Retningslinjer for politimyndigheder

Alle de virksomheder, der gemmer oplysninger – fra banker og telefonselskaber til e-mailudbydere – bør have politikker og retningslinjer for, hvordan de besvarer anmodninger om brugeroplysninger fra eksempelvis politiet, retsvæsenet m.m. Her kan du se vores retningslinjer.

De fleste af disse oplysninger er rettet mod politiet og retslige instanser. Hvis du ikke hører til denne kategori, og du har spørgsmål, kan du finde svar i vores hjælpecenter.

Gemte brugeroplysninger

Pinterest gemmer og vedligeholder brugeroplysningerne som beskrevet i vores persondatapolitik og de relevante vilkår for brug forbrugere og virksomheder. Du kan se eksempler på, hvilke typer oplysninger vi gemmer, i vores persondatapolitik.

Vi kan ikke garantere, at de oplysninger, der er beskrevet i persondatapolitikken eller de relevante vilkår for brug, er tilgængelige for alle brugere. Pinterest opbevarer ikke nødvendigvis kopier af de billeder, lydfiler og videofiler, brugerne gemmer på Pinterest. Brugere kan f.eks. oprette links til videotjenester som YouTube, som afspiller indhold via YouTubes API.

Krav til udlevering af brugeroplysninger

For politiet i USA

Hvis du vil tvinge Pinterest til at udlevere en brugers oplysninger, skal du have en gyldig stævning, retskendelse eller ransagningskendelse ("Henvendelse fra retshåndhævende myndigheder"). Hvis du vil tvinge Pinterest til at udlevere en brugers indhold, skal du have en gyldig ransagningskendelse. 

For andre end politiet i USA

Du kan ikke tvinge Pinterest til at udlevere brugeroplysninger, medmindre du har en gyldig retskendelse, der er udstedt i USA (via fælles juridiske aftaletraktater eller retsanmodning).

Krav til deling af brugeroplysninger med politiet

Vi skal have følgende for at behandle din henvendelse:

 • De relevante dokumenter, som er beskrevet ovenfor.
 • Det entydige brugernavn (pinterest.com/[brugernavn]) og/eller den e-mailadresse, der blev brugt til at oprette brugerens Pinterest-konto.
 • En gyldig e-mailreturadresse fra et officielt offentligt domæne.

For at sikre, at henvendelser fra politiet er præcise og ikke anmoder om flere oplysninger end nødvendigt (kræver potentielt yderligere omkostninger og tid), anmoder vi om følgende:

 • En tilstrækkelig begrænset/defineret tidsperiode
 • En bestemt hændelse eller handling, som personen har foretaget
 • En specifik reference (eksempel: Brugerwebadresse = https://www.pinterest.com/pinterestpolicy/)

Krav til anmodninger om bevarelse og/eller udlevering af brugeroplysninger

Pinterest skal have besked i overensstemmelse med gældende lovgivning i USA eller gyldige juridiske processer via vores formular til henvendelser fra politiet. Formularen kan kun behandles elektronisk.

Vi besvarer kun henvendelser fra retshåndhævende myndigheder. Hvis du ikke er fra politiet, og du har brug for hjælp til et problem, kan du se vores artikler med hjælp.

Accept af retslige skridt tilsidesætter ikke eventuelle indvendinger fra Pinterest, herunder værneting eller behørig tjeneste.

Underretning af brugere om henvendelser

Vores politik er at give brugerne besked om henvendelser fra politimyndighederne ved at udlevere en kopi af hele henvendelsen til dem, før deres oplysninger videregives til politimyndighederne. Vi kan fravige denne politik, hvis:

 • Loven forbyder, at vi underretter brugerne (f.eks. med en kendelse i henhold til en bestemt lovparagraf).
 • Det drejer sig om en nødsituation, hvor der er risiko for dødsfald eller alvorlig person- eller tingsskade.
 • Vi har grund til at tro, at det ikke er den ægte indehaver af kontoen, der vil blive underrettet (f.eks. hvis en konto er blevet overtaget af en angriber, eller e-mailadressen er ugyldig).

Hvis vi modtager et NSL-brev (National Security Letter) fra den amerikanske regering, der omfatter en kendelse om hemmeligholdelse på ubestemt tid, er det vores politik at anmode regeringen om at søge prøvelse af lovligheden af kendelsen i henhold til USA's frihedslov (USA FREEDOM Act).

I de tilfælde, hvor vi ikke giver brugerne besked på grund af en retskendelse eller en nødsituation, er vores politik at underrette brugerne, så snart retskendelsen er udløbet, eller nødsituationen er overstået.

Bemærk! Udstedte erklæringer, beskrivelser, følgebreve eller lignende erklæringer er ikke tiltrækkkelige til at forhindre underretning af vores brugere. Du skal levere en retskendelse, der er udstedt i overensstemmelse med 18 U.S.C. § 2705(b), eller henvise til gældende lovgivning, hvis du vil forhindre, at brugeren bliver underrettet om din retslige henvendelse. 

Omkostninger i forbindelse med henvendelser om bevarelse og/eller udlevering

Hvis vi anmoder om dækning af de faktiske omkostninger i forbindelse med at bevare og/eller videregive oplysninger, vil Pinterest komme med et rimeligt overslag over disse omkostninger som en del af frembringelsen eller ved henvendelser fra politiet, inden vi påbegynder arbejdet. Omkostningerne er baseret på mængden af data, tidsforbrug og ressourceforbrug i forbindelse med behandlingen og forespørgsler efter de rå data, som Pinterest opbevarer.

Godkendelsescertifikat eller vidnesbyrd fra en ekspert

Pinterest tilbyder certificering fra sin depotholder for hver produktion af oplysninger, men kan generelt set ikke levere personlige vidnesbyrd eller ekspertvidner.

Kontakt i nødstilfælde

Hvis du er bruger, og du kender til nært forestående skade på en eller flere enkeltpersoner, skal du omgående kontakte politiet.

I de situationer, hvor en nødsituation kan indebære risiko for død eller alvorlig fysisk skade, kan politiet sende en henvendelse om udlevering af brugeroplysninger til Pinterest via vores Formular til henvendelser fra retshåndhævende myndigheder (sørg for at klikke på "Ja" ved henvendelse i en nødsituation og udfylde de nødvendige oplysninger) eller ved at kontakte os på vores e-mailadresse til henvendelser fra politiet i nødsituationer: lawenforcement [at] pinterest.com.

Vi besvarer kun e-mail fra politimyndigheder. Hvis du ikke er fra en retshåndhævende myndighed, og du har brug for hjælp til et problem, kan du se vores artikler med hjælp. Brug af dette alias til e-mails betragtes som misbrug og kan medføre, at der træffes foranstaltninger over for din Pinterest-konto.

Pinterest gennemgår og reagerer på denne type henvendelser fra sag til sag.

Officiel holdning til henvendelser vedrørende statslig overvågning af mange brugere

I overensstemmelse med disse vejledninger for de retshåndhævende myndigheder kræver Pinterest, at alle henvendelser om brugeroplysninger begrænses til bestemte brugere og til lovlige formål. Pinterest har ikke deltaget i og vil ikke deltage i indsamling af oplysninger om mange brugere, hvis myndighederne beder om det. Pinterest modsætter sig tvungne bagdøre og bakker op om reformer, der begrænser henvendelser vedrørende overvågning af et stort antal brugere.

Oplysninger, der identificerer en konto

Brugere på Pinterest har et vist navn (øverst i deres profil) og et unikt brugernavn (i deres profils webadresse). Vi skal have kontoens brugernavn eller e-mailadresse for at finde en konto. E-mailadressen er privat og kan normalt kun fås fra pinneren selv eller i NCMEC CyberTips.

Sådan finder du et brugernavn:

 • Gå til en brugers profil på Pinterests website, og find brugernavnet på adresselinjen efter "https://pinterest.com/".
 • I iOS-appen går du til en brugers profil og trykker på flaget i øverste venstre hjørne af skærmen. Brugernavnet vises i parentes nær bunden af skærmen.
 • I Android-appen går du til en brugers profil og trykker på flaget i øverste venstre hjørne af skærmen. Brugernavnet vises i parentes nær bunden af skærmen.

Rapport om gennemsigtighed

Se vores seneste rapport om gennemsigtighed eller vores arkiv med rapporter om gennemsigtighed.

Hvad er Pinterest?

Pinterest er et onlineværktøj, der kan bruges til at finde, indsamle og organisere interesser. Du kan gemme links til medieindhold (f.eks. billeder og videoer) fra internettet eller uploade dine egne billeder til Pinterest (i øjeblikket kan du dog ikke uploade lyd eller video direkte til Pinterest). Du kan også gennemse Pinterest for at finde indhold, som andre brugere har gemt.

Du gemmer pins på opslagstavler. Du kan invitere andre til at gemme pins på en opslagstavle sammen med dig. Du kan følge andre brugeres opslagstavler og gemme og skrive kommentarer til andres pins.

Du kan gennemse andre brugeres pins eller opslagstavler i dit startfeed. 

Du kan finde nye pins, opslagstavler og brugere i vores emnefeeds eller ved at søge efter specifikt indhold eller bestemte brugere.

I vores vejledning kan du få mere at vide om, hvordan du bruger Pinterest.

 

Pins

En pin består af medieindhold (et billede, lyd eller video), en kort beskrivelse og et link. Du kan gemme pins (1) via pinterest.com, (2) ved at trykke på Pinterest-browserknappen, (3) via Pinterest-mobilappen til iOS eller Android og (4) ved at trykke på den Gem-knap, som tredjepartsejere af indhold kan vælge at tilføje på deres websites.

Når du gemmer en pin, kan du tilpasse pinnens beskrivelse og vælge den opslagstavle, du vil gemme den på.

I visse tilfælde har ejeren af websitet eller indholdet på forhånd indsat oplysninger om indholdet i pinnens beskrivelse (f.eks. "doven_kat.jpg" eller “Bedste cookieopskrift").

Brugerne kan redigere beskrivelsen, når de har gemt pinnen. Du kan også flytte pins mellem opslagstavler og gemme den samme pin på flere opslagstavler.

Opslagstavler

En opslagstavle er en samling pins, der som regel er organiseret efter et tema eller en idé. Du kan invitere andre Pinterest-brugere til at gemme pins på dine opslagstavler.

Opslagstavler er enten offentlige eller hemmelige. Det er kun dig og dem, du har inviteret til en hemmelig opslagstavle, der kan se de pins, du har gemt på den hemmelige opslagstavle.

Gemte pins

Du kan gemme andre brugeres pins på Pinterest på dine egne opslagstavler. I nogle tilfælde er den bruger, du gemmer fra, ikke den bruger, som oprindeligt gemte pinnen (eksempel: bruger X har gemt den fra bruger Y, der gemte den fra bruger Z, der oprettede pinnen i første omgang).

Selvom du sletter en pin, slettes den ikke fra opslagstavlerne tilhørende andre personer, som har gemt den.

Kommentarer

Alle kan skrive kommentarer til de pins, de kan se. Du kan slette dine egne kommentarer, men ikke kommentarer fra andre brugere. Kommentarer er offentlige, hvis opslagstavlen er offentlig.

Bemærk! Det, der ser ud til at være den første kommentar til en pin, er faktisk beskrivelsen af pinnen.

Beskeder

Du kan sende private beskeder til andre brugere på Pinterest. Meddelelser kan udveksles med en eller flere brugere. Hvis brugerne ikke følger hinanden, vises beskeden som en "kontaktanmodning", indtil modtageren godkender den.

Søgeudtryk

Pinterest har sit eget søgefelt, der fungerer som en søgemaskine.

Når du leder efter idéer på Pinterest, kan du indtaste et enkelt ord eller en kombination af ord i søgefeltet. Resultaterne omfatter pins, opslagstavler og konti. Alle de søgeord, som en bruger indtaster, kan hentes frem og videregives på en liste til politimyndighederne.

Profil

Alle Pinterest-profiler er offentlige og indeholder en række oplysninger fra brugeren selv samt opslagstavler, pins, prøvede idéer, følgere og dem, profilejeren selv følger. En profil indeholder følgende oplysninger:

 • Navn (påkrævet).
 • Brugernavn (påkrævet).
 • Sted (ikke påkrævet).
 • En profilbeskrivelse, der ikke må være på mere end 500 tegn (ikke påkrævet).
 • Website (ikke påkrævet).
 • Profilbillede (ikke påkrævet).
 • Facebook eller Twitter, hvis logon er forbundet med disse konti (ikke påkrævet).

Du behøver ikke at oplyse dit rigtige navn, og vi kontrollerer hverken det navn, den alder eller det sted, du oplyser.

Du kan altid redigere dine profiloplysninger, medmindre vi har suspenderet din konto.

Har du brug for mere hjælp?
Kontakt os