Rapport om gennemsigtighed

Herunder kan du se vores seneste gennemsigtighedsrapport. Hvis der er udtryk, du ikke kender, kan du se afsnittet med definitioner nederst på siden. Du kan se flere oplysninger om, hvordan vi håndterer henvendelser om brugeroplysninger, i vores retningslinjer for henvendelser om brugeroplysninger.

Rapport om gennemsigtighed for 1. halvår 2019

Henvendelser om oplysninger fra retshåndhævende myndigheder i USA

Januar-marts 2019

Typer Anmodninger Nogle oplysninger afgivet Konti Underrettede konti
Stævning 10 10 11 4
Retskendelse 0 0 0 0
Ransagningskendelse 9 9 9 3
Total 19 19 20

7

April-juni 2019

Typer Anmodninger Nogle oplysninger afgivet Konti Underrettede konti
Stævning 17 15 18 7
Retskendelse 0 0 0 0
Ransagningskendelse 11 10 12 3
Total 28 25 30 10

 

Henvendelser om oplysninger fra andre end retshåndhævende myndigheder i USA

Periode Antal anmodninger Nogle oplysninger afgivet Konti Lande
Januar-marts 2019 0 0 0 i/t
April-juni 2019 0 0 0 i/t

Anmodninger i forbindelse med landets sikkerhed

Periode Antal anmodninger
Januar-juni 2019 0-249

Henvendelser om fjernelse af indhold fra myndighederne

Type overtrædelse // Periode Overtrædelse af retningslinjer for fællesskabet Juridiske fjernelser Total Efterkom ikke
Januar-marts 2019

Tyskland (12)

Rusland (20)

Tyrkiet (1)

Tyskland (11)

Rusland (45)

Tyrkiet (1)

90 1
April-juni 2019

Rusland (56)

Tyrkiet (9)

Tyskland (4)

Rusland (15)

84 0

Definitioner

Kontooplysninger: Grundlæggende oplysninger om en konto som f.eks. brugeroplyst e-mailadresse, navn, brugernavn, dato/tidspunkt for kontooprettelse og IP-adresser, der har været anvendt til at opnå adgang til Pinterest. Kontooplysninger omfatter ikke det indhold, en bruger opretter på Pinterest.
Underrettede konti: Kontoens ejer blev underrettet, før oplysningerne blev afgivet
Civilretslig henvendelse: Et krav om kontooplysninger til brug i civile søgsmål (f.eks. stævninger). Det er os forbudt ved lov at udlevere indhold på grundlag af en civilretslig henvendelse.
Overtrædelse af Retningslinjer for fællesskabet: En offentlig myndighed anmodede om fjernelse. Det blev afgjort, at indholdet krænkede Pinterests Retningslinjer for fællesskabet, og det blev derfor fjernet.
Indhold: Enhver form for kommunikation, en bruger har haft med eller på Pinterest. Det omfatter en brugers pins og beskrivelser af pins, kommentarer, navne på opslagstavler, synes om-tilkendegivelser og de personer, en bruger følger.Føderal: De føderale retshåndhævende myndigheder i USA (f.eks. FBI) eller andre føderale myndigheder (f.eks. FTC).
Retshåndhævende myndigheder: Føderale, statslige og lokale retshåndhævende myndigheder (dvs. politi og FBI).
Juridisk proces: Enhver form for dommerkendelse, stævning eller henvendelse fra en offentlig myndighed.
Juridisk fjernelse: En offentlig myndighed anmodede om fjernelse, men indholdet krænkede ikke Pinterests Retningslinjer for fællesskabet, og det blev derfor kun fjernet i det land, som henvendelsen kom fra. Indholdet er stadig tilgængeligt for alle andre brugere.
Uden for USA: Retshåndhævende myndigheder på alle niveauer i lande uden for USA.
Henvendelser vedr. national sikkerhed: Enhver form for henvendelse eller kendelse vedrørende den nationale sikkerhed i henhold til Foreign Intelligence Surveillance Act.Andre: Andre henvendelser til brug i retshåndhævende øjemed som f.eks. anmodninger om aflytning, overvågning af kommunikation, trap and trace og henvendelser om oplysninger i nødstilfælde.Beskyttelseskendelse: (i) En retskendelse udstedt i henhold til 18 U.S.C. § 2705(b) eller (ii) en gældende statslig bestemmelse, der forbyder eller udsætter underretning.Statslig/lokal: De statslige eller lokale retshåndhævende myndigheder i USA (f.eks. stats-/distriktsanklagere, sheriffer og lokalt politi) og juridiske instanser (f.eks. statslige storjuryer og underretter).

Har du brug for mere hjælp?
Kontakt os