Anmeld hadefulde udtalelser

Indhold, der angriber udsatte grupper på grund af deres race, etniske herkomst, fødeland, religion, køn, seksuelle orientering, alder, handicap eller helbredstilstand eller andet, er ikke tilladt på Pinterest.

Uvenligt sprog rettet mod regeringer, offentlige personer eller andre grupper overtræder ikke vores politikker.

Anmeld det til os, hvis du ser hadefulde udtalelser på Pinterest. Hvis du ser en pin eller en kommentar, der tyder på en reel trussel om vold, bedes du fortælle os det. Du kan om nødvendigt kontakte de lokale myndigheder.

I vores chikanepolitikker kan du læse om vores beskyttelsesforanstaltninger mod angreb på privatpersoner, hvor angrebet ikke er rettet mod dem, fordi de er en del af en udsat gruppe.

Har du brug for mere hjælp?
Kontakt os