Før du går i gang med Kataloger

Det ser ud til, at du ser dette fra et område, hvor Kataloger ikke er tilgængelige endnu. Se, hvor Kataloger er tilgængelige for Pinterest Business-konti.

Få mere at vide

Inden du kan konfigurere kataloger, skal du udføre disse trin. Klik på et link herunder for at gå til det afsnit, du har brug for:

Er Kataloger noget for dig?

Kataloger er et feed-indsættelsesværktøj til virksomheder, der sælger produkter på deres websites. Brug af Kataloger kræver:

 • En virksomhedskonto på Pinterest
 • Et registreret website
 • Et website, der opfylder vores Retningslinjer for butikker og har en klar leveringspolitik, en klar returpolitik og kontaktoplysninger, der er lette at finde
 • En datakilde eller en fil med en liste over dine produkter og deres tilhørende attributter (kaldes også et produktkatalog eller et produktfeed)
 • Hosting af en datakilde eller en metode til kontinuerlig hosting og opbevaring af en datakilde med dine produkter, som du kan sende til Pinterest hver dag

Hvis du vil have hjælp til ovenstående trin, kan du indgå partnerskab med et e-handelssite, der kan formatere dine produkter til offentliggørelse på Pinterest. Vi understøtter i øjeblikket følgende integrationer:

Hvis kataloger ikke passer til dig, kan du promovere dit indhold på andre måder på Pinterest. Se, hvordan du Opretter en annonce fra din profil

Oversigt over datakilder

Hvad er en datakilde?

En datakilde (kaldes også et produktkatalog, et produktfeed eller et datafeed) er en fil med en liste over dine produkter og deres tilhørende attributter struktureret på en bestemt måde. Filen behandles hver dag for at oprette pins dynamisk ud fra dine produkter.

Sådan fungerer en datakilde

Når du vil sende en datakilde til Pinterest, oplyser du et link med en webadresse, hvorfra vi kan få adgang til din datakildefil. Vi kontrollerer filen og opretter en produktpin for hver vare, vi godkender. Læs mere om krav til datakilder.

Vedligeholdelse af en datakilde

Hosting af en datakilde sætter gang i en kontinuerlig indsats for at levere opdaterede oplysninger om dine produkter. Pinterest henter data fra din datakilde hver dag og advarer dig, hvis der er fejl. Det er vigtigt at gennemgå og rette fejl så hurtigt som muligt for at sikre, at dine produktoplysninger er præcise og opdaterede.

Afhængig af fejltypen kan en fejl betyde, at dit feed slet ikke opdateres, at nogle varer i dit feed ikke opdateres, eller at du er nødt til at foretage ændringer i formatet. Læs mere om, hvordan du finder og retter fejl.

Mere om datakilder:

 • Vi henter data fra din datakilde en gang i døgnet. Sørg for, at hele din opdaterede datakilde er til rådighed hver dag for at holde dine produktoplysninger ajour. Det er muligt at planlægge opdateringer af datakilder, men dataindsættelse på bestilling understøttes ikke på nuværende tidspunkt.
 • Du kan hoste din egen datakilde på en FTP/SFTP-server eller med et HTTP/HTTPS-link til direkte download. En user-agent skal kunne få adgang til den, og den må ikke kræve hvidlistning via IP eller SSH-nøgle. Hvis du bruger et link til direkte download, må der ikke være krav om ekstra navigation, for at Pinterest kan få adgang til filen. Vi yder ikke hosting af datakilder.
 • Vi kan behandle op til 20 millioner produkter pr. konto. Hvis din datakilde har mere end 20 millioner produkter, behandler vi de første 20 millioner rækker. Kontakt os, hvis du har brug for at få behandlet flere end 20 millioner rækker i dit katalog.

Registrer dit website

Alle destinationsadresser i din datakilde skal have et webdomæne, der er registreret som et website for din virksomhedskonto på Pinterest. En virksomhed kan registrere flere domæner, men hvert domæne kan kun registreres af en enkelt Pinterest-virksomhedskonto. Se, hvordan du registrerer dit website.

Konfigurer Pinterest-tagget

Pinterest-tagget er JavaScript-kode, du placerer på dit website for at få indsigt i konverteringer og opbygge målgrupper ud fra de handlinger, besøgende har foretaget på dit website.

Husk følgende, når du sender shoppingspecifikke felter via Pinterest-tagget:

 • Pinterest-tagget skal implementeres med følgende konverteringstyper: PageVisits, AddToCart og Checkouts 
 • Pinterest-tagget skal overføre hændelsesdata for “product_id” som en attribut til PageVisit, AddToCart og Checkouts 
 • Product_id skal overføres under en post (vil ikke kunne ses på siden med konverteringsoversigten)
 • De data i product_id, der overføres i tagget, skal svare til værdien af “item_group_id“ eller “id“ i datakilden
 • Du skal sammenlagt have mindst 100.000 PageVisit- og AddtoCart-hændelser i de sidste syv dage, der fører produkt-id'er tilbage

Brug Chrome-udvidelsen Tag Helper til at kontrollere, at produkt-id'er føres tilbage på sider med produktoplysninger.

Forbered din datakilde

Inden du kan konfigurere dit feed, skal du oprette en datakilde. Det er en fil, der indeholder en liste over dine produkter og deres tilhørende attributter. Du kan tilføje op til 20 datakilder for at tage højde for promovering af dine produkter på forskellige markeder, sprog og valutaer.

Krav til hosting af datakilder i Kataloger

Du skal selv levere hosting på en FTP-/SFTP-server eller indstille et HTTP-/HTTPS-link til direkte download. Pinterest leverer ikke hosting til sine brugere. En user-agent skal kunne få adgang til din datakildes placering, og der må ikke være krav om placering på en hvidliste via IP eller SSH-nøgle. Hvis du bruger et link til direkte download i HTTP/HTTPS-format, må linket ikke kræve ekstra navigation, for at Pinterest kan få adgang til filen.

Krav til datakilders format i Kataloger

Understøttede formater:

Tip til formatering:

 • Hvis du bruger en csv-fil, sætter vi dobbelte anførselstegn om dine værdier for at undgå problemer med analysen.
 • Ekstra skilletegn (komma, tabulator) kan medføre, at varen eller filen ikke behandles korrekt
 • Sørg for, at skilletegnene til alle dine kolonner og rækker er indstillet korrekt ved at kontrollere, at du har det samme antal skilletegn i hver række
 • Specifikationerne for feedet skal bruge standardiseret amerikansk engelsk til de krævede og indstillede værdier
 • Tabulator- eller kommaseparerede filer til datakilder skal være kodet som almindelig tekst, UTF-8 eller Latin1

Krav til produktdata

Sørg for at følge vores Retningslinjer for butikker. Vi fjerner produkter eller konti, der overtræder retningslinjerne.

Obligatoriske og valgfri felter

Der er syv obligatoriske felter. Hvis bare et af disse felter mangler eller ikke er formateret korrekt, indsættes der ingen data fra dit feed overhovedet.

Obligatoriske felter:

 • id
 • title
 • description
 • link
 • image_link
 • price
 • availability

Der er også valgfri felter, som du kan tilføje for at gøre Pinterest bedre til at matche dine produkter til brugere. Jo flere oplysninger, du leverer, des mere relevante vil dine pins være for de brugere, der ser dem. Vi anbefaler kraftigt, at du tilføjer vores valgfri felter, både for at føje flere detaljer til dit feed og for at øge relevansen.

Obligatoriske felter

Kolonnenavn Beskrivelse Syntaks/understøttede værdier Eksempel
id

Det brugerdefinerede unikke id, der repræsenterer produktet.

Kun Unicode-tegn accepteres.

Højst 127 tegn DS0294-L
title Produktets navn. Skal være samme navn som produktets navn på landingssiden. Medtag oplysninger om varianter, f.eks. farve og størrelse. Højst 500 tegn Denimbluse til kvinder, stor
description Beskrivelsen af produktet. Feltet understøtter ikke HTML og skal være almindelig tekst. Højst 10.000 tegn Løs denimbluse fremstillet af japansk denim i topkvalitet. 
link Produktets landingsside. Linket skal føre direkte til det samme produkt og vise samme data. Vi fraråder hardwalls. Webadressen skal begynde med http:// eller https://  Højst 511 tegn https://www.eksempel.dk/kat/tøj-til-kvinder/denimbluse-0294
image_link

Links til produktbillederne. Pinterests user-agent skal kunne få adgang til webadresserne, og adresserne skal vise de rigtige billeder. Sørg for, at der ikke er nogen skabelon- eller pladsholderbilleder ved linket. Skal begynde med http:// eller https://

Kommaer skal kodes eller fjernes, hvis de er en del af billedlinket. Vi ikke kan behandle billedlinks, der indeholder kommaer. Kommaer skal bruges til at adskille flere billedlinks.

  https://scene.eksempel.dk/billede/billede.jpg
price

Prisen på produktet. Prisen skal omfatte valutaen i ISO-4217-format, hvis valutaen ikke er USD. Standardværdien er USD, som bruges, hvis valutaen ikke opgives. Valutaen skal stå efter den numeriske prisværdi med eller uden mellemrum. Valuta skal opgives som en ISO-4217-standardkode. Vi accepterer ikke værdien 0 for pris. Brug ikke valutasymboler.

Hvis der er angivet en tilbudspris, betragtes dette felt som listeprisen, og tilbudsprisen betragtes som den aktuelle pris.

<numerisk værdi>

<ISO 4217>

24.99 USD
24.99USD
24.99
24.99 GBP
availability Om produktet er tilgængeligt. Skal være en af følgende værdier: ‘in stock’, ‘out of stock’, ‘preorder’. in stock
out of stock
preorder
in stock

Valgfri generelle attributter

Kolonnenavn Beskrivelse Syntaks/understøttede værdier Eksempel
product_type Kategoriseringen af dit produkt baseret på din brugerdefinerede produkttaksonomi. Underkategorier skal sendes adskilt med “ > ”. Der skal være mellemrum før og efter >. Vi accepterer ikke andre skilletegn, f.eks. komma eller lodret streg.

L0 > L1 > L2 > L3 > L4

Højst 1.000 tegn

Beklædning > Kvinder > Bluser > Denim
additional_image_link

Links til yderligere billeder til dit produkt. Adskil hvert ekstra billede med komma. Vi anbefaler, at du sætter anførselstegn om hele strengen. Skal begynde med http:// eller https://

Kommaer skal kodes eller fjernes, hvis de er en del af billedlinket. Vi ikke kan behandle billedlinks, der indeholder kommaer. Kommaer skal bruges til at adskille flere billedlinks.

Vi opretter en ny pin for hvert ekstra billedlink, du sender.

  "https://scene.eksempel.dk/billede/billede_v2.jpg, https://scene.eksempel.dk/billede/billede_v3.jpg"
mobile_link En version af din landingsside, der er optimeret til mobilenheder. Skal begynde med http:// eller https://   https://m.eksempel.dk/kat/toej-til-kvinder/denimbluse-0294
sale_price

Den nedsatte pris på produktet. sale_price skal være lavere end price. Angiv valuta på samme måde som til price. Valutaen skal være i ISO-4217-format, hvis den ikke er USD. Standardværdien er USD, som bruges, hvis valutaen ikke opgives. Valutaen skal stå efter den numeriske prisværdi med eller uden mellemrum. Vi accepterer ikke værdien 0. Brug ikke valutasymboler.

Hvis der er angivet en tilbudspris, betragtes den som den aktuelle pris på varen.

<numerisk værdi>

<ISO 4217>

14.99 USD
14.99USD
14.99
14.99 GBP

Valgfrit produkt-id

Kolonnenavn Beskrivelse Syntaks/understøttede værdier Eksempel Krav
item_group_id Produktets overordnede ID.  Højst 127 tegn DS0294 skal angives for varer med flere varianter

brand

Produktets brand.   Josie’s Denim valgfri
gtin Det unikke universelle produkt-id. Numerisk 3234567890126 valgfri
mpn Producentens varenummer er en alfanumerisk kode, der er oprettet af producenten af et produkt, så det kan identificeres entydigt blandt alle producentens produkter.  Alfanumerisk "mpn":
"PI12345NTEREST"
valgfri

Valgfri produktegenskaber

Kolonnenavn Beskrivelse Syntaks/understøttede værdier Eksempel

color

Produktets primære farve   blue
gender Det køn, produktet er tiltænkt. Skal være en af følgende værdier: ‘male’, ‘female’ eller ‘unisex’ male
female
unisex
female
age_group Den aldersgruppe, produktet er beregnet til. Skal være en af følgende værdier: ‘newborn’, ‘infant’, ‘toddler’, ‘kids’, ‘adult’ newborn
infant
toddler
kids
adult
adult
material Det materiale, produktet er fremstillet af.   cotton
pattern Beskrivelsen af produktets mønster.   plaid
size Produktets størrelse.   M
size_type Yderligere beskrivelse af størrelsen. Skal være en af følgende værdier: ‘regular’, ‘petite’, ‘plus’, ‘big_and_tall’ eller ‘maternity’ regular
petite
plus
big_and_tall
maternity
regular
size_system Angiver det lands størrelsessystem, du bruger til dit produkt. Landekode

US
UK

Valgfri moms- og forsendelsesdata

Kolonnenavn Beskrivelse Syntaks/understøttede værdier Eksempel
tax Tax består af en gruppe med op til fire elementer: country, region, rate (alle tre er påkrævet) og tax_ship (valgfrit). Alle koloner er påkrævet, også for tomme værdier. country:region:rate(påkrævet):tax_ship US:1025433:6.00:y
shipping Shipping består af en gruppe med op til fire elementer: country, region, service (alle valgfri) og price (påkrævet).
Alle koloner er påkrævet, også for tomme værdier.
country:region:service:price(påkrævet)

US:CA:Ground:0 USD

US::Express:13.12

shipping_weight

Produktets vægt. Der skal være et mellemrum mellem den numeriske værdi og måleenheden. <numerisk> <måleenhed> 3 kg
5 lbs
shipping_width Bredden på den pakke, der kræves for at sende produktet. Der skal være et mellemrum mellem den numeriske værdi og måleenheden. <numerisk> <måleenhed> 16 in
shipping_height Højden på den pakke, der kræves for at sende produktet. Der skal være et mellemrum mellem den numeriske værdi og måleenheden. <numerisk> <måleenhed> 12 in

Valgfri markering af voksenprodukter

Kolonnenavn Beskrivelse Syntaks/understøttede værdier Eksempel
adult Indstil denne attribut til TRUE, hvis du sender varer, der betragtes som "voksenprodukter" Disse varer vises ikke på Pinterest. TRUE
FALSE
sand

Valgfri tilpassede etiketter

Brugerdefineret gruppering af produkter kan anvendes til en række forskellige formål, såsom sæsonbestemte varer, kampagnevarer og mest populære varer. Vi accepterer op til fem forskellige tilpassede etiketter.

Du kan anvende tilpassede etiketter, når du opretter produktgrupper i Kataloger.

Kolonnenavn Beskrivelse Syntaks/understøttede værdier Eksempel
custom_label_0 Brugerdefineret gruppering af produkter Højst 1.000 tegn

Mest populære

Augustudsalg

custom_label_1 Brugerdefineret gruppering af produkter Højst 1.000 tegn  
custom_label_2 Brugerdefineret gruppering af produkter Højst 1.000 tegn  
custom_label_3 Brugerdefineret gruppering af produkter Højst 1.000 tegn  
custom_label_4 Brugerdefineret gruppering af produkter Højst 1.000 tegn  

Valgfri felter til shoppingannoncer

Kolonnenavn Beskrivelse Syntaks/understøttede værdier Eksempel
ad_link Giver annoncører mulighed for at angive en særlig webadresse, der kan bruges til at spore trafik fra Pinterest-shoppingannoncer. Hele webadressen inklusive sporing skal sendes – ikke kun sporingsparametre. Vi understøtter i øjeblikket ikke eksponeringssporing. Skal begynde med http:// eller https:// streng med webadresse https://www.eksempel.dk/kat/denimbluse/vare012?utm_source=Pinterest
condition Produktets stand. Skal være en af følgende værdier: ‘new’, ‘used’, ‘refurbished’. new
used
refurbished
new
google_product_category Kategoriseringen af produktet baseret på Googles standardiserede produkttaksonomi. Det er en fast taksonomi. Både tekstværdier og talværdier accepteres. Fuld taksonomi Apparel & Accessories > Clothing > Shirts & Tops
212

 

Hvad er næste skridt?

Læs vores vejledning Tilføj din datakilde for at se, hvordan du forbinder dit produktfeed med Pinterest.

Har du brug for mere hjælp?
Kontakt os