Retningslinjer for politimyndigheder

Alle de virksomheder, der gemmer oplysninger – fra banker til telefonselskaber til e-mailudbydere – bør have politikker og retningslinjer for, hvordan de besvarer anmodninger om brugeroplysninger fra eksempelvis politiet, retsvæsenet m.m. Her kan du se vores retningslinjer. De fleste af disse oplysninger er rettet mod politiet og retslige instanser. Hvis du ikke hører til denne kategori, og du har spørgsmål, kan du se vores artikler med hjælp.
 

Hvad er Pinterest?

Du kan få mere at vide om Pinterest i afsnittet Hvad er Pinterest? nedenfor.
 

Hvilke oplysninger gemmer Pinterest om brugerne?

Pinterest gemmer og vedligeholder brugeroplysningerne som beskrevet i vores persondatapolitik og de relevante vilkår for brug [forbrugere, virksomheder]. Du kan se eksempler på, hvilke typer oplysninger vi gemmer, i vores persondatapolitik.
 
Vi kan ikke garantere, at de oplysninger, der er beskrevet i persondatapolitikken og de relevante vilkår for brug, er til rådighed for alle brugere. Pinterest opbevarer ikke nødvendigvis kopier af de billeder, lydfiler og videofiler, brugerne gemmer på Pinterest. Brugere kan f.eks. oprette links til videotjenester som YouTube, så videoen afspilles via YouTubes API.
 

Hvad kræver Pinterest for at kunne udlevere brugeroplysninger?

For politiet i USA
 
Du skal fremskaffe en gyldig stævning, retskendelse eller ransagningskendelse, før du kan få Pinterest til at udlevere brugeroplysninger. Du skal have en gyldig ransagningskendelse, hvis du vil have Pinterest til at udlevere en brugers indhold.
 
For andre end politiet i USA
 
Du kan ikke tvinge Pinterest til at udlevere brugeroplysninger, medmindre du har en gyldig retskendelse, der er udstedt i USA (via fælles juridiske aftaletraktater eller retsanmodning).
 

Hvad har Pinterest brug for, inden vi kan videregive brugeroplysninger til politiet?

Inden vi kan behandle en henvendelse fra politiet, skal vi have følgende:
 
 1. Den relevante henvendelse fra politiet, som vi beskriver ovenfor.
 2. Brugernavnet (pinterest.com/[brugernavn]) og/eller den e-mailadresse, der blev brugt til at oprette Pinterest-kontoen.
 3. En gyldig e-mailreturadresse fra et officielt offentligt domæne.
For at sikre, at henvendelser fra politiet er præcise og ikke anmoder om flere oplysninger end nødvendigt (kræver potentielt yderligere omkostninger og tid), anmoder vi om følgende:
 1. En tilstrækkelig snæver/defineret tidsperiode.
 2. En bestemt hændelse eller handling som personen har foretaget.
 3. En specifik reference (fx: webadresse til pin = https://pinterest.com/pin/424605071088241488/). 
 

Hvordan anmoder jeg om bevarelse og/eller udlevering af brugeroplysninger?

Pinterest skal have besked i overensstemmelse med gældende lovgivning i USA eller gyldige juridiske processer via vores formular til henvendelser fra politiet. Kun elektronisk behandling.
 
Vi besvarer kun henvendelser fra politimyndigheder. Hvis du ikke er fra politiet, og du har brug for hjælp til et problem, kan du se vores artikler med hjælp
 
Accept af retslige skridt tilsidesætter ikke eventuelle indvendinger fra Pinterest, herunder værneting eller behørig tjeneste.
 

Kontakter I brugerne vedrørende henvendelser om bevarelse af brugeroplysninger?

Nej, vi giver kun brugerne besked, hvis politiet retter henvendelse om at få udleveret brugeroplysningerne.
 

Giver I brugerne besked om henvendelser fra politiet?

Ja. Vores politik er at give brugerne besked om henvendelser fra politimyndighederne ved at udlevere en kopi af hele henvendelsen til dem, før deres oplysninger videregives til politimyndighederne. Vi kan fravige denne politik i følgende tilfælde:
 • Loven forbyder, at vi underretter brugerne (f.eks. med en kendelse i henhold til en bestemt lovparagraf).
 • Det drejer sig om en nødsituation, hvor der er risiko for dødsfald eller alvorlig personskade.
 • Vi har grund til at tro, at det ikke er den ægte indehaver af kontoen, der vil få besked, f.eks. hvis en konto er blevet overtaget af en angriber.

Hvis vi modtager et NSL-brev (National Security Letter) fra den amerikanske regering, der omfatter en kendelse om hemmeligholdelse på ubestemt tid, er det vores politik at anmode regeringen om at søge prøvelse af lovligheden af kendelsen i henhold til USA's frihedslov (USA FREEDOM Act).

I de tilfælde, hvor vi ikke giver brugerne besked på grund af en retskendelse eller en nødsituation, er vores politik at underrette brugerne, så snart retskendelsen eller nødsituationen er overstået.
 
Bemærk! Udstedte erklæringer, beskrivelser, følgebreve eller lignende erklæringer er ikke tiltrækkkeligt til at forhindre fremsendelse af beskeden til vores brugere. Du skal levere en retskendelse, der er udstedt i overensstemmelse med 18 U.S.C. § 2705(b), eller henvise til gældende lovgivning, hvis du vil forhindre, at brugeren får besked om din retslige henvendelse. Kontakt os, hvis du har spørgsmål til dette.
 

Medsendes der en kopi af henvendelsen fra politiet i beskeden til brugerne?

Ja, vi medsender en komplet kopi af henvendelser fra politiet, som er sendt til Pinterest, når vi sender besked til brugeren (medmindre det er forbudt at oplyse brugeren om dette – se ovenfor).
 

Hvad koster henvendelser om bevarelse og/eller udlevering?

Vi kan anmode om betaling for de faktiske omkostninger i forbindelse med at bevare og/eller videregive oplysninger. Pinterest vil komme med et rimeligt estimat af disse omkostninger ved henvendelser fra politiet, inden vi påbegynder arbejdet. Omkostningerne er baseret på mængden af data, tidsforbrug og ressourceforbrug i forbindelse med behandlingen og forespørgsler efter de rå data, som Pinterest opbevarer.
 

Tilbyder I et godkendelsescertifikat eller vidnesbyrd fra en ekspert?

Pinterest tilbyder certificering fra sin depotholder for hver produktion af oplysninger, men kan generelt set ikke levere personlige vidnesbyrd eller ekspertvidner.
 

Kontakt i nødstilfælde

Hvis du er bruger, og du kender til nært forestående skade på en eller flere enkeltpersoner, skal du omgående kontakte politiet.
 
I de situationer, hvor en nødsituation kan indebære risiko for død eller alvorlig personskade, kan politiet sende en henvendelse om videregivelse af brugeroplysninger til Pinterest ved at kontakte os på e-mailadressen lawenforcement@pinterest.com til politiets brug i nødsituationer.
 
Vi besvarer kun e-mail fra politimyndigheder. Hvis du ikke er fra politiet, og du har brug for hjælp til et problem, kan du se vores artikler med hjælp. Hvis du sender e-mails til dette alias, anses det for at være misbrug.
 
Pinterest gennemgår og reagerer på denne type henvendelser fra sag til sag.
 

Forskelligt

Udarbejder I en gennemsigtighedsrapport?
 
 
Har du en offentlig stilling, der omfatter henvendelser vedrørende statslig overvågning?
 
I overensstemmelse med disse vejledninger for myndighederne kræver Pinterest, at alle henvendelser om brugeroplysninger begrænses til bestemte og kendte lovlige formål. Pinterest deltager ikke i masseindsamling af brugeroplysninger, hvis myndighederne beder om det. Pinterest modsætter sig tvungne bagdøre og bakker op om reformer, der begrænser henvendelser vedrørende overvågning af et stort antal brugere.
 
 
Hvordan finder jeg oplysninger, der identificerer en konto?
 
Brugere på Pinterest har et vist navn (øverst i deres profil) og et unikt brugernavn (i deres profils webadresse). Vi skal have kontoens brugernavn eller e-mailadresse for at finde en konto. (E-mailadressen er privat og kan normalt kun fås fra pinneren selv eller i NCMEC CyberTips).
 
Sådan finder du et brugernavn:
 • On the Pinterest website On the Pinterest website
  Når du er i en brugers profil, kan du se personens brugernavn på adresselinjen efter "https://www.pinterest.com/" (markeret nedenfor).
   

   
 • In the iOS app In the iOS app
  Tryk på flaget i øverste venstre hjørne af skærmen, mens du er i en brugers profil. Brugerens brugernavn vises i parentes nær bunden af skærmen (vist nedenfor).
   
  "Hvis du blokerer pinnernavn (brugernavn) ..."
   
 • In the Android app In the Android app
  Tryk på flaget i øverste venstre hjørne af skærmen, mens du er i en brugers profil. Brugerens brugernavn vises i parentes nær bunden af skærmen (vist nedenfor).
   
  "Hvis du blokerer pinnernavn (brugernavn) ..."
   
Jeg har spørgsmål til CyberTips. Hvad kan jeg gøre?
 
Kontakt lawenforcement@pinterest.com. Kun elektronisk behandling. 
 
Vi besvarer kun e-mail fra politimyndigheder. Hvis du ikke er fra politiet, og du har brug for hjælp til et problem, kan du se vores artikler med hjælp
 

Hvad er Pinterest?

Pinterest er et onlineværktøj til indsamling, organisering og etablering af interesser. Du kan gemme links til medieindhold (f.eks. billeder, video eller lyd) fra internettet eller uploade dine egne billeder til Pinterest (i øjeblikket kan du dog hverken uploade lyd eller video direkte til Pinterest).
 
Du gemmer pins på opslagstavler. Du kan invitere andre til at gemme pins på en opslagstavle sammen med dig.
 
Du kan følge andres opslagstavler og gemme, synes om og skrive kommentarer til deres pins.
 
Du ser pins fra de personer og opslagstavler, du følger, i kronologisk rækkefølge i dit startfeed.
 
Du kan finde nye pins, opslagstavler og personer i vores emnefeeds (f.eks. Indretning, Herremode og lignende) eller ved at søge efter specifikt indhold.
 
Få mere at vide om, hvordan du bruger Pinterest.
 

Pins

En pin består af medieindhold (et billede, lyd eller video), en kort beskrivelse og et link. Du kan gemme pins (1) via pinterest.com, (2) ved at trykke på Pinterest-browserknappen, (3) via Pinterest-mobilappen (til iOS eller Android) eller (4) ved at trykke på den Gem-knap, som tredjeparts indholdsejere kan vælge at integrere på deres websites.
 
Når du gemmer en pin, kan du tilpasse pinnens beskrivelse og vælge den opslagstavle, du vil gemme den på.
 
Bemærk! I visse tilfælde har ejeren af websitet/indholdet beskrevet pinnen på forhånd, f.eks. med oplysninger om indholdet (f.eks. "doven_kat.jpg" eller “Bedste cookieopskrift"). Hvis du gemmer pinnen til dig selv, kan du ændre beskrivelsen.
 
Du kan skrive en ny eller ændre den eksisterende beskrivelse, efter at du har gemt pinnen. Det samme gælder for kilden. Selvom du gemmer dem, kan du stadig ændre både beskrivelse og kildelink. Du kan også flytte pins mellem opslagstavler og gemme den samme pin på flere opslagstavler.
 
Rediger en pin
 
Du kan flytte en pin mellem opslagstavler eller gemme den på flere opslagstavler. Få mere at vide om pins.
 

Opslagstavle og hemmelige opslagstavler

En opslagstavle er en samling pins, der som regel er organiseret efter et tema eller emne. Du kan invitere andre til at gemme pins på dine opslagstavler.
 
Opslagstavler er enten offentlige eller hemmelige. Få mere at vide om opslagstavler og hemmelige opslagstavler.
 

Gemte pins

Du kan gemme andres pins på dine egne opslagstavler. I nogle tilfælde kan den gemte pin være adskillige led fra den person, der oprindeligt gemte den (X har gemt den fra Y, der gemte den fra Z, der oprettede pinnen i første omgang).
 
Selvom du sletter en pin, slettes den ikke fra andre personers opslagstavler.
 
Få mere at vide om at gemme pins.
 
Bemærk! Når du gemmer en pin, udfyldes beskrivelsen automatisk med den seneste persons beskrivelse. Du kan ændre beskrivelsen, når du gemmer pinnen, eller når som helst efter at du har gemt den.
 

Synes om

Hvis du synes om en pin, vises den i sektionen "Synes om" på din profil. Selvom du synes om en pin, kan du når som helst angive, at du ikke synes om den længere. Så snart du ikke synes om en pin længere, vises den ikke længere på din profil. Alle synes om-tilkendegivelser er offentlige. 
 

Kommentarer

Alle kan skrive kommentarer til de pins, de kan se. Du kan både slette dine egne og andres kommentarer fra dine pins. Kommentarer er offentlige, hvis opslagstavlen er offentlig. Få mere at vide om kommentarer.
 
Bemærk! Det, der ser ud til at være den første kommentar til en pin, er faktisk ikke en kommentar. Det er beskrivelsen. 
 

Profil

Alle Pinterest-profiler er offentlige og indeholder en række oplysninger (f.eks. navn og profilbillede) samt opslagstavler, pins, synes om-tilkendegivelser, følgere og dem, profilen følger. En profil indeholder følgende oplysninger:
 
 1. Navn (påkrævet).
 2. Brugernavn (påkrævet).
 3. Sted (ikke påkrævet).
 4. En profilbeskrivelse, der ikke må være på mere end 500 tegn (ikke påkrævet).
 5. Website (ikke påkrævet).
 6. Profilbillede (ikke påkrævet).
 7. Facebook eller Twitter, hvis du vælger at tilknytte disse konti (ikke påkrævet).
Du behøver ikke at angive dit rigtige navn, og vi kontrollerer hverken navnet eller det sted, du angiver.
 
Du kan altid redigere dine profiloplysninger, medmindre vi har suspenderet din konto.