Indsættelse af data fra datakilde

Det ser ud til, at du ser dette fra et område, hvor Kataloger ikke er tilgængelige endnu. Se, hvor Kataloger er tilgængelige for Pinterest Business-konti.

Få mere at vide

Tilføj en datakilde

 1. Gå til Kataloger
 2. Klik på Kom i gang.
 3. Klik på Tilføj datakilde
 4. Indtast din datakildes webadresse.
  • En datakildes webadresse er et link til det sted, hvor Pinterest kan hente din datakilde
  • Webadressen skal begynde med http://, https://, ftp:// eller sftp:// og skal indeholde hele filstien, men ingen logonoplysninger
  • Vi accepterer i øjeblikket ikke komprimerede filer
 5. Vælg filformatet (CSV, TSV eller XML)
 6. Vælg “Min datakilde er beskyttet med en adgangskode”, hvis der skal bruges logonoplysninger til din datakilde.
  • Indtast om nødvendigt dine logonoplysninger
 7. Vælg valutaen
 8. Klik på Opret pins.

Når du har klikket på Opret pins, kommer du tilbage til den primære datakildeside. Dit feed behandles – vent på en bekræftelsesmail fra Pinterest med status for indsendelsen af din datakilde. 

Mere om datakilder

 • Opdater dagligt. Vi henter data fra din datakilde en gang i døgnet. Gør hele din opdaterede datakilde tilgængelig hver dag for at holde dine produktoplysninger ajour. Vi understøtter ikke planlægning af dataindsættelse eller dataindsættelse på bestilling.
 • Host din datakilde. Du kan hoste din egen datakilde på en FTP-/SFTP-server eller med et HTTP-/HTTPS-link til direkte download. En user-agent skal kunne få adgang til den, og den må ikke kræve placering på en hvidliste via IP eller SSH-nøgle. Hvis du bruger et link til direkte download, må der ikke kræves ekstra navigation, for at Pinterest kan få adgang til filen. Vi yder ikke hosting af datakilder.
 • Maks. 5 millioner produkter. Vi kan behandle op til 5 millioner produkter pr. konto. Hvis din datakilde har mere end 5 millioner produkter, behandler vi de første 5 millioner rækker.
 • Én datakilde pr. virksomhedskonto.

 

Fejlmeddelelser om datakilde

Vi bruger særlige meddelelser til at give dig besked, hvis noget går galt med oprettelsen af produktpins, eller hvis vi har en anbefaling til dig. Du kan forvente tre forskellige typer meddelelser. 

 • Fejl på filniveau: Hvis din datakilde indeholder en af nedenstående fejl på filniveau, kan der muligvis slet ikke indsættes data fra din datakilde. 
 • Fejl på produktniveau: Hvis dit produkt har fejl, kan det ikke oprette produktpins. 
 • Advarsel på produktniveau: Produkter med advarsler kan godt oprette produktpins, men vi anbefaler, at du justerer produktdataene, så du undgår advarsler.

Hvis din datakilde indeholder en af nedenstående fejl på filniveau, kan der muligvis slet ikke indsættes data fra din datakilde. Hvis dit produkt har fejl, kan det ikke oprette produktpins. Produkter med advarsler kan godt oprette produktpins, men vi anbefaler, at du justerer produktdataene, så du undgår advarsler.

Under fejlmeddelelsen nedenfor kan du få tip til, hvordan du opdaterer din datakilde.

Fejlkode Fejlmeddelelse Fejltype Løsning
100 Vi kunne ikke få adgang til din feedfil. Kontrollér, at webadresse og logonoplysninger er korrekt, og at feedet findes på den anførte placering. Fejl på filniveau Gennemgå logonoplysningerne og filstien til din datakilde.

Kontrollér, at navnet på din fil ikke er ændret på filens placering (ved ftp/sftp).
Kontrollér, at der ikke opstår timeout på dit hostingsted.
Sørg for, at brugernavn og adgangskode ikke er inkluderet i filens webadresse.
101 Det anførte feed bruger en kodning, der ikke understøttes. De acceptable kodninger er UTF-8 og Latin1. Fejl på filniveau Brug kodningen UTF-8 eller Latin1 til filen.
 
102 Det anførte feed indeholder ugyldige skilletegn. Sørg for, at tabulator eller komma bruges som skilletegn i dit feed. Kontrollér, at der ikke er nogen ekstra eller manglende skilletegn i hver række. Fejl på filniveau Sørg for at bruge komma (det anbefales at bruge dobbelte anførselstegn om værdier) eller tabulator som skilletegn i filen. Kontrollér, at der ikke er nogen ekstra eller manglende skilletegn i hver række.
103 Det anførte feed mangler nogle nødvendige kolonneoverskrifter. Fejl på filniveau Sørg for at sende alle de nødvendige kolonneoverskrifter. Læs de specificerede krav til datakilder.
104 Image link begynder ikke med http eller https. Fejl på rækkeniveau Sørg for, at værdien i "image link" begynder med http:// eller https:// og er en gyldig webadresse.
105 Item ID mangler i produktmetadata. Fejl på rækkeniveau Feltet ID skal udfyldes. Sørg for at sende et vare-id til alle rækker i din datakilde. Fjern varer uden et id.
106 Title mangler i produktmetadata. Fejl på rækkeniveau Feltet Title skal udfyldes. Sørg for at sende en produkttitel til alle rækker i din datakilde. Fjern varer uden en titel.
107 Description mangler i produktmetadata. Fejl på rækkeniveau Feltet Description skal udfyldes. Sørg for at sende en beskrivelse til alle rækker i din datakilde. Fjern varer uden en beskrivelse.
108 Google Product Category mangler i produktmetadata. Vi accepterer taksonomien for Googles produktkategorier. Fejl på rækkeniveau Send google_product_category med den rigtige taksonomi. Vi accepterer i øjeblikket kun taksonomien på amerikansk engelsk.
109 Google Product Category er ugyldig. Google Product Category skal følge den korrekte amerikanske taksonomi for Googles produktkategorier. Fejl på rækkeniveau Sørg for at følge den rigtige taksonomi. Vi accepterer i øjeblikket kun taksonomien på amerikansk engelsk.
110 Link mangler i produktmetadata. Fejl på rækkeniveau Feltet Link skal udfyldes. Sørg for at sende en landingsside.
111 Image_link mangler i produktmetadata. Fejl på rækkeniveau Feltet Image_link skal udfyldes. Sørg for at sende en værdi i Image_link til dit produkt.
112 Availability mangler i produktmetadata. De mulige værdier er in stock, out of stock og preorder. Fejl på rækkeniveau Feltet Availability skal udfyldes. Sørg for enten at sende “in stock”, “out of stock” eller “preorder”.
113 Feltet Price har et forkert format. Kontrollér, at du sender en pris i dette format: <tal> <valuta>. Eksempler på gyldige priser: '1.00USD' og '1.00 USD'. Fejl på rækkeniveau Prisfeltet skal formateres som “tal” “valuta”. Eksempler: 1.00 USD, 1 USD og 1.00USD.
114 Længden af Title overstiger 128 tegn. Vi bruger kun de første 128 tegn. Reducer Title til under 128 tegn. Advarsel på rækkeniveau Vi afkorter titlen, hvis den er længere end 128 tegn. Du undgår afskæring af titler ved at sende produkttitler på under 128 tegn.
115 Længden af Description overstiger 500 tegn. Vi bruger kun de første 500 tegn. Reducer Description til under 500 tegn. Advarsel på rækkeniveau Vi afkorter beskrivelsen, hvis den er længere end 128 tegn. Du undgår afskæring af produktbeskrivelser ved at sende beskrivelser på under 500 tegn.
116 Varens Condition mangler, eller den angivne værdi er ikke gyldig. Angiv, om varen er new, used eller refurbished. Advarsel på rækkeniveau De acceptable værdier for dit produkts tilstand er: “new”, “used” og “refurbished”. Send ikke andre værdier til kolonnen condition.
117 Gender kan ikke læses af vores systemer. Angiv Gender som male, female eller unisex. Advarsel på rækkeniveau Gender skal være “male”, “female” eller “unisex”. Alle andre strenge fjernes fra dine produktdata og påvirker relevansen for dit produkt.
118 Værdien i Age group kan ikke læses af vores systemer. Angiv Age group som newborn, infant, toddler, kids eller adult. Advarsel på rækkeniveau Age_group skal være en af disse værdier: “newborn”, “infant”, “toddler”, “kids”, “adult”. Alle andre strenge fjernes fra dine produktdata og påvirker relevansen for dit produkt.
119 Size type kan ikke læses af vores systemer. Angiv Size type som regular, petite, plus, big_and_tall eller maternity. Advarsel på rækkeniveau Værdien af size_type skal være en af følgende: “regular”, “petite”, “plus”, “big_and_tall”, “maternity”. Alle andre strenge fjernes fra dine produktdata og påvirker relevansen for dit produkt.
120 Linjen kunne ikke parses. Sørg for, at skilletegnet til linjen er korrekt. Analysen mislykkes, hvis der er for mange eller for få skilletegn. Fejl på rækkeniveau Din datakilde indeholder formateringsfejl, der forårsager uploadfejl for en eller flere linjer. Dette kan også påvirke upload af hele dit produktfeed. Ret alle formateringsfejl inden din næste opdatering.
121 Linket indeholder måske UTM-parametre. Sørg for, at de UTM-parametre, du sender, er konfigureret til Pinterest. Advarsel på rækkeniveau Kontrollér, at UTM-parametrene overholder vores sporingsretningslinjer og er konfigureret specifikt til Pinterest.
122 Linket er ugyldigt. Sørg for, at strengen begynder med http eller https. Fejl på rækkeniveau Sørg for, at dit link begynder med http:// eller https:// og er en gyldig webadresse.
123 Der er identiske produkter. Advarsel på rækkeniveau Den aktuelle række har en advarsel, fordi datakilden allerede indeholder en vare med præcis samme produkt-id. Send ikke dublerede produkter.
125 Sale price er har et forkert format, eller den angivne sale price er højere end varens oprindelige pris. Sale price skal være lavere end den oprindelige pris. Advarsel på rækkeniveau Feltet med salgsprisen skal formateres som “tal” “valuta”. Eksempler: 1.00 USD, 1 USD og 1.00USD. Salgsprisen skal være lavere end værdien i kolonnen price. 
126 Google Product Category er kun et eller to niveauer dybt for dette produkt, selvom der findes et niveau mere til yderligere præcisering. Advarsel på rækkeniveau Vi anbefaler, at du sender hele den specifikke Google-produktkategori, som er relevant. Mere detaljerede kategorier giver os større indsigt i produktet.
127 Kolonnen ad_link inderholder samme webadresse som kolonnen Link. Kontrollér, at kolonnen ad_link sender de rigtige sporingsparametre. Kolonnen Link skal kun sende de organiske links, hvis du sender sporing i ad_link. Advarsel på rækkeniveau Kontrollér, at kolonnen ad_link sender de rigtige sporingsparametre til Pinterest. Vi anbefaler, at du sender organiske links i linkkolonnen og eventuelle webadresser med sporing i ad_link.
129 Det anførte feed indeholder identiske overskrifter. Fjern identiske overskrifter, og send kun forskellige kolonner. Advarsel på filniveau Din datakilde indeholder identiske kolonnenavne. Fjern dublerede kolonner, og send kun unikke kolonner. Hvis der er flere identiske kolonner, accepterer vi kun den første.
130 Værdien i Tax kan ikke læses af vores systemer. Vi accepterer 4 underattributter: country:region:rate(påkrævet):tax_ship. Alle koloner skal angives, også for tomme værdier. Advarsel på rækkeniveau Sørg for, at kolonnen tax er konfigureret korrekt. Alle koloner skal angives, også for tomme attributter. Eksempel: US::0.13:
131 Værdien i Shipping kan ikke læses af vores systemer. Vi accepterer 4 underattributter: country:region:service:price. Alle koloner skal angives, også for tomme attributter. Advarsel på rækkeniveau Sørg for, at kolonnen shipping er konfigureret korrekt. Alle koloner skal angives, også for tomme attributter. Eksempel: US:::0.00
132 Værdien i Shipping weight kan ikke læses af vores systemer. Advarsel på rækkeniveau Den aktuelle linje blev ikke godkendt, fordi værdien i feltet shipping weight ikke har formatet "3kg" eller "3 kg". Strengen skal bestå af en numerisk værdi efterfulgt af en gyldig vægtenhed ("lb", "oz" eller "kg").
133 Værdien i Multipack kan ikke læses af vores systemer. Advarsel på rækkeniveau Værdien i Multipack skal være numerisk. Alle andre strenge fjernes fra dine produktdata.
134 Ad_link-linket begynder ikke med http eller https. Fejl på rækkeniveau Sørg for, at dit ad_link-link begynder med http:// eller https://, og at det er en gyldig webadresse.
135 Ad_link-linket har et forkert format. Kontrollér, at webadressen er gyldig. Fejl på rækkeniveau Sørg for, at dit ad_link-link er kortere end 511 tegn, og at det er en gyldig webadresse.
137 Et eller flere yderligere billedlinks begynder ikke med http eller https, eller de har et forkert format. Vi har fjernet dem fra dit produkt. Advarsel på rækkeniveau Vi fjerner alle yderligere billedlinks, der ikke er formateret korrekt. Sørg for, at værdierne er gyldige webadresser.
138 Din feedfil er på over 5 millioner linjer. Vi accepterer i øjeblikket kun feedfiler med højst 5 millioner linjer og indsætter kun de første 5 millioner linjer af dit feed.  Advarsel på filniveau Vi accepterer i øjeblikket højst 5 millioner rækker. Kun de første 5 millioner produkter behandles. Eventuelle yderligere produkter ignoreres. Send mindre end 5 millioner produkter for at sikre, at alle de produkter, du vil have behandlet, accepteres.
139 Dit produktlinks domæne stemmer ikke overens med det bekræftede domæne, der er knyttet til din konto. Kontrollér, at værdien er rigtig. Fejl på filniveau Dit links webadresse skal stemme overens med din kontos bekræftede domæne. Sørg for, at du ikke sender omdirigeringer eller andre domæner i din datakildes linkkolonne.
140 Denne konto har i øjeblikket ikke et bekræftet sælgerdomæne. Gør krav på dit sælgerdomæne for at indsætte feedet. Fejl på filniveau Du skal have et bekræftet domæne for at indsætte data fra din datakilde. Bekræft dit domæne, og prøv igen.
141 Værdien i Adult kan ikke læses af vores systemer. Angiv værdien true, false, yes eller no for alle berørte varer. Fejl på rækkeniveau Hvis du sender kolonnen “adult” og har en værdi til kolonnen, skal værdien være true, false, yes eller no.
157 Der mangler værdier i Google-produktkategorier. Det kan begrænse synligheden i anbefalinger, søgeresultater og shoppingoplevelser. Advarsel på rækkeniveau Kontrollér dine værdier i Google-produktkategorierne, og sørg inden din næste opdatering for, at alle varer med tilknyttede værdier fra Google-produktkategorier har samme format som værdierne i den amerikanske GPC-taksonomi.
158 Nogle værdier i Google-produktkategorier har et forkert format. Det kan begrænse synligheden i anbefalinger, søgeresultater og shoppingoplevelser. Advarsel på rækkeniveau Kontrollér dine værdier i Google-produktkategorierne, og sørg inden din næste opdatering for, at alle varer med tilknyttede værdier fra Google-produktkategorier har samme format som værdierne i den amerikanske GPC-taksonomi.
159 Der mangler betingelsesværdier. Det kan begrænse synligheden i anbefalinger, søgeresultater og shoppingoplevelser. Advarsel på rækkeniveau Kontrollér dine betingelsesværdier, og sørg inden din næste opdatering for, at de er formateret som new, used eller refurbished (ny, brugt eller istandsat).
160 Nogle betingelsesværdier har et forkert format. Det kan begrænse synligheden i anbefalinger, søgeresultater og shoppingoplevelser. Advarsel på rækkeniveau Kontrollér dine betingelsesværdier, og sørg inden din næste opdatering for, at de er formateret som new, used eller refurbished (ny, brugt eller istandsat).
1001 Billedet kunne ikke downloades. Send gyldige billedlinks Fejl på rækkeniveau Sørg for, at dit billedlink er et link til en billedfil og kan downloades af en user-agent.
1007 Billedformatet er ukendt. Kontrollér, at billedet er gyldigt. Fejl på rækkeniveau Send gyldige billedadresser med billedfiler på destinationen.
4028 Kataloger kan ikke finde dit hovedbillede til denne linje. Hvis problemet fortsætter efter din næste opdatering, kan du se efter en løsning i vores Hjælpecenter. Fejl på rækkeniveau Undersøg, om der er problemer med formateringen af dit hovedbilledes webadresse eller dit hostingsite inden din næste opdatering.
4029 Kataloger kan ikke finde yderligere billeder til denne linje. Hvis problemet fortsætter efter din næste opdatering, kan du se efter en løsning i vores Hjælpecenter. Advarsel på rækkeniveau Undersøg, om der er problemer med formateringen af webadresserne til dine yderligere billeder eller dit hostingsite inden din næste opdatering. 

 

Hvad er næste skridt?

Blev data fra din datakilde indsat uden fejl? Der kan gå en dags tid, før du ved det.

 

 

Har du brug for mere hjælp?
Kontakt os