský stát EU, v němž je zřízena vaše firma.

Poplatky mimo EU

Pokud je vaše firma zřízena mimo EU, nebude irská DPH při nákupu reklam účtována. Pro účely DPH se prodej považuje za uskutečněný mimo Irsko. Máte však povinnost sdělit nám své číslo DIČ nebo GST. Je možné, že budete muset následně odvést DPH za naše služby ve výši, kterou ukládá stát, v němž je zřízena vaše firma. Doporučujeme, abyste se o přesném postupu poradili s příslušným finančním úřadem.

Poplatky v Kanadě

Kvůli změnám daňových zákonů, které vstoupí v platnost 1. července 2021, budou daně účtovány všem zákazníkům v Kanadě, kteří do svého profilu plateb nepřidali registrační číslo GST, HST (Harmonized Sales Tax)nebo QST (Quebec Sales Tax). 

Pokud momentálně využíváte měsíční fakturaci, obraťte se na náš tým podpory a aktualizujte své daňové údaje. Pokud používáte automatické nebo manuální platby, můžete své daňové údaje aktualizovat ve svých nastaveních plateb. 

Informace ohledně aktuálních sazeb provinční daně GST, HST a QST získáte od místního finančního úřadu.

Firmy, které se nemusí registrovat k DPH nebo GST

Reklamní účet na Pinterestu můžete založit bez DPH nebo GST v následujících případech:

  • Nemusíte se registrovat k DPH nebo GST.
  • Byli jste vybráni, že se nemusíte registrovat k DPH nebo GST.
  • Sídlo vaší firmy je mimo Švýcarsko. Pokud je sídlo vaší firmy ve Švýcarsku, nebude moci vytvořit reklamní účet na Pinterestu bez DIČ.

Chcete-li si založit reklamní účet bez DPH nebo GST, ponechejte pole Daňové číslo prázdné. Bude třeba uvést adresu firmy a potvrdit, že váš účet slouží pro účely podnikání.

Další informace o tom, kdo je povinen se registrovat k DPH či GST nebo kdo se může registrovat dobrovolně, vám poskytne příslušný finanční úřad. Získáte od něj i údaje o tom, jak postupovat při registraci.

Aktualizace DIČ nebo GST ID

Vaše DIČ nebo GST ID můžete aktualizovat v nastavení firmy.

  1. Přihlaste se ke svému firemnímu účtu Pinterest.
  2. V horní části Pinterestu klikněte na Reklamy
  3. Vyberte možnost Fakturace.
  4. Přejděte na Nastavení platby a zadejte DIČ, číslo GST/HST nebo QST v části Daňové informace. 
  5. V příslušných případe zaškrtněte políčko. 
  6. Klikněte na Uložit.

Obvyklou chybou je zadání identifikačního čísla místo DIČ. Daňová identifikační čísla v EU začínají kódem státu následovaným maximálně 12 znaky (čísly nebo písmeny). Chcete-li ověřit své DIČ v EU, navštivte web Evropské komise.

Australské firmy zadávají číslo ABN (Australian Business Number), které má podobu jedinečného identifikátoru složeného z 11 číslic.

Novozélandské firmy zadávají číslo NZBN (New Zealand Business Number), které má podobu jedinečného identifikátoru složeného ze 13 číslic.

Kanadské firmy by měly zadat své číslo GST, HST nebo QST.

Faktury DPH nebo GST

Jakmile bude vaše platební karta úspěšně zúčtována, Pinterest zašle e-mailem fakturu na e-mailovou adresu pro fakturaci přiřazenou k vašemu účtu, obvykle do 48 hodin od transakce. Naše faktury jsou řádnými daňovými doklady.

Ještě potřebujete pomoc?
Kontaktujte nás