Før du går i gang med Kataloger

Det ser ud til, at du ser dette fra et område, hvor Kataloger ikke er tilgængelige endnu. Se, hvor Kataloger er tilgængelige for Pinterest Business-konti.

Få mere at vide

Inden du kan konfigurere kataloger, skal du udføre disse trin. Klik på et link herunder for at gå til det afsnit, du har brug for:

Er Kataloger noget for dig?

Kataloger er et feed-indsættelsesværktøj til virksomheder, der sælger produkter på deres websites. Brug af Kataloger kræver:

 • En Pinterest-virksomhedskonto
 • En datakilde – en fil, der indeholder en liste med dine produkter og deres tilhørende attributter (kaldes også et produktkatalog eller et produktfeed)
 • Et website, du har gjort krav på
 • Et website, der opfylder vores Retningslinjer for butikker og har en klar leveringspolitik, en klar returpolitik og kontaktoplysninger, der er lette at finde
 • Hosting af datakilde – en metode, du bruger til at hoste en datakilde med dine produkter, som du kan sende til Pinterest hver dag

Hvis du ikke opfylder disse betingelser, og du vil oprette shoppingpins, kan du bruge et e-handelswebsite til at formatere dine produkter til Pinterest. Indtil videre tilbyder vi integration med GoDataFeed og Productsup. Du kan også sponsorere dit indhold på andre måder på Pinterest.

Oversigt over datakilder

Hvad er en datakilde?

En datakilde (kaldes også et produktkatalog, et produktfeed eller et datafeed) er en fil med en liste over dine produkter og deres tilhørende attributter struktureret på en bestemt måde. Filen behandles hver dag for at oprette pins dynamisk ud fra dine produkter.

Sådan fungerer en datakilde

Når du vil sende en datakilde til Pinterest, oplyser du et link med en webadresse, hvor vi kan få adgang til din datakildefil. Vi kontrollerer filen og opretter en produktpin for hver vare, vi godkender. Læs mere om specifikationer for datakilder.

Vedligeholdelse af en datakilde

Hosting af en datakilde starter en løbende indsats for at give opdaterede oplysninger om dine tilgængelige produkter. Pinterest henter hver dag data fra din datakilde og advarer dig, hvis der er fejl. Det er vigtigt at gennemgå og rette fejl så hurtigt som muligt for at sikre, at dine produktoplysninger er præcise og ajour.

Afhængig af fejltypen kan en fejl betyde, at dit feed slet ikke opdateres, at nogle varer i dit feed ikke opdateres, eller at du er nødt til at foretage nogle ændringer for at benytte den bedste praksis.  Læs mere om, hvordan du finder og retter fejl.

Mere om datakilder:

 • Opdater dagligt. Vi henter data fra din datakilde en gang i døgnet. Gør hele din opdaterede datakilde tilgængelig hver dag for at holde dine produktoplysninger ajour. Vi understøtter ikke planlægning af dataindsættelse eller dataindsættelse på bestilling.
 • Host din datakilde. Du kan hoste din egen datakilde på en FTP-/SFTP-server eller med et HTTP-/HTTPS-link til direkte download. En user-agent skal kunne få adgang til den, og den må ikke kræve placering på en hvidliste via IP eller SSH-nøgle. Hvis du bruger et link til direkte download, må der ikke kræves ekstra navigation, for at Pinterest kan få adgang til filen. Vi yder ikke hosting af datakilder.
 • Maks. 5 millioner produkter.  Vi kan behandle op til 5 millioner produkter pr. konto. Hvis din datakilde har mere end 5 millioner produkter, behandler vi de første 5 millioner rækker.
 • Én datakilde pr. virksomhedskonto.

Gør krav på et website på Pinterest

Alle destinationsadresser i din datakilde skal have et webdomæne, der er registreret som dit på Pinterest. En virksomhed kan gøre krav på flere domæner, men hvert domæne kan kun registreres af en enkelt Pinterest-virksomhedskonto. Se, hvordan du gør krav på dit website.

Forbered din datakilde

Inden du kan konfigurere dit feed, skal du oprette en datakilde – en fil, der indeholder en liste med dine produkter og deres tilhørende attributter.

Krav til hosting af datakilder i Kataloger

Du skal selv levere hosting på en FTP-/SFTP-server eller indstille et HTTP-/HTTPS-link til direkte download. Pinterest leverer ikke hosting til sine brugere. En user-agent skal kunne få adgang til din datakildes placering, og der må ikke være krav om placering på en hvidliste via IP eller SSH-nøgle. Hvis du bruger et link til direkte download i HTTP/HTTPS-format, må linket ikke kræve ekstra navigation, for at Pinterest kan få adgang til filen.

Krav til datakilders format i Kataloger

Understøttede formater:

Tip til formatering:

 • Hvis du bruger en csv-fil, sætter vi dobbelte anførselstegn om dine værdier for at undgå problemer med analysen.
 • Ekstra skilletegn (komma, tabulator) kan medføre, at varen eller filen ikke behandles korrekt.
 • Sørg for, at skilletegnene til alle dine kolonner og rækker er indstillet korrekt, f.eks. ved at kontrollere, at du har det samme antal skilletegn i hver række.
 • Specifikationerne for feedet skal bruge standardiseret amerikansk engelsk til de krævede og indstillede værdier.
 • Tabulator- eller kommaseparerede filer til datakilder skal være kodet som almindelig tekst, UTF-8 eller Latin1.

Krav til produktdata

Sørg for at følge vores Retningslinjer for butikker. Vi fjerner produkter eller konti, der overtræder retningslinjerne.

Obligatoriske og valgfri felter

Der er 7  obligatoriske felter. Hvis bare et af disse felter mangler eller ikke er formateret korrekt, indsættes der ingen data fra dit feed overhovedet.

Obligatoriske felter:

 • id
 • title
 • description
 • link
 • image_link
 • price
 • availability

Der er også valgfri felter, som du kan tilføje for at gøre Pinterest bedre til at koble dine produkter sammen med pinnere. Jo flere oplysninger, du leverer, des mere relevante vil dine pins være for de pinnere, der ser dem. Vi anbefaler kraftigt, at du tilføjer vores valgfri felter, både for at føje flere detaljer til dit feed og for at øge relevansen.

Obligatoriske felter

Kolonnenavn Beskrivelse Syntaks/understøttede værdier Eksempel Krav
id

Det brugerdefinerede unikke id, der repræsenterer produktet.

Kun Unicode-tegn accepteres.

Højst 127 tegn DS0294-L obligatorisk
title Produktets navn. Skal være samme navn som produktets navn på landingssiden. Medtag oplysninger om varianter, f.eks. farve og størrelse. Højst 500 tegn Denimbluse til kvinder, stor obligatorisk
description Beskrivelse af produktet. Feltet understøtter ikke HTML og skal være almindelig tekst. Højst 10.000 tegn Løs denimbluse fremstillet af japansk denim i topkvalitet.  obligatorisk
link Produktets landingsside. Linket skal føre direkte til det samme produkt og vise samme data. Vi fraråder hardwalls. Webadressen skal begynde med http:// eller https://  Højst 511 tegn https://www.eksempel.dk/kat/tøj-til-kvinder/denimbluse-0294 obligatorisk
image_link

Linket til produktbilledet. En user-agent skal kunne få adgang til webadressen, og adressen skal vise det rigtige billede. Sørg for, at der ikke er nogen skabelon- eller pladsholderbilleder ved linket. Skal begynde med http:// eller https://

Kommaer skal kodes eller fjernes, hvis de er en del af billedlinket, da vi i øjeblikket ikke kan behandle billedlinks, der indeholder kommaer.

  https://scene.eksempel.dk/billede/billede.jpg obligatorisk
price Prisen på produktet. Prisen skal omfatte valutaen i ISO-4217-format, hvis valutaen ikke er USD. Standardværdien er USD, som bruges, hvis valutaen ikke opgives. Valutaen skal stå efter den numeriske prisværdi med eller uden mellemrum. Valuta skal opgives som en ISO-4217-standardkode. Vi accepterer ikke værdien 0 for pris. Brug ikke valutasymboler.

<numerisk værdi>

<ISO 4217>

24.99 USD
24.99USD
24.99
24.99 DKK
obligatorisk
availability Om produktet er tilgængeligt. Skal være en af følgende værdier: ‘in stock’, ‘out of stock’, ‘preorder’. in stock
out of stock
preorder
in stock obligatorisk

Valgfri generelle attributter

Kolonnenavn Beskrivelse Syntaks/understøttede værdier Eksempel Krav
product_type Kategoriseringen af dit produkt baseret på din brugerdefinerede produkttaksonomi. Underkategorier skal sendes adskilt med “ > ”. Der skal være mellemrum før og efter >. Vi accepterer ikke andre skilletegn, f.eks. komma eller lodret streg.

L0 > L1 > L2 > L3 > L4

Højst 1.000 tegn

Beklædning > Kvinder > Bluser > Denim valgfri
additional_image_link

Links til yderligere billeder til dit produkt. Adskil hvert ekstra billede med komma. Vi anbefaler, at du sætter anførselstegn om hele strengen. Skal begynde med http:// eller https://

Kommaer skal kodes eller fjernes, hvis de er en del af billedlinket, da vi i øjeblikket ikke kan behandle billedlinks, der indeholder kommaer.
 

Vi opretter en ny pin for hvert ekstra billedlink, du sender.

  "https://scene.eksempel.dk/billede/billede_v2.jpg, https://scene.eksempel.dk/billede/billede_v3.jpg" valgfri
mobile_link En version af din landingsside, der er optimeret til mobilenheder. Skal begynde med http:// eller https://   https://m.eksempel.dk/kat/toej-til-kvinder/denimbluse-0294 valgfri
sale_price Den nedsatte pris på produktet. sale_price skal være lavere end price. Angiv valuta på samme måde som til price. Valutaen skal være i ISO-4217-format, hvis den ikke er USD. Standardværdien er USD, som bruges, hvis valutaen ikke opgives. Valutaen skal stå efter den numeriske prisværdi med eller uden mellemrum. Vi accepterer ikke værdien 0. Brug ikke valutasymboler.

<numerisk værdi>

<ISO 4217>

14.99 USD
14.99USD
14.99
14.99 DKK
valgfri

Valgfrit produkt-id

Kolonnenavn Beskrivelse Syntaks/understøttede værdier Eksempel Krav
item_group_id Produktets overordnede ID.  Højst 127 tegn DS0294 skal angives for varer med flere varianter

brand

Produktets brand.   Josie’s Denim valgfri
gtin Det unikke universelle produkt-id. Numerisk 3234567890126 valgfri
mpn Producentens varenummer er en alfanumerisk kode, der er oprettet af producenten af et produkt, så det kan identificeres entydigt blandt alle producentens produkter.  Alfanumerisk "mpn":
"PI12345NTEREST"
valgfri
identifier_exists Skal opgives, når der ikke findes et unikt produkt-id (GTIN eller MPN). Hvis attributten ikke specificeres, er standardværdien TRUE. true
false
yes
no
sand valgfri

Valgfri produktegenskaber

Kolonnenavn Beskrivelse Syntaks/understøttede værdier Eksempel Krav

color

Produktets primære farve   blue valgfri
gender Det køn, produktet er tiltænkt. Hvis der sendes en værdi, skal den være ‘male’, ‘female’ eller ‘unisex’ male
female
unisex
female valgfri
age_group Den aldersgruppe, produktet er beregnet til. Skal være en af følgende værdier: ‘newborn’, ‘infant’, ‘toddler’, ‘kids’, ‘adult’ newborn
infant
toddler
kids
adult
adult valgfri
material Det materiale, produktet er fremstillet af.   cotton valgfri
pattern Beskrivelse af produktets mønster.   plaid valgfri
size Produktets størrelse.   M valgfri
size_type Yderligere beskrivelse af størrelsen. Hvis der sendes en værdi, skal den være: ‘regular’, ‘petite’, ‘plus’, ‘big_and_tall’ eller ‘maternity’ regular
petite
plus
big_and_tall
maternity
regular valgfri
size_system Angiver det lands størrelsessystem, du bruger til dit produkt. Landekode

US
UK

valgfri

Valgfri moms- og forsendelsesdata

Kolonnenavn Beskrivelse Syntaks/understøttede værdier Eksempel Krav
tax Hver gruppe med momsattributter kan have 4 underattributter: country, region, rate (påkrævet) og tax_ship
Alle koloner skal angives, også for tomme værdier.
country:region:rate(påkrævet):tax_ship US:1025433:6.00:y valgfri
shipping Hver gruppe med leveringsattributter kan have 4 underattributter: country, region, service og price (påkrævet).
Alle koloner skal angives, også for tomme værdier.
country:region:service:price(påkrævet)

US:CA:Ground:0 USD

US::Express:13.12

valgfri

shipping_weight

Produktets vægt. Der skal være et mellemrum mellem den numeriske værdi og måleenheden. <numerisk> <måleenhed> 3 kg
5 lbs
valgfri
shipping_width Bredden på den pakke, der kræves for at sende produktet. Der skal være et mellemrum mellem den numeriske værdi og måleenheden. <numerisk> <måleenhed> 16 in valgfri
shipping_height Højden på den pakke, der kræves for at sende produktet. Der skal være et mellemrum mellem den numeriske værdi og måleenheden. <numerisk> <måleenhed> 12 in valgfri

Valgfri markering af produkter for voksne

Kolonnenavn Beskrivelse Syntaks/understøttede værdier Eksempel Krav
adult Indstil denne attribut til TRUE, hvis du sender varer, der er beregnet til voksne. Disse varer vises ikke på Pinterest. TRUE
FALSE
sand valgfri

Valgfri tilpassede etiketter

Brugerdefineret gruppering af produkter. De kan bruges til en række forskellige formål, såsom sæsonbestemte vare, kampagnevarer og mest populære varer. Vi accepterer op til 5 forskellige tilpassede etiketter.

Du kan anvende tilpassede etiketter, når du opretter produktgrupper i Kataloger.

Kolonnenavn Beskrivelse Syntaks/understøttede værdier Eksempel Krav
custom_label_0 Brugerdefineret gruppering af produkter. Højst 1.000 tegn

Mest populære

Augustudsalg

valgfri
custom_label_1 Brugerdefineret gruppering af produkter. Højst 1.000 tegn   valgfri
custom_label_2 Brugerdefineret gruppering af produkter. Højst 1.000 tegn   valgfri
custom_label_3 Brugerdefineret gruppering af produkter. Højst 1.000 tegn   valgfri
custom_label_4 Brugerdefineret gruppering af produkter. Højst 1.000 tegn   valgfri

Valgfri felter til shoppingannoncer

Kolonnenavn Beskrivelse Syntaks/understøttede værdier Eksempel Krav
ad_link Giver annoncører mulighed for at angive en særlig webadresse, der kan bruges til at spore trafik fra Pinterest-shoppingannoncer. Hele webadressen inklusive sporing skal sendes, ikke kun sporingsparametre. Vi understøtter i øjeblikket ikke eksponeringssporing. Skal begynde med http:// eller https:// streng med webadresse https://www.eksempel.dk/kat/denimbluse/vare012?utm_source=Pinterest valgfri
condition Produktets stand. Skal være en af følgende værdier: ‘new’, ‘used’, ‘refurbished’. new
used
refurbished
new valgfri
google_product_category Kategoriseringen af produktet baseret på Googles standardiserede produkttaksonomi. Det er en fast taksonomi. Både tekstværdier og talværdier accepteres. Fuld taksonomi Apparel & Accessories > Clothing > Shirts & Tops
212
valgfri

 

Konfigurer Pinterest-tagget

Pinterest-tagget er JavaScript-kode, du placerer på dit website for at få indsigt i konverteringer og opbygge målgrupper ud fra de handlinger, besøgende har foretaget på dit website.

Sørg for at sende shoppingspecifikke felter gennem Pinterest-tagget.

 • Pinterest-tagget skal implementeres med følgende konverteringstyper: PageVisits, AddToCart og Checkouts 
 • Skal overføre hændelsesdata for “product_id” som en attribut til PageVisit, AddToCart og Checkouts
  • Product_id skal overføres under en post (værdien vil ikke være synlig på siden med konverteringsoversigten).
  • Brug Chrome-udvidelsen Tag Helper til at kontrollere, at produkt-id'er føres tilbage på sider med produktoplysninger.
 • De data i product_id, der overføres i tagget, skal svare til værdien af “item_group_id“ eller “id“ i datakilden
 • Mindst 100.000 PageVisit- og AddtoCart-hændelser tilsammen i de sidste 7 dage, der fører produkt-id'er tilbage
   

Hvad er næste skridt?

Læs vores vejledning om Indsættelse af data fra datakilde for at se, hvordan du forbinder dit produktfeed med Pinterest.

Har du brug for mere hjælp?
Kontakt os