Hadefuldt sprog

Vi tillader ikke indhold, der angriber sårbare grupper. Det vil bl.a. sige angreb på personer på grund af deres race, etniske herkomst, fødeland, religion, køn, seksuelle orientering, alder, handicap eller sygdom.

Uvenligt sprog rettet mod regeringer, offentlige personer eller andre grupper overtræder ikke vores politikker.

Anmeld det til os, hvis du ser hadefulde udtalelser på Pinterest. Hvis du ser en pin eller en kommentar, der tyder på en reel trussel om vold, bedes du fortælle os det og om nødvendigt kontakte de lokale myndigheder. 

Hvad er ikke hadefulde udtalelser?

  • Bandeord
  • Tarvelige ting om noget, du godt kan lide (musikgrupper, kendte personer)
  • Kontroversielle emner (kritik af politikere, religioner)

Vi har også beskyttelsesforanstaltning mod ethvert angreb på private personer, hvor angrebet ikke er rettet mod dem, fordi de er en del af en sårbar gruppe. Det beskriver vi i vores chikanepolitikker.