Fejlmeddelelser om masseredigering

Du befinder dig i et område, hvor der ikke er åbnet for Annoncer endnu. Se, hvor Annoncer kan benyttes af Pinterest Business-konti.

Få mere at vide

Vi bruger særlige fejlmeddelelser til at give dig besked, hvis noget går galt i Masseredigering.

Du får vist en advarsel, der er markeret med 'W', hvis du har dublerede søgeord. Overførslen gennemføres alligevel, så længe der ikke er nogen fejl. Du kan betragte advarslen som en meddelelse om dublerede søgeord snarere end en fejl, og overførslen er som sagt gennemført: 

SUCCESS;W1622: Dublerede søgeord fundet under samme overordnede element. Fjern alle dubletter. 

Se efter fejlmeddelelsen nedenfor, og få tip til, hvordan du opdaterer dit masseredigeringsark.

Fejlmeddelelse Foreslået handling
Fejl 1559: Ugyldig UTC-startdato. Startdatoen skal være før slutdatoen og efter dags dato. Sørg for, at din startdato er efter dags dato og før din slutdato. Vær opmærksom på, at du skal indtaste datoen i UTC, hvilket måske ikke er din lokale tid.
Fejl 1569: Ugyldig placering. Du kan ikke redigere placeringen, efter du har oprettet en annonce. Hvis du vil afprøve flere placeringer, skal du oprette en kopi af den eksisterende kampagne og ændre placeringen.
Fejl 1619: Billede, beskrivelse eller webadresse til sponsorering af organisk pin mangler. Du skal angive en billedfil, en beskrivelse og webadressen til en landingsside for at oprette en ny pin. Undersøg, om en af værdierne mangler i masseredigeringsarket.
Fejl 1622: Dublerede søgeord fundet under samme overordnede element. Fjern alle dubletter. Hvis du har samme søgeord og samme matchtyper i en kampagne eller annoncegruppe, oprettes kun den første forekomst. Du skal fjerne dubletterne.
Fejl 2009: Der mangler oplysninger i denne række. Kolonnen til navn eller id skal udfyldes. Hvis du vil oprette en kampagne, skal du tilføje et kampagnenavn. Hvis du vil redigere en kampagne eller en annoncegruppe, skal du angive kampagnens eller annoncegruppens id.
Fejl 2016: Kan ikke finde en overordnet række. Hvis det er et kampagnesøgeord, skal matchtypen begynde med CAMPAIGN. Eksempel: CAMPAIGN_NEGATIVE_PHRASE På kampagneniveau kan du kun tilføje negative søgeord. Angiv CAMPAIGN_NEGATIVE_PHRASE eller CAMPAIGN_NEGATIVE_EXACT for at rette matchtyperne.
Fejl 2017: Kolonnen har en ugyldig værdi – ugyldigt enheds-id. Det betyder som regel, at du mangler præfikset til et entitets-id. Brug ‘C’ for at angive kampagne, ‘AG’ for at angive annoncegruppe, ‘KW’ for at angive søgeord, ‘P’ for at angive id'et på en organisk pin, ‘PP’ for at angive id'et på en annonce og ‘COL’ for at angive en kampagneordrelinje.
Fejl 2017: Kolonnen “Interesser“ har en ugyldig værdi. Sørg for, at din liste med interesser har det rigtige format. Du kan få hjælp ved at se række 2 i masseredigeringsarket.
Fejl 2017: Ugyldig værdi – pinnen kunne ikke oprettes. Du skal angive et billede, en pinbeskrivelse og webadressen på en organisk pin. Det uploadede billedfilnavn skal svare til det billedfilnavn, der er angivet i din CSV. Du skal angive en billedfil, en beskrivelse og webadressen til en landingsside for at oprette en ny pin. Undersøg, om en af værdierne mangler i masseredigeringsarket.
Fejl 2017: Kolonnen ”Eksisterende pin-id” har en ugyldig værdi. Pinnen kan ikke sponsoreres. Sørg for, at den organiske pin, du vil sponsorere, har en destinationswebadresse, er på en offentlig eller beskyttet opslagstavle og ejes af dig. Husk, at du ikke kan sponsorere pins fra hemmelige opslagstavler.
Fejl 2017: Kolonnen “Annoncestatus” har en ugyldig værdi – ‘ARCHIVED’. Hvis du vil arkivere et objekt, skal du angive 'Archive' som handling i kolonne A. Du kan ikke arkivere et objekt ved at ændre dets status.
Fejl 2017: Kolonnen “Annonce-URL“ har en ugyldig værdi. Den angivne webadresse er ugyldig. Rediger annoncens webadresse ved at fjerne mellemrum eller rette forkert formatering.
Fejl 2018: Der opstod en fejl. Upload igen, og gentag handlingen Der er opstået en fejl i baggrundsprocessen. Prøv at uploade filen på et senere tidspunkt. Giv os besked, hvis du bliver ved med at have problemer.
Fejl 2019: Der er en fejl i et af de overordnede objekter. Ret fejlene, og upload denne fil igen. Hvis der er en fejl i et af de overordnede objekter, kan vi ikke oprette eller opdatere objekter, der er indlejret under det. Håndter eventuelle fejlmeddelelser vedrørende det overordnede element, og prøv derefter at uploade igen.
Fejl 2020: Kolonnen indeholder ugyldige tegn. Kun UTF8-værdier er tilladt. Excel har måske omformateret din tekst. Prøv at gemme filen med filtypen CSV UTF-8, og upload derefter filen igen.
Fejl 2033: Rækken indeholder felter fra flere enheder. Medtag kun felter fra kun én enhed: kampagne, annoncegruppe, pinsponsorering eller søgeord. Undersøg, om du har udfyldt kolonner, der ikke hører til det objekt, du vil oprette eller redigere. Hver række repræsenterer sit eget objekt (kampagne, annoncegruppe, pin eller søgeord), og massearket har en struktur med indlejringer, hvor pins og søgeord er placeret under annoncegrupper, og annoncegrupper er placeret under kampagner. Sørg for, at de kolonner, du har udfyldt, kun gælder for det objekt i rækken, du vil oprette.
Fejl 2038: Rækken blev ikke behandlet. Sørg for at foretage en opdatering af rækken. Fejlen opstår, når du har angivet handlingen ‘Edit’ eller ‘Create’ i kolonne A uden samtidig at udfylde oprettelseskolonnerne, eller hvis du har foretaget ændringer i den eksisterende projektmappe.
Fejl 2044: Der findes allerede et søgeord med samme værdi og matchtype. Download dit ark igen. Kontrollér, om nogle af de søgeord og matchtyper, du forsøger at tilføje, allerede findes i dine aktuelle annoncegrupper eller kampagner.
Fejl 12: Der opstod en ukendt fejl under behandlingen af denne række. Kontrollér din konto for at bekræfte denne handling. Denne fejl opstår oftest med store filer. Prøv at uploade igen på et senere tidspunkt.
Har du brug for mere hjælp?
Kontakt os