Chrome-udvidelsen Pinterest Tag Helper

Du befinder dig i et område, hvor du ikke kan bruge Pinterest-tagget endnu. Se, hvor Pinterest-tagget kan benyttes af Pinterest Business-konti.

Få mere at vide

Pinterest Tag Helper er en Google Chrome-udvidelse, der hjælper dig med at kontrollere, om dit tag er konfigureret korrekt og sender data tilbage.

Du kan bruge udvidelsen til at kontrollere, at du sender de korrekte hændelsesdata og den rigtige værdi til Forbedret match på alle siderne på dit website.

Sådan bruger du udvidelsen

Download Pinterest Tag Helper fra Chrome Webshop, hvis du ikke allerede har gjort det.

Kontrollér hændelsesdata

Du har tilføjet hændelsestags, og du vil nu kontrollere, at disse hændelsestags returnerer de forventede hændelsesdata korrekt, ved at teste et par sider på dit website.

 1. Gå til dit website i Google Chrome.
 2. Ikonet til Pinterest Tag Helper viser hændelser ved at blive rødt og vise antallet af hændelser med gråt. 
 3. Klik på ikonet for at se flere oplysninger i et beskedfelt.
 4. Hver hændelse har en rulleliste, du kan bruge til at se flere oplysninger, herunder de data, hændelsen er tildelt. Et betalingstag skal f.eks. returnere købets værdi og antal, så hvis du bruger $100 på to varer, ser beskedfeltet måske sådan ud: Chrome-udvidelsen Pinterest Tag Helper

Hvis du ikke kan se de implementerede hændelsesdata, skal du kontrollere, at hændelsesdataenes navn og værdi overholder vores specifikationer. Kontrollér, at hændelsesdataværdierne svarer til det, du forventer for den aktuelle side.

Kontrol af forbedret match

Du har tilføjet forbedret match, og du vil nu kontrollere, at dit Pinterest-tag returnerer den hash-krypterede e-mailadresse korrekt, ved at teste et par sider på dit website.

 1. Gå til dit website i Google Chrome.
 2. Klik på ikonet til Pinterest Tag Helper, når det bliver rødt, for at se flere oplysninger i et beskedfelt. 
 3. Når der er data til forbedret match eller hændelsesdata, vises en rullelistepil ud for hændelsens navn.
 4. Hvis forbedret match er til stede, vises 1 af 2 output:

  • Hvis parameteren em er tom eller er tildelt værdien “undefined”, “n/a”, “null” eller en forkert hash-krypteret værdi, vises en advarsel. Det er ikke altid et problem. Dit website kan måske ikke sende e-mailadressen til tagget på nogle sider, f.eks. hvis brugeren ikke er logget på. Chrome-udvidelsen Pinterest Tag Helper med forbedret match viser, at parameteren em er tom.
  • Hvis værdien af parameteren em er en e-mailadresse eller en e-mailadresse hash-krypteret med SHA-256, vises en dialogboks, du kan bruge til at teste en e-mailadresse mod værdien.                 Chrome-udvidelsen Pinterest Tag Helper med forbedret match viser, at værdien af parameteren em er en e-mailadresse eller en hash-krypteret e-mailadresse
 5. Hvis dialogboksen vises, kan du teste den hash-krypterede værdi af forbedret match ved at logge på dit website. Indtast den samme e-mailadresse, som du loggede på websitet med, i dialogboksen. Udvidelsen vil hash-kryptere din adresse og sammenligne den med den værdi, der er sendt af partneren. (Værdierne skal være ens).
  Chrome-udvidelsen Pinterest Tag Helper med forbedret match tester den hash-krypterede værdi

Fejlmeddelelser om udvidelsen

Fejltype Advarsel Betydning Foreslået handling
Fejl i hændelsesdata Dit Pinterest-tag leverer værdien ““, “undefined“, “n/a“ eller “null“ for Forbedret match. Det skal være en værdi, der er hash-krypteret med SHA-256, SHA-1 eller MD5.
 • Du har implementeret parameteren Forbedret match, men vi får ingen data tilbage til den. I nogle tilfælde skyldes det, at personen på websitet ikke er logget på.
 • Det er også muligt, at variablen til e-mailadresse blev indstillet forkert, eller at der blev implementeret en statisk værdi i stedet for en dynamisk variabel. 
Log på dit website, så du kan sikre dig, at Forbedret match fungerer korrekt ved hjælp af Chrome-udvidelsen Pinterest Tag Helper. Hvis du ikke har en loginfunktion, skal du gå til et sted, hvor dine brugere oplyser en e-mailadresse til dig, f.eks. under tilmelding til et nyhedsbrev eller under betaling. Udløs den hændelse, du har konfigureret, og brug instruktionerne ovenfor til at teste den hash-krypterede e-mailadresseværdi, der returneres.
Forventet fejl i hændelsesdata Det samme produkt-id overføres for mange hændelser Produkter på forskellige sider (webadresser) kan have samme product_id. Ofte er det ikke tilfældet. I stedet returneres samme produkt-id ved en fejl for forskellige produkter. Sørg for, at den værdi, der er tildelt product_id, er en dynamisk variabel og skrevet med den rigtige syntaks. Rådfør dig evt. med din udvikler.
Forventet fejl i hændelsesdata Der opstod en sidebesøgshændelse uden produkt-id Returnering af produkt_id-data med sidebesøgstagget er et krav ved dynamisk retargeting. Returnering af produkt_id-data med dine konverteringer er nødvendig for at få adgang til denne funktion, men det er ikke et krav.
Forventet fejl i hændelsesdata Der opstod en føj til indkøbskurv-hændelse uden produkt-id Returnering af produkt_id-data med læg i indkøbskurv-tagget er et krav ved dynamisk retargeting. Returnering af produkt_id-data med dine konverteringer er nødvendig for at få adgang til denne funktion, men det er ikke et krav.
Forventet fejl i hændelsesdata Der opstod en betalingshændelse uden produkt-id Returnering af produkt_id-data med betalingstagget er et krav ved dynamisk retargeting. Returnering af produkt_id-data med dine konverteringer er nødvendig for at få adgang til denne funktion, men det er ikke et krav.
Forventet fejl i hændelsesdata Der opstod en sidebesøgshændelse uden en produktkategori Produktkategorier er praktiske under oprettelse af målgrupper, hvor du kan oprette en målgruppe for lignende produkter.
Forventet fejl i hændelsesdata Der opstod en føj til indkøbskurv-hændelse uden en produktkategori Produktkategorier er praktiske under oprettelse af målgrupper, hvor du kan oprette en målgruppe for lignende produkter. 
Forventet fejl i hændelsesdata Der opstod en betalingshændelse uden en produktkategori Produktkategorier er praktiske under oprettelse af målgrupper, hvor du kan oprette en målgruppe for lignende produkter. 
Forventet fejl i hændelsesdata Der opstod en betalingshændelse uden en betalingsværdi Returnering af værdidata (omsætning) for dine betalingskonverteringer er et grundlæggende trin i forståelsen af afkastet på din investering i annonceudgifter. Hvis vi registrerer en tom værdi, en værdi på nul eller en uforståelig værdi, kan de data, der returneres til Pinterest, ikke bruges til at måle dine annoncers effektivitet og rapportere om den i Ads Manager. Problemet opstår som regel, fordi den dynamiske variabel, der bruges til at udfylde værdien, er skrevet eller konfigureret forkert. Gennemgå hændelsesdatavariablerne i dine hændelsestags for at sikre dig, at variablerne er konfigureret korrekt. Rådfør dig evt. med din udvikler.
Forventet fejl i hændelsesdata Der opstod en betalingshændelse med en betalingsværdi på 0 Returnering af værdidata (omsætning) for dine betalingskonverteringer er et grundlæggende trin i forståelsen af afkastet på din investering i annonceudgifter. Hvis vi registrerer en tom værdi, en værdi på nul eller en uforståelig værdi, kan de data, der returneres til Pinterest, ikke bruges til at måle dine annoncers effektivitet og rapportere om den i Ads Manager. Problemet opstår som regel, fordi den dynamiske variabel, der bruges til at udfylde værdien, er skrevet eller konfigureret forkert. Gennemgå hændelsesdatavariablerne i dine hændelsestags for at sikre dig, at variablerne er konfigureret korrekt. Rådfør dig evt. med din udvikler.
Forventet fejl i hændelsesdata Der opstod en betalingshændelse med en uforståelig værdi Returnering af værdidata (omsætning) for dine betalingskonverteringer er et grundlæggende trin i forståelsen af afkastet på din investering i annonceudgifter. Hvis vi registrerer en tom værdi, en værdi på nul eller en uforståelig værdi, kan de data, der returneres til Pinterest, ikke bruges til at måle dine annoncers effektivitet og rapportere om den i Ads Manager. Problemet opstår som regel, fordi den dynamiske variabel, der bruges til at udfylde værdien, er skrevet eller konfigureret forkert. Gennemgå hændelsesdatavariablerne i dine hændelsestags for at sikre dig, at variablerne er konfigureret korrekt. Rådfør dig evt. med din udvikler.
Forventet fejl i hændelsesdata Betalingshændelser har en værdi over 150.000 (P0) Der er meget få tilfælde, hvor nogen vil bruge et beløb bare i nærheden af $150.000 online på ét køb. Vi advarer dig, hvis vi ser en værdi i forbindelse med en betalingshændelse, der overstiger $150.000. I dette tilfælde skyldes problemet typisk, at decimaler anbringes forkert eller udelades i betalingsværdien. Kontrollér det script eller den datalagsopsætning, du har indstillet til værdien, og sørg for, at den udfyldte betalingsværdi svarer til kundens faktiske indkøbskurv.
 
Fejl i statiske hændelsesdata Den oplyste e-mailadresse er den samme for alle hændelser De forskellige konverteringer, der foretages på dit website, udføres af forskellige brugere. Hvis vi registrerer, at den samme hash-krypterede e-mailadresseværdi returneres via Forbedret match for alle dine konverteringshændelser, er der sandsynligvis indsat en statisk e-mailadresse i den dynamiske variabel til e-mailadresser, eller også er en dynamisk variabel ødelagt. Kontrollér, at den værdi, der tildeles “em” i koden til dit Pinterest-tag, er en dynamisk variabel. Det skal ikke være din e-mailadresse, virksomhedens e-mailadresse eller nogen anden statisk værdi. Den hash-krypterede e-mailadresse, vi modtager, skal skifte for hver bruger, der benytter dit website.
Fejl i statiske hændelsesdata Det samme ordre-id overføres for mange hændelser Vi antager, at der tildeles et unikt order_id til hver konverteringshændelse, men hvis vi registrerer, at den samme order_id-værdi tildeles flere gange, betyder det, at vi enten får dublerede data, eller at dit datalag ikke indsætter data korrekt.
 • Når et betalingshændelsestag udløses flere gange for samme konverteringshændelse, skal du sørge for, at tagget ikke udløses igen, når en bruger genindlæser siden til betalingsbekræftelse eller besøger den igen for at kontrollere oplysninger. Hvis du udvikler dit eget website, kan JavaScript-funktioner være en hjælp.
 • Kontrollér, at du ikke ved en fejl har indsat en statisk værdi til din order_id-variabel. Den rigtige værdi skal være en dynamisk variabel, der skifter for hver unik hændelse.
Fejl i statiske hændelsesdata Værdien for betalingshændelsen har en uforståelig valutakode Vi understøtter en liste med bestemte valutakoder. Hvis du sender en valutakode, vi ikke understøtter, kan vi ikke gemme værdien af dine konverteringer korrekt.

Tjek vores liste med understøttede valutakoder, og sørg for, at dit hændelsestag bruger den korrekte valutakode:

AED, AMD, ARS, AUD, AZN, BAM, BGN, BHD, BMD, BND, BOB, BRL, BSD,CAD, CHF, CLP, CNY, COP, CRC, CZK, DKK, DOP, EGP, EUR, FJD, GBP, GEL, GIP, HKD, HNL, HRK, HUF, IDR, ILS, INR, ISK, JMD, JPY, KGS, KRW, KWD, KZT, MAD, MDL, MOP, MXN, MYR, NOK, NZD, OMR, PAB, PEN, PHP, PKR, PLN, QAR, RON, RSD, RUB, SAR, SEK, SGD, THB, TRY, TWD, UAH, USD, UYU, VND, ZAR

Kendte problemer

(Observeret uventet output baseret på websitets semantik)

 • Websites med asynkrone visningsændringer (dvs. visningsændringer uden sideindlæsning) rapporterer alle tags, der varer ved under navigation. Det betyder, at når du navigerer gennem sådan et website, akkumuleres antallet af taghændelser, der registreres af Tag Helper.
 • Vi foretager en vis validering af hændelsesdata, der overføres af Pinterest-tagget. Hvis nogle hændelsesdata, der vises af Tag Helper, ser forkerte ud, skal du manuelt undersøge, hvad Pinterest-tagget overfører.
Har du brug for mere hjælp?
Kontakt os