Ophavsret er enerettigheder for skaberne af originalværker (f.eks. bøger, musik og kunst). De omfatter som regel retten til at kopiere, udstille, tilpasse, distribuere og udføre værket offentligt samt en række andre rettigheder, der kan variere efter landet. Du kan ikke have ophavsret over fakta eller idéer, men ophavsretten kan beskytte de originale ord eller billeder, der udtrykker en idé.

Du kan finde flere oplysninger om lovgivningen om ophavsret på websitet U.S. Copyright Office og websitet World Intellectual Property Organization.

Indehaver af ophavsret

Ophavsretten ejes normalt af den, der skaber værket. I visse tilfælde kan ejeren være en anden, hvis værket blev skabt af en medarbejder eller en kontrahent. Ejeren af en ophavsret kan også overføre ejerskabet af ophavsretten til andre.

Bemærk, at det at eje eller besidde et fysisk værk ikke nødvendigvis betyder, at du ejer ophavsretten til værket. Hvis du for eksempel køber en samling gamle fotografier, betyder det ikke nødvendigvis, at du har ophavsretten til billederne (selvom det godt kan være tilfældet). Hvis du er med på et billede, som en anden har taget, betyder det heller ikke nødvendigvis, at du har ophavsretten til det billede.

Hvis du vil have fjernet et billede af dig selv, kan du i stedet klage over krænkelse af privatlivets fred. Anmeldelser om chikane og krænkelse af privatlivets fred kan indsendes direkte fra kontaktformularen i Pinterests Hjælpecenter på http://help.pinterest.com/contact/.

Hvis du vil bruge et billede eller en video, du har fundet på Pinterest, skal du i relevante tilfælde indhente tilladelse hos indehaveren af ophavsretten. Pinterest har ingen oplysninger om, hvem der ejer ophavsretten til en given pin, og vi kan ikke oplyse, hvordan du kommer i kontakt med den pågældende.

 

Anmeldelser om krænkelse af ophavsret

Hvis du mener, at din ophavsret er blevet krænket af indhold på Pinterest, og du vil have det pågældende indhold fjernet, kan du anmelde det til os via vores anmeldelsesformular eller ved at sende din anmeldelse til vores udpegede agent:

Pinterests Copyright Agent

651 Brannan Street

San Francisco, CA 94107-1532, USA

Fax: +1 415 762 7100

E-mail: copyright [at] pinterest.com (copyright[at]pinterest[dot]com) 

Kun ejeren af en ophavsret (eller en bemyndiget person, der handler på vegne af ejeren af ophavsretten) kan anmelde en krænkelse af ophavsret. Inden du anmelder en krænkelse af ophavsret, skal du sikre dig, at du ejer ophavsretten til det relevante indhold.

Hvis du ikke ønsker at bruge vores anmeldelsesformular, skal du sende følgende oplysninger til vores udpegede Copyright Agent:

 • Identifikation af det ophavsretligt beskyttede værk, som er blevet krænket.
 • Identifikation af det indhold på Pinterest, der krænker dine rettigheder, herunder de oplysninger, vi har brug for til at finde det, f.eks. webadressen til indholdet på Pinterest.
 • Din postadresse, dit telefonnummer og din e-mailadresse.
 • Begge nedenstående erklæringer:
  • "Jeg erklærer hermed, at jeg i god tro mener, at den anmeldte brug af det ophavsretligt beskyttede materiale eller henvisningen eller linket til dette materiale ikke er godkendt af indehaveren af ophavsretten, dennes repræsentant eller lovgivningen (f.eks. som fair use)."
  • "Jeg erklærer hermed på tro og love, at oplysningerne i denne anmeldelse er korrekte, og at jeg er den retmæssige indehaver eller bemyndiget til agere på vegne af den retmæssige indehaver af enten den fulde ophavsret eller den eksklusive del af ophavsretten, der angiveligt er krænket."
 • Dit fulde juridiske navn og din elektroniske eller fysiske underskrift (f.eks. ved at skrive dit fulde navn).
 • Hvis det anmeldte værk er et billede, kan du anmode os om at fjerne alle kopier af billedet. Du skal bare bede os om at "fjerne alle pins, der indeholder billedet" i begyndelsen af din anmeldelse. Bemærk, at vi kun kan fjerne identiske kopier af et billede. Hvis størrelsen på en billedfil er blevet ændret, eller billedet på anden måde er blevet ændret, kan vi hverken finde eller fjerne det. 

  Når du indsender en anmeldelse, skal de afgivne oplysninger være sande og nøjagtige. En person, der bevidst indgiver falske anmeldelser om krænkelse af ophavsret, kan ifalde erstatningsansvar i henhold til paragraf 512(f) i DMCA eller lignende love i andre lande.

  Du kan læse hele vores Politik om ophavsret på https://policy.pinterest.com/copyright. Her finder du også en vejledning til, hvordan du anmelder krænkelse af en ophavsret.

  Gentagne krænkelser

  Pinterest respekterer andres intellektuelle ejendomsret, og vi forventer, at folk på Pinterest gør det samme. Det er vores politik – under passende omstændigheder og efter eget skøn – at deaktivere eller lukke konti for personer, der gentagne gange krænker ophavsret eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder. Vi har også mulighed for at suspendere deres adgang til at offentliggøre indhold i en passende periode. Brugere, der får fjernet pins, fordi de krænker en ophavsret, modtager strafklip i henhold til Pinterests politik for gentagne krænkelser.

  Indsigelser

  Hvis du mener, at dit indhold er blevet fjernet ved en fejl, har du mulighed for at indgive en indsigelse og anmode om, at indholdet retableres. Når vi får en komplet og gyldig indsigelse, videresender vi den til den part, der har anmeldt indholdet. Da din indsigelse indeholder dine kontaktoplysninger, vil anmelderen muligvis kontakte dig direkte eller foretage andre nødvendige foranstaltninger. Hvis anmelderen ikke giver os besked om, at han eller hun har indbragt sagen for retten eller for Den Ophavsretlige Klageinstans, der har anmodet om en kendelse om at holde indholdet nede, retabler vi indholdet. Hele processen kan tage op til 14 hverdage. 

  Bemærk: Der er potentielle juridiske og økonomiske konsekvenser forbundet med at indsende falske oplysninger eller gøre indsigelse mod bedre vidende. Inden du gør indsigelse, skal du sikre dig, at du i god tro mener, at vi har fjernet indholdet ved en fejl, og at du har forstået konsekvenserne af at indsende falske oplysninger.

  Hvis du vil appellere anvendelsen af et strafklip, men ikke ønsker, at indholdet retableres, kan du oplyse, om de omstændigheder, du mener godtgør, at et strafklip fjernes. Derefter gennemgår vi din indsendelse og træffer de nødvendige foranstaltninger.

  Du kan få flere oplysninger og en vejledning i, hvordan man gør indsigelse på vores side om ophavsret.

  Politikker for varemærkekrav

  Ophavsret og varemærker er to forskellige typer intellektuel ejendomsret. Varemærker beskytter ting som brandnavne og logoer mod at blive brugt på en måde, der kan forårsage forvirring omkring oprindelsen af varer eller tjenesteydelser. Du kan få mere at vide om vores varemærkepolitikker og anmelde indhold, der krænker dit varemærke, på vores side om varemærker.

  End of Other articles Links
  Har du brug for mere hjælp? Kontakt os
  User feedback
  Kunne du bruge artiklen?

  collection_fields

  Hvordan kan vi gøre artiklen bedre?