Ophavsret er enerettigheder for skaberne af originalværker (f.eks. bøger, musik, kunst). De omfatter ofte retten til at gengive værket, udstille eller opføre det offentligt, distribuere det og skabe afledte værker af det samt andre rettigheder, der kan variere efter landet. Generelt beskytter ophavsret ikke fakta og idéer, men det beskytter de originale ord eller billeder, der udtrykker en idé.

Du kan finde flere oplysninger om lovgivningen om ophavsret på websitet U.S. Copyright Office og websitet World Intellectual Property Organization.

Indehaver af ophavsret

Ophavsretten indehaves normalt af den person, som skaber et værk. I nogle tilfælde kan ejeren være en anden, hvis værket blev skabt af en medarbejder eller en kontrahent. Den oprindelige ejer kan også overføre ejerskabet af ophavsretten til andre.

Bemærk, at det at eje eller besidde et fysisk værk ikke nødvendigvis betyder, at ophavsretten til værket også ejes. Hvis du for eksempel køber en samling gamle fotografier, betyder det ikke nødvendigvis, at du har ophavsretten til billederne (selvom det godt kan være tilfældet).

Krænkelse af ophavsret

Hvis du mener, at din ophavsret er blevet krænket, og du vil have indholdet fjernet, kan du via vores side om ophavsret sende os en erklæring om fjernelse på grund af ophavsret. Du kan sende en anmodning til os via vores webformular eller afgive din erklæring på enhver anden måde, der er anført i Digital Millennium Copyright Act.

Når du sender en anmodning, skal du sikre dig, at de afgivne oplysninger er sande og nøjagtige. En person, der bevidst indgiver falske erklæringer om krænkelse, kan ifalde erstatningsansvar i henhold til paragraf 512(f) i DMCA eller lignende love i andre lande.

Begæringer om fjernelse på grund af ophavsret

Kun ejeren af en ophavsret (eller en bemyndiget person, der handler på ejerens vegne) kan indgive en begæring om fjernelse på grund af ophavsret. Før du indsender en begæring om fjernelse på grund af ophavsret, bør du overveje, om du er indehaver af ophavsretten til dette indhold.

Begæringer om fjernelse af billeder af dig på grund af ophavsret

Hvis du er med på et billede, som en anden har taget, betyder det ikke nødvendigvis, at du har ophavsretten til billedet. Kun ejeren af en ophavsret (eller en bemyndiget person, der handler på ejerens vegne) kan indgive en begæring om fjernelse på grund af ophavsret. Hvis der er et billede af dig, som du gerne vil have fjernet, kan du overveje at sende et persondataklage ved at skrive til os.

Politikker for varemærkekrav

Ophavsret og varemærker er to forskellige typer intellektuel ejendomsret. Varemærker beskytter ting som brandnavne og logoer mod at blive brugt på en måde, der kan forårsage forvirring omkring oprindelsen af varer eller tjenesteydelser i handelen. Du kan få mere at vide om vores varemærkepolitikker og anmelde indhold, der krænker dit varemærke, på vores side om varemærker.

Indsigelser

Hvis du mener, at en af dine pins er blevet fjernet ved en fejl, har du mulighed for at gøre indsigelse ved at følge vejledningen på vores side om ophavsret. Du kan få flere oplysninger og en vejledning til at gøre indsigelse på vores side om ophavsret.

Brug af billeder på Pinterest

Undtagen i helt særlige tilfælde har Pinterest ikke ophavsretten til de billeder, som brugerne gemmer som pins på websitet. Du skal om nødvendigt indhente tilladelse til at bruge et billede fra indehaveren af ophavsretten til billedet.

End of Other articles Links
Har du brug for mere hjælp? Kontakt os
User feedback
Kunne du bruge artiklen?

collection_fields

Hvordan kan vi gøre artiklen bedre?