Rapport om gennemsigtighed

Pinterest har offentliggjort rapporter om gennemsigtighed to gange om året siden 2013. Rapporten giver indsigt i mængden af anmodninger om oplysninger og fjernelse, der er modtaget fra politi og myndigheder. 

Du finder vores rapport om gennemsigtighed for første halvdel af 2020 nedenfor. Hvis du vil vide mere om, hvordan vi håndterer anmodninger om brugeroplysninger, kan du læse vores Retningslinjer for politimyndigheder.

Rapport om gennemsigtighed for 2020

Henvendelser om oplysninger fra myndighederne

Pinterest modtager juridiske anmodninger fra politi og myndigheder vedrørende oplysninger om Pinterest-brugere. Vi gennemgår nøje hver enkelt anmodning og udleverer data til dem, der opfylder kravene i vores retningslinjer. Det er Pinterests politik at underrette brugerne forud for videregivelse, når myndigheder har henvendt sig om oplysninger, medmindre videregivelsen er forbudt ved lov, eller det drejer sig om en nødsituation.

USA

Typer Anmodninger Nogle oplysninger afgivet Konti   Underrettede konti**
Stævning 28 28 34 3
Retskendelse  3 3 5 0
Ransagningskendelse 14 14 15 2
Andre* 1 1 1 0
Total 46 46 55 5

 

Andre lande

Land Typer Anmodninger Nogle oplysninger afgivet Konti Underrettede konti**
Canada Andre* 1 1 1 0
Total -- 1 1 1 0

Andre: Andre henvendelser til brug i retshåndhævende øjemed som f.eks. anmodninger om aflytning, overvågning af kommunikation, trap and trace og henvendelser om oplysninger i nødstilfælde

*Underrettede konti: Kontoens ejer blev underrettet, før oplysningerne blev videregivet.

Anmodninger i forbindelse med landets sikkerhed*

Periode Antal henvendelser
Januar til juni 2020 0-249

*Henvendelser vedr. landets sikkerhed: Enhver form for henvendelse eller kendelse om brugeroplysninger, der vedrører den nationale sikkerhed i henhold til Foreign Intelligence Surveillance Act

Henvendelser om fjernelse af indhold fra myndighederne

Vi modtager henvendelser fra myndigheder om at fjerne indhold på Pinterest, der kan være ulovligt i deres land og/eller en overtrædelse af vores Retningslinjer for fællesskabet

Vi gennemgår henvendelserne for at afgøre, om de overtræder vores Retningslinjer for fællesskabet. Vores teams griber ind over for overtrædelser, f.eks. ved at fjerne indholdet globalt eller begrænse det, hvis det kun overtræder loven i det land, som henvendelsen kommer fra. 

Pinterest modtog i alt 919 henvendelser fra 6 myndigheder uden for USA fra januar til juni 2020. Vi fjernede indhold for 790 af disse henvendelser, fordi de overtrådte af vores Retningslinjer for fællesskabet, og begrænsede indholdet for de resterende 129 anmodninger.

Land  Overtrædelse af Retningslinjer for fællesskabet* Juridiske fjernelser**
Belgien 6 0
Tyskland 1 28
Kazakhstan 2 0
Korea 76 1
Rusland 687 96
Tyrkiet 18 4
Total 790 129

*Overtrædelse af Retningslinjer for fællesskabet: Indholdet overtræder Pinterests Retningslinjer for fællesskabet og blev fjernet fra platformen.

**Juridisk fjernelse: Indholdet blev anmeldt af en offentlig myndighed, men da det ikke overtrådte Pinterests Retningslinjer for fællesskabet, blev det kun fjernet i det land, som henvendelsen kom fra begrundet i den lokale lovgivning. 

Børns sikkerhed

Pinterest tolererer ikke materiale om seksuelt misbrug af børn. Vi har en streng nultolerancepolitik for indhold, billeder og tekst, der udnytter eller bringer mindreårige i fare. Det er ekstremt vigtigt for os at finde og fjerne dette indhold, og vi arbejder tæt sammen med National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) for at bekæmpe denne type aktiviteter.

Pinterest beskæftiger også et team af specialister, der er uddannet til at identificere og vurdere materiale om seksuelt misbrug af børn. Vi indsendte 1.638 CyberTipline-rapporter til NCMEC i første halvdel af 2020.

Periode Cybertip-rapporter
Januar til juni 2020 1.638

 

Har du brug for mere hjælp?
Kontakt os